Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kaubamärgi määratlus

Kaubamärgid on kaubanduses vahend, mille kaudu tuvastatakse tooteid.

Kaubamärk on sümbol, mille järgi kliendid teid välja valivad. Kaubamärk eristab teid konkurentidest. Kaubamärgi kaitsmiseks ja tõhusamaks kasutamiseks saab selle registreerida.

Mõnes riigis kaitseb äritegevust ka kasutatav, kuid registreerimata kaubamärk. Parima kaitse saamiseks on soovitatav kaubamärk siiski registreerida.

Ainus tingimus kaubamärgi registreerimisel on, et see peab olema selgesti määratletud; vastasel juhul ei saa ei teie ega teie konkurendid olla kindlad, mida registreering hõlmab. 

EUIPOs saate registreerida

A-tähest koosnev sõnamärk

Sõnamärk

Sõnamärk koosneb ainult sõnadest või tähtedest, numbritest, muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest või nende kombinatsioonist, mida saab trükkida

Näited
Hulknurgast koosnev kujutismärk

Kujutismärk

Kaubamärk, kus on kasutatud mittestandardseid stiliseeritud kirjamärke või vormingut, graafilisi elemente või värvi, sh märgid, mis koosnevad üksnes kujutiselementidest

Näited
Hulknurgast ja selle sees olevast A-tähest koosnev kirjatähtedega kujutismärk

Sõnaelemente sisaldav kujutismärk*

Sõnaliste ja kujutiselementide kombinatsioonist koosnev kujutismärk

Näited
 
Ruumilisest hulktahukast moodustatud kolmemõõtmeline märk

Kujumärk

Kujumärk on kolmemõõtmelise kujuga või laieneb sellele. See võib hõlmata mahuteid, pakendeid, toodet ennast või selle välimust.

Näited
Konkreetsetest värvidest moodustatud värv kui märk

Sõnaelementidega kujumärk*

Sõnalisi elemente sisaldav kujumärk.

Näited
Kõlarist koosnev helimärk

Asendmärk

Asendmärk koosneb erilisest viisist, kuidas märk on tootele asetatud või kinnitatud.

Näited
 
A-tähest koosnev sõnamärk

Musterkaubamärk

Musterkaubamärk, mis koosneb üksnes korrapäraselt korduvatest elementidest.

Näited
Hulknurgast koosnev kujutismärk

Ühest värvist koosnev värvmärk

Ühest värvist koosnev värvmärk on kaubamärk, mis koosneb üksnes ühest värvist (ilma piirjoonteta).

Näited
Hulknurgast ja selle sees olevast A-tähest koosnev kirjatähtedega kujutismärk

Värvikombinatsioonist koosnev värvmärk

Kaubamärk, mis koosneb üksnes värvide kombinatsioonist (ilma piirjoonteta)

Näited
 
A-tähest koosnev sõnamärk

Helimärk

Helimärk koosneb üksnes helist või helikombinatsioonist.

Näited
Hulknurgast koosnev kujutismärk

Liikumismärk

Kaubamärk, mis koosneb märgielementide liikumisest või asukohavahetusest või laieneb sellele.

Näited
Hulknurgast ja selle sees olevast A-tähest koosnev kirjatähtedega kujutismärk

Multimeediamärk

See koosneb kujutiste ja helide kombinatsioonist või laieneb sellele.

Näited
 
A-tähest koosnev sõnamärk

Hologramm-märk

See on uus kaubamärgiliik (alates 1. oktoobrist 2017). Hologramm-märk koosneb holograafilistest elementidest.

Näited

 

*Märkus: Tärniga märgistatud kaubamärgiliigid ei ole ELi kaubamärgi rakendusmääruse kohaselt eraldi kategooriad. Kuid neid eristatakse elektroonilisel esitamisel praktilistel ja tehnilistel põhjustel.

 

Veidi teooriat

Intellektuaalomand

Intellektuaalomandi põhimõte on lihtsasti mõistetav ja on olnud olemas juba pikka aega. Kõikjal meie ümber on intellektuaalomand.

Ainult mõtted ja ideed selleks ei kvalifitseeru; intellektuaalomand määratleb ja kaitseb inimeste innovatsiooni ja loomingut

  • Kaubamärgid näitavad tarbijatele toodete päritolu
  • Disainilahendused määravad toote välimuse
  • Autoriõigus on seotud loometeostega, nt raamatud, muusika, maalid, skulptuurid ja filmid
  • Patendid kaitsevad tehnilisi leiutisi kõigis tehnikavaldkondades

Intellektuaalomand tunnustab novaatoreid ja võimaldab kõigil nende saavutustest kasu saada.

 

Laadige alla kaart – see aitab teil oma õigusi registreerida.


Ülevaatlik skeem, millel on intellektuaalomandi eri protsesside ajaline järjestus

 

 

Lisaallikad intellektuaalomandi kohta

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.