Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Mallit Euroopan unionissa

Laadi mallin suojaamisen strategia

Kuvitellaan, että olet luonut mallin. Haluat saattaa tuotteen myyntiin ja levitykseen Euroopan unionin (EU) markkinoilla, mutta pelkäät, että muut korjaavat hyödyn sinun suunnittelemastasi mallista. Siispä haluat suojata sen.

 
 

Rekisteröity vai rekisteröimätön suoja?

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa: voit suojata mallisi Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) kautta, ennen kuin tuot sen markkinoille, jotta saisit rekisteröidyn yhteisömallin (RCD) suojan tai voit tuoda mallisi suoraan markkinoille rekisteröimättä sitä ja luottaa niin sanottuun rekisteröimättömän yhteisömallin (UCD) oikeuteen.

Valitsemasi vaihtoehto riippuu vaikutuksesta, joka sillä on mallistrategiaasi.

 

Rekisteröity yhteisömalli vai rekisteröimätön yhteisömalli?

Molemmat tarjoavat seuraavan suojan:

 • Suojatun mallin sisältävän tuotteen (tai tuotteen, johon suojattua mallia sovelletaan) valmistaminen ilman mallin haltijan lupaa on laitonta.
 • Suojatun mallin sisältävän tuotteen (tai tuotteen, johon suojattua mallia sovelletaan) tuominen markkinoille ilman mallin haltijan lupaa on laitonta.
 • Suojatun mallin sisältävän tuotteen tarjoaminen myyntiin ilman mallin haltijan lupaa on laitonta.
 • Suojatun mallin sisältävän tuotteen markkinointi ilman mallin haltijan lupaa on laitonta.
 • Suojatun mallin sisältävän tuotteen maahantuonti/maastavienti ilman mallin haltijan lupaa on laitonta.

RCD:n ja UCD:n välillä on kuitenkin huomattavaa eroa suojan laajuudessa ja kestossa.

Erot kestossa

RCD

Rekisteröity yhteisömalli on ensin voimassa viisi vuotta hakemispäivästä alkaen, ja sen jälkeen se voidaan uusia viiden vuoden jaksoissa enintään 25 vuodeksi.

UCD

Rekisteröimätön yhteisömalli on suojattu kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jolloin se on ensimmäisen kerran tehty tunnetuksi Euroopan unionin alueella. Suojaa ei voida jatkaa kolmen vuoden jälkeen.

 

Tunnetuksi tekemistä kutsutaan julkistamiseksi. Mallin julkistaminen ja sen todistaminen ovat ratkaisevan tärkeitä mallin suojan kannalta.

Erot laajuudessa

RCD

Rekisteröidyt yhteisömallit on suojattu samankaltaisilta malleilta, vaikka oikeutta rikkova malli olisi suunniteltu hyvässä uskossa eli tietämättä aiemman mallin olemassaolosta.

UCD

Rekisteröimättömän yhteisömallin nojalla voidaan estää toisen mallin kaupallinen käyttö vain, jos malli on tarkoituksellisesti ja vilpillisessä mielessä kopioitu suojatusta mallista eli tietäen aiemman mallin olemassaolosta.

 

Rekisteröidyn mallin tuoma oikeudellinen suoja on vahvempi ja selkeämpi. Toisaalta joskus voi olla vaikea todistaa, että jokin malli on julkistettu Euroopan unionissa (EU) tiettynä ajankohtana. Voi olla myös vaikea todistaa, että malli on kopioitu tarkoituksellisesti ja että oikeudenloukkaajan olisi pitänyt tietää aiemman mallin olemassaolosta. Rekisteröidystä mallista saa kuitenkin todistuksen, jonka avulla omistajuus on helppo osoittaa.

Pidä nämä kaksi tärkeää näkökohtaa mielessä, kun alat laatia mallin suojaamisen strategiaa.

 

Jos olet julkistanut mallisi ja päätät sen jälkeen hakea mallin rekisteröintiä – joko strategisista syistä tai siksi, että haluat täyden suojan teollis- ja tekijänoikeuksille – voit tehdä sen vuoden kuluessa julkistamisesta. Tätä aikaa kutsutaan "armonajaksi". Jos rekisteröit mallisi vasta sen jälkeen, mallisi on altis hyökkäyksille.

Kansallinen vai Euroopan laajuinen suoja?

Kun olet päättänyt rekisteröidä mallisi, sinun on mietittävä, missä rekisteröit sen. Vastaus riippuu kaupallisesta ja henkisen omaisuuden strategiastasi.

Jos harjoitat liiketoimintaa yhdessä ainoassa EU-maassa, haluat ehkä rekisteröidä mallisi siellä. Saat malliin yksinoikeuden kyseisessä maassa, mutta et voi estää ketään kopioimasta sitä muissa EU-maissa.

Jos taas harjoitat liiketoimintaa useassa EU-maassa, kannattaa harkita sellaisen mallioikeuden hankkimista, joka on voimassa koko EU:ssa: kyseessä on rekisteröity yhteisömalli (RCD). RCD on "kaikki tai ei mitään" -kauppa: joko saat sen kaikkialle tai et saa sitä minnekään.

 

RCD:n edut:

Käytännön edut

 • Rekisteröityihin yhteisömalleihin sovelletaan yhtä ainoaa lainsäädäntömallia, joka tarjoaa vahvan ja yhtenäisen suojan koko Euroopan unionissa.
 • RCD on helppo rekisteröidä. Tarvitaan yksi hakemus, yksi menettelykieli ja yksi asiakirja-aineisto
 • RCD:n rekisteröinnissä on yhteisrekisteröintihakemuksen mahdollisuus (ts. samaan hakemukseen voi sisällyttää useita malleja tai esimerkiksi erilaisia muunnelmia samasta mallista).

Taloudelliset edut

 • Yhden mallin rekisteröiminen ja julkaiseminen maksaa 350 euroa, ja sillä saa suojan viideksi vuodeksi.
 • RCD:n avulla säästät käännös- ja hallintokustannuksia.
 • Mallijärjestelmään sisältyy "paljousalennus". Yhteisrekisteröintihakemuksessa 2.–10. mallin rekisteröinnistä saa 50 %:n alennuksen, ja 11:nnestä mallista eteenpäin maksu on mallia kohti vain 25 % perusmaksusta.

EUIPO vai WIPO?

Yhteisömallin rekisteröintiä voi hakea kahta reittiä.

Hakemuksen voi jättää joko Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO) tai Maailman henkisen omaisuuden järjestöön (WIPO), jolloin Euroopan unioni on nimettävä hakemuksessa.

Valitusta reitistä riippumatta hakemuksen käsittelee EUIPO.

EUIPOssa hallinnoidaan rekisteröityjen yhteisömallien julkista rekisteriä. Rekisterin korkeatasoisuuden varmistamiseksi hoidamme monenlaisia tehtäviä:

Tarkistus

Tarkastamme kaikki hakulomakkeet ja varmistamme, että ne on täytetty oikein.

Päätöksenteko

Ratkaisemme mahdolliset RCD:n laajuutta tai voimassaoloa koskevat riidat.

Hallinnolliset tehtävät

Kirjaamme mallien käyttöoikeuksien luovuttamisen ja myynnin.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.