Tietokannat

Tavaramerkit ja mallit

Siirry EUIPOn tietokantaan "eSearch plus"

eSearch plus

Sisältää kattavasti tietoa tavaramerkeistä, malleista, haltijoista, edustajista ja tiedotteista.

eSearch-sovellus (iOS ja Android)

Siirry EUIPOn tietokantaan "eSearch Case Law - Etsi oikeuskäytäntöä"

eSearch Case Law

EUIPOn päätökset, unionin yleisen tuomioistuimen, unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuimien tuomiot.

Siirry EUIPOn tietokantaan "Varmista oikeaksi todistetut jäljennökset"

Verify certified copies

Anna tunnuskoodi nähdäksesi alkuperäisen asiakirjan EU-tavaramerkistä annetusta todistuksesta.

 

Euroopan unionin teollisoikeuksien verkoston (EUIPN) tietokannat

Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "TMview"

TMview

Kaikkien kansallisella, kansainvälisellä ja EU:n tasolla osallistuvien virallisten tavaramerkkivirastojen tavaramerkit.

Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "Designview"

Designview

Keskitetty pääsy kaikkien osallistuvien kansallisten virastojen hallussa oleviin tietoihin rekisteröidyistä malleista.

Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "TMclass"

TMclass

Yksi luokitusyhdyskäytävä EU:n yhdenmukaistettuun tietokantaan ja tietokantoihin kaikkialla maailmassa.

Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "Similarity"

Similarity

Tavaroiden ja palvelujen samanlaisuuden arviointi EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa.

 
Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "DesignClass"

DesignClass

Vertaa muiden mukana olevien virastojen mallien luokituksen tietokantoja.

 

Teollis- ja tekijänoikeudet ja lainvalvonta

IP enforcement portal

IP Enforcement Portal

EDB-, ACIST- ja ACRIS-välineiden yhdistäminen yhteen alustaan.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.