Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu


Tämän sivun sisältö on saatavissa vain seuraavilla kielillä: English, Español, Deutsch, Français ja Italiano.

Valituslautakunnat

"Olemme sitoutuneet tarjoamaan tehokkaita sovittelupalveluja, yhdenmukaistettuja valitusmenettelyjä ja käytäntöjen johdonmukaisuutta."

Valituslautakuntien tehtävänä on päättää valituksista, jotka koskevat EUIPOn ensiasteen päätöksiä Euroopan unionin tavaramerkeistä ja rekisteröidyistä yhteisömalleista. Valituslautakuntien päätöksistä puolestaan voi nostaa kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa, jonka tuomioista on oikeuskysymyksissä mahdollista valittaa Euroopan unionin tuomioistuimeen. Valituslautakunnat ovat riippumattomia, eivätkä ne päättäessään tapauksesta ole velvollisia noudattamaan mitään tiettyjä ohjeita.

Asiasta päätöksen tekevä valituslautakunta koostuu kolmesta jäsenestä, mukaan lukien valituslautakunnan puheenjohtaja. Kahdella lautakunnan jäsenistä on oltava lainopillinen pätevyys. On kuitenkin tapauksia, joissa päätöksen tekee suuri valituslautakunta tai ainoastaan yksi valituslautakunnan jäsenistä.

Suuressa lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii valituslautakuntien yhteinen puheenjohtaja, ja jäseniä ovat erillisten valituslautakuntien puheenjohtajat sekä lautakuntien tavalliset jäsenet, jotka valitaan erityisestä luettelosta, jotta jäseniä olisi yhteensä yhdeksän. Valituslautakunta voi siirtää asian suuren lautakunnan ratkaistavaksi, jos se katsoo sen olevan perusteltua asian oikeudellisen vaikeaselkoisuuden, tärkeyden tai erityisolosuhteiden takia, esimerkiksi, jos valituslautakunnat ovat tehneet poikkeavia päätöksiä jostain kyseisen asian herättämästä oikeudellisesta kysymyksestä. Samasta syystä myös puheenjohtajisto voi siirtää asian suurelle lautakunnalle.

Asiaa käsittelevä valituslautakunta voi siirtää asian yhdelle jäsenelle, jolla on oltava lainopillinen pätevyys. Tapaukset, joissa yksi jäsen voi tehdä päätökset, ovat muiden muassa seuraavat: valitusmenettelyn päättäminen riidanalaisen tai aikaisemman merkin peruuttamisen, hylkäämisen, poistamisen tai luopumisen seurauksena; päätös kustannusten määrästä; päätös ainoastaan siitä, voidaanko valitus ottaa käsiteltäväksi; tai kun päätös liittyy valitukseen tutkijan Euroopan unionin tavaramerkistä tehdyn asetuksen 7 artiklan nojalla tekemistä päätöksistä, jolloin lautakunnan on vahvistettava päätös (ks. 36 artikla EUTMDA).

 

Asetus

Valituslautakunnnat toimivat EUTMDA:n nojalla. Sitä sovelletaan valitusten hallintaan sekä tavaramerkkiasetuksen että malliasetuksen mukaan.

 

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajisto vastaa valituslautakuntia koskevista säännöistä ja organisoinnista, mukaan lukien jäsenten nimeäminen asianomaisiin valituslautakuntiin ja valitusten jakamista lautakunnille koskevien sääntöjen määrittäminen. Se koostuu valituslautakuntien puheenjohtajasta, joka on myös puheenjohtajiston puheenjohtaja, sekä kunkin valituslautakunnan puheenjohtajasta ja jäsenistä, jotka valituslautakuntien kaikki jäsenet (lukuun ottamatta valituslautakuntien puheenjohtajaa ja kunkin valituslautakunnan puheenjohtajaa) valitsevat joka kalenterivuosi.

Puheenjohtajisto tekee päätöksen tästä vuosittain. Sellaisia valituslautakuntia on tällä hetkellä neljä, jotka käsittelevät ainoastaan tavaramerkkivalituksia, ja yksi sellainen, joka käsittelee malleja koskevia valituksia. Suuressa lautakunnassa voidaan myös käsitellä mitä tahansa tavaramerkkiä tai mallia koskevaa valitusta.

 

Valituslautakuntien jäsenet

Valituslautakuntien puheenjohtajan nimittää Euroopan unionin neuvosto. Puheenjohtajalla on hallinnollisia ja organisatorisia toimivaltuuksia ja hän toimii myös puheenjohtajiston ja suuren lautakunnan puheenjohtajana. Myös yksittäisten valituslautakuntien puheenjohtajat nimittää Euroopan unionin neuvosto. Heillä on hallinnollista ja organisatorista vastuuta omaan valituslautakuntaansa nähden ja he ovat vastuussa esittelijän nimittämisestä kussakin asianomaiselle valituslautakunnalle jaetussa asiassa. Valituslautakuntien jäsenet nimittää viraston hallintoneuvosto.

 

 
Tiivistelmä valituslautakunnan päätöksistä näytä piilota
 
Valituslautakuntien tutkimukset * näytä piilota


* Nämä tutkimukset heijastavat ne laatineiden asiantuntijoiden käsityksiä. Niiden tarkoituksena on antaa tietoa ja lisätä ymmärtämystä markkinoiden realiteeteista sekä tiettyihin asioihin liittyvistä oikeudellisista ja taloudellisista määräyksistä ja käytännöistä jäsenvaltioissa. Niiden ei pidä missään tapauksessa katsoa edustavan valituslautakuntien käsityksiä tai millään tavoin sitovan valituslautakuntia

 

 

 

 

Sivu on päivitetty viimeksi 30-06-2017
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja