Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Tee muutoksenhakuilmoitus verkossa

Rekisteröidyt käyttäjät voivat tehdä sähköisellä muutoksenhakulomakkeella sähköisen muutoksenhakuilmoituksen kaikilla EU:n kielillä. Huomaa, että sinun pitää olla kirjautunut sisään (logged on)  voidaksesi käyttää näitä välineitä ja että nämä toimet ovat maksullisia  (fee).

Huom.: Tiettyyn asiakirja-aineistoon liittyvät viestit on aina lähetettävä User Area -käyttäjäalueella, postitse, henkilökohtaisena toimituksena tai lähettipalvelun avulla. Asiakirja-aineiston numero on mainittava aina.

Mistä sähköiseen muutoksenhakulomakkeeseen pääsee?

Sähköiseen muutoksenhakulomakkeeseen pääsee verkkosivustolta seuraavasti:

 • Selaa yhteystietokohdassa ”Contact us” alaspäin hakemista ja asiakirjojen jättämistä koskevaan kohtaan ”Applying and filing documents with us”, jossa on linkki lomakkeisiin ja asiakirjojen jättämiseen ”Forms and filings”. Valitse pudotusvalikosta ”Notice of appeal”.
 • Kirjaudu ”User Area” -käyttäjäalueelle. Valitse verkkopalvelut ”Online services”. Valitse ”File a notice of appeal”.
 • Valitse ”User Area” -käyttäjäalueella ”Dashboard”, sitten ”Online services” ja ”File a notice of appeal”.
 • Siirry portaalin ”Home”-aloitussivulta lainsäädäntöjä ja käytäntöjä koskevaan kohtaan ”Law and Practice” ja sen jälkeen ”Appeal”-muutoksenhakusivulle.
 • Siirry portaalin ”Home”-aloitussivulta kohtaan ”Online Services”.
 • Siirry ”User Area” -käyttäjäalueelta pienohjelmaan ”Online forms”.

Kuka voi toimittaa muutoksenhakuilmoituksen?

Muutoksenhakuprosessissa järjestelmään liittyy kaksi toimijaa:

 • Hakija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on tunnustettu tietyn teollis- ja tekijänoikeuden haltijaksi ja jolle on osoitettu erityinen haltijan tunnus. Vain osapuoli, johon EUIPOn päätös vaikuttaa haitallisesti, voi hakea muutosta.
 • Edustaja on taho, jolla on valtuudet toimia teollis- ja tekijänoikeuksien haltijan puolesta. Huomaa, että edustaja on pakollinen ETA-alueen ulkopuolisille hakijoille EU-tavaramerkkiä ja rekisteröityä yhteisömallia koskevissa tapauksissa.

Muutoksenhakuilmoituksen vaiheet

Jos EUIPO on antanut sinulle aiemmin omistajan tai edustajan tunnusnumeron, tietosi tulevat automaattisesti myös asiaankuuluvaan hakijan tai edustajan osioon.

Jos sinulla on käytössä henkilökohtainen viitenumero, voit antaa sen viitevälilehteen ”Reference”.

Huomaa, että tietomerkintöjen tarkoituksena on helpottaa työnkulkua ja auttaa sähköisen hakuprosessin ja sen eritelmien ymmärtämisessä.

 

 • Riidanalaisen päätöksen tunnistetiedot

  Voit tehdä sähköisen muutoksenhaun joko tavaramerkkipäätöksistä tai mallipäätöksistä.

  Molemmissa tapauksissa valitse pudotusvalikosta riidanalaisen päätöksen tyyppi (Contested Decision) ja kirjoita päätöksen numero.

  Huom. Päätöskokonaisuuden numero on erimuotoinen päätöksen tyypin mukaan. Järjestelmä antaa jokaisessa tapauksessa esimerkin, jota voi seurata.

 • Lisää uusi muutoksenhakija

  Muutoksenhakija voidaan lisätä kahdella tavalla.

  Aiemman muutoksenhakijan lisääminen:

  Kun annat hakijan nimen, näyttöön ilmestyy luettelo aiemmista hakijoista. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napauta ”import”-tuontipainiketta. Muutoksenhakijan tiedot tulevat näkyviin. Jatka napauttamalla ”Add”-painiketta.

  Uuden muutoksenhakijan lisääminen:

  1. Luo uusi hakija napauttamalla ”Create new” -painiketta ja kirjoittamalla tiedot käsin.
  2. Valitse pudotusvalikosta hakijan tyyppi.
  3. Täytä lomakkeen muut osat (pakolliset kentät on merkitty tähdellä*).
  4. Jatka napauttamalla ”Add”-painiketta.

  Huom. Hakija voi olla yksityishenkilö tai yritys ETA-alueella. EU:n tavaramerkkiasetuksen  92 artiklan mukaan EU-tavaramerkkiä koskevissa tapauksissa ja ETA-alueen ulkopuolisilla hakijoilla pitää olla edustaja. Rekisteröityä yhteisömallia koskevissa tapauksissa EU:n ulkopuolisilla hakijoilla pitää olla edustaja.

 • Uuden edustajan lisääminen

  Edustaja voidaan lisätä kahdella tavalla.

  Aiemman edustajan lisääminen:

  Kun annat edustajan nimen, näyttöön ilmestyy luettelo aiemmista edustajista. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napauta ”import”-tuontipainiketta. Edustajan tiedot tulevat näkyviin. Jatka napauttamalla ”Add”-painiketta.

  Uuden edustajan lisääminen:

  1. Luo uusi edustaja napauttamalla ”Create new” -painiketta ja kirjoittamalla tiedot käsin.
  2. Valitse pudotusvalikosta edustajan tyyppi
  3. Täytä lomakkeen muut osat (pakolliset kentät on merkitty tähdellä*).
  4. Jatka napauttamalla ”Add”-painiketta.

  Kun valitaan työntekijäedustajaa tarkoittava ”Employee representative”, näyttöön ilmestyy taloudellisten yhteyksien valintaruutu ”Economic connections”. Jos rastit ruudun, sinun on täytettävä kaksi lisäkenttää, joista ensimmäisessä kuvataan, minkä tyyppinen taloudellinen yhteys sinulla on muutoksenhakijaan (esim. työntekijä tai liikekumppani), ja toiseen merkitään työnantajasi nimi. Luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden puolesta toimivien työntekijöiden on toimitettava allekirjoitettu valtakirja, joka liitetään asiakirjoihin.

  Edustaja voi olla työntekijä, oikeusalan ammattilainen tai EUIPOn edustaja.

  Edustajan tyypin mukaan pyydetään täyttämään joitakin lisätietoja seuraavasti:

  • Jos olet työntekijä, henkilötietojen antamisen jälkeen järjestelmä kysyy valtuutusta.

   Voit joko liittää sen tietojen antamisen jälkeen valitsemalla ”Attach” tai myöhemmin valitsemalla ”To follow”.

  Sinun pitäisi myös tarkastaa, eroaako yrityksesi muutoksenhakijan yrityksestä (esim. erityisten taloudellisten yhteyksien vuoksi), ja määrittää eron (erojen) luonne ja työnantajan nimi.

  • Jos olet oikeusalan ammattilainen tai EUIPOn edustaja, voit myös luoda painikkeella ”Create” tilin yhdistykselle, jonka puolesta sinua pyydetään täyttämään vielä muutama pakollinen kenttä, esimerkiksi yhdistyksen nimi (Association name) ja rekisteröintimaa (Country of registration).

 • Menettelyn kieli

  Järjestelmä täyttää menettelyn kielen useimmiten automaattisesti. Poikkeustapauksissa, joissa näin ei tapahdu, järjestelmä pyytää valitsemaan yhden kielen.

 • Päätökset voidaan riitauttaa kokonaan tai osittain

  Jos valitset osittaisen riitauttamisen, pakolliseen kenttään kirjoitettava teksti on laadittava menettelyn kielellä.

 • Perusteiden esittäminen ja liitteet

  Tässä käyttäjän on valittava ja ladattava tiedostot, jotka ovat perusteiden esittämistä koskevassa kohdassa ”Statement of grounds”.

  Tiedostot voi liittää ”Attach”-painikkeella lomaketta täytettäessä tai ne voi liittää myöhemmin valitsemalla ”To follow”.

  Huomaa, että perusteet on esitettävä menettelyn kielellä, ja jos perusteita ei esitetä kirjallisesti neljän kuukauden kuluessa, muutoksenhakua ei oteta käsiteltäväksi.

  Huom. Muut kuin tekstimuotoiset asiakirjat viivyttävät menettelyä.

  Voit myös ladata liitteitä perusteiden esittämistä varten sitä koskevaan kohtaan ”Annexes to the Statements of Grounds”.

 • Allekirjoitus

  Etu- ja sukunimen antaminen kenttään ”First name and Surname” vahvistaa, että olet tarkastanut tiedot ja haluat allekirjoittaa ja vahvistaa hakulomakkeen toimittamisen.

 • Tallenna, tulosta ja tyhjennä

  Sähköisen hakemuksen voi tallentaa ”User Area” -käyttäjäalueelle painikkeella ”Save”. Kun täytät hakulomaketta, voit tallentaa jo tekemäsi työn milloin tahansa tallentamalla hakemuksen luonnoksena Napauta hakemuksen oikeassa sarakkeessa olevaa painiketta ”Save application”. Pääset takaisin luonnokseen User Area -käyttäjäalueen osiosta ”Drafts”.

  Voit tulostaa hakulomakkeen milloin tahansa hakemusta tehdessäsi valitsemalla ”Print”.

  Jos haluat aloittaa hakemuksesi alusta, tyhjennä lomake napauttamalla painiketta ”Reset”, jolloin kaikki aiemmin täytetyt kentät tyhjenevät ja tiedot häviävät.

 • Tarkasta muutoksenhakuilmoitus ennen lähettämistä

  Voit tarkastaa muutoksenhakuilmoituksen ennen lähettämistä (Submit) ja maksamista (Pay).

  Samalla sivulla voit tallentaa muutoksenhakuilmoituksen PDF-asiakirjana maksamatta vielä.

 • Maksutapa ja vahvistus

  Maksut voi maksaa luottokortilla, pankkisiirrolla tai EUIPOn käyttötilin kautta. EUIPO tarjoaa käyttötilin haltijoille verkkopalvelun, jonka kautta pääsee kaikkiin omiin tilitapahtumiin ja -tietoihin.

  Huomaa, että jos maksat tilisiirrolla, on suositeltavaa merkitä maksutapahtuman arkistointitunnus muistiin, sillä sen avulla maksusi on helpompi tunnistaa.

  Hakemuksesi lähetetään, kun vahvistat maksun napauttamalla seuraavan ikkunan painiketta ”Confirm payment”.

 • Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hakulomake on toimitettu?

  Kun hakemus on jätetty, saat vahvistuksen siitä, että hakemukseksi on jätetty asianmukaisesti, ja lisäksi saat virallisen hakemusnumeron. Voit käyttää hakemusnumeroa kaikessa hakemukseesi liittyvässä viestinnässä EUIPOn kanssa.

  Lataa myös virallinen vastaanottokuittaus ja vahvistus pdf-tiedostona. Ota huomioon, ettei virasto anna vastaanottokuitista kopioita.

 • Selvitys päätöstyypeistä

  Muutoksenhaun kohteena olevien päätösten tyypit: EU-tavaramerkit / kansainväliset rekisteröinnit

  • EU-tavaramerkin tutkinta: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta tutkimusosaston päätökseen, jossa ei hyväksytä hakemuksesi rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi.
  • Vastustus: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta vastustusosaston päätökseen.
  • Peruutus: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta peruutusosaston päätökseen.
  • Kansainvälisen rekisteröinnin tutkinta: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta tutkimusosaston päätökseen, jossa kieltäydytään antamasta EU:n merkinnällesi suojaa Madridin järjestelmän nojalla. Tämä sisältää erityisesti päätökset, joissa kieltäydytään antamasta suojaa ehdottomien hylkäysperusteiden nojalla, päätökset, jotka liittyvät muodollisiin puutteisiin yhteisömerkeissä, toisen kielen puuttumiseen, aiemmuusvaatimuksiin ja edustajan nimeämiseen.
  • Kansainvälinen hakemus: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta päätökseen, jonka virasto on tehnyt toimiessaan Madridin järjestelmän mukaisena alkuperävirastona. Tämä sisältää erityisesti päätökset, joissa kieltäydytään välittämästä kansainvälistä hakemusta WIPOon, päätökset, jotka liittyvät siirtomaksun maksamiseen, aiemmuusvaatimuksiin, muodollisuuksiin, kuten oikeuteen, kuvaukseen, selkeyden puutteeseen tavaroiden ja palvelujen erittelyssä, siihen, että merkkiä ei ole esitetty kirjallisesti, ja käännöskysymyksiin.
  • EU-tavaramerkin myöhempi nimeäminen: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta päätökseen, jonka virasto on tehnyt toimiessaan alkuperävirastona kansainvälisen rekisteröinnin alueellista laajentamista koskevassa pyynnössä. Tämä sisältää erityisesti päätökset, jotka liittyvät muodollisiin puutteisiin, kuten käytettyyn lomakkeeseen, pyynnön perustana olevan rekisteröinnin ilmoittamatta jättämiseen, tavara- ja palveluluetteloita koskeviin kysymyksiin, oikeuskysymyksiin, virallisen käännöksen puuttumiseen, siihen, että ei ole käytetty samaa kieltä kuin alkuperäisessä kansainvälisessä hakemuksessa.
  • Rekisteriin kirjaaminen: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta päätökseen, jossa evättiin erityisesti jokin seuraavista: kokonainen tai osittainen siirto, EU-tavaramerkkiasetuksen 44 artiklan mukaisesti jaetut hakemukset, rekisteröinnin jälkeinen aiemmuusvaatimus, aiemmuusvaatimuksen peruuttaminen, esineoikeuden kirjaaminen, esineoikeuden peruuttaminen, merkin muuttaminen, suoritusmaksun perimisen kirjaaminen, luvan kirjaaminen, muuntaminen, uusiminen jne.
  • Yleinen lupa: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta viraston päätökseen, jossa ei hyväksytä yleistä lupaa, joka on jätetty työntekijästä, joka haluaa edustaa työnantajaansa EU-tavaramerkkiasiassa.
  • Tutkimuspyyntö: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta viraston päätökseen, jossa evätään EU-tavaramerkkirekisteriin liittyvä tiedostojen tutkintalupa.
  • Edustaja: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta viraston päätökseen, jossa evätään pääsy ammattimaisten EU-tavaramerkkien edustajien luetteloon.

  Muutoksenhaun kohteena olevien päätösten tyypit: Rekisteröidyt yhteisömallit

  • Rekisteröidyn yhteisömallin tutkimus / hylätty kokonaan: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta malliosaston päätökseen, jossa ei hyväksytä hakemuksen rekisteröintiä rekisteröidyksi yhteisömalliksi.
  • Rekisteröidyn yhteisömallin tutkimus / yhteisrekisteröintihakemus osittain hylätty: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta malliosaston päätökseen, jossa on evätty rekisteröinti joiltakin rekisteröidyn yhteisömallin yhteisrekisteröintihakemuksen osilta.
  • Rekisteröidyn yhteisömallin mitätöinti: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta mitätöintiosaston päätökseen.
  • Rekisteröity yhteisömalli / kansainvälinen rekisteröinti: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta malliosaston päätökseen, jossa kieltäydytään antamasta EU:n merkinnälle suojaa Haagin järjestelmän nojalla.
  • Rekisteröidyn yhteisömallin rekisteriin kirjaaminen: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta viraston päätökseen, jossa evättiin erityisesti jokin seuraavista pyynnöistä: täydellinen siirto, osittainen siirto, esineoikeuden kirjaaminen, esineoikeuden peruuttaminen, suoritusmaksun perimisen kirjaaminen, luvan kirjaaminen, uusiminen jne.
  • Rekisteröidyn yhteisömallin yleinen lupa: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta viraston päätökseen, jossa ei hyväksytä yleistä lupaa, joka on jätetty työntekijästä, joka haluaa edustaa työnantajaansa rekisteröityä yhteisömallia koskevassa asiassa.
  • Rekisteröidyn yhteisömallin tutkimuspyyntö: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta viraston päätökseen, jossa evätään rekisteröidyn yhteisömallin rekisteriin liittyvä tiedostojen tutkintalupa.
  • Rekisteröidyn yhteisömallin edustaja: valitse tämä, jos haluat hakea muutosta viraston päätökseen, jossa kielletään pääsy ammattimaisten rekisteröidyn yhteisömallin edustajien luetteloon.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.