Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Out-of-Commerce Works Portal

Kaupallisesta jakelusta poistuneet teokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia, jotka eivät ole kaupallisesti saatavilla. Ne voivat olla esimerkiksi kirjallisia teoksia, audiovisuaalisia teoksia, äänitteitä, valokuvia ja ainutlaatuisia taideteoksia. Lisätietoja kaupallisesta jakelusta poistuneista teoksista on saatavilla verkkosivustollamme.

Orpoteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia, joiden tekijöitä tai muita oikeudenhaltijoita ei tunneta tai voida paikantaa. Tietoa orpoteoksista löytyy verkkosivuiltamme ja orpoteostietokannasta.

Kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten järjestelmä täydentää orpoteosten käyttöä koskevia käytäntöjä Euroopassa.Out-of-Commerce Works Portal on tärkein direktiivin (EU) 2019/790 mukaisesti perustetun kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten järjestelmän tärkein tiedottamistoimenpide. Portaalin päätarkoituksena on tarjota tietoa kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten nykyisestä ja tulevasta käytöstä.

Portaaliin kerätään tietoa kaupallisesta jakelusta poistuneista teoksista, joita kulttuuriperintölaitokset haluavat levittää, kuten kirjallisista teoksista, audiovisuaalisista teoksista, valokuvista, videopeleistä, ohjelmistoista, äänitteistä ja ainutlaatuisista taideteoksista. Lisäksi kerätään tietoa sellaisista teoksista, jotka eivät ole koskaan olleet kaupallisessa jakelussa, kuten julisteista, lehtisistä, rintamalehdistä ja amatöörien audiovisuaalisista teoksista sekä julkaisemattomista teoksista. Portaalissa on myös yksityiskohtaisia tietoja kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käytöstä (esim. lisenssi- tai poikkeustiedot).

Toinen tärkeä osa portaalia on antaa tietoa oikeudenhaltijoiden käytettävissä olevista mekanismeista, jotka koskevat järjestelmään osallistumattomuutta, ja helpottaa siten oikeuksien haltijoiden mahdollisuuksia poistaa teoksensa järjestelmästä.Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaa kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten keskitetyn verkkoportaalin perustamisesta ja hallinnoinnista. Portaali on julkisesti saatavilla EUIPOn verkkosivustolla.Kulttuuriperintöorganisaatio tai yhteishallinnointiorganisaatio voi käyttää kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten portaalia julkisena käyttäjänä tai pyytää organisaationsa rekisteröimistä portaalin käyttäjäksi. Rekisteröintipyynnön voi tehdä täyttämällä asiaa koskevan lomakkeen täällä.

Käyttäjien rekisteröintipyynnöt käsittelee joko kansallinen yhteyspiste (niissä jäsenvaltioissa, joissa yhteyspiste on nimetty) tai EUIPOn hallinnoija (niissä jäsenvaltioissa, joissa yhteyspistettä ei ole nimetty).Oikeudenhaltija voi milloin tahansa sulkea teoksensa lisensointimekanismin tai poikkeusten ja rajoitusten soveltamisen ulkopuolelle. Kielto voi olla joko yleinen tai yksilöity.

Yleistä kieltoa sovelletaan kaikkiin teoksiin, lisensseihin tai käyttötarkoituksiin, joita koskee poikkeus tai rajoitus. Oikeudenhaltija voi pyytää yleistä kieltoa täyttämällä tämän lomakkeen portaalissa.

Yksilöityä kieltoa sovelletaan tiettyihin teoksiin, lisensseihin tai käyttötarkoituksiin, joita koskee poikkeus tai rajoitus. Voidakseen pyytää yksilöityä kieltoa oikeudenhaltijan on yksilöitävä portaalista tietueet, joita kielto koskee, ja tehtävä pyyntö yksilöidystä kiellosta näiden tietueiden osalta.

Portaali helpottaa kieltopyynnön tekemistä. Kieltopyynnön tekeminen portaalissa ei kuitenkaan tarkoita, että kielto tulee automaattisesti voimaan. Kieltopyynnöt käsittelee portaaliin kuulumaton organisaatio (organisaatiot), jolla on oikeus käsitellä pyyntöjä jäsenvaltiossa (jäsenvaltioissa).

Lisätietoja oikeudenhaltijan käytettävissä olevista toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista on saatavilla portaalissa.Alla on linkit käyttöoppaisiin. Ne tarjoavat hyödyllisen johdatuksen portaalin eri toiminnallisuuksiin kullekin käyttäjätyypille. Lisäksi niissä on teknisiä ohjeita portaalin käytön tueksi.Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä osoitteeseen outofcommerceworks@euipo.europa.eu Jotta voimme ratkaista ongelman, suosittelemme, että sisällytät viestiin käyttäjätunnuksesi ja, mikäli mahdollista, kuvakaappauksen ongelmasta tai järjestelmän antamasta virheviestistä.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.