Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Mis võib olla ELi kaubamärk?

Euroopa Liidu kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, eelkõige sõnad (sh isikunimed), või kujutised, tähed, numbrid, värvid, kaupade või nende pakendi kuju või helid.

1. oktoobril 2017 kaotati muutmismäärusega (EL) 2015/2424 graafiliselt kujutatavuse nõue.

Praktikas tähendab see, et kui teie kaubamärk vastab ühele ametis aktsepteeritud kaubamärgi liigiIe ja seda saab esitada vastuvõetavas vormingus, saate esitada vaid kaubamärgi taotluse ega pea seda graafiliselt kujutama.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Mis liiki kaubamärki soovite kaitsta?

Olenevalt sellest, mida soovite kaitsta (sõna, kujutis, värvus jne), on olemas erinevad kaubamärgivalikud. Vt valikud.

Tähised, mis moodustavad kaubamärgi, peavad võimaldama eristada ühe ettevõtte kaupu ja teenuseid teise ettevõtte omadest.

Registreerimiseks peab kaubamärk olema eristav ega tohi kirjeldada, mida sellega müüakse.

 
 

Kaubamärk peab olema eristav.

Tarbijad peaksid nägema märgis selle otstarvet, näiteks toote päritolu. See peaks eristama teid turul teistest ettevõtetest, et saaksite kaitsta ja arendada oma tootemargi identiteeti ja väärtust.

Kaubamärk ei tohi pakutavaid kaupu või teenuseid kirjeldada.

Kaubamärk ei tohi monopoliseerida märki, mis üksnes kirjeldab pakutavaid kaupu ja/või teenuseid. Selliseid märke peaksid saama kasutada kõik – nii teie kui ka konkurendid.

 

Asi ei ole veel selge? Järgnev näide peaks kõik kahtlused hajutama

Ei ole eristav
Tarbija ei näeks siin kujutatud pudelit eristava märgina, millega saab eristada üht ettevõtet teisest. Tähis peab jääma kättesaadavaks kõikidele ettevõtetele.

Vein

Liiga kirjeldav
Sellisel juhul ei pea tarbija pudelit eristavaks ning sõna „vein“ üksnes kirjeldab pudeli sisu. Ta peab seda tootekirjelduseks.

Nõuetekohase kaubamärgi näide – eristav, kuid mitte liiga kirjeldav

Joe
Bloggs

Registreeritav kaubamärk
Kuigi näitel kujutatud pudel üksi ei ole eristav, on see koos eristava nimega sildil tarbijate jaoks kaubamärk, mis tähistab konkreetset tootemarki.

 

Kui kaubamärk ei vasta nendele ja mõnele muule nõudele, lükkab EUIPO taotluse tagasi. Kaubamärgi tagasilükkamise muid põhjusi nimetatakse absoluutseteks keeldumispõhjusteks.

Kahtluse korral küsige nõu asjatundjalt. Meie ei saa sellist nõu anda.

 

Mis kaubamärke saab registreerida?

Registreerida saab kolme liiki kaubamärke: üksikkaubamärke, sertifitseerimismärke ja kollektiivkaubamärke.

Üksikkaubamärk eristab ühe konkreetse ettevõtte kaupu ja teenuseid teiste omadest.

See ei tähenda siiski, et üksikkaubamärk peaks kuuluma ühele isikule: üksikkaubamärgid võivad kuuluda ühele või mitmele juriidilisele või füüsilisele isikule. See tähendab, et taotlejaid on mitu.

Üksikkaubamärgi tavaline taotluslõiv on alates 850 eurost (e-taotlus).

Kollektiivkaubamärgid eristavad ettevõtete rühma või ühenduse liikmete kaupu ja teenuseid konkurentide omadest. Kollektiivkaubamärke saab kasutada tarbijate usalduse suurendamiseks kollektiivkaubamärgi all pakutavate toodete või teenuste vastu. Neid kasutatakse sageli teatavate ühiste omadustega toodete tähistamiseks.

Kollektiivkaubamärki võivad taotleda üksnes tootjate, valmistajate, teenuseosutajate või ettevõtjate ühendused, samuti avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Kollektiivkaubamärgi taotluslõiv on 1500 eurot (e-taotlus).

Sertifitseerimismärgid võeti EUIPOs kasutusele 1. oktoobril 2017. Sertifitseerimismärgid on ELi tasandil uut liiki kaubamärgid, mida on riiklikes süsteemides kasutatud juba palju aastaid. Sertifitseerimismärk näitab, et kaubad ja teenused vastavad sertifitseeriva asutuse või organisatsiooni sertifitseerimisnõuetele; nad tähistavad kontrollitud kvaliteeti.

Mis tahes füüsilised või juriidilised isikud, sh riiklikud asutused, ametid ja organid võivad taotleda ELi sertifitseerimismärgi registreerimist tingimusel, et nad ei tee äritehinguid, mis hõlmavad samalaadsete kaupade pakkumist või samalaadsete teenuste osutamist nagu sertifitseeritavad.

Kollektiivkaubamärgi taotlemise lõiv on 1500 eurot (e-taotlus).

Kaubamärgilõivude täielik loetelu 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.