Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Valitus

Kuka voi tehdä valituksen?

Päätöksestä voi valittaa kuka tahansa, jolle päätöksestä on haittaa.

Valituksen tekeminen tavaramerkkiä koskevasta päätöksestä maksaa 720 € ja mallia koskevasta päätöksestä 800 €.

Valituksen aikarajat ja muoto

Valituskirjelmän ja perusteista tehtävän selvityksen on oltava toisistaan erillisiä. Napauta alla olevia tekstilaatikoita saadaksesi lisätietoja.

Valituskirjelmä

  • Riidanalaisesta päätöksestä ilmoittaminen

  • 2 kuukautta

  • 4 kuukautta

Selvitys perusteista

Ensimmäinen tarkistaminen

Kun EUIPO on saanut perusteista annetun selvityksen, valituslautakuntien kirjaamo toimittaa valituksen (valituskirjelmä ja selvitys perusteista) ensimmäiseen käsittelyyn. Ex parte -menettelyissä eli tapauksissa, joissa on vain yksi osapuoli, se osasto, jonka päätös on valituksen kohteena, korjaa päätöksen, jos se katsoo valituksen olevan hyväksyttävä ja hyvin perusteltu. Jos se ei pidä valitusta hyväksyttävänä tai hyvin perusteltuna, asia siirretään takaisin valituslautakuntiin.

EU-tavaramerkkiasetuksen tultua voimaan inter partes -tapauksia ei enää käsitellä uudelleen.

Ex parte -tapaukset

Kun uudelleenkäsittely on tehty ex parte -asiassa, asiakirjat toimitetaan välittömästi toimivaltaisen valituslautakunnan puheenjohtajalle, joka nimittää esittelijän.

Inter partes -tapaukset

Inter partes -tapauksissa menettely on hieman erilainen. Valituslautakuntien työjärjestyksen mukaisesti vastaaja saa toimittaa huomautuksia, kun selvitys perusteista on saatu. Kun vastine on toimitettu, valituslautakunta voi sallia osapuolten toimittaa lisää vastauksia/vastineita.

Menettelyn kirjallisen osan jälkeen asiakirjat toimitetaan toimivaltaisen valituslautakunnan puheenjohtajalle, joka nimittää esittelijän.

Kummassakin menettelyn tyypissä esittelijä, jos hän katsoo sen aiheelliseksi, ottaa yhteyttä osapuoleen tai osapuoliin jonkin valitukseen liittyvän tärkeän seikan selvittämiseksi. Muussa tapauksessa laaditaan luonnos päätökseksi, ja valituslautakunta harkitsee sitä. Kun valituslautakunta on tehnyt päätöksen, siitä ilmoitetaan osapuolille.

Unionin yleinen tuomioistuin

Valituslautakunnan päätös voidaan saattaa käsiteltäväksi kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta unionin yleiseen tuomioistuimeen. Tällaisten valitusten perusteet esitetään Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 72 artiklan 2 kohdassa ja rekisteröityä yhteisömallia koskevan asetuksen 61 artiklan 2 kohdassa.

Kaikista unionin yleisen tuomioistuimen tuomioista voi tehdä valituksen Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 

 

Suuren lautakunnan käsiteltävinä olevat ja ratkaistut asiat

Suuressa lautakunnassa käsiteltävinä olevat asiat

Suuren lautakunnan ratkaisemat asiat

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.