Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Sähköisen hakemuksen ja viestien liitteitä koskevat tekniset vaatimukset

Huomautus: Näiden ohjeiden virallinen tietolähde on User Area -käyttäjäalueen käyttöehdot. Ne ovat viraston pääjohtajan 3. marraskuuta 2020 tekemän sähköistä viestintää koskevan päätöksen nro EX-20-9 liitteessä.

 

 • Euroopan unionin tavaramerkin hakeminen verkossa

  Jos EU-tavaramerkkihakemukseen liittyvä merkin kuvaus toimitetaan sähköisesti, tiedostoa koskevat seuraavat kokorajat:

  • liitteen enimmäiskoko: 2 MB (MP4-, OBJ-, STL- ja X3D-tiedostot 20 MB)
  • liitteiden enimmäiskoko yhteensä: 20 MB
  • liitetiedoston nimen enimmäispituus: 25 merkkiä.

  Jos EU-tavaramerkkihakemukseen liittyvä merkin kuvaus toimitetaan sähköisesti, tiedostokoon rajat ovat seuraavat:

  (a) JPEG
  Vakiomuotoinen tiedostomuoto haettavan tavaramerkin kuvaamiseksi (käytettävissä kaikkia tavaramerkkityyppejä, paitsi sana- ja multimediamerkkejä varten) seuraavien vaatimusten mukaisesti:

  • kuvan enimmäiskoko: 2 835 x 2 010 pikseliä
  • tulostusresoluutio: 96–300 dpi
  • värijärjestelmät: RGB, harmaasävyasteikko, mustavalkoinen tai CMYK.

  Kuvat muutetaan automaattisesti 250 x 250 pikseliin. Ladattu kuva näytetään sellaisena kuin se näkyy myöhemmin rekisteröintitodistuksessa.

  CMYK-värijärjestelmän mukaiset kuvat muunnetaan RGB-värijärjestelmän mukaisiksi ennen kuvan esittämistä. Joissakin CMYK-kuvissa, jotka on muunnettu RGB-värijärjestelmän mukaisiksi, osa väreistä voi näyttää erilaisilta kuin alkuperäisessä kuvassa. Värijärjestelmän vaihtamista suositellaan jo ennen kuvan siirtoa, jotta värit toistuisivat alkuperäiseen verrattavina.

  (b) MP3
  Tiedostomuotoa voidaan käyttää haettaessa äänimerkin rekisteröintiä (JPEG-formaatin kanssa) seuraavien vaatimusten mukaisesti:

  • näytteenottotaajuus: 8 kHz vain puheääni, 11,025 kHz äänitehosteet, 22,05 kHz tai 44,1 kHz musiikki
  • bittisyvyys: 8 tai 16 bittiä
  • kanavat: 1=mono; 2=stereo.

  (c) OBJ, STL ja X3D
  Tiedostomuotoja voidaan käyttää haettaessa muotomerkin rekisteröintiä.

  XD3-tiedostojen siirtäminen palvelimelle edellyttää, että Explorer -selainversio on vähintään Internet Explorer 11.

  (d) MP4
  Tiedostomuotoa voidaan käyttää haettaessa liikkuvan merkin, multimediamerkin ja hologrammimerkin rekisteröintiä seuraavien vaatimusten mukaisesti:

  • ISO-standardi: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 Part 14 -muoto)
  • videokoodekit: MP4 hyväksyy useita eri videokoodekkeja (kuten MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5 ja H.263), mutta suositeltu koodekki on H.264
  • äänikoodekit: MP4 hyväksyy useita eri äänikoodekkeja (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM ja WAV), mutta suositeltu koodekki on AAC-LC
  • kuvataajuus 24–30 fps
  • tiedonsiirtonopeus 1 200–8 000 kb/s
  • tietovälineen tyyppi: video/MP4, ääni/MP4, sovellus/MP4.
 • Rekisteröidyn yhteisömallin hakeminen sähköisesti

  Mallin esittäminen sähköisesti toimitettavassa yhteisömallihakemuksessa edellyttää seuraavanlaisia tiedostokokoja:

  • liitteen enimmäiskoko: 2 MB (OBJ-, STL- ja X3D-tiedostot 20 MB)
  • liitteiden enimmäiskoko yhteensä: 20 MB
  • liitetiedoston nimen merkkimäärä: 25 merkkiä.

  Kun rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen kuvaus toimitetaan sähköisesti, hyväksyttävät tiedostomuodot ovat seuraavat:

  (a) JPEG
  Vakiomuotoinen tiedostomuoto haettavan yhteisömallin esittämiseksi seuraavia vaatimuksia noudattaen:

  • kuvan enimmäiskoko: 5 000 x 5 000 pikseliä
  • tulostusresoluutio: 72–300 dpi
  • värijärjestelmät: CMYK (muutetaan RGB-väreiksi), harmaasävyasteikko, mustavalkoinen tai RGB
  • progressiiviset JPEG-kuvat muutetaan tavanomaisiksi kuviksi.
  • dynaamisten 3D-kuvakulmien JA muiden staattisten kuvakulmien siirtämistä on rajoitettu.

  (b) OBJ, STL ja X3D
  Näitä tiedostomuotoja voidaan käyttää yhden dynaamisen 3D-kuvakulman siirtämiseksi lisätietona ja staattisten kuvien lähtötiedostoina malleja rekisteröitäessä.

  XD3-tiedostojen siirtäminen palvelimelle edellyttää, että Explorer -selainversio on vähintään Internet Explorer 11.

 • Sähköinen väite- tai mitätöinti-ilmoitus

  Tiedostojen kokorajat

  • liitteen enimmäiskoko: 5 MB
  • liitteiden enimmäiskoko yhteensä: 20 MB
  • liitetiedoston nimen merkkimäärä: 150 merkkiä.

  Hyväksytyt tiedostotyypit

  JPEG Käytettävien vakiomuotoisten tiedostotyyppien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • kuvan enimmäiskoko: 2 008 x 2 835 pikseliä
  • tulostusresoluutio: 96–300 dpi
  • vain RGB 8b (ei CMYK-värejä)
  • järjestelmä ei tue progressiivisia JPEG-kuvia.

  PDF
  Ainoastaan vakiomuotoiset muuttumattomat PDF-tiedostot hyväksytään. Täytettäviä PDF-lomakkeita ja PDF-tiedostoja, joihin sisältyy lisättyjä kohteita (kuten allekirjoituksia, peitettyä (mustattua) tekstiä, korostettua tekstiä, nuolia), ei hyväksytä. Huomaa, että lisätyt kohteet menetetään latauksen aikana, ja alkuperäinen asiakirja ilman kyseisiä kohteita voidaan saattaa muiden menettelyn osapuolten tietoon, tai se voidaan asettaa julkisesti saataville asiakirjojen nähtäville asettamista koskevan hakemuksen kautta.”


  MP3
  Voidaan käyttää ainoastaan aiempien äänimerkkien esittämiseksi seuraavien vaatimusten täyttyessä:

  • näytteenottotaajuus: 8 kHz vain puheääni, 11,025 kHz äänitehosteet, 22,05 kHz tai 44,1 kHz musiikki
  • bittisyvyys: 8 tai 16 bittiä
  • kanavat: 1=mono; 2=stereo.

   

 • Muut sähköiset hakemukset (rekisteriin kirjaaminen, uusiminen, muuntaminen, julkinen nähtävilläolo, EU:n tavaramerkkiin/tavaramerkkihakemukseen perustuva kansainvälinen hakemus tai muutoksenhaku)

  Tiedostojen kokorajat

  • liitteen enimmäiskoko: 2 MB (20 MB muutoksenhaussa)
  • liitteiden enimmäiskoko yhteensä: 20 MB.

  Hyväksytyt tiedostotyypit

  JPEG
  Käytettävien vakiomuotoisten tiedostotyyppien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • tulostusresoluutio: 96–300 dpi
  • vain RGB 8b (ei CMYK-värejä)
  • järjestelmä ei tue progressiivisia JPEG-kuvia.

  PDF
  Ainoastaan vakiomuotoiset muuttumattomat PDF-tiedostot hyväksytään. Täytettäviä PDF-lomakkeita ja PDF-tiedostoja, joihin sisältyy lisättyjä kohteita (kuten allekirjoituksia, peitettyä (mustattua) tekstiä, korostettua tekstiä, nuolia), ei hyväksytä. Huomaa, että lisätyt kohteet menetetään latauksen aikana, ja alkuperäinen asiakirja ilman kyseisiä kohteita voidaan saattaa muiden menettelyn osapuolten tietoon, tai se voidaan asettaa julkisesti saataville asiakirjojen nähtäville asettamista koskevan hakemuksen kautta.”

  MP3
  Voidaan käyttää vain äänimerkkien esittämiseksi ja seuraavien vaatimusten täyttyessä:

  • näytteenottotaajuus: 8 kHz vain puheääni, 11,025 kHz äänitehosteet, 22,05 kHz tai 44,1 kHz musiikki
  • bittisyvyys: 8 tai 16 bittiä
  • kanavat: 1=mono; 2=stereo.

   

 • Muu sähköinen viestintä ja toiminta

  Tiedostojen kokorajat

  • liitteen enimmäiskoko: 20 MB
  • liitteiden enimmäiskoko yhteensä: 1 GB (100 MB, jos kyseessä on väite, mitätöintihakemus tai muutoksenhaku)
  • liitetiedoston nimen merkkirajoitus: 20 merkkiä.

  Jos viestin koko liitteineen on yhteensä yli 20 MB, virasto saa liitteet, mutta esikatselussa ja vastaanottoilmoituksessa näkyy vain viesti.

  Hyväksytyt tiedostotyypit:

  JPEG Käytettävien vakiomuotoisten tiedostotyyppien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • tulostusresoluutio: 96–300 dpi
  • vain RGB 8b (ei CMYK-värejä)
  • järjestelmä ei tue progressiivisia JPEG-kuvia.

  PDF
  Ainoastaan vakiomuotoiset muuttumattomat PDF-tiedostot hyväksytään. Muokattavia PDF-lomakkeita ja PDF-tiedostoja, joihin sisältyy lisättyjä kohteita (kuten allekirjoituksia, peitettyä (mustattua) tekstiä, korostettua tekstiä, nuolia), ei hyväksytä. Huomaa, että lisätyt kohteet menetetään latauksen aikana ja että alkuperäinen asiakirja ilman kyseisiä kohteita voidaan saattaa menettelyn muiden osapuolten tietoon tai se voidaan asettaa julkisesti saataville asiakirjojen nähtäville saamista koskevan hakemuksen kautta.”

  MP3
  Käytettävien vakiomuotoisten MP3-tiedostojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • näytteenottotaajuus: 8 kHz vain puheääni, 11,025 kHz äänitehosteet, 22,05 kHz tai 44,1 kHz musiikki
  • bittisyvyys: 8 tai 16 bittiä;
  • kanavat: 1=mono; 2=stereo.

  MP3-tiedostot hyväksytään liitteinä vain seuraavien väitemenettelyä koskevien sähköisten toimien yhteydessä:

  • lisänäytön toimittaminen
  • käyttöä koskevien todisteiden toimittaminen
  • muiden asiakirjojen toimittaminen

  MP4
  Käytettävien vakiomuotoisten MP4-tiedostojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • ISO-standardi: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 Part 14 -muoto)
  • videokoodekit: MP4 hyväksyy useita eri videokoodekkeja (kuten MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5 ja H.263), mutta suositeltu koodekki on H.264.
  • äänikoodekit: MP4 hyväksyy useita eri äänikoodekkeja (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM ja WAV), mutta suositeltu koodekki on AAC-LC
  • kuvataajuus 24–30 fps
  • tiedonsiirtonopeus 1 200–8 000 kb/s
  • tietovälineen tyyppi: video/MP4, ääni/MP4, sovellus/MP4.

   

  Mp4-tiedostot hyväksytään liitteinä vain seuraavien vastustamista koskevien sähköisten toimien yhteydessä:

  • lisänäytön toimittaminen
  • käyttöä koskevien todisteiden toimittaminen
  • muiden asiakirjojen toimittaminen

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.