Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kujutisepõhine otsing vahendiga eSearch plus

Kujutise otsing
 

 

Võimalused ja eelised

camera_search_image

eSearch plus otsib pildituvastustehnoloogia abil sarnaseid kaubamärke ja disainilahendusi. Otsingusüsteem analüüsib värve, vorme ja tekstuuri, mitte märksõnu nagu klassikalised tekstipõhised otsingusüsteemid.

Süsteem võimaldab üles laadida kaubamärkide otsingul 1 kujutise ja disainilahenduste otsingul kuni 7 kujutist korraga. Süsteem toetab vorminguid JPG, PNG, GIF ja TIFF.

camera_search_image

Nutikam ja asjakohasem

Kujutise otsingu algoritmide abil leiab eSearch plus täielikumad ja paremini järjestatud tulemused.

camera_search_image

Lihtsam otsing

Ei ole vaja kirjeldada pilti sõnadega, sest eSearch plus suudab täpselt otsida sarnaseid kujutisi. See tuvastab ja pakub automaatselt kaubamärgi kujutisega tõenäoliselt seotud Viini koodid ja disainilahendusega tõenäoliselt seotud Locarno klassid.

camera_search_image

Paremad otsingutulemused

Valige eri lehtedelt otsingutulemused, mille alusel koostatakse üks otsinguaruanne Exceli vormingus. Valiku piirang on tuhat tulemust.

camera_search_image

Uus valimisvahend: lasso

Valige kujutisest konkreetne osa, et seda vahendiga eSearch plus eriti täpselt otsida.

camera_search_image

Toetage otsingut klassifikatsiooniga

Lisage kujutiseotsingule Viini või Nizza klassifikatsioon. Seda saab kasutada täppisotsingus.

camera_search_image

Lisage muid otsingukriteeriume

Näited: kaubamärgi nimetus, liik, esitamiskuupäev jt.

 

 

Nõuanded ja soovitused, kuidas optimeerida kujutisepõhist otsingut

  1. Tulemused võivad oluliselt oleneda üleslaaditud kujutiste kvaliteedist. Soovitatav on üles laadida neutraalse taustaga kujutised. Varjud, müra ja muud elemendid võivad takistada teie kaubamärgi või disainilahendusega seotud parimate otsingutulemuste leidmist.


  2. Piirake valikuraamiga konkreetsed soovitud otsingualad – see aitab saada täpseid tulemusi.


  3. Disainilahenduste otsimisel on hea tava üles laadida sama disainilahenduse mitu vaadet, mis suurendab täpsete tulemuste saamise võimalust.


  4. Tulemuste optimeerimiseks soovitame otsingus kasutada mitmesuguseid kujutise liike, näiteks pilte ja joonistusi. Tavaliselt pakub süsteem tulemusi, mis vastavad üleslaaditud kujutise liikidele. Kui laadite üles foto, kuvab süsteem tulemuste seas esimesena peamiselt fotod.


  5. Disainilahendusi otsides ärge laadige üles tavalisi ja lihtsaid kujundeid, näiteks ringjooni. See vähendab ebatäpsete tulemuste (müra) kuvamist, sest selliseid elemente kasutatakse disainilahendustes sageli.

 

Teemad

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.