Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Fast Track -käsittelyn ehdot

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto tarjoaa tavaramerkkien hakijoille mahdollisuuden saada hakemuksensa käsitellyksi ja julkaistuksi normaalia nopeammin, jos hakemus täyttää Fast Track -käsittelyn ehdot.

EUIPO:n saatua hakemuksen henkilöstömme tutkii, täyttääkö se pätevän tavaramerkin ehdot. Mitä monimutkaisempi hakemus on, sitä kauemmin tutkimiseen kuluu. Siksi sellaiset EUIPO:on saapuvat hakemukset, jotka täyttävät tietyt vaatimukset, käsitellään nopeammin ja siirretään myös nopeammin rekisteröintimenettelyn ensimmäiseen vaiheeseen eli julkaisuvaiheeseen. Tätä nopeutettua menettelyä kutsutaan nimellä Fast Track.


Fast Track -menettelyssä tutkimusjakso on lyhyempi.

 

Mitä hyötyä siitä on?

 • Menettely nopeutuu. Hakemuksesi voidaan julkaista puolet nopeammin tavalliseen hakemukseen verrattuna.
 • Menettely on turvallisempi. Fast Track -hakemus edellyttää tavaroiden ja palvelujen valitsemista nimiketietokannasta, johon sisältyvät nimikkeet EUIPO ja kaikki teollis- ja tekijänoikeusvirastot EU:ssa ovat hyväksyneet. Tietokantaa kutsutaan yhtenäistetyksi tietokannaksi. Tämä vähentää suuresti mahdollisia puutteita, joten voit olla varma siitä, että teet oikeita valintoja.

Lisätietoja EUIPO:n palvelustandardeista on EUIPO:n Service Charter -asiakirjassa laatua käsittelevällä sivulla.

 

Miten täytän Fast Track -käsittelyn ehdot?

Jotta Fast Track -hakemus voitaisiin hyväksyä, sen on täytettävä kaksi pääasiallista ehtoa:

 • Tavaramerkkihakemuksen tavarat ja palvelut on valittava EUIPO:n jo hyväksymät nimikkeet sisältävästä nimiketietokannasta. Viisivaiheinen lomake on suunniteltu ohjaamaan sinua valintoja tehdessäsi niin, että hakemuksesi voidaan käsitellä Fast Track -menettelyssä.
 • Maksu on suoritettava etukäteen. Hakemusta voidaan alkaa käsitellä vasta kun maksu on suoritettu. Jos maksu on suoritettu asianmukaisesti eikä hakemuksessa ilmene puutteita sen jättämis- tai tutkimisvaiheessa, hakemus käsitellään Fast Track -hakemuksena.

Jos suoritat maksun käyttötililtä, muista, että maksu veloitetaan tililtäsi heti. Jos maksat pankkisiirrolla, maksu on suoritettava välittömästi hakemuksen toimittamisen jälkeen. 

On mahdollista, että hakemusta tehtäessä se täyttää Fast Track -käsittelyn ehdot, mutta ei täytä niitä enää myöhemmin. Tämä voi johtua jostakin puutteesta, esimerkiksi rekisteröitävän tavaramerkin erottamiskyvyn puutteesta. Jos hakemuksesi ei enää täytä Fast Track -käsittelyn ehtoja, asiasta ilmoitetaan sinulle kirjallisesti.

 

Fast Track -käsittelyn kaikki ehdot

 1. Hakijalla on oltava kotipaikka Euroopan talousalueella (ETA). Muussa tapauksessa hakijan on nimettävä pätevä edustaja.
 2. Tavaramerkki ei saa olla yhteismerkki eikä tarkastusmerkki.
 3. Hakemuksessa ei saa pyytää kansallista tai EU:n kattavaa hakua.
 4. Etuoikeus- tai aiemmuusvaatimusten osalta
  • etuoikeus- tai aiemmuusvaatimuksia ei esitetä lainkaan tai
  • jos sellainen esitetään, tavaramerkit, joihin etuoikeus- tai aiemmuusvaatimus perustuu, voidaan tuoda hakuprosessin aikana TMView-tietokannasta, tai
  • jos etuoikeus- tai aiemmuusvaatimus on esitetty eikä vastaavia tavaramerkkejä ole TMView-tietokannassa, hakemukseen on liitettävä asiaa koskeva todistus.
 5. Kun hakija vaatii näytteillepanoon perustuvaa etuoikeutta, hakemus voidaan käsitellä Fast Track -menettelyssä, jos hakemukseen liitetään asiaa koskeva todistus.
 6. Tavaramerkin on oltava jokin seuraavista: sanamerkki, kuviomerkki, ulkoasumerkki tai äänimerkki.
 7. Jos tavaramerkki on kuviomerkki ta ulkoasumerkki, väriä koskevia vaatimuksia ei voi tehdä.
 8. Jos tavaramerkki on kuviomerkki, ulkoasumerkki tai äänimerkki, hakemukseen on liitettävä asianmukaiset liitteet.
 9. Kaikki tavaroiden ja palvelujen luettelon nimikkeet on valittava tietokannasta, joka sisältää EUIPO:n jo hyväksymät nimikkeet.
 10. Maksut suoritetaan hyväksyttyjä maksutapoja käyttäen. Fast Track -menettelyssä maksuja ei kuitenkaan voi maksaa kolmannen osapuolen käyttötilin kautta.
 11. Maksujen maksamiseen sovelletaan seuraavia ehtoja:
  • Luottokortti: ei erityisiä vaatimuksia.
  • Pankkisiirrot: hakijan on 1) käytettävä lomakkeessa annettua maksutapahtumakoodia ja tavaramerkkinumeroa hakemuksen tunnistamiseksi, 2) maksettava pankkisiirto välittömästi ja 3) mieluiten tehtävä erillinen maksusuoritus jokaisesta tehdystä hakemuksesta.
  • Hakijoiden, joilla on käyttötili, on valittava maksulomakkeessa kohta Debit now.
 12. Jos hakemuksen kieli on muu kuin yksi EUIPO:n viidestä virallisesta kielestä (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja), hakijan on hyväksyttävä EUIPO:n tarjoama käännös toiselle kielelle, joka on yksi viidestä hyväksytystä kielestä.

Muista, että pankkisiirrolla suoritettujen maksujen, joihin on merkitty asianmukainen maksutapahtumakoodi, on oltava EUIPO:ssa yhdeksän päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä. Muussa tapauksessa EUIPO ei voi taata oikea-aikaista Fast Track -käsittelyä.

Tulosta ehdot kokonaisuudessaan
 

Kaikki viittaukset määräaikoihin ovat esimerkinomaisia eivätkä sido virastoa.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.