Me olemme EUIPO

Usein kysytyt kysymykset 1. lokakuuta 2017 alkaen sovellettavat muutokset

Tämä usein kysyttyjen kysymysten osasto on laadittu niiden kysymysten perusteella, joita käyttäjät ovat jo esittäneet neuvontakeskuksellemme.

Kysymykset ja vastaukset on jaettu tällä sivulla neljään osaan: tiedot ja resurssit, graafista kuvausta koskevan vaatimuksen poistaminen, tarkastusmerkit ja menettelyjen muutokset.

Käyttäjiä pyydetään tutustumaan muutoksiin verkkosivujemme pääosiossa.

Tavaramerkkejä koskevat viraston ohjeet päivitetään 1. lokakuuta alkaen siten, että ne vastaavat täysin lainsäädännön uudistusprosessin seurauksena sovellettavia muutoksia.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja 1. lokakuuta alkaen sovellettavista muutoksista.

 • Tiedot ja resurssit

 • Mistä löydän yhteenvedon tärkeimmistä 1. lokakuuta 2017 alkaen sovellettavista muutoksista?

  Olemme laatineet verkko-osion, jossa on tietoa tärkeimmistä muutoksista, kuten menettelyihin tehtävistä muutoksista, graafista kuvausta koskevan vaatimuksen poistamisesta ja EU-tarkastusmerkeistä. Viraston tutkimisohjeet päivitetään 1. lokakuuta 2017 alkaen vastaamaan täysin muutoksia.

 • Mistä löytyvät asiaankuuluvat oikeudelliset tekstit?

 • Graafista kuvausta koskevan vaatimuksen poistaminen ja tavaramerkkityypit

 • Mitä käytännön vaikutuksia graafista kuvausta koskevan vaatimuksen poistamisella on?

  Graafista kuvausta koskevan vaatimuksen poistaminen merkitsee, että nyt voidaan hyväksyä tietyt tavaramerkkityypit, jotka voidaan esittää vain sähköisessä muodossa (kuten multimediamerkit). Lisäksi muut kuin visuaaliset EU:n tavaramerkit (ääni) tai tavaramerkit, jotka sisältävät liikkuvaa kuvaa, on nyt aiempaa helpompi rekisteröidä toistamalla ne sähköisin keinoin pikemminkin kuin graafisena esityksenä. EU-tavaramerkin kuvauksen on edelleen täytettävä useita vaatimuksia. Kuvauksen on oltava muodossa, jossa käytetään yleisesti saatavilla olevaa teknologiaa ja joka voidaan toistaa rekisterissä selkeällä, täsmällisellä, itsenäisellä, helposti saatavilla olevalla, ymmärrettävällä, kestävällä ja objektiivisella tavalla. Näytteet eivät ole sallittuja.

  Niinpä jos kyse on esimerkiksi tuoksusta ja tekniikka jonain päivänä mahdollistaa tuoksun rekisteröimisen käyttämällä ”yleisesti saatavilla olevaa teknologiaa”, tällaisen merkin rekisteröinnissä voidaan käyttää luokkaa ”muu”. Se ei kuitenkaan ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Tällaisten sovellusten kannalta graafista kuvausta koskevan vaatimuksen poistamisella ei ole suurta vaikutusta.

 • Mitkä ovat uudet ”tavaramerkkityypit”?

  EU:n tavaramerkistä annetussa täytäntöönpanoasetuksessa esitetään suosituimpia tavaramerkkityyppejä koskevat erityissäännöt ja ‑vaatimukset:

  TAVARAMERKKITYYPIT

  Sana

  Väri
  (yksi väri ja värien yhdistelmä)

  Kuvio

  Ääni

  Ulkoasu

  Liike

  Sijainti

  Multimedia

  Kuviosarja

  Hologrammi

  Ainoastaan yksi merkkityyppi on uusi, nimittäin multimediamerkki, jonka määritelmän mukaan ”tavaramerkki koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä tai kattaa sellaisen”. Muista edellä mainituista tavaramerkkityypeistä osa on ollut jo sellaisenaan olemassa (kuten kuvio- ja äänimerkit), osa on aiemmin sisältynyt laajempiin luokkiin (kuten kuviosarjamerkit), ja 3D-merkkejä kutsutaan nyt ”ulkoasumerkeiksi”.

  Tavaramerkkityypit ja niiden rekisteröintiä koskevat tekniset vaatimukset (tiedostomuodot) esitetään verkkosivustollamme, ja 1. lokakuuta alkaen sähköinen rekisteröintivälineemme päivitetään siten, että se sisältää kaikki tavaramerkkityypit.

 • Voiko kuviomerkkiin liittää vaadittavan värin?

  Ei. EUIPO ei 1. lokakuuta 2017 alkaen hyväksy kuviomerkkiin liitettäväksi minkäänlaista tavaramerkin selitystä. Näin ollen väritietoja ei oteta huomioon EU:n kuviotavaramerkeissä eikä niillä ole mitään merkitystä EU:n tavaramerkin hakuprosessissa. Tämä liittyy graafista kuvausta koskevan vaatimuksen poistamisen taustalla olevaan ajatukseen ”saat sen, minkä näet”. Sen tavoitteena on tehdä EU:n tavaramerkkirekisterissä olevista tavaramerkkimerkinnöistä entistä selkeämpiä sekä helpommin saatavilla olevia ja haettavia.

  Koska joissakin maissa edellytetään värin kirjallista ilmoittamista etuoikeusvaatimuksen esittämiseksi, EUIPO laittaa sähköiseen hakemuslomakkeeseen valinnaisen kentän, jossa värit voidaan luetella. Selitys näkyy EU:n tavaramerkkihakemuslomakkeessa, joten käyttäjät voivat käyttää sitä kyseisissä maissa, mutta EUIPO ei tutki sitä eikä sitä lisätä EU:n tavaramerkkirekisteriin.

 • Onko viittaus värikoodiin pakollinen värimerkin (yksi väri tai värien yhdistelmä) kuvauksessa?

  Kyllä. Yksinomaan väristä tai värien yhdistelmästä muodostuva tavaramerkki edellyttää 1. lokakuuta 2017 alkaen värin jäljennöstä ja viittausta yleisesti tunnustettuun värikoodiin, jollaisia ovat muun muassa Pantone, Hex, RAL, RGB ja CMYK.

 • Mikä merkitys selityksellä on värien yhdistelmästä koostuvissa merkeissä?

  Yksinomaan värien yhdistelmästä (ilman ääriviivoja) muodostuva tavaramerkki edellyttää värien yhdistelmästä sellaista jäljennöstä, josta käy ilmi väriyhdistelmän systemaattinen sommitelma yhtenäisellä ja ennalta määrätyllä tavalla. Myös selitys värien yksityiskohtaisesta systemaattisesta sommittelusta voidaan lisätä. Selityksen on kuitenkin oltava yhdenmukainen kuvauksen kanssa, eikä se saa laajentaa kuvauksen alaa.

 • Miten äänimerkkiä kuvataan 1. lokakuuta 2017 jälkeen?

  Se voidaan tehdä kahdella tavalla: toimittamalla joko äänitiedosto, jossa ääni toistetaan, tai tarkka kuvaus äänestä nuottikirjoituksella. Muita kuvaustapoja, kuten spektrogrammeja tai äänen kuvailua sanoilla tai onomatopoieettisesti, ei hyväksytä. Lisätietoja äänimerkkihakemuksen rekisteröintiin liittyvistä teknisistä vaatimuksista.

 • Mihin merkkityyppeihin tarvitaan selitys?

  Minkäänlaiseen tavaramerkkityyppiin ei enää ole pakko lisätä selitystä. Selitys on kuitenkin edelleen valinnainen sijaintimerkissä, kuviosarjamerkissä, värimerkissä (värien yhdistelmä) ja liikkuvassa merkissä. Selityksen on oltava yhdenmukainen kuvauksen kanssa, eikä se saa laajentaa kuvauksen alaa.


 • EU-tarkastusmerkit

 • Mikä on EU-tarkastusmerkki ja kuka sellaisen voi rekisteröidä?

  Tarkastusmerkki on kolmas Euroopan unionin tavaramerkkilaji. Se on vasta otettu käyttöön EU:n tavaramerkkiasetuksella. Muut kaksi ovat yksittäinen tavaramerkki ja yhteisömerkki.

  Tarkastusmerkki osoittaa, että tavarat ja palvelut ovat tiettyjen valvottujen laatuvaatimusten mukaisia. Vaatimukset esitetään käyttömääräysasiakirjassa, joka on liitettävä merkin rekisteröintiin.

  EU-tarkastusmerkki on minkä tahansa käyttömääräyksiä noudattavan julkisen tai yksityisen elimen saatavissa. Tällaisen merkin haltijat eivät kuitenkaan saa harjoittaa liiketoimintaa, johon kuuluu merkillä varmennettujen tavaroiden tai palvelun toimittaminen, ja haltijan on tehtävä ilmoitus, jonka mukaan haltija täyttää tämän vaatimuksen.

  EU-tarkastusmerkki maksaa 1 500 euroa, jos hakemus tehdään verkossa. EU-tarkastusmerkistä annetaan lisätietoja sitä koskevilla verkkosivuilla.

 • Mitä eroa on EU-yhteisömerkillä ja EU-tarkastusmerkillä?

  EU-yhteisömerkki osoittaa, että merkillä suojatut tavarat tai palvelut ovat peräisin yhteenliittymän jäseniltä, eivätkä muut saa käyttää merkkiä.

  EU-tarkastusmerkki on sitä vastoin minkä tahansa käyttömääräyksiä noudattavan julkisen tai yksityisen elimen saatavissa.

  Seuraavassa taulukossa on tiivistelmä yksittäisen tavaramerkin, yhteisömerkin ja tarkastusmerkin tärkeimmistä eroista.

   

  Tarkastusmerkki

  Yhteisömerkki

  Yksittäinen tavaramerkki

  Muotovaatimukset

  Haettu nimenomaan sellaisena

  Käyttömääräykset

  Haettu nimenomaan sellaisena

  Käyttömääräykset

  Jos ei ole haettu tarkastus-/yhteisömerkkiä

  Oikeus

  Luonnolliset henkilöt

  Oikeushenkilöt

  Hakija ei saa harjoittaa liiketoimintaa, johon sisältyy varmennettujen tavaroiden ja palvelujen toimittamista.

  Tietyt yhteenliittymät

  Julkisoikeudelliset oikeushenkilöt (ei luonnolliset henkilöt)

  Luonnolliset henkilöt

  Oikeushenkilöt

  Ehdottomat tutkimisperusteet

  Lisävaatimukset

  Maantieteellistä alkuperää ei voida varmentaa*

  Lisävaatimukset

  7 artiklan 1 kohdan c alakohta, maantieteellistä alkuperää koskeva poikkeus

  7 artikla kokonaisuudessaan

  Käyttö

  Haltijan hallussa

  Varmennettujen yritysten ja henkilöiden käytössä

  Yhteenliittymän hallussa

  Jäsenten käytössä

  Tavallisesti haltijan hallussa ja käytössä

  Käyttötarkoitus

  Erottaa haltijan varmentamat tavarat ja palvelut varmentamattomista tavaroista ja palveluista

  Erottaa yhteenliittymän jäsenten tavarat ja palvelut

  Ilmoitus kaupallisesta alkuperästä

  Maksut

  1 500 euroa (jos hakemus tehdään verkossa) ensimmäisestä luokasta, 50 euroa toisesta luokasta ja 150 euroa kustakin seuraavasta luokasta

  1 500 euroa (jos hakemus tehdään verkossa) ensimmäisestä luokasta, 50 euroa toisesta luokasta ja 150 euroa kustakin seuraavasta luokasta

  850 euroa (jos hakemus tehdään verkossa) ensimmäisestä luokasta, 50 euroa toisesta luokasta ja 150 euroa kustakin seuraavasta luokasta

  * EU:n tavaramerkkiasetuksen 83 artiklan nojalla EU-tarkastusmerkillä ei voida erottaa maantieteellisen alkuperän perusteella varmennettavia tavaroita tai palveluja.

 • Milloin EU-tarkastusmerkkiä voi hakea?

  Hakemus voidaan jättää milloin tahansa klo 00.00:n 1. lokakuuta 2017 jälkeen (Keski-Euroopan kesäaikaa).

 • Voiko yhteisömerkin muuttaa tarkastusmerkiksi?

  Ei. Sen enempää EU:n tavaramerkkiasetuksessa kuin sekundaarilainsäädännössäkään ei säädetä mahdollisuudesta muuttaa yhteisömerkkejä tarkastusmerkeiksi, jos yhteisömerkki on rekisteröity ennen 1. lokakuuta 2017, joten virasto ei voi hyväksyä merkin lajin muuttamista koskevia pyyntöjä.

 • Onko EU-tarkastusmerkin avulla myönnettävää suojaa koskevista vaatimuksista ja menettelyistä annettu ohjeita?

  EU-tarkastusmerkin käyttömääräysten sisältö on vahvistettu EU:n tavaramerkistä annetun täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklassa.


 • Menettelyjen muutokset

 • Miten voi pyytää, että saavutettua erottamiskykyä käsitellään toissijaisena väittämänä?

  Saavutettu erottamiskyky toissijaisena väittämänä on uusi säännös, joka esitetään EU:n tavaramerkistä annetun täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa. Sen tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus käyttää ”luontaista erottamiskykyä” koskeva valitusoikeutensa, ennen kuin hakijan on näytettävä toteen saavutettu erottamiskyky. Se voidaan 1. lokakuuta 2017 alkaen tehdä joko EU:n tavaramerkkihakemuksen yhteydessä tai viimeistään vastauksena ensimmäiseen vastaväitteeseen. Sitä ei voi tehdä ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa. Saavutettu erottamiskyky voidaan sähköisessä hakemuslomakkeessa merkitä toissijaiseksi väitteeksi.

 • Milloin etuoikeutta koskeva vaatimus olisi tehtävä?

  Etuoikeusvaatimus on 1. lokakuuta 2017 alkaen rekisteröitävä samana päivänä kuin EU:n tavaramerkkihakemus. Vaatimusta tukevat asiakirjat on pyydettäessä toimitettava kolmen kuukauden kuluessa hakemispäivästä. Lisäksi virasto voi nyt itse päättää, pyydetäänkö vaatimusta tukevien asiakirjojen käännöksiä, elleivät asiakirjat ole viraston kielellä. Hakijoiden olisi myös huomattava, että 1. lokakuuta 2017 alkaen etuoikeusvaatimuksia ei enää sisällöllisesti tutkita hakemusvaiheessa. Tässä vaiheessa virasto tutkii ainoastaan, onko kaikki muotovaatimukset täytetty, eli oletetun ensimmäisen hakemuksen numeron, päivämäärän ja maan sekä sen, että saatavilla on virallisia online-lähteitä, joista etuoikeustiedot (tai etuoikeutta koskevien asiakirjojen ja käännösten toimittaminen) on mahdollista todentaa.

  Nykyinen vaatimus toimittaa asianomaisesta rekisteröinnistä toimivaltaisen viranomaisen varmentama jäljennös on poistettu, ja EU:n tavaramerkistä annetun täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklassa edellytetään nyt vain, että asianomaisesta rekisteröinnistä toimitetaan ” jäljennös”. EU:n tavaramerkistä annetun asetuksen 39 artiklan [ent. 34 artikla] nojalla pääjohtaja on kuitenkin jo höllentänyt asiaankuuluvia asiakirjoja koskevia vaatimuksia. Aiemmuutta koskeva käytäntö ei siten tosiasiallisesti muutu.

 • Mitä online-lähteitä virasto hyväksyy?

  Virasto tunnustaa kaikki kansallisten ja alueellisten teollisoikeuksien virastojen tietokannat. TMview hyväksytään portaalina, jonka välityksellä kansallisten virastojen aineistoihin voi tutustua. Maantieteellisissä merkinnöissä väitteen tekijät ja merkinnän poistamista hakevat voivat nyt hyödyntää EU:n tietokantoja (kuten E-Bacchus, E-Spirits ja E-Door). Yleiset viittaukset tällaisiin tietokantoihin ja lähteisiin riittävät, ja suoran linkin käyttö on valinnaista.

 • Onko viraston kielijärjestely muuttunut?

  Ei. Euroopan unionin tavaramerkkihakemuksen ensimmäisenä kielenä voidaan edelleen käyttää mitä tahansa EU:n virallista kieltä. Sen lisäksi on ilmoitettava toinen kieli, jonka on oltava jokin viraston viidestä kielestä: englanti, espanja, italia, ranska tai saksa. Samaa kielijärjestelyä sovelletaan koko hakemus- ja tutkimismenettelyn ajan rekisteröintiin asti lukuun ottamatta vastaväitteitä ja liitännäispyyntöjä. Vastaväite tai pyyntö merkinnän poistamiseksi voidaan tehdä

  • vastaväitteen tekijän / merkinnän poistamista hakevan harkinnan mukaan EU:n tavaramerkkihakemuksen ensimmäisellä tai toisella kielellä, jos ensimmäinen kieli on jokin viraston viidestä kielestä.
  • Se on tehtävä toisella kielellä, jos ensimmäinen kieli ei ole viraston kieli.
 • Mitkä uudet vaatimukset koskevat käännöksiä?

  Enin osa todisteista voidaan 1. lokakuuta 2017 alkaen edelleen toimittaa millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Jos esitettävän todisteen kieli ei ole menettelyn kieli, käännös vaaditaan nyt vain, jos virasto sitä pyytää (lukuun ottamatta hakemus-, rekisteröinti- ja uudistamistodistuksia tai asiaan liittyvän lainsäädännön säännöksiä). Virasto voi pyytää käännöstä omasta aloitteestaan tai toisen osapuolen perustellusta pyynnöstä. Todisteet saavutetusta erottamiskyvystä tai maineesta kuuluvat tähän ryhmään.

  Kun kyseessä olevat todisteet ovat hakemus-, rekisteröinti- ja uudistamistodistuksia tai asiaan liittyvän lainsäädännön säännöksiä, ne on kuitenkin edelleen toimitettava menettelykielellä (tai käännettävä kyseiselle kielelle) alkuperäisen asiakirjan toimittamiselle asetetussa määräajassa.

  Lisäksi EU:n tavaramerkistä annetun täytäntöönpanoasetuksen 25 artiklan mukaiset käännöksiä koskevat vaatimukset eivät ole yhtä vaativia kuin aiemmin. Jos osapuoli on ilmoittanut, että ainoastaan osat asiakirjasta ovat asiaankuuluvia, käännös voidaan rajoittaa kyseisiin osiin.

  Näistä muutoksista on todellista hyötyä EU:n tavaramerkkijärjestelmän käyttäjille. Ne lisäävät taloudellisuutta, yksinkertaistavat menettelyjä ja alentavat kokonaiskustannuksia.

 • Miten todisteet on esitettävä?

  Toimitettaviin asiakirjoihin liitettävät todisteet on merkittävä selvästi, ja niihin on liitettävä hakemisto ja lähdeviitteet. Liitteitä koskevat uudet säännöt vastaavat pääosin unionin yleisen tuomioistuimen määräyksiä (C.2. Liiteluettelo ja C.3. Liitteet).

 • Kuinka yhteydenpito virastoon on muuttunut?

  Viraston käyttämät ja sen kanssa käytettävät viestintävälineet ovat muuttuneet tietotekniikan kehityksen myötä erityisesti seuraavasti:

  • Vanhentuneet viestintämuodot on poistettu, eli henkilökohtainen toimitus ja asiakirjojen toimittaminen virastossa olevaan lokeroon.
  • Ilmaisulle ”sähköisesti” on annettu niin laaja määritelmä, että se voi kattaa nyt sekä faksin että monet muut viestintävälineet. Pääjohtaja määrittää, missä määrin ja millä teknisillä edellytyksillä kyseisiä välineitä voidaan käyttää, ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjille aikanaan.
  • Sekundaarilainsäädännöstä on poistettu maininta ”telekopiolaitteen tai muun teknisen viestintävälineen välityksellä” – mikä kattaa faksit (mutta katso sähköistä viestintää koskeva edellinen kohta).
  • Viraston käyttämäksi ja sen kanssa käytettäväksi viestintävälineeksi on erikseen lisätty postilähetysten ohella ”lähettipalvelu”.
 • Voinko edelleen käyttää faksia?
  • Lokakuun 1. päivästä 2017 alkaen faksit on määritelty User Area -käyttäjäalueen (sähköiset hakemukset) tavoin sähköiseksi viestinnäksi, mikä tarkoittaa, että EU-tavaramerkkiasetuksen liitteen I mukaisia sähköisiä EU-tavaramerkkihakemuksia ja niiden uusimisia koskevia alennettuja maksuja sovelletaan myös faksilla toimitettuihin hakemuksiin.
  • Tammikuun 1. päivästä 2018 lähtien faksia ei kuitenkaan enää hyväksytä hakemuksia varten, jotka koskevat EU-tavaramerkkiä tai sen uusimista paitsi varmuusjärjestelmänä siinä tapauksessa, että tekniset ongelmat estävät hakemuksen toimittamisen sähköisesti. Tällaisissa tapauksissa hakija voi varmistaa hakemispäivän saamisen faksin avulla, jos i) hän EU-tavaramerkkihakemuksen ollessa kyseessä toimittaa saman hakemuksen sähköisesti kolmen työpäivän kuluessa; ii) hän EU-tavaramerkin uusimisen ollessa kyseessä toimittaa uusimista koskevan hakemuksen faksilla viimeisten enintään kolmen työpäivän kuluessa ennen lainmukaisen alkuperäisen tai pidennetyn uusimismääräajan umpeutumista. Tästä määrätään pääjohtajan päätöksessä No EX-17-4.