Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Viini klassifikatsioon (kujutismärgid)

Viini klassifikatsioon on rahvusvaheline klassifitseerimissüsteem, mis loodi 1973. aastal kaubamärkide kujutiselementide rahvusvahelise klassifikatsiooni asutamise Viini kokkuleppega ja mida haldab Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO).

Süsteem on hierarhiline ja liigub üldisemalt detailsemale: kujutismärkide elemendid on jagatud kuju põhjal kategooriatesse, alamkategooriatesse ja jaotistesse.

EUIPO kasutab Viini klassifikatsiooni modifitseeritud versiooni. See kohandati EUIPO konkreetsete vajadustega, luues uusi koode ja jättes teised kasutamata.

Klassifikatsiooni leiate meie otsingumootori eSearch täppisotsingu lehelt, klõpsates seal Viini klassifikatsiooni otsingukriteeriumidel.

Viini klassifikatsiooni käsiraamat
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.