Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

4-etapiline vorm

4-etapilise vormi abil saate kõigest nelja sammuga registreerida ühenduse registreeritud disainilahenduse ühes ELi 23 keelest. See vorm on ette nähtud Fast Track kiirmenetluseks, sisaldades juhiseid ja automaatselt täituvaid välju, mis aitavad registreerida disainilahenduse kuni kahe päevaga.

4-etapilise taotlusvormi avamiseks liikuge veebilehel järgmist teed pidi:

 1. „Disainilahendused" > „Registreerige oma disainilahendus kiiresti ja lihtsalt" > „Taotluse esitamine veebis". Seejärel valige 4-etapiline vorm ja klõpsake sinisel nupul „Alusta taotlemist".
 2. „Disainilahendused" > „Kuidas registreerida?" > „Alusta taotlemist". Seejärel valige 4-etapiline vorm ja klõpsake sinisel nupul „Alusta taotlemist".
 3. „Esileht" > „Veebiteenused" > „Disainilahenduse taotlemine – 4-etapiline vorm" ja klõpsake sinisel nupul „Alusta taotlemist".

Disainilahenduste taotluste menetlemise kohta lugege meie juhendit.


1. etapp: Disainilahenduse andmed

 • Keeled ja taotleja viitenumber

  Esimene keel
  Valige lehel „Taotluse esitamine" esimene keel 23 ELi keele hulgast.

  Teine keel
  Teiseks keeleks peate valima ühe viiest EUIPO ametlikust keelest (DE, EN, ES, FR, IT). Teine keel peab olema muu kui esimene keel. NB! Teie disainilahendus võidakse selles keeles vaidlustada. Kui soovite, et ametlik suhtlus teiega toimuks teie valitud teises keeles, märgistage vastav märkeruut.

  NB! Kui olete oma esimeseks keeleks valinud ühe ameti viiest ametlikust keelest, ei saa te oma ametliku suhtlemise keeleks valida teist keelt. Sellisel juhul märkeruutu ei kuvata.

  Taotleja viitenumber
  Viitenumbris tohib olla kuni 30 ladina tähestiku tähte, numbrit ja sümbolit: a–z, A–Z, 0–9. Ärge kasutage tühikuid.

  Edaspidisel suhtlemisel ühenduse registreeritud disainilahendusega seotud küsimustes esitage taotluse number, mille amet on teile määranud.

 • Disainilahendus(t)e teave

  Disainilahenduste kujutiste lisamiseks on kaks võimalust:

  • pildid (JPEG-vormingus),
  • dünaamiline 3D-vaade ning 3D-vaatest genereeritud staatilised vaated.

  Kujutised
  Disainilahenduse piltide üleslaadimiseks võite need oma arvutist üle lohistada või klõpsata vastaval nupul. Üles saab laadida kuni seitse kaitstud pilti ja kuni kolm kaitsmata pilti.

  Kaitsmata pilte saab üles laadida alles pärast seda, kui on üles laaditud seitse kaitstud pilti.

  Iga pilt peab vastama järgmistele nõuetele:

  • 2 MB kujutise kohta,
  • JPEG-vorming,
  • RGB, CMYK (teisendatakse RGB-ks, mis võib mõjutada värve), halltoonid, mustvalge või värvimudelid. Värvide automaatse teisendamise vältimiseks ja nende autentsuse säilitamiseks ekraanil soovitame kasutada RGB-kujutisi CMYK-kujutiste asemel. Dünaamiliste 3D-vaatete JA muude staatiliste vaadete üleslaadimine on piiratud,
  • printimisteravus: vähemalt 72 ja kuni 300 DPI,
  • kujutise maksimumsuurus: 5000 × 5000 pikslit,
  • täiskaadrilaotusega JPEG-kujutised teisendatakse lähtekujutisteks.

  Nõuded manustele (prioriteedinõuete, näituseprioriteetide, töötajast esindaja üldvolituste puhul):

  • PDF,
  • JPEG.

  Spetsifikatsioonid
  Vaade peab olema neutraalsel tagapõhjal ja sellise kvaliteediga, et kõik detailid, millele kaitset taotletakse, on selgelt eristatavad; registrisse kandmiseks ja vahetuks avaldamiseks Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis peab saama vaadet vähendada või suurendada.

  Disainilahenduse kujutis ei tohi sisaldada selgitavat teksti, sõnu või sümboleid ega olla nummerdatud.

  Korduvad pinnamustrid: Kui taotletakse korduva pinnamustriga disainilahenduse registreerimist, peab disainilahenduse kujutisel olema esitatud muster tervikuna ning piisav osa korduva mustriga pinnast.

  Kirjatüüp: Kui taotletakse kirjatüübis seisneva disainilahenduse registreerimist, peab disainilahenduse kujutis koosnema tähestiku kõigist olemasolevatest tähtedest suur- ja väiketähtedena, samuti kõigist araabia numbritest ning viierealisest tekstist, mis kõik on 16-punktise tähevahega.

  Soovitame nõuetele pöörata erilist tähelepanu. Praktika näitab, et nõuete eiramine on sagedamaid taotluse puudulikkuse põhjusi, mis paratamatult tekitab lisatööd ja suurt ajakadu meie kasutajatele.

  Teiste elementide kasutamine disainilahenduse tunnuste esiletõstmiseks
  Disainilahenduse kujutis peaks piirduma tunnustega, millele kaitset taotletakse. See võib siiski sisaldada ka muid elemente, mis aitavad taotletavat disainilahendust tuvastada. Näiteks võib taotleja kasutada punktiir- ja äärejooni, et tõsta esile tunnuseid, millele kaitset taotletakse.

  Kui soovite rõhutada disainilahenduse teatud osa, et näidata üksnes sellele osale kaitse taotlemist või selle osa kaitsest väljajätmist, võite toimida järgmiselt:

  • märkige katkendjoonega elemendid, millele kaitset ei taotleta;

  • tõmmake äärejoon ümber disainilahenduse elementide, mida soovite kaitsta;

  • kui te ei taotle mõne elemendi kaitset, varjutage ja hägustage need;

  • kasutage katkestamistähiseid märkimaks, et taotlus ei käsitle disainilahenduse konkreetset pikkust.

  Disainilahenduse vaadetel ei tohi kasutada selgitavat teksti, sõnu ega lisasümboleid.

  Mis eelised on kaitsmata piltidel?

  • Kaitsmata pildid loetakse esitatuks koos taotlusvormiga, mis tähendab, et nendega saab mõnes hilisemas taotluses esitada prioriteedinõude.
  • Nende abil saab disainilahendust selgitada ja neist võib olla abi taotluse kontrollijal, kes kaitstud pilte hindab.
  • Pärast üleslaadimist saab pildid üle vaadata ja olenevalt vajadusest märkida kas kaitstud või kaitsmata piltideks.

  NB! Kaitsmata vaateid saavad eSearch-is otsida ainult disainilahenduste omanikud.

  Kolmemõõtmelised dünaamilised vaated (dünaamilised 3D-vaated)
  Ühenduse registreeritud disainilahenduse e-taotluse vahend võimaldab üles laadida uut tüüpi vaate: dünaamiline 3D-vaade. Kui te laadite oma arvutist üles dünaamilise 3D-vaate OBJ-, STL- või X3D-vormingus, saate oma disainilahenduse kaitstud või kaitsmata piltidest genereerida staatilisi vaateid.

  Dünaamiline 3D-vaade simuleerib 3D-perspektiive kahemõõtmelistena (ekraanil), sest vaadet saab manipuleerida (vaatevälja liigutada, suurendada või vähendada), et näha kujutist eri perspektiividest. 3D-vaatest genereeritud vaateid ei saa manipuleerida (staatilised vaated) ja need lisatakse vormile vastava disainilahenduse vaatena.

  Dünaamiliste 3D-vaadete üleslaadimiseks võite need oma arvutist üle lohistada või klõpsata vastaval nupul.

  Dünaamilised 3D-vaated – tehnilised spetsifikatsioonid
  Kui olete oma ühenduse registreeritud disainilahenduse dünaamilise 3D-vaate taotlusvormis üles laadinud, kuvatakse see järgmiste tehniliste parameetritega:

  • hall gradienttaust;
  • dünaamiline 3D-vaade ise kuvatakse valgena;
  • dünaamilisi 3D-vaateid saab üles laadida järgmistes vormingutes: OBJ, STL või X3D;
  • 3D-mudeleid sisaldavate manuste (OBJ, STL, X3D) maksimumsuurus (tööstusdisainilahenduse vaated): 20 MB;
  • dünaamilistest 3D-vaadetest genereeritud staatilised vaated on ainult mustvalged;
  • varjud: toovad esile dünaamilise 3D-vaate, valgusallikas lähtub kasutaja perspektiivist;
  • suurus: 490 x 315 pikslit (muutmatu). Raamis on näha, et dünaamilise 3D-vaate väli jääb samaks isegi siis, kui brauseri akent suurendada või vähendada;
  • kui kasutate dünaamilist 3D-vaadet, tuleb kõik staatilised vaated genereerida 3D-vaatest.

  NB! Internet Explorer 10 ega varasemad versioonid ei toeta failivormingut X3D.

  NB! Pinnakaunistuses seisnevad või seda sisaldavad disainilahendused tuleks esitada ilma dünaamiliste 3D-vaadeteta.

  NB! Binaarset STL-vormingut ei toetata. Binaarse STL-vormingu saate teisendusvahenditega teisendada standardseks STL-vorminguks.

  Mis eelised on dünaamilisel 3D-vaatel?

  • Kui disainilahendus avaldatakse, saavad seda eSearch-is otsida mitte ainult kontrollijad, vaid ka kõik huvitatud isikud, nagu näiteks kolmandad isikud ja kohtunikud.
  • See aitab mõista, et staatilised pildid on seotud ühe disainilahendusega.
  • See aitab ka mõista, kuidas erinevad staatilised vaated on omavahel seotud.
  • Sel juhul on väga ebatõenäoline, et disainilahenduse kujutis on puudulik, mis on kasulik nii taotlejale kui ka ametile.

  Kuidas dünaamilist 3D-vaadet liigutada?
  Dünaamilise 3D-vaatega saab disainilahendust näidata eri perspektiividest.

  Dünaamilise 3D-vaate liigutamine
  Liigutamiseks ja/või vaatevälja suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klaviatuuril nooleklahve (vasakule, paremale, üles, alla).

  Klahvikombinatsioonid

  Alternatiivina võite kasutada hiirt ja klõpsata vaatel endal.

  3D-mudeli dünaamiline vaade

  Perspektiivi vahetamise hõlbustamiseks valige suvand „Peamised klaviatuuriklahvid" ja valige üks vaade.

  Peamised klaviatuuriklahvid

  Kuidas luua vaatest vajalikke pilte
  Selleks on kaks võimalust:

  Nupp Loo vaade sellest perspektiivist
  Perspektiiv Nupp Loo eelmääratud vaated
  Eelmääratud vaated
  • Kui olete dünaamilises 3D-vaates sobiva vaate leidnud, klõpsake nupul „Loo vaade sellest perspektiivist". Süsteem kuvab pildi vaate alla.


  • Klõpsake nupul „Loo eelmääratud vaated", mis loob kõik seitse peamiste klaviatuuriklahvidega loodavat vaadet. Süsteem kuvab pildid vaate alla.


  Teil on võimalus luua kuni seitse kaitstud pilti ja lisaks kolm kaitsmata pilti.

  Pildi teisaldamine, kustutamine ja avamine
  Disainilahenduse vaadete järjekorra muutmiseks ning kaitsmata piltide kaitstud piltideks muutmiseks kasutage ikooni „Teisalda" Teisaldusikoon

  Disainilahenduse vaate kustutamiseks klõpsake ikoonil „Kustuta" Ikoon Kustuta

  Klõpsake üleslaaditud pildil ja avage see täissuuruses.

 • Tootenimetus(ed) / Locarno klassifikatsioon

  Tootenimetus
  Disainilahendusele tuleb lisada tootenimetus. See ei mõjuta ühenduse registreeritud disainilahenduse kaitse ulatust, kuid on vajalik õiguslikel põhjustel. Tootenimetuse peate valima EuroLocarno tooteloendist. Tootenimetus tuleb lisada igale taotletavale disainilahendusele.

  Klassifitseerimine
  EuroLocarnoga näete automaatselt, mis Locarno klassifikatsiooni klassi toode kuulub.

 • Kuidas lisada tootenimetust?

  Enne tootenimetuse lisamist on tähtis teada järgmist:

  • ühe disainilahenduse tootenimetus ei tohi sisaldada rohkem kui viis terminit;
  • koondtaotluse korral peavad kõik terminid kuuluma samasse klassi. Erandiks on klass 32, mille võib sisestada täiendavalt (sest klass 32 hõlmab kaunistusi).

  Tootenimetuse ja Locarno klassi lisamiseks on kaks võimalust:

  1. Hakake sisestama selle toote nimetust, millega teie disainilahendus seondub, ja klõpsake nupul „Lisa". Süsteem kuvab termini täies pikkuses ning kontrollib selle kuuluvust EuroLocarno tooteloendisse.

   Locarno klassifikatsioon

   Kui tootenimetus on kuvatud rohelises kastis, on terminid kontrollitud ja õiged. Klassi ja alamklassi numbrid ilmuvad automaatselt vasakus veerus „Locarno klassifikatsioon", nagu näidatud järgmisel pildil:

   Locarno klassifikatsiooni terminid
    
  2. Lingil „Sirvi" klõpsates avaneb hüpikaknas kogu EuroLocarno tootenimetuste loend.

   Link Sirvi

   Valige oma tootenimetus

   See vahend aitab teil valida õige tootenimetuse koos klassi ja alamklassiga. Selleks võite tootenimetuse sisestada otsireale ja klõpsata nupul „Otsi" või otsida klasside ja alamklasside järgi.

   Otsi tootenimetust

   Süsteem kuvab kõik otsitulemused koos klassi ja alamklassi numbriga. Kui olete loendist õige tootenimetuse leidnud, märgistage vastava rea vasakus ääres olev märkeruut. Kui olete oma valiku teinud, saate selle läbi vaadata. Selleks klõpsake nupul „Vaata valikut" või „Edasi". Valitud terminite lisamiseks taotlusele klõpsake nupul „Jätka".

   Kui termin on kontrollitud ja õige, on rohepunktilise taustaga kastis kuvatud õige tootenimetus ning vasakus veerus „Locarno klassifikatsioon" vastava klassi ja alamklassi numbrid.

   Kontrollitud terminite loetelu
 • Avaldamise edasilükkamine ja kirjeldus

  Avaldamise edasilükkamine
  Ühenduse disainilahenduse taotluse esitamisel on võimalik taotleda disainilahenduse avaldamise edasilükkamist kuni 30 kuuks. Sellega jääb teie toode saladusse, kuni olete valmis selle avaldama. Kui otsustate oma ühenduse registreeritud disainilahenduse üldse avaldamata jätta, aegub selle registreering pärast 30-kuulist edasilükkamisperioodi.

  Kui soovite oma disainilahenduse avaldada pärast avaldamise edasilükkamisperioodi, peate maksma asjakohased avaldamislõivud.

  NB! Avaldamislõivu võib maksta koos edasilükkamislõivuga taotluse esitamisel. Kui aga otsustate oma disainilahenduse üldse avaldamata jätta, siis avaldamislõivu ei tagastata.

  Kirjeldus
  Soovi korral võite lisada disainilahenduse kujutise kirjelduse.

  Ühenduse disainilahenduse määruse rakendusmääruse artikli 1 lõige 2 näeb ette, et taotlus võib disainilahenduse kohta sisaldada üht kuni 100 sõna pikkust kirjeldust, mis käsitleb disainilahenduse või näidise kujutist; kirjelduses võib käsitleda vaid neid tunnuseid, mis on nähtavad disainilahenduse või näidise kujutisel; kirjeldus ei sisalda väiteid disainilahenduse väidetava uudsuse või ainulaadsuse ega tehnilise väärtuse kohta.

  Kui kirjeldus ei vasta määrusele, vastuväidet siiski ei esitata. Kirjeldust ei kontrollita, kuid see võib olla kontrollijale abiks kahtluste korral. Näiteks kui kahel pildil on kaks erinevat kaarti, peab kontrollija esitama vastuväite, aga kui kirjelduses on märgitud, et piltidel on kujutatud sama kaardi eri pooled, ei ole vaja vastuväidet esitada.

  NB! Kirjeldused, mis on esitatud pärast taotluse esitamise kuupäeva, lükatakse tagasi.

  Avaldamise edasilükkamine
 • Autori(te) andmed

  See jaotis on valikuline ning võimaldab seostada autori ja tema disainilahenduse. Kui aga valite suvandi „Loo uus", peate sisestama autori(te) kohta järgmised andmed:

  • kas iga autori perekonna- ja eesnime
  • või autorite meeskonna nime.
  Autori andmed

  Lisa autor

  Kui amet on juba määranud autorile tunnuskoodi, tuleb sisestada vaid see ja süsteem impordib andmed andmebaasist.

  Kui autor on loobunud nime märkimise õigusest, tähistage märkeruut „Loobumine".

  Loobumine
 • Soovin taotleda prioriteeti

  Kui olete viimase kuue kuu jooksul juba sama disainilahenduse kohta taotluse esitanud, võite esitada prioriteedinõude, klõpsates nupul „Lisa prioriteet":

  Prioriteedi numbri või disainilahenduse tunnuskoodi sisestamine Lisa prioriteedinõue
  • valige rippmenüüst „Esmase taotluse riik";
  • sisestage prioriteedi number või disainilahenduse tunnuskood (andmed ilmuvad automaatselt, kui disainilahenduse andmed on olemas andmebaasis DesignView) ja klõpsake nupul „Impordi" või
  • klõpsake nupul „Sisesta käsitsi" ja sisestage andmed käsitsi;
  • lisage taotluse esitamise kuupäev ja number. Nõutavad dokumendid tuleb esitada koos taotlusega, välja arvatud juhul, kui esmase taotluse riik on amet ise.

  NB! Kui esmane taotlus ei ole esitatud Euroopa Liidu ametlikus keeles, tuleb lisada tõlge.

 • Salvesta disainilahendus ja kopeeri disainilahendusest

  Kui olete kõik disainilahenduse andmed sisestanud, salvestage see. Seejärel näete oma disainilahenduse taotluse kokkuvõtet, mida saate muuta.

  Disainilahendus(t)e teave

  Uue disainilahenduse lisamiseks klõpsake nupul „Lisa uus". Andmete kopeerimiseks disainilahendusest, mille andmed olete juba sisestanud, klõpsake nupul „Kopeeri disainilahendusest". Kui olete juba sisestanud mitme disainilahenduse andmed, saate valida, millise numbriga disainilahenduse andmeid soovite kopeerida.

  Suvand Kopeeri disainilahendusest

2. etapp: Sarnased disainilahendused

 • Mis on DesignView?

  DesignView on mitmekeelne veebipõhine otsivahend, mida on lihtne kasutada. Sellega saab tasuta otsida kõigi osalevate ametite, sealhulgas EUIPO ja osalevate riiklike ametite registreeritud tööstusdisainilahendusi.

  DesignView võimaldab ühtse ja ainulaadse platvormi kaudu juurdepääsu osalevate ametite tööstusdisainilahenduste taotlustele ja registreeringutele. Iga amet vastutab oma andmete ja nende igapäevase uuendamise eest.

 • Kuidas saab DesignView teid aidata?
  1. Kasutaja saab tasuta tutvuda disainilahenduste ja turutrendidega kogu Euroopas.
  2. Lihtne juurdepääs registreerimisjärgsetele teenustele.
  3. Disainilahenduse uudsuse kontrollimine.
  4. Abiks tolliasutustele tolliprotseduuride tegemisel või kohtunikele õigus- ja haldusvaidluste lahendamisel.
  5. Abiks ametitele põhjaliku kontrolli tegemisel või kontrollijatele varasemate prioriteediõiguste kontrollimisel.

3. etapp: Konto loomine / sisselogimine

 • Konto loomine / sisselogimine

  Selleks on kaks võimalust:

  • kui teil ei ole veel ameti kasutajakontot, klõpsake nupul „Loo konto";
  • kui teil on ameti kasutajakonto, sisestage selle andmed ja klõpsake nupul „Logi sisse".

  Seejärel kantakse teie andmed vormi üle.

  Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotlemine, kui taotleja elukoht/asukoht ei ole Euroopa Liidus
  Saate esitada ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse, kui elate väljaspool Euroopa Liitu, kuid selleks tuleb kasutada üksikasjalikku vormi ja määrata esindaja.

 • Taotlejad ja esindajad

  Taotleja ja/või esindaja lisamiseks on kaks võimalust.

  Olemasoleva taotleja/esindaja lisamine
  Hakake sisestama olemasoleva taotleja/esindaja nime: selle käigus kuvatakse olemasolevate kannete loend, millest valige sobiv ja klõpsake seejärel nupul „Impordi". Süsteem kuvab valitud taotleja/esindaja andmed. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa". Seda meetodit võib kasutada siis, kui taotleja/esindaja andmed on varem juba sisestatud.

  NB! Olemasolevat esindajat saate lisada ainult siis, kui olete sisse loginud esindajana.

  Uue taotleja lisamine

  1. Klõpsake nupul „Loo uus" ja sisestage andmed.
  2. Valige rippmenüüst taotleja liik.
  3. Täitke vormi ülejäänud väljad (kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*)).
  4. Jätkamiseks klõpsake nupul „Lisa".

  NB! Kiirmenetluse jaoks ettenähtud 4-etapilisel vormil ei saa uusi esindajaid lisada.

  Ühendused
  Kui esitate taotluse mõne ühenduse nimel, sisestage ainult selle tunnuskood.

 • Mustandid (salvesta taotlus mustandina)
  Taotlusvormi saab täitmise ajal salvestada mustandina. Nii jäävad sellele sisestatud andmed või tehtud muudatused alles. Klõpsake taotluse paremas veerus nupul „Salvesta taotlus", mis näeb välja selline: Ikoon Salvesta Mustandi saate avada oma User Area (kasutajapiirkonna) „Mustandite" jaotisest.
 • Lähtesta taotlusvorm

  Kui tahate täita taotlust uuesti, klõpsake nupul „Lähtesta taotlus", mis tühjendab kõik seni täidetud väljad.

 • Prindi taotlus

  Taotlust saab selle koostamise ajal printida.


4. etapp: Kinnitamine ja maksmine

 • Kinnitamine

  Kontrollige enda ja oma disainilahenduse andmeid
  Selles etapis näete, mis andmeid teie taotlus sisaldab; neid saate enne taotluse esitamist muuta jaotises „Disainilahenduse andmed".

 • Allkiri

  Kui täidate väljad „Eesnimi ja perekonnanimi" ning „Allkirjaõigus", kinnitate sellega, et olete oma andmed üle kontrollinud ning soovite disainilahenduse taotluse esitada.

  Allkiri

  Võite lisada veel ühe allakirjutaja.

  NB! Taotlusvormile võivad alla kirjutada ainult füüsilised isikud.

  Kui olete oma taotluse läbi vaadanud, klõpsake nupul „Kinnita ja maksa".

  Nupp Kinnita ja maksa

  Makseaknas valige sobiv makseviis.

  NB! Pangaülekandega tasumise võimalust ei ole kiirmenetluse jaoks ettenähtud 4-etapilisel vormil.

  Kui klõpsate järgmises aknas nupul „Kinnita makse" ja seejärel nupul „Jätka", ongi taotlus esitatud.

  Nupp Kinnita ja maksa Nupp Kinnita ja maksa
 • Mis toimub pärast taotlusvormi esitamist?

  Kui olete oma taotluse esitanud, saate kinnituse, et taotlus on nõuetekohaselt esitatud, ning selle ametliku numbri. Lisaks saate kviitungi ja ametliku kinnituse PDF-failina alla laadida. NB! Amet ei väljasta kviitungite koopiaid.

  taotluse nõuetekohase esitamise kinnitus
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.