Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

 

EUIPO:lle suoraan maksettavat maksut

Luettelo suoraan EUIPO:lle maksettavista maksuista
Maksun koodi Maksun kuvaus Määrä
F-001 Perusmaksu tavallista EU-tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta (EUTM-asetuksen 31 artiklan 2 kohta) 1 000 €
F-001 Perusmaksu tavallista Euroopan unionin tavaramerkkiä koskevasta sähköisestä hakemuksesta (EUTM-asetuksen 31 artiklan 2 kohta) 850 €
F-002 Maksu tavallisesta EU-tavaramerkistä toisen luokan tavaroille ja palveluille (EUTM-asetuksen 31 artiklan 2 kohta) 50 €
F-002 Maksu tavallisesta EU-tavaramerkistä kolmannen tai jokaisen seuraavan luokan tavaroille ja palveluille (EUTM-asetuksen 31 artiklan 2 kohta) 150 €
F-001 Perusmaksu EU-yhteisömerkkiä tai EU-tarkastusmerkkiä koskevasta hakemuksesta (EUTM-asetuksen 31 artiklan 2 kohta ja 74 artiklan 3 kohta tai 83 artiklan 3 kohta) 1 800 €
F-001 Perusmaksu EU-yhteisömerkkiä tai EU-tarkastusmerkkiä koskevasta sähköisestä hakemuksesta (EUTM-asetuksen 31 artiklan 2 kohta ja 74 artiklan 3 kohta tai 83 artiklan 3 kohta) 1 500 €
F-002 Maksu EU-yhteisömerkistä tai EU-tarkastusmerkistä toisen luokan tavaroille ja palveluille (EUTM-asetuksen 31 artiklan 2 kohta ja 74 artiklan 3 kohta tai 83 artiklan 3 kohta) 50 €
F-002 Maksu EU-yhteisömerkistä tai EU-tarkastusmerkistä kolmannen tai jokaisen seuraavan luokan tavaroille ja palveluille (EUTM-asetuksen 31 artiklan 2 kohta ja 74 artiklan 3 kohta tai 83 artiklan 3 kohta) 150 €
F-003 Maksu kansallisista tutkimuskertomuksista
*12 euroa kerrottuna EUTM-asetuksen 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teollisoikeuksien keskusvirastojen määrällä (tällä hetkellä 60 euroa, kun keskusvirastoja on 5)
60 €*
F-005 Väitemaksu (EUTM-asetuksen 46 artiklan 3 kohta) 320 €
F-012 Perusmaksu tavallisen EU-tavaramerkin uudistamisesta (EUTM-asetuksen 53 artiklan 3 kohta) 1 000 €
F-012 Perusmaksu tavallisen EU-tavaramerkin sähköisestä uudistamisesta (EUTM-asetuksen 53 artiklan 3 kohta) 850 €
F-012 Maksu tavallisen EU-tavaramerkin uudistamisesta toisen luokan tavaroille ja palveluille (EUTM-asetuksen 53 artiklan 3 kohta) 50 €
F-012 Maksu tavallisen EU-tavaramerkin uudistamisesta kolmannen tai jokaisen seuraavan luokan tavaroille ja palveluille (EUTM-asetuksen 53 artiklan 3 kohta) 150 €
F-012 Perusmaksu EU-yhteisömerkin tai EU-tarkastusmerkin uudistamisesta (EUTM-asetuksen 53 artiklan 3 kohta ja 74 artiklan 3 kohta tai 83 artiklan 3 kohta) 1 800 €
F-012 Perusmaksu EU-yhteisömerkin tai EU-tarkastusmerkin sähköisestä uudistamisesta (EUTM-asetuksen 53 artiklan 3 kohta ja 74 artiklan 3 kohta tai 83 artiklan 3 kohta) 1 500 €
F-012 Maksu EU-yhteisömerkin tai EU-tarkastusmerkin uudistamisesta toisen luokan tavaroille ja palveluille (EUTM-asetuksen 53 artiklan 3 kohta ja 74 artiklan 3 kohta tai 83 artiklan 3 kohta) 50 €
F-012 Maksu EU-yhteisömerkin tai EU-tarkastusmerkin uudistamisesta kolmannen tai jokaisen seuraavan luokan tavaroille ja palveluille (EUTM-asetuksen 53 artiklan 3 kohta ja
74 artiklan 3 kohta tai 83 artiklan 3 kohta)
150 €
F-016 Lisämaksu uudistamismaksun myöhäisestä suorittamisesta tai uudistamista koskevan pyynnön myöhäisestä esittämisestä (EUTM-asetuksen 53 artiklan 3 kohta) 25 prosenttia myöhästyneestä uudistamismaksusta, kuitenkin enintään 1 500 € 25 %
(enintään 1500 €)
F-017 Maksu menettämis- tai mitätöintivaatimuksesta (EUTM-asetuksen 63 artiklan 2 kohta) 630 €
F-018 Valitusmaksu (EUTM-asetuksen 68 artiklan 1 kohta) 720 € (tavaramerkit)
800 € (mallit)
F-019 Maksu menetetyn määräajan palauttamista koskevasta hakemuksesta (EUTM-asetuksen 104 artiklan 3 kohta) 200 €
F-020 Maksu hakemuksesta, joka koskee EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai EU-tavaramerkin muuntamista (EUTM-asetuksen 140 artiklan 1 kohta, myös yhdessä 202 artiklan 1 kohdan kanssa) a) kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi; b) jäsenvaltioita koskevaksi nimeämiseksi Madridin pöytäkirjan mukaisesti 200 €
F-023 Hakemusmaksu rekisteröityä EU-tavaramerkkiä koskevan käyttöluvan tai muun oikeuden rekisteröinnistä (EUTM-asetuksen 26 artiklan 2 kohta) tai EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta koskevan käyttöluvan tai muun oikeuden rekisteröinnistä (EUTM-asetuksen 26 artiklan 2 kohta): (a) käyttöluvan saaminen; (b) käyttöluvan luovuttaminen; (c) esineoikeuden luominen; (d) esineoikeuden luovuttaminen; (e) pakkotäytäntöönpano
(200 euroa rekisteröinniltä, mutta jos useampia pyyntöjä esitetään samassa hakemuksessa tai samaan aikaan, kokonaismaksu on enintään 1 000 euroa)
200 €
(enintään 1 000 €)
F-024 Maksu käyttöluvan tai muun oikeuden rekisterimerkinnän peruuttamisesta (EUTM-asetuksen 29 artiklan 3 kohta) (200 euroa peruuttamiselta, mutta jos useampia pyyntöjä esitetään samassa hakemuksessa tai samaan aikaan, kokonaismaksu on enintään 1 000 euroa) 200 €
(enintään 1 000 €)
F-025 Maksu rekisteröidyn EU-tavaramerkin muuntamisesta (EUTM-asetuksen 54 artiklan 4 kohta) 200 €
F-026 Maksu jäljennöksen toimittamisesta EU-tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta (EUTM-asetuksen 114 artiklan 7 kohta), rekisteröintitodistuksen jäljennöksestä (EUTM-asetuksen 51 artiklan 2 kohta) tai rekisteriotteesta (EUTM-asetuksen 111 artiklan 7 kohta)
Oikeaksi todistamaton jäljennös tai ote (10 euroa)
Oikeaksi todistettu jäljennös tai ote (30 euroa)
*Sähköisesti veloituksetta.
10 €
30 €
F-027 Maksu asiakirjojen asettamisesta julkisesti nähtäville (EUTM-asetuksen 114 artiklan 6 kohta) 30 €
F-028 Maksu asiakirjojen jäljennösten toimittamisesta (EUTM-asetuksen 114 artiklan 7 kohta)
Oikeaksi todistamaton jäljennös (10 euroa)
Oikeaksi todistettu jäljennös (30 euroa ja lisäksi 10 sivua ylittävältä määrältä 1 euro sivua kohti)

10 €

30 €
+ 1 € sivua kohti 10 sivua ylittävältä määrältä

F-029 Maksu asiakirjoissa olevien tietojen edelleen toimittamisesta (EUTM-asetuksen 114 artiklan 9 kohta) 10 €
F-030 Maksu korvattavien menettelykulujen vahvistamisen tarkistamisesta (EUTM-asetuksen 109 artiklan 8 kohta) 100 €
F-033 Maksu menettelyn jatkamisesta (EUTM-asetuksen 105 artiklan 1 kohta) 400 €
F-034 Maksu rekisteröidyn EU-tavaramerkin (EUTM-asetuksen 56 artiklan 4 kohta) tai EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen (EUTM-asetuksen 50 artiklan 3 kohta) jakamista koskevasta ilmoituksesta 250 €
W-001 Maksu kansainvälisen hakemuksen tekemisestä virastossa (EUTM-asetuksen 184 artiklan 4 kohta) 300 €
Luettelo suoraan EUIPO:lle maksettavista maksuista
Maksun koodi Maksun kuvaus Määrä
Unionin nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä koskeva yksilöllinen maksu.
B.I.1 tai B.I.2 kohdan nojalla maksettavan maksun määrän on vastattava Sveitsin frangeissa, siten kuin WIPOn pääjohtaja on vahvistanut Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan mukaisten yhteisten määräysten 35 säännön 2 kohdan mukaisesti, seuraavia määriä:
M-001 Tavallisen tavaramerkin osalta 820 €
M-002 Lisäksi toisen luokan tavaroista ja palveluista 50 €
M-002 Lisäksi jokaisesta tavaroiden tai palveluiden luokasta kolmannesta luokasta alkaen 150 €
M-001 Yhteisömerkin tai tarkastusmerkin osalta 1 500 €
M-002 Lisäksi toisen luokan tavaroista ja palveluista 50 €
M-002 Jokaisesta tavaroiden ja palvelujen luokasta perittävä maksu kolmannesta luokasta alkaen 150 €
Unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin uudistamista koskeva yksilöllinen maksu.
B.II.1 kohdassa tarkoitetun maksun määrän on vastattava Sveitsin frangeissa, siten kuin WIPOn pääjohtaja on vahvistanut Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan mukaisten yhteisten määräysten 35 säännön 2 kohdan mukaisesti, seuraavia määriä:
M-012 Tavallisen tavaramerkin osalta 820 €
M-012 Lisäksi toisen luokan tavaroista ja palveluista 50 €
M-012 Lisäksi jokaisesta tavaroiden tai palveluiden luokasta kolmannesta luokasta alkaen 150 €
M-012 Yhteisömerkin tai tarkastusmerkin osalta 1 500 €
M-012 Lisäksi toisen luokan tavaroista ja palveluista 50 €
M-012 Lisäksi jokaisesta tavaroiden tai palveluiden luokasta kolmannesta luokasta alkaen 150 €
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.