E-toimingu „Alternatiivne suhtluskanal“ kasutustingimused

Nagu on viidatud tegevdirektori 2. juuli 2021 otsuse EX-20-9 (elektroonilise teabevahetuse kohta) 1. lisa punkti 2 alapunktis d.

c) Ametile saadetavad taotlused, teated ja muud dokumendid

Kasutajapiirkonna User Area kaudu saab kasutaja esitada taotlusi, teateid või dokumente elektrooniliselt. Kui taotlus, teade või muu dokument on esitatud elektrooniliselt, tuleks sama juhtumi järgmised taotlused, teated või muud dokumendid üldjuhul esitada samal viisil.

Kasutajapiirkonnas User Area saab kasutada ka nuppu „Alternatiivne suhtluskanal“. Seda saab kasutada ainult siis, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest.

  1. Kasutajapiirkonnas User Area ei ole konkreetset e-toimingut.
  2. Konkreetne e-toiming on kasutajapiirkonnas User Area olemas, kuid tehnilise tõrke tõttu puudub ajutiselt juurdepääs sellele e-toimingule. Kui konkreetne e-toiming on kas ELi kaubamärgi taotluse e-esitamine või ELi kaubamärgi registreeringu e-pikendamine, peavad olema täidetaud tegevdirektori otsuse EX-19-1 artikli 4 lõikes 6 sätestatud tingimused, nimelt peab registreerimise või pikendamise taotleja sama taotluse (sama sisu) uuesti esitama konkreetse e-toimingu kaudu kasutajapiirkonnas User Area kolme tööpäeva jooksul pärast algset esitamist. Lisateave: tegevdirektori otsus EX-19-1, artikkel 4, lõige 6.

E-toiminguga „Alternatiivne suhtluskanal“ saadetud avalduse, teate või dokumendi elektrooniline kättesaamisteade esitatakse vormis „kinnitus saadetud“ kasutajapiirkonna User Area saadetud kirjade kaustas.