Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä mallin rekisteröinnin hakemiseen

Olemme koonneet sarjan vinkkejä, jotta välttäisit yhteisömallia hakiessasi virheet, joiden takia hakemus jää puutteelliseksi.

Puutteet voivat johtua hakemuksen muodollisista virheistä, kuten siitä, että unohdat suorittaa maksun tai että mallisi kuvat eivät noudata tiettyjä rekisteröintivaatimuksia. Muodolliset virheet ovat hyvin usein helppo välttää, ja kokemuksemme mukaan virheet tapahtuvat useimmiten verkkohakemuksen kolmessa eri vaiheessa.

 

Kuvakulmien lataaminen

1. Kaikkien kuvakulmien on oltava samasta mallista.

Tässä esimerkissä käyttäjä on toimittanut kaksi kuvakulmaa eri piirteet omaavista tuoleista samana mallina (malli 1). Kuvakulmat eivät liity samaan malliin, ja siksi niitä ei voida hyväksyä.

Malli 1 / Kuvakulma 1

Malli 1 / Kuvakulma 2

Malli 1 / Kuvakulma 1

Malli 2 / Kuvakulma 1

Väärin

Eri piirteistä muodostuu erilainen ulkonäkö, ja siksi ne on toimitettava eri mallina.

 

Toisessa esimerkissä käyttäjä on toimittanut samat kaksi tuolia kahtena eri mallina, malli 1 ja malli 2, ja siksi ne voidaan hyväksyä.

Oikein

Kumpikin edellä olevista kuvakulmista vastaa eri mallia. Eri mallit voidaan sisällyttää usean mallin hakemukseen*. Kukin malli voidaan esittää useassa kuvakulmassa (1–7 kuvakulmaa).

* Hakemus voidaan tehdä useasta mallista. Useaa mallia koskeva hakemus tulee halvemmaksi kuin eri hakemukset yksittäisistä malleista.

 

2. Mukaan ei pidä liittää ylimääräisiä malliin kuulumattomia osia, kuten selittäviä huomautuksia, numeroita tai nuolia.

Väärin

Mallin kuvakulma, jossa on tekstiä, merkkejä ja nimiä.

Oikein

Pelkkä mallin kuvakulma. Muuta tietoa voidaan antaa kuvauskentässä.

 

3. Malli on esitettävä neutraalia taustaa vasten.

Väärin

Kuvassa näkyy malliin kuulumattomia esineitä.

Oikein

Mallin tausta on neutraali.

 

4. Kussakin kuvassa saa olla vain yksi mallin kuvakulma.

Väärin

Kaksi mallin kuvakulmaa samassa kuvassa.

Oikein

Yksi kuvakulma yhdessä kuvassa.

 

5. Jos malliin kuuluu väri, sen on oltava yhdenmukainen joka kuvakulmassa.

Väärin

Sama tuote eri värisenä katsotaan eri malliksi.
Myöskään värillisten ja mustavalkoisten kuvakulmien yhdistelmää ei hyväksytä.

 

Oikein

Mallin kuvakulmissa väri on yhdenmukainen.

 

6. Suurennetut kuvakulmat on ladattava erillisinä kuvina.

Väärin

Samassa kuvassa on myös suurennettu kuvakulma.

Oikein

Suurennettu kuvakulma eri kuvana.

 

7. Visuaaliset erottamislausumat on esitettävä yhdenmukaisesti kaikissa kuvakulmissa, joissa ne näkyvät.

Joskus käyttäjät haluaisivat hakea rekisteröintiä tuotteen tietylle osalle. Tätä varten he voivat käyttää visuaalisia erottamislausumia niiden elementtien poissulkemiseksi, joita he eivät halua rekisteröidä.

Väärin

Visuaalinen erottamislausuma ei näy yhdenmukaisesti kaikissa kuvakulmissa.

 

Oikein

Eri kuvakulmissa visuaalinen erottamislausuma näkyy yhdenmukaisesti.

 

8. Ainakin yhden kuvakulman on esitettävä koko esinesarjaa tai monimutkaista tuotetta kokonaisena.

Väärin

Esinesarjasta kokonaisuudessaan tai monimutkaisesta tuotteesta kokonaisena ei ole kuvakulmaa.

 

Oikein

Sarja oikein esitettyjä tuotteita ja ne kokonaisuutena esittävä kuvakulma.

 

9. Tuotteen nimikkeen on vastattava mallin esitystä.

Tässä esimerkissä käyttäjä on toimittanut kuvakulman tuolista ja väärän tuotenimikkeen. Nimikettä "koriste" voidaan käyttää kuvioista, mutta ei tuolista, joten sitä ei voida hyväksyä.

Väärin

Tuotteen nimike ei vastaa ladattua mallin kuvakulmaa. Tämä malli olisi toimitettava tuotenimikkeellä "tuolit" luokassa 06.01.

Oikein

Tuotteen nimike on yhteensopiva mallista ladatun kuvakulman kanssa.

 

10. Tuotteen nimikkeen olisi oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta se voitaisiin sijoittaa johonkin Locarnon luokituksen luokkaan ja alaluokkaan.

Väärin

Mallin nimike ei ole riittävän yksityiskohtainen, jotta se voitaisiin luokitella.

Oikein

Tuotteen käyttötarkoitus on ilmoitettu selvästi luokan ja alaluokan avulla. 

Etuoikeuden vaatiminen

Henkilöllä, joka on toimittanut kansallista tai kansainvälistä mallia tai yhteisömallia koskevan hakemuksen, on samaa mallia koskevan yhteisömallihakemuksen toimittamista varten kuuden kuukauden ajan etuoikeus laskettuna ensimmäisen hakemuksen toimittamisen päivämäärästä.

Etuoikeudesta seuraa, että oikeuksien etusijaa määritettäessä etuoikeuspäivänä pidetään mallia koskevan hakemuksen toimittamispäivää.

  • Etuoikeutta voidaan vaatia vain aikaisemman mallia tai hyödyllisyysmallia koskevan hakemuksen perusteella.
  • Aikaisemman hakemuksen on oltava ensimmäinen hakemus.
  • Aikaisemman hakemuksen haltijan ja yhteisömallihakemuksen toimittajan on oltava sama henkilö.
  • Oikeaksi todistettu kopio aiemmasta hakemuksesta on toimitettava viimeistään kolme kuukautta etuoikeusvaatimuksen esittämisen päivämäärästä.
  • Jos aiemman hakemuksen kieli ei ole mikään viraston viidestä virallisesta kielestä, hakijaa kehotetaan toimittamaan siitä käännös.
 

Lykkäyksen pyytäminen

Yhteisömallihakemuksen jättämisen yhteydessä voit pyytää sen julkaisemisen lykkäämistä enintään 30 kuukaudeksi. Malli voidaan siis pitää salassa siihen asti, kun olet valmis tekemään sen tunnetuksi. Jos päätät sitten olla julkaisematta rekisteröityä yhteisömallia lainkaan, rekisteröinti raukeaa 30 kuukauden lykkäämisajan jälkeen.

  • Huomaa, että lykkäystä voidaan pyytää vain hakemuksen toimittamisen yhteydessä.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.