Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kuidas registreerida?

Taotluse koostamisel ja esitamisel tuleb läbida kolm lihtsat etappi, kasutades vormi, mis juhendab Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsevaid VKEsid ja üksikisikuid ilma kaubamärgispetsialisti abita.

Taotlusvormi kolm kõige tähtsamat jaotist on järgmised.

  • Omanik – ELi kaubamärgi omanik võib olla eraisik või ettevõtja; andmed avaldatakse ja neid tuleb ajakohastada, et märgi omanik oleks alati selge.
  • Mis võib olla ELi kaubamärk? – Kaubamärgi kujutis peab olema selge.
  • Kaubad ja teenused – Need tuleb määratleda nii, et teised kauplejad mõistaksid, mis kaupu ja teenuseid teie taotlus hõlmab.

Järgmiste linkide kaudu selgitatakse, kuidas toimub ELi kaubamärgi taotlemine ja registreerimine. Ei ole võimalik tagada, et taotlus võetakse vastu, kuid mida paremini olete ette valmistatud, seda tõenäolisemalt taotlemine õnnestub.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.