Tarkastusmerkit

Tarkastusmerkit

Tarkastusmerkki on uudentyyppinen tavaramerkki EU:ssa, joskin sitä on käytetty joissakin kansallisissa järjestelmissä EU:n alueella jo joitakin vuosia.

Euroopan unionin tarkastusmerkki määritellään merkiksi, joka voi erottaa merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta, maantieteellistä alkuperää lukuun ottamatta, tavaroista ja palveluista, joita ei ole varmennettu tällä tavalla.

Perimmiltään EU-tarkastusmerkissä on kyse tiettyjen ominaisuuksien takaamisesta tietyille tavaroille ja palveluille.

Se osoittaa, että tavarat ja palvelut, joilla on merkki, vastaavat tiettyä standardia, joka on käyttöä koskevien sääntöjen mukainen ja jonka valvomisesta tarkastusmerkin haltija vastaa riippumatta tarkastusmerkin kattamat tavarat ja palvelut tosiasiallisesti tuottavan ja tarkastusmerkkiä käyttävän yrityksen identiteetistä.

Tarkastusmerkin hakijan on mainittava hakemuksessaan, että hakemus koskee EU-tarkastusmerkkiä.

Käyttöä koskevat säännöt ovat olennaiset tarkastusmerkille. Ne täytyy toimittaa kahden kuukauden kuluessa hakemisesta ja niihin täytyy sisältyä etenkin seuraavaa:

  • varmennettavien tavaroiden ja palveluiden ominaisuudet
  • ehdot, joilla tarkastusmerkin käyttöä hallitaan
  • tarkastusmerkin haltijan käyttämät testaus- ja valvontatoimet.

EU-tarkastusmerkille on kaksi merkittävää rajoitusta. Ensinnä sen haltija ei voi olla henkilö, jonka harjoittaa liiketoimintaa, johon kuuluu varmennetun kaltaisten tavaroiden ja palvelujen toimittaminen. Tarkastusmerkin haltijalta on estetty merkin käyttö sen kattamiin tavaroihin ja palveluihin. Toiseksi sitä ei voi hakea sellaisten tavaroiden tai palvelujen erottelemiseksi, joilla on suojattu maantieteellinen alkuperä.

Tarkastusmerkkejä pitäisi käyttää tavaroihin ja palveluihin, jotka merkin haltija varmentaa. Haettavan EU-tarkastusmerkin tavaroiden ja palveluiden luettelo täytyy niin ikään sisällyttää käyttöä koskeviin sääntöihin.

Tarkastusmerkki maksaa 1 500 euroa, jos sitä haetaan sähköisesti.

Lisätietoa maksuista

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Tämä osio sisältää yleisiä tietoja EU-tavaramerkkiasetuksesta. Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia.
Kaikkia käyttäjiä ja mahdollisia käyttäjiä suositellaan vahvasti tutustumaan asetukseen (EU) 2015/2424, joka on saatavana kaikilla EU:n kielillä.
Huomaa, että viraston ohjeet pysyvät pääasiallisena lähtökohtana Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmän käyttäjille ja ammattimaisille neuvojille, jotka haluavat olla varmoja, että heidän käytössään on viimeisin tieto EUIPO:n tutkimiskäytännöistä.

Tietoa muutoksista, jotka tulivat voimaan 23. maaliskuuta 2016, saa täältä.