Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Maksut

EUIPO:n uusi maksujärjestelmä eroaa OHIM:in soveltamasta maksujärjestelmästä. Perusmaksu, joka kattaa enintään kolme tavaroiden ja palvelujen luokkaa, muuttuu maksa-per-luokka -maksujärjestelmäksi.

Maksujen osalta muutosasetuksella on seuraavat vaikutukset:

  • uusi maksa-per-luokka -järjestelmä hakemuksia ja uusimismaksuja varten;
  • yleinen vähennys virastolle suoritettavien maksujen määrässä;
  • tavaramerkkien maksuasetuksen säännökset sisällytetään perustamisasetukseen.
 

Maksa tarpeesi mukaisesti

Yhteisön tavaramerkkijärjestelmä takasi suojan kolmelle luokalle. Sähköisestä hakemuksesta maksettiin 900 euroa ja paperimuotoisesta 1 050 euroa. Muutosasetuksen myötä virasto siirtyy järjestelmään, jossa maksu suoritetaan luokkakohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakija maksaa aikaisempaa pienemmän maksun hakiessaan vain yhtä luokkaa ja samansuuruisen maksun toisesta luokasta, mutta suuremman maksun kolmannesta ja sitä seuraavista luokista. Uusimismaksut alenevat tuntuvasti kaikissa tapauksissa hakemusmaksujen tasolle. Myös vastustamista, mitätöintiä ja muutoksenhakua koskevat maksut alenevat.

 

Hakemusmaksut (sähköinen hakemus)

Tavaramerkki (vanha järjestelmä) Maksu EUTM (uusi järjestelmä) Maksu
Ensimmäinen luokka 900 € kattaa enintään kolme luokkaa Ensimmäinen luokka 850 €
Toinen luokka Toinen luokka 50 €
Kolmas luokka Kolmas luokka 150 €
Neljäs ja sitä seuraavat luokat 150 € Neljäs ja sitä seuraavat luokat 150 €
 

Uusimismaksut (sähköinen hakemus)

Tavaramerkki (vanha järjestelmä) Maksu EUTM (uusi järjestelmä) Maksu
Ensimmäinen luokka 1 350 € kattaa enintään kolme luokkaa Ensimmäinen luokka 850 €
Toinen luokka Toinen luokka 50 €
Kolmas luokka Kolmas luokka 150 €
Neljäs ja sitä seuraavat luokat 400 € Neljäs ja sitä seuraavat luokat 150 €
 

Uusi Euroopan unionin tarkastusmerkki

Euroopan unionin tarkastusmerkit otetaan käyttöön 21 kuukauden kuluessa. Varmentava viranomainen tai organisaatio antaa varmennusjärjestelmän jäsenille luvan käyttää tarkastusmerkkiä osoituksena siitä, että tavarat ja palvelut noudattavat tarkastusta koskevia vaatimuksia (EU-tavaramerkkiasetuksen 74b artikla). EU-tarkastusmerkin rekisteröintimaksu on samansuuruinen kuin maksu EU:n yhteismerkistä, eli 1 800 € (1 500 € sähköinen rekisteröinti); 50 € toisesta luokasta; 150 € kolmannesta ja kaikista seuraavista luokista.

 

Muut maksut

Kuten edellä on ilmoitettu, virastolle suoritettavat maksut pienenevät. Tässä muutama esimerkki:

EU-tavaramerkkiin liittyvät Maksu (vanha järjestelmä) EUTM (uusi järjestelmä)
Vastustaminen 350 € 320 €
Peruuttaminen 700 € 630 €
Muutoksenhaku 800 € 720 €
 

Uudet hakemukset

Päivämäärä, jolloin EU:n tavaramerkkiä haetaan, väitteestä ilmoitetaan, menettämistä tai mitätöidyksi julistamista (peruuttamista) koskeva hakemus tehdään tai muutosta haetaan (EU-tavaramerkkeihin liittyvänä), määrittää sen, mitä maksua sovelletaan (vanha vai uusi järjestelmä).

Jos näiden hakemisen päivämäärä on aiempi kuin uuden asetuksen voimaantulon päivämäärä (eli aikaisempi kuin 23.3.2016), vanhaa maksujärjestelmää sovelletaan siinäkin tapauksessa, että maksu suoritetaan uuden asetuksen voimaantulon jälkeen, ja tämä koskee myös mahdollisten maksun myöhästymisestä johtuvien lisämaksujen laskemista. Jos hakemisen päivämäärä taas on uuden asetuksen voimaantulon jälkeen (eli 23.3.2016 tai sen jälkeen), sovelletaan uutta maksujärjestelmää. Tämä johtuu periaatteesta, että toimenpide, josta on maksettu, on voimassa sen hakemisen päivämäärästä lähtien eli siis siitä lähtien, kun se katsotaan tehdyksi.

Esimerkiksi jos kolmen kuukauden vastustusaika on 1.2.2016 – 30.4.2016 ja väitteestä ilmoitetaan 1.3.2016, väitteentekijän on maksettava vanha maksu 350 €. Kuitenkin saman esimerkin tapauksessa väitteentekijä maksaa uuden järjestelmän mukaisen maksun (320 €), jos väitteestä ilmoitetaan 15.4.2016. Väitteentekijä ei voi tehdä väitettä 1.3.2016 ja maksaa uutta maksua 30.4.2016, sillä vaikka maksu suoritetaankin kolmen kuukauden vastustusajan puitteissa, väiteilmoituksen päivämäärä (ja väitteen voimaantulo) on aiempi kuin uuden asetuksen voimaantulon päivämäärä.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.