Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Ideas Powered for Business SME Fund 2022

Ehdotuspyyntö – GR/001/22 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Euroopan komissio ja EUIPO tukevat avustusten myöntämistä pk-yrityksille SME Fund -ehdotuspyynnön kautta. Avustus myönnetään IPR-arvoseteleinä, joilla rahoitetaan osa eräistä teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä maksuista (IP Scan -palvelu sekä tavaramerkki- ja mallisuoja EU:ssa ja sen ulkopuolella) ja patenttimaksuista.

Tällä sivulla esitetään

  • ehdotuspyyntö ja sen liitteet
  • hakemusten jättämisen ja arvioinnin sekä tulosten ilmoittamisen aikataulu
  • linkki kysymyksiin ja vastauksiin
  • linkki SME FUND -verkkosivustolle, jossa on saatavana yksityiskohtaista tietoa pk-yritysrahastosta sekä pääsy hakulomakkeeseen.

 

Ehdotuspyyntö

Suosittelemme vahvasti, että luet viralliset tiedot ehdotuspyynnöstä ennen kuin lähetät hakulomakkeen. Voit ladata sen alla olevasta laatikosta. Muistathan, että voidaksesi hakea tukea, yrityksesi tulee vastata pienen tai keskisuuren yrityksen virallista määritelmää.

Katso Euroopan komission Käyttöopas, pk-yrityksen määritelmä (saatavissa kaikilla EU:n kielillä) saadaksesi varmuuden.

 

Lataa PDF-tiedosto

Asiakirjan englanninkielinen toisinto on sitova. Jos kielitoisintojen välillä on eroja, etusijalla on englanninkielinen toisinto

 

Muutos

Muutos liittyy arvoseteli 1:n määrärahojen kasvuun 10 000 000 eurolla, jolloin näiden määrärahojen kokonaismäärä nousee 25 000 000 euron enimmäissummaan.

Muutosasiakirjassa esitetään ehdotuspyyntöön tehdyt muutokset.

Lataa PDF-tiedosto

Ehdotuspyyntöjen liitteet

IP SCAN -palveluun myönnettävät enimmäissummat jäsenvaltioittain Näytä Piilota

Lataa PDF-tiedosto

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Poissulkemistilanteet Näytä Piilota

Varainhoitoasetuksen 136 artiklan 1 kohdan a–h alakohdan mukainen luettelo poissulkemistilanteista.

Lataa PDF-tiedosto

 

Edustajien käytöstä annettu vakuutus Näytä Piilota

Edustaja: Jokin kolmas osapuoli, joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka pk-yritys on asianmukaisesti valtuuttanut edustamaan sitä menettelyssä ja joka täyttää sähköisen lomakkeen ja toimittaa sen hakijan puolesta.

Jos ulkopuolisen edustajan on tarkoitus jättää hakemus pk-yrityksen puolesta, tämä vakuutus on täytettävä, allekirjoitettava ja toimitettava edustajalle, jotta hän voi ladata vakuutuksen hakemuksen liitteeksi ja toimittaa sen hakijan puolesta.

Lataa DOCX-tiedosto

 

Avustuspäätöksen malli (arvoseteli) Näytä Piilota

Virasto myöntää arvosetelin palveluita varten avustuspäätöksen muodossa. Malli päätöksestä on saatavana hakijan tiedoksi.

Avustuspäätös – ARVOSETELI 1

Lataa PDF-tiedosto

 

Avustuspäätös – ARVOSETELI 2

Lataa PDF-tiedosto

 

Yleiset ehdot

Lataa PDF-tiedosto

 

 


Aikataulu ja säännöt

Alla on alustava aikataulu ehdotuspyynnön vaiheista:

Hakemusten jättäminen

10.1.2022–16.12.2022

Jätettyjen hakemusten arvioiminen

viikoittaiset hakemuserät: perjantaihin mennessä jätetyt hakemukset

Hakemusten arvioiminen ja tuloksista ilmoittaminen

10 työpäivän kuluessa hakemuserän päättymispäivästä

 

Hakemusten käsitteleminen viikkokohtaisissa erissä tarkoittaa sitä, että kullakin viikolla aloitetaan edellisen viikon kuluessa jätettyjen hakemusten arviointi.

Jos virasto pyytää hakijalta lisätietoja arvioinnin aikana, arviointi- ja ilmoitusjakso keskeytetään sinä päivänä, kun virasto lähettää pyynnön hakijalle. Arviointia jatketaan aikataulun mukaisesti, kun virasto vastaanottaa pyydetyt tiedot tai tarkistetut asiakirjat.

Arvioinnin tuloksista ilmoitetaan sähköpostitse sähköisessä hakulomakkeessa annetuille yhteyshenkilöille. Hakijan vastuulla on huolehtia siitä, että yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat hakulomakkeella oikein.

Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

  • hylätyille hakijoille kielteisen päätöksen perustelut
  • hyväksytyille hakijoille vahvistus myönteisestä päätöksestä ja jäljennös avustuspäätöksestä (arvosetelistä) viestin liitteenä. Mikäli hakija on hakenut sekä arvoseteliä 1 että arvoseteliä 2, kummastakin lähetetään erillinen avustuspäätös.

Huomaa, että arvoseteleitä ei voi käyttää jälkikäteen. Maksuja, jotka on suoritettu ennen avustuspäätöksen myöntämistä, ei voida korvata.

Jos kaikki rahaston varat myönnetään avustuksina ennen hakemusten jättämisajan päättymistä, sähköinen hakemusjärjestelmä (eForm) suljetaan ja asiasta tiedotetaan hakijoille SME FUND -verkkosivustolla.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tähän ehdotuspyyntöön liittyvät erityiskysymykset on osoitettava EUIPOn tiedotuskeskukseen osoitteeseen

information@euipo.europa.eu

Tutustu ensin Usein kysytyt kysymykset -osioon, sillä virasto julkaisee siellä säännöllisesti vastauksia kaikkiin sille lähetettyihin kysymyksiin. Näin virasto pyrkii varmistamaan, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.