Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Üksikasjalik vorm

Üksikasjalik vorm on ette nähtud keerukamate taotluste jaoks. Seda vormi tuleb kasutada, kui soovite esitada oma tootenimetused, kasutada taotluse mallina olemasolevat disainilahendust, esitada prioriteedinõudeid ilma toetavate dokumentideta või tasuda pangaülekandega lõive. Ühenduse disainilahendust saavad taotleda registreeritud kasutajad. Kui te ei ole veel kasutajaks registreerunud, tehke seda siin.

Üksikasjaliku taotlusvormi avamiseks liikuge veebilehel järgmist teed pidi:

 1. „Disainilahendused" > „Registreerige oma disainilahendus kiiresti ja lihtsalt" > „Taotluse esitamine veebis". Seejärel valige taotluse tüüp „Üksikasjalik vorm" ja klõpsake sinisel nupul „Alusta taotlemist".
 2. „Disainilahendused" > „Kuidas registreerida?" > „Alusta taotlemist". Seejärel valige taotluse tüüp „Üksikasjalik vorm" ja klõpsake sinisel nupul „Alusta taotlemist".
 3. „Esileht" > „Veebiteenused" > „Disainilahenduse taotlemine – üksikasjalik vorm" ja klõpsake sinisel nupul „Alusta taotlemist".

Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotlemine, kui taotleja ei ela Euroopa Liidus
Saate esitada ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse, kui elate väljaspool Euroopa Liitu, kuid selleks tuleb määrata esindaja.

Disainilahenduste taotluste menetlemise kohta lugege meie juhendit.

 

Alustage taotlemist

 • Taotleja viitenumber

  Viitenumbris tohib olla kuni 30 ladina tähestiku tähte, numbrit ja sümbolit: a–z, A–Z, 0–9. Ärge kasutage tühikuid.

  Edaspidisel suhtlemisel ühenduse registreeritud disainilahendusega seotud küsimustes esitage taotluse number, mille amet on teile määranud.

 • Varasema ühenduse registreeritud disainilahenduse andmete kasutamine mallina

  Sisestage varasema disainilahenduse number kas täielikul või osalisel kujul. Süsteem kuvab vastavate disainilahenduste loendi, millest valige endale sobiv ja klõpsake seejärel nupul „Impordi". Olemasoleva disainilahenduse andmeid importides saate taotluse esitamist kiirendada, sest osa andmeid täidab süsteem importimisel automaatselt. Seejärel saate uue disainilahenduse taotluse osi vastavalt vajadusele muuta.

 • Esindaja teave

  Esindaja lisamiseks on kaks võimalust.

  Olemasoleva esindaja lisamine
  Hakake olemasoleva esindaja nime sisestama: selle käigus kuvatakse olemasolevate esindajate loend, millest valige endale sobiv ja klõpsake seejärel nupul „Impordi". Süsteem kuvab valitud esindaja andmed. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa".

  Uue esindaja lisamine

  1. Klõpsake nupul „Loo uus" ja sisestage andmed käsitsi.
  2. Valige rippmenüüst esindaja liik.
  3. Täitke vormi ülejäänud väljad (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*)).
  4. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa".

  Kui valite „Töötajast esindaja", kuvatakse märkeruut „Majanduslikud seosed". Kui märgistate selle, peate täitma veel kaks välja: esimeses täpsustate, mis laadi majanduslikud seosed teil taotlejaga on (nt töötaja või äripartner), ning teise peate märkima oma tööandja nime. Füüsiliste või juriidiliste isikute nimel tegutsevad töötajad peavad esitama toimikusse lisamiseks allkirjastatud volituse.

 • Taotleja teave

  Taotleja lisamiseks on kaks võimalust.

  Olemasoleva taotleja lisamine
  Hakake taotleja nime sisestama: selle käigus kuvatakse olemasolevate taotlejate loend, millest valige endale sobiv ja klõpsake seejärel nupul „Impordi". Süsteem kuvab valitud taotleja andmed. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa".

  Uue taotleja lisamine

  1. Klõpsake nupul „Loo uus" ja sisestage andmed käsitsi.
  2. Valige rippmenüüst taotleja liik.
  3. Täitke vormi ülejäänud väljad (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*)).
  4. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa".
 • Keeled

  Esimene keel
  Valige rippmenüüst taotluse keel (esimene keel), milleks võib olla mis tahes ELi 23 keelest.

  Teine keel
  Teiseks keeleks peate valima ühe viiest ameti ametlikust keelest (DE, EN, ES, FR, IT). Teine keel peab olema muu kui esimene keel. NB! Teie disainilahendus võidakse selles keeles vaidlustada.

  Kui soovite, et ametlik suhtlus toimuks teie valitud teises keeles, märgistage vastav märkeruut.

 

Lisage oma disainilahenduse kujutis

 • Disainilahendus(t)e teave

  Disainilahenduste kujutiste lisamiseks on kaks võimalust:

  • pildid (JPEG-vormingus),
  • dünaamiline 3D-vaade ning 3D-vaatest genereeritud staatilised vaated.

  Pildid
  Disainilahenduse piltide üleslaadimiseks võite need oma arvutist üle lohistada või klõpsata vastaval nupul. Üles saab laadida kuni seitse kaitstud pilti ja kuni kolm kaitsmata pilti.

  Kaitsmata pilte saab üles laadida alles pärast seda, kui on üles laaditud seitse kaitstud pilti.

  Iga pilt peab vastama järgmistele nõuetele:

  • 2 MB kujutise kohta,
  • JPEG-vorming,
  • RGB, CMYK (teisendatakse RGB-ks, mis võib mõjutada värve), halltoonid, mustvalge või värvimudelid. Värvide automaatse teisendamise vältimiseks ja nende autentsuse säilitamiseks ekraanil soovitame kasutada RGB-kujutisi CMYK-kujutiste asemel. Dünaamiliste 3D-vaatete JA muude staatiliste vaadete üleslaadimine on piiratud,
  • printimisteravus: vähemalt 72 ja kuni 300 DPI,
  • kujutise maksimumsuurus: 5000 × 5000 pikslit,
  • täiskaadrilaotusega JPEG-kujutised teisendatakse lähtekujutisteks.

  Nõuded manustele (prioriteedinõuete, näituseprioriteetide, töötajast esindaja üldvolituste puhul):

  • PDF,
  • JPEG.

  Spetsifikatsioonid
  Vaade peab olema neutraalsel tagapõhjal ja sellise kvaliteediga, et kõik detailid, millele kaitset taotletakse, on selgelt eristatavad; registrisse kandmiseks ja vahetuks avaldamiseks Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis peab saama vaadet vähendada või suurendada.

  Disainilahenduse kujutis ei tohi sisaldada selgitavat teksti, sõnu või sümboleid ega olla nummerdatud.

  Korduvad pinnamustrid: Kui taotletakse korduva pinnamustriga disainilahenduse registreerimist, peab disainilahenduse kujutisel olema esitatud muster tervikuna ning piisav osa korduva mustriga pinnast.

  Kirjatüüp: Kui taotletakse kirjatüübis seisneva disainilahenduse registreerimist, peab disainilahenduse kujutis koosnema tähestiku kõigi olemasolevate tähtede kujutistest suur- ja väiketähtedena, samuti kõigist araabia numbritest ning viierealisest tekstist, mis kõik on 16-punktise tähevahega.

  Soovitame nõuetele pöörata erilist tähelepanu. Praktika näitab, et nõuete eiramine on sagedamaid taotluse puudulikkuse põhjusi, mis paratamatult tekitab lisatööd ja suurt ajakadu meie kasutajatele.

  Teiste elementide kasutamine disainilahenduse tunnuste esiletõstmiseks
  Disainilahenduse kujutis peaks piirduma tunnustega, millele kaitset taotletakse. See võib siiski sisaldada ka muid elemente, mis aitavad taotletavat disainilahendust tuvastada. Näiteks võib taotleja kasutada punktiir- ja äärejooni, et tõsta esile tunnuseid, millele kaitset taotletakse.

  Kui soovite rõhutada disainilahenduse teatud osa, et näidata üksnes sellele osale kaitse taotlemist või selle osa kaitsest väljajätmist, võite toimida järgmiselt:

  • märkige katkendjoonega elemendid, millele kaitset ei taotleta;

  • tõmmake äärejoon ümber disainilahenduse elementide, mida soovite kaitsta;

  • kui te ei taotle kaitset mitmele elemendile, varjutage ja hägustage need;

  • kasutage katkestamistähiseid märkimaks, et taotlus ei käsitle disainilahenduse konkreetset pikkust.

  Disainilahenduse vaadetel ei tohi kasutada selgitavat teksti, sõnu ega lisasümboleid.

  Mis eelised on kaitsmata piltidel?

  • Kaitsmata pildid loetakse esitatuks koos taotlusvormiga, mis tähendab, et nendega saab mõnes hilisemas taotluses esitada prioriteedinõude.
  • Nende abil saab disainilahendust selgitada ja neist võib olla abi taotluse kontrollijal, kes kaitstud pilte hindab.
  • Pärast üleslaadimist saab pildid üle vaadata ja olenevalt vajaduselt märkida kas kaitstud või kaitsmata piltideks.

  Märkus. Kaitsmata vaateid saavad eSearch-is otsida ainult disainilahenduste omanikud.

  Kolmemõõtmelised dünaamilised vaated (dünaamilised 3D-vaated)
  Ühenduse registreeritud disainilahenduse e-taotluse vahend võimaldab üles laadida uut tüüpi vaate: dünaamiline 3D-vaade. Kui te laadite oma arvutist üles dünaamilise 3D-vaate OBJ-, STL- või X3D-vormingus, saate oma disainilahenduse kaitstud või kaitsmata piltidest genereerida staatilisi vaateid.

  Dünaamiline 3D-vaade simuleerib 3D-perspektiive kahemõõtmelistena (ekraanil), sest vaadet saab manipuleerida (vaatevälja liigutada, suurendada või vähendada), et näha kujutist eri perspektiividest. 3D-vaatest genereeritud vaateid ei saa manipuleerida (staatilised vaated) ja need lisatakse vormile vastava disainilahenduse vaatena.

  Dünaamiliste 3D-vaadete üleslaadimiseks võite need oma arvutist üle lohistada või klõpsata vastaval nupul.

  Dünaamilised 3D-vaated – tehnilised spetsifikatsioonid
  Kui olete oma ühenduse registreeritud disainilahenduse dünaamilise 3D-vaate taotlusvormis üles laadinud, kuvatakse see järgmiste tehniliste parameetritega:

  • hall gradienttaust;
  • dünaamiline 3D-vaade ise kuvatakse valgena;
  • dünaamilisi 3D-vaateid saab üles laadida järgmistes vormingutes: OBJ, STL või X3D;
  • 3D-mudeleid sisaldavate manuste (OBJ, STL, X3D) maksimumsuurus (tööstusdisainilahenduse vaated): 20 MB;
  • dünaamilistest 3D-vaadetest genereeritud staatilised vaated on mustvalged;
  • varjud: toovad esile dünaamilise 3D-vaate, valgusallikas lähtub kasutaja perspektiivist;
  • suurus: 490 x 315 pikslit (muutmatu). Raamis on näha, et dünaamilise 3D-vaate väli jääb samaks isegi siis, kui brauseri akent suurendada või vähendada;
  • kui kasutate dünaamilist 3D-vaadet, tuleb kõik staatilised vaated genereerida 3D-vaatest.

  Märkus: Internet Explorer 10 ega varasemad versioonid ei toeta failivormingut X3D.

  Märkus. Pinnakaunistuses seisnevad või seda sisaldavad disainilahendused tuleks esitada ilma dünaamiliste 3D-vaadeteta.

  NB! Binaarset STL-vormingut ei toetata. Binaarse STL-vormingu saate teisendusvahenditega teisendada standardseks STL-vorminguks.

  Mis eelised on dünaamilisel 3D-vaatel?

  • Kui disainilahendus avaldatakse, saavad seda eSearch-is otsida mitte ainult kontrollijad, vaid ka kõik huvitatud isikud, nagu näiteks kolmandad isikud ja kohtunikud.
  • See aitab mõista, et staatilised pildid on seotud ühe disainilahendusega.
  • See aitab ka mõista, kuidas erinevad staatilised vaated on omavahel seotud.
  • Sel juhul on väga ebatõenäoline, et disainilahenduse kujutis on puudulik, mis on kasulik nii taotlejale kui ka ametile.

  Kuidas dünaamilist 3D-vaadet liigutada?
  3D-vaade näitab disainilahendust eri perspektiividest.

  Dünaamilise 3D-vaate liigutamine
  Liigutamiseks ja/või vaatevälja suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klaviatuuril nooleklahve (vasakule, paremale, üles, alla).

  Klahvikombinatsioonid
   

  Alternatiivina võite kasutada hiirt ja klõpsata vaatel endal.

  3D-mudeli dünaamiline vaade
   

  Perspektiivi vahetamise hõlbustamiseks valige suvand „Peamised klaviatuuriklahvid" ja valige üks vaade.

  Peamised klaviatuuriklahvid
   

  Kuidas luua vaatest vajalikke pilte
  Selleks on kaks võimalust.

  Nupp „Loo vaade sellest perspektiivist
  Perspektiiv Nupp „Loo eelmääratud vaated
  Eelmääratud vaated
  • Kui olete dünaamilises 3D-vaates sobiva vaate leidnud, klõpsake nupul „Loo vaade sellest perspektiivist". Süsteem kuvab pildi vaate alla.  •  
  • Klõpsake nupul „Loo eelmääratud vaated", mis loob kõik seitse peamiste klaviatuuriklahvidega loodavat vaadet. Süsteem kuvab pildid vaate alla.  •  

  Teil on võimalus luua kuni seitse kaitstud pilti ja lisaks kolm kaitsmata pilti.

  Pildi teisaldamine, kustutamine ja avamine
  Disainilahenduse vaadete järjekorra muutmiseks ning kaitsmata piltide kaitstud piltideks muutmiseks kasutage ikooni „Teisalda" Ikoon „Teisalda.

  Disainilahenduse vaate kustutamiseks klõpsake ikoonil „Kustuta" Ikoon „Kustuta.

  Klõpsake üleslaaditud pildil ja avage see täissuuruses.

 

Valige oma tootenimetus

 • Tootenimetus(ed) / Locarno klassifikatsioon

  Tootenimetus
  Disainilahendusele tuleb lisada tootenimetus. See ei mõjuta ühenduse registreeritud disainilahenduse kaitse ulatust, kuid on vajalik õiguslikel põhjustel. Soovitame tungivalt valida tootenimetus EuroLocarno tooteloendist. Vastasel korral võib registreerimine viibida, sest terminid on vaja tõlkida.

  Tootenimetus tuleb lisada igale taotletavale disainilahendusele.

  Kui te ei soovi EuroLocarno tooteloendit kasutada, peab tootenimetus olema sõnastatud viisil, mis näitab selgelt too(de)te olemust.

  Klassifikatsioon
  EuroLocarno tooteloendis kuvatakse toote klass automaatselt.

  Kui kasutate oma tootenimetust, võite toote klassi määrata rahvusvahelise tööstusdisainilahenduste klassifikatsiooni (Locarno klassifikatsiooni) järgi. Koondtaotluse korral peavad tooted, mille osaks või juurde disainilahendused on kavandatud, kuuluma samasse Locarno klassifikatsiooni klassi (v.a kaunistused).

 • Kuidas lisada tootenimetust?

  Enne tootenimetuse lisamist on tähtis teada järgmist:

  • ühe disainilahenduse tootenimetus ei tohi sisaldada rohkem kui viis terminit;
  • koondtaotluse korral peavad kõik terminid kuuluma samasse klassi. Erandiks on klass 32, mille võib sisestada täiendavalt (sest klass 32 hõlmab kaunistusi).

  Tootenimetuse ja Locarno klassi lisamiseks on kolm võimalust:

  1. Hakake sisestama selle toote nimetust, millega teie disainilahendus seondub, ja klõpsake nupul „Lisa". Süsteem kuvab termini täies pikkuses ja kontrollib selle Locarno klassi.

   Locarno klassifikatsioon
    

   Kui tootenimetus on kuvatud rohelises kastis, on termin kontrollitud ja õige. Klassi ja alamklassi numbrid ilmuvad automaatselt vasakus veerus „Locarno klassifikatsioon".

   Locarno klassifikatsiooni terminid
    
  2. Nupul „Sirvi" klõpsates avaneb hüpikaknas kogu EuroLocarno tootenimetuste loend.

   Locarno klassifikatsioon

   Valige oma tootenimetus
    

   See vahend aitab teil valida õige tootenimetuse koos klassi ja alamklassiga. Selleks võite tootenimetuse sisestada otsireale ja klõpsata nupul „Otsi" või otsida klasside ja alamklasside järgi.

   Otsi tootenimetust
    

   Süsteem kuvab kõik otsitulemused koos klassi ja alamklassi numbriga. Kui olete loendist õige tootenimetuse leidnud, märgistage vastava rea vasakus ääres olev märkeruut. Kui olete oma valiku teinud, saate selle läbi vaadata. Selleks klõpsake nupul „Vaata valikut" või „Edasi". Valimise lõpetamiseks ja valitud terminite lisamiseks taotlusele klõpsake nupul „Jätka".

   Kui termin on kontrollitud ja õige, on rohepunktilise taustaga kastis kuvatud õige tootenimetus ning vasakus veerus „Locarno klassifikatsioon" vastava klassi ja alamklassi numbrid.

   Kontrollitud terminite loetelu
    
  3. „Sisesta terminid". See suvand võimaldab teil sisestada oma tootenimetuste loendi. Locarno klassi ja alamklassi numbri sisestamine on vabatahtlik.

   Märkus. Tootenimetused peavad olema üksteisest eraldatud semikoolonitega.

   Tootenimetuste loendi sisestamise suvand
    

   Kui termin on kontrollitud ja õige, on rohepunktilise taustaga kastis kuvatud õige tootenimetus ning vasakus veerus „Locarno klassifikatsioon" vastava klassi ja alamklassi numbrid.

   Tootenimetused, mida kontrollija peab veel hindama, on kuvatud punaste punktiirsulgude vahel.

   Termini muutmiseks või kustutamiseks klõpsake nendel ikoonidel toiminguribal.

   Terminite kontrollimine
 • Avaldamise edasilükkamine ja kirjeldus

  Avaldamise edasilükkamine
  Ühenduse disainilahenduse taotluse esitamisel on võimalik taotleda disainilahenduse avaldamise edasilükkamist kuni 30 kuuks. Seeläbi jääb teie disainilahendus saladusse, kuni olete valmis selle avaldama.

  Kui soovite pärast edasilükkamisperioodi oma disainilahenduse avaldada, peate maksma asjakohased avaldamislõivud. Alternatiivina võib avaldamislõivu maksta koos edasilükkamislõivuga taotluse esitamisel. Kui aga otsustate disainilahenduse avaldamata jätta, siis avaldamislõivu ei tagastata.

  Kui te jätate oma disainilahenduse avaldamata ning ei ole tasunud avaldamislõivu, siis aegub registreering pärast 30-kuulist edasilükkamisperioodi.

  Kuidas disainilahenduse avaldamise edasilükkamist peatada?
  Saate edasilükkamise alati kasutajapiirkonna (User Area) kaudu peatada.

  Kui soovite ühenduse registreeritud disainilahenduse avaldamise edasilükkamist peatada, liikuge veebilehel järgmist teed pidi:

  1. Logige sisse kasutajapiirkonda ja klõpsake jaotisel „Andmekuvar“.
  2. Klõpsake nuppu „Konfidentsiaalne ühenduse registreeritud disainilahendus“ ja valige asjakohased disainilahendused. Pärast valikut suunatakse teid eSearchi.

   Avaldamise edasilükkamine
    
  3. eSearchi teises jaotises „Toimingud ja teated“ valige „Ühenduse registreeritud disainilahendus“.
  4. Klõpsake jaotises „Kontrollimine“ nuppu „Edasilükatud disainilahenduse avaldamine“.

   Avaldamise edasilükkamine
    
  5. Täitke vorm.
  6. Klõpsake taotluse esitamiseks kinnitamisnupul. EUIPO saab taotluse kätte ja menetleb seda. Uus teade võib jõuda teie postkasti alles mõne minuti pärast.

  Kirjeldus
  Soovi korral saate lisada oma disainilahenduse kujutise kirjelduse, ent see ei ole kohustuslik.

   

  Ühenduse disainilahenduse rakendusmääruse artikli 1 lõikes 2 sätestatakse, et taotlus võib sisaldada disainilahenduse kohta ühte kuni 100 sõna pikkust kirjeldust, mis käsitleb disainilahenduse või näidise kujutist. Kirjelduses võib käsitleda vaid omadusi, mis on nähtavad disainilahenduse või näidise kujutisel. See ei tohiks sisaldada väiteid disainilahenduse väidetava uudsuse või ainulaadsuse ega tehnilise väärtuse kohta.

  Kui kirjeldus ei vasta määrusele, vastuväidet siiski ei esitata. Kirjeldust ei kontrollita, kuid see võib olla kontrollijale abiks kahtluste korral. Näiteks kui kahel pildil on kaks erinevat kaarti, peab kontrollija esitama vastuväite; kui aga kirjelduses on märgitud, et piltidel on kujutatud sama kaardi eri pooled, ei ole vaja vastuväidet esitada.

  NB! Pärast taotluse esitamise kuupäeva esitatud kirjeldused lükatakse tagasi.

  Avaldamise edasilükkamine
 • Autori(te) teave

  See jaotis on valikuline ning võimaldab seostada autori ja tema disainilahenduse. Kui aga valite suvandi „Loo uus", peate sisestama autori(te) kohta järgmised andmed:

  • kas iga autori perekonna- ja eesnime
  • või autorite meeskonna nime.
  Autori andmed

  Lisa autor
   

  Kui amet on autorile juba määranud tunnuskoodi, tuleb sisestada vaid see ja süsteem impordib andmed andmebaasist.

  Kui autor on loobunud nime märkimise õigusest, tähistage märkeruut „Loobumine".

  Loobumine
 

Prioriteedi taotlemine

 • Soovin taotleda prioriteeti

  Kui olete viimase kuue kuu jooksul sama disainilahenduse kohta juba taotluse esitanud, võite esitada prioriteedinõude, klõpsates nupul „Lisa prioriteet":

  Prioriteedi numbri või disainilahenduse tunnuskoodi sisestamine Prioriteedinõuete lisateave
  • valige rippmenüüst „Esmase taotluse riik";
  • sisestage prioriteedi number või disainilahenduse tunnuskood (andmed ilmuvad automaatselt, kui disainilahenduse andmed on olemas andmebaasis Designview) ja klõpsake nupul „Impordi" või
  • klõpsake nupul „Sisesta käsitsi" ja sisestage andmed käsitsi;
  • lisage taotluse esitamise kuupäev ja number.

  Märkus. Kui esmane taotlus ei ole esitatud Euroopa Liidu ametlikus keeles, tuleb lisada tõlge.

  Prioriteedi hilisem taotlemine
  Kui soovite taotleda prioriteeti hiljem, märgistage vastav märkeruut nupu „Lisa prioriteet" kõrval (seda saab teha ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast).

  Esita prioriteedinõue hiljem
 • Näituseprioriteet

  Näituseprioriteedi taotlemine
  Näituseprioriteedi taotlemiseks klõpsake nupul „Lisa näitus". Avaneb uus jaotis.

  1. Valige rippmenüüst näituse nimi.
  2. Lisage esimese avaliku näitamise kuupäev.
  3. Valige, kas lisate nõutud dokumendid taotlemise ajal või hiljem (kolme kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast).
  4. Klõpsake nupul „+ Lisa"
  Näituseprioriteet
   

  Näituseprioriteedi hilisem taotlemine
  Kui soovite taotleda näituseprioriteeti hiljem, märgistage vastav märkeruut nupu „Lisa näitus" kõrval (ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast).

  Märkus. See säte hõlmab vähe näitusi, eelkõige maailmanäitusi. Lisateave on Pariisi rahvusvaheliste näituste büroo veebilehel.

  Näituseprioriteet
 

Lõpeta taotlus

 • Salvesta disainilahendus ja kopeeri disainilahendusest

  Kui olete kõik disainilahenduse andmed sisestanud, salvestage see. Seejärel näete oma disainilahenduse taotluse kokkuvõtet, mida saate muuta.

  Disainilahendus(t)e teave
   

  Uue disainilahenduse lisamiseks klõpsake nupul „Lisa uus". Andmete kopeerimiseks juba sisestatud andmetega disainilahendusest klõpsake nupul „Kopeeri disainilahendusest". Kui olete juba sisestanud mitme disainilahenduse andmed, saate valida, millise numbriga disainilahenduse andmeid soovite kopeerida.

  Suvand „Kopeeri disainilahendusest
 • Mustandid (salvesta taotlus mustandina)
  Taotlusvormi saab täitmise ajal salvestada mustandina. Nii jäävad sellele sisestatud andmed või tehtud muudatused alles. Klõpsake taotluse paremas veerus nupul „Salvesta taotlus", mis näeb välja selline: Ikoon „Salvesta. Mustandi saate avada oma kasutajapiirkonna „Mustandite" jaotisest.
 • Lähtesta taotlusvorm

  Kui tahate täita taotluse uuesti, klõpsake nupul „Lähtesta taotlus", mis tühjendab kõik seni täidetud väljad.

 • Prindi taotlus

  Taotlust saab selle koostamise ajal printida.

 • Kinnitamine

  Kontrollige enda ja oma disainilahenduse andmeid
  Selles etapis näete, mis andmeid teie taotlus sisaldab; neid saate enne taotluse esitamist muuta jaotises „Disainilahenduse andmed".

 • Allkiri

  Kui täidate väljad „Eesnimi ja perekonnanimi" ning „Allkirjaõigus", kinnitate sellega, et olete oma andmed üle kontrollinud ning soovite taotlusvormi esitada.

  Allkiri
   

  Võite lisada veel ühe allakirjutaja.

  Märkus. Taotlusvormile võivad alla kirjutada ainult füüsilised isikud.

  Kui olete oma taotluse läbi vaadanud, klõpsake nupul „Kinnita ja maksa".

  Nupp „Kinnita ja maksa
   

  Makseaknas valige sobiv makseviis. Kui teete pangaülekande, soovitame üles märkida maksetehingu koodi, mis aitab teie makset tuvastada.

  Kui klõpsate järgmises aknas nupul „Kinnita makse" ja seejärel nupul „Jätka", ongi taotlus esitatud.

  Nupp „Kinnita ja maksa Nupp „Kinnita ja maksa
 • Mis toimub pärast taotlusvormi esitamist?

  Kui olete oma taotluse esitanud, saate kinnituse, et taotlus on nõuetekohaselt esitatud, ning selle ametliku numbri. Lisaks saate kviitungi ja ametliku kinnituse PDF-failina alla laadida. NB! Amet ei väljasta kviitungite koopiaid.

  taotluse nõuetekohase esitamise kinnitus
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.