Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

SME Fund 2022

Vuoden 2022 pk-yritysrahasto on nyt suljettu. Voit kuitenkin edelleen pyytää aktiivisten arvosetelien hyvitystä.

Valmistelemme parhaillaan pk-rahastoa vuodelle 2023. Ilmoittaudu mukaan saadaksesi lisätietoja.

 

Pk-yritysrahastosta annetaan rahoitustukea EU:n pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) immateriaalioikeuksien suojaamiseksi. Pk-yritykset voivat hakea maksusitoumuksia, joilla ne saavat osittaisen palautuksen suorittamistaan maksuista. Korvauksia voi saada monenlaisista palveluista:
 
 • 90 prosentin korvaus teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluista (IP Scan) 
 • 75 prosentin korvaus tavaramerkin ja/tai mallin hakemusmaksuista, lisäluokkamaksuista sekä tutkinta-, rekisteröinti-, julkaisemis- ja julkaisemisen lykkäämismaksuista EU:n tasolla. 
 • 75 prosentin korvaus tavaramerkin ja/tai mallin hakemusmaksuista, lisäluokkamaksuista sekä tutkinta-, rekisteröinti-, julkaisemis- ja julkaisemisen lykkäämismaksuista EU:n tasolla. 
 • 50 prosentin korvaus tavaramerkki- ja mallihakemusten perusmaksuista, nimeämismaksuista ja seuraavista nimeämismaksuista EU:n ulkopuolella. EU-maiden nimeämismaksuista ja ensimmäisen käsittelevän viraston perimistä käsittelymaksuista ei voi hakea korvausta. 
 • 50 prosentin korvaus patenttiavustusta edeltävistä maksuista (esimerkiksi arkistointi, haku ja tutkinta), avustusmaksut ja julkaisumaksut kansallisella tasolla. 
Korvattava enimmäismäärä pk-yritystä kohti:
 
750 euroa patenttitoimista ja 1 500 euroa muista toimista.


Avustusta voi hakea 10.1.2022–16.12.2022. Vuoden 2022 pk-yritysrahaston varat ovat rajalliset. Jos ne käytetään loppuun, hakemusten vastaanottaminen lopetetaan ennen ilmoitettua päättymispäivää.


Kaikki EU:n alueelle sijoittautuneet pk-yritykset voivat hakea avustusta. Avustusta voivat hakea omistajat, valtuutetut työntekijät tai edustajat. Edustajalla tarkoitetaan ketä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka pk-yritys on asianmukaisesti valtuuttanut edustamaan itseään laillisesti. Kaikki avustuskorvaukset maksetaan suoraan hakemuksessa ilmoitetun pk-yrityksen pankkitilille.


Yrityksen on oltava tukikelpoinen EU:hun sijoittautunut pk-yritys. Tarkista EU:n virallinen pk-yrityksen määritelmä varmistaaksesi, että yrityksesi on tukikelpoinen. EU:n pk-yritykset luokitellaan tavallisesti seuraavasti:
 
Yritysluokka Henkilöstömäärä Vuotuinen liikevaihto Tilikauden taseen loppusumma
Keskisuuri <250 ≤ 50 M€ ≤ 43 M€
Pieni <50 ≤ 10 M€ ≤ 10 M€
Mikro <10 ≤ 2 M€ ≤ 2 M€


Ei, ellei se harjoita taloudellista toimintaa. Tarkempia tietoja on Euroopan komission laatimassa pk-yrityksen määritelmässä.


Kyllä. Kuitenkin jos hakemus hyväksytään, vain pk-yritys voi saada avustuksen.
 
Jos pk-yrityksesi käyttää edustajan palveluja tai jos olet edustaja, joka toimii pk-yrityksen puolesta, sinun on täytettävä valaehtoista vakuutusta koskeva lomake. Asiakirjan on oltava pk-yrityksen valtuutetun henkilön allekirjoittama, ja se on tallennettava PDF-tiedostona. Asiakirja on lähetettävä hakuprosessin aikana. Pk-yritys voi nimetä oikeushenkilön edustajakseen pk-yritysrahastoon liittyvissä asioissa edellyttäen, että kyseiseen oikeushenkilöön kuuluvan luonnollisen henkilön nimi ja allekirjoitus sisältyvät kunnian ja omantunnon kautta annettavaan vakuutukseen.


Kyllä, edustaja voi rekisteröidä ja maksaa tavaramerkki-, malli- ja patenttihakemusmaksut pk-yrityksesi puolesta. Edustaja voi lähettää myös korvauspyyntöhakemuksen. Korvaus maksetaan kuitenkin suoraan avustuspäätöksessä ilmoitetulle edunsaajan, eli pk-yrityksen, pankkitilille.


Kyllä. Vaikka yritys olisi saanut pk-yritysrahastolta avustuksen teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvään toimintaan vuonna 2021, avustusta voi hakea myös vuonna 2022 siihen katsomatta, onko kyseinen toiminta käynnistetty tai onko siihen liittyviä kustannuksia korvattu. Nämä aloitteet ovat toisistaan riippumattomia. Ehdotuspyynnön ehdot täyttävät pk-yritykset Euroopan unionissa voivat hakea vuosittain pk-yritysrahaston avustusta siihen katsomatta, onko niiden hakemukset hyväksytty vai hylätty aiemmissa ehdotuspyynnöissä. Hakuvaiheessa edunsaajien on ilmoitettava, ovatko he hakeneet tai saaneet muuta EU:n rahoitusta saman varainhoitovuoden aikana samaan toimintaan.


Tutustu seuraavaan tarkistuslistaan huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä sen varmistamiseksi, että sinulla on kaikki tarvittavat asiakirjat ladattavaksi.
 
TARKISTUSLISTA
 
 • Yrityksesi on EU:hun sijoittautunut pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys). 
 • Lue ehdotuspyyntö ennen hakulomakkeen täyttämistä. 
 • Jos olet edustaja tai käytät palveluja edustajana, täytä valaehtoinen vakuutus (-lomake). Valaehtoinen vakuutus liitetään hakemukseen PDF-tiedostona, ja siinä on oltava pk-yrityksen valtuutetun henkilön allekirjoitus. 
 • Varaa valmiiksi yrityksesi pankkitiedot ja tiliote, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot: yrityksen nimi tilinomistajana, IBAN-numero sekä BIC/SWIFT-koodi. 
 • Yrityksellä on asianmukaisen kansallisen viranomaisen antama alv-todistus tai todistus kansallisesta rekisteröintinumerosta. 
 • Pk-yritysrahaston tukea ei voi hakea, jos olet jo saanut EU:n rahoitusta samaan toimintaan tai osaan siitä.


Avustukset myönnetään maksusitoumuksina, joita voidaan käyttää monenlaisiin teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviin toimiin.
 
 1. Maksusitoumus 1 (enintään1 500 euroa), jonka voi käyttää IP Scan -palveluun tai tavaramerkkien ja/tai mallien rekisteröintiin. 
 2. Maksusitoumus 2 (enintään 750 euroa), jonka voi käyttää patenttien rekisteröintiin. 
Tarkista luettelo korvattavista maksuista.
 
Pk-yrityksille voidaan näin ollen myöntää tukea enintään 2 250 euroa.


Pk-yritys voi hakea korvausta avustuksen saajana tai edustaja voi hakea korvausta pk-yrityksen puolesta. Korvaukset maksetaan aina suoraan pk-yritysten pankkitilille.


Ei voi. Pk-yrityksen on ensin haettava avustusta ja odotettava EUIPOn vastausta ja avustuspäätöstä.


No, you must wait to receive an affirmative grant decision and the corresponding voucher or vouchers.


Pk-yritysrahaston varoilla on yläraja. Rahastosta on käytettävissä 25 miljoonaa euroa IP Scan -palveluihin ja tavaramerkki- tai mallihakemuksiin ja 1 miljoonaa euroa patenttirekisteröinteihin. Avustuksia on saatavilla koko vuoden 2022 ajan, ja ne myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä, kunnes kaikki käytettävissä olevat varat on käytetty.Se riippuu pk-yritysten tarpeista. Hae IP Scan -palvelua yrityksesi tarpeiden kartoitukseen.
 
Ensin on selvitettävä, missä haluat myydä, levittää, käyttää tai lisensoida tuotteitasi tai palveluitasi. Toimiiko yrityksesi useassa eri maassa vai vain yhdessä maassa tai alueella? Toimiiko yritys verkossa? Kannattaa muistaa, että rekisteröidyt teollis- ja tekijänoikeudet ovat alueellisesti rajoitettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on rekisteröitävä oikeutesi tietyllä alueella. Voit rekisteröidä oikeutesi kansallisella, alueellisella tai EU:n tasolla.
 
Huomaa, että voit myös rekisteröidä tavaramerkkisi tai mallisi useissa jäsenvaltioissa. Jos sinun on esimerkiksi toimittava kahdessa maassa, voit rekisteröidä oikeutesi näissä kahdessa maassa kahden eri menettelyn kautta.
 
Jos tuotetta tai palvelua myydään, levitetään, hyödynnetään tai lisensoidaan useissa jäsenvaltioissa, kannattaa harkita EU:n tason suojan hakemista EU-tavaramerkkien tai rekisteröidyn yhteisömallin järjestelmän kautta.
 
Jos sinun on nimettävä EU:n ulkopuolinen maa, voit käyttää Madridin tai Haagin järjestelmiä, jotka ovat saatavilla Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kautta.
 
Kaikissa tapauksissa voit pyytää maksutonta palvelua ja/tai IP Scan -palvelua.


Yksityiskohtaisia tietoja on Ideas Powered for business SME Fund -sivustolla kohdassa ehdotuspyyntö.

Jos sinulla on kysymyksiä, voit etsiä vastauksia kohdastausein kysytyt kysymykset tai hyödyntää verkkosivuston chat -palvelua, joka palvelee englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja espanjaksi maanantaista perjantaihin klo 8.30–18.30 (GMT+1).

Voit myös lähettää meille sähköpostitiedustelun jollakin EU:n virallisista kielistä: information@euipo.europa.eu.


 

SISÄLTYVÄT TOIMET

 

Immateriaalioikeuksien esianalyysipalvelut (IP Scan)


 
Teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelut ovat keskeinen väline pk-yritysten teollis- ja tekijänoikeusstrategian kehittämisessä. Kansallisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijat analysoivat pk-yrityksesi liiketoimintamallia, tuotteita ja/tai palveluja ja laativat yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn teollis- ja tekijänoikeusstrategian.
 
Palvelu voi auttaa päättämään, mitä immateriaalioikeuksia kannattaa hakea, tai kuinka voit kehittää yrityksesi immateriaalioikeusportfoliota ja suunnitella jatkoa, jos olet jo rekisteröinyt oikeuksia.
 
Pk-yritysten, jotka haluavat hakea immateriaalioikeuksien esianalyysipalvelua (IP Scan), on oltava sijoittautuneina siihen maahan, jossa soveltuva esianalyysipalvelujen tarjoaja on käytettävissä siten kuin ehdotuspyynnössä on julkaistu.
 
IP Scan ei ole oikeudellinen palvelu eikä esihakemus, uutuustutkimus tai huippuluokan selvitys. Tarkempia tietoja teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelusta ja sen eduista on palvelun verkkosivulla.


IP Scan kattaa kaikki teollis- ja tekijänoikeudet: patentit, tavaramerkit, mallit, hyödyllisyysmallit, kasvilajikkeet, maantieteelliset merkinnät sekä rekisteröimättömän omaisuuden / sellaisen omaisuuden, joka ei ole rekisteröitävissä, kuten liikesalaisuudet, tekijänoikeudet, rekisteröimättömät mallit, liikenimet, verkkotunnukset jne.


Pk-rahaston tukemaa IP Scan -palvelua ei tarjota kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tarkista luettelosta, tarjoaako kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto tai sen valtuutettu kumppaniorganisaatio kyseistä palvelua maassasi.
 
Huomaa, että osa kansallisista teollis- ja tekijänoikeusvirastoista saattaa tarjota vastaavanlaisia immateriaalioikeuksien esianalyysipalveluja, joihin ei kuitenkaan voida myöntää avustusta pk-yritysrahastosta. Jos olet kiinnostunut immateriaalioikeuksien esianalyysista, ota yhteyttä maasi teollis- ja tekijänoikeusvirastoon lisätietojen saamiseksi.
 
Tarkista alla olevasta taulukosta tarjotaanko tällaisia palveluja maassasi ja onko niihin mahdollista saada tukea pk-yritysrahastosta.
 
Pk-yritysrahastosta tuettavia immateriaalioikeuksien esianalyysipalveluja tarjoavat jäsenmaiden teollisoikeusvirastot Pk-yritysrahaston tuen piiriin kuulumattomia immateriaalioikeuksien esianalyysipalvelua vastaavia palveluja tarjoavat jäsenmaiden teollisoikeusvirastot
Belgia Itävalta
Bulgaria Kroatia
Irlanti Luxemburg 1
Kypros Luxemburg 2
Latvia Puola
Liettua Ranska
Portugali  Slovakia
Ruotsi Slovenia
Saksa Tanska
Suomi Unkari
Tšekki Espanja
   
   

Yksityiskohtaista tietoa eri maiden tarjonnasta saat pk-yritysrahaston aloitussivulta valitsemalla maan maavalikosta.


Kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto nimeää sinulle teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntijan. Sinua pyydetään ensin täyttämään itsearviointilomake. Sen jälkeen teollis- ja tekijänoikeuksien asiantuntija haastattelee sinua ja laatii keskustelunne perusteella yrityksellesi sopivimman teollis- ja tekijänoikeusstrategian. Teollis- ja tekijänoikeusasiantuntija laatii palvelusta raportin, jonka laatu tarkastetaan kansallisessa teollis- ja tekijänoikeusvirastossa. Kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto toimittaa sinulle tositteen palvelun maksamisesta. Sen avulla voit pyytää maksujen korvaamista pk-yritysrahastosta kirjautumalla käyttäjätilillesi.
 
Huomaa, että teollis- ja tekijänoikeusoikeuksien esianalyysin suorittamiseen kuluva aika vaihtelee yrityksestä riippuen. Analyysi voi kestää muutamasta viikosta kuukausiin.


Kun olet saanut avustuspäätöksen ja arvosetelin palveluja varten, voit ottaa yhteyttä kansalliseen teollis- ja tekijänoikeusvirastoon ja pyytää teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelua.
 
Pk-yritysrahastosta korvattava esianalyysipalvelu ei ole saatavilla kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Osa kansallisista teollis- ja tekijänoikeusvirastoista tarjoaa vastaavanlaisia teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluja, joihin ei kuitenkaan voida myöntää avustusta pk-yritysrahastosta. Kohdasta ”Kuka suorittaa teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysejä?” voit tarkistaa, onko palvelu saatavilla tietyssä maassa.


 

Tavaramerkkien, mallien, patenttien ja yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien rekisteröinti


 
Ei voida. Rekisteröintien uusimista ei korvata.


Pk-yritys voi hakea seuraavia korvauksia:
 
 • 75 prosentin korvaus tavaramerkin ja/tai mallin hakemusmaksuista, lisäluokkamaksuista sekä tutkinta-, rekisteröinti-, julkaisemis- ja julkaisemisen lykkäämismaksuista EU:n tasolla sekä kansallisella ja alueellisella tasolla. 
 • 50 prosentin korvaus tavaramerkki- ja mallihakemusten perusmaksuista, nimeämismaksuista ja seuraavista nimeämismaksuista EU:n ulkopuolella. EU-maiden nimeämismaksuista ja ensimmäisen käsittelevän viraston perimistä käsittelymaksuista ei voi hakea korvausta. 
 • 50 prosentin korvaus patenttiavustusta edeltävistä maksuista (esimerkiksi arkistointi, haku ja tutkinta), avustusmaksut ja julkaisumaksut kansallisella tasolla. 
Ehdotuspyynnössä on ilmoitettu korvausten ylärajat ja luettelo maksuista.
 
Valittu alueellinen suojataso riippuu pk-yrityksen liiketoimintastrategiasta ja kasvusuunnitelmista. Jos pk-yritys on epävarma siitä, mitä pitäisi hakea ja mistä, immateriaalioikeuksien esianalyysipalvelu (IP Scan) voi auttaa päätöksenteossa.
 
Opastusta tässä asiassa kaipaaville pk-yrityksille on tarjolla myös maksuttomassa neuvontapalvelussa.


Voi saada. Varmista kuitenkin ennen korvauksen hakemista, että sinulla on arvonlisäverotunniste tai verotunnistenumero (TIN).


Ei voi. Hyödyllisyysmallin rekisteröintimaksuja ei voida korvata. Korvausta voi hakea tavaramerkkien, mallien tai patenttien rekisteröintiin liittyvistä maksuista, kuten ehdotuspyynnössä täsmennetään.


Ei, pk-yritysrahasto ei kata patenttiyhteistyösopimukseen liittyviä patenttihakemuksia.


Tällaisia maksuja ei voida korvata. Patentti on rekisteröitävä EU:n jäsenvaltiossa.


Ei, pk-yritysrahasto ei kata Euroopan patenttivirastossa tehtyjä rekisteröintejä.


Vuoden 2022 pk-yritysrahasto korvaa vain ne patenttihakuihin liittyvät maksut, jotka kuuluvat patenttihakemuksen käsittelyyn. Ennen hakemuksen tekemistä suoritetuista tutkimusmaksuista ei makseta korvausta.


Ei, pk-yritysrahasto ei korvaa patenttiyhteistyösopimuksen mukaisia maksuja eikä eurooppapatenttien hakemusmaksuja. Osittaista korvausta varten on jätettävä kansallinen patenttihakemus yhden tai useamman EU:n jäsenvaltion teollis- ja tekijänoikeusvirastolle. Kansainvälisiä hakemusmaksuja ei korvata.


Pk-yrityksen rekisteröimien immateriaalioikeuksien (tavaramerkkien, mallien tai patenttien) lukumäärää ei ole rajoitettu. Mahdollisen avustuksen kokonaismäärä on kuitenkin enintään 2 250 euroa.
 
 • 1 500 euroa osittain kattamaan immateriaalioikeuksien esianalyysin sekä tavaramerkki- ja mallimaksuista syntyneitä kuluja.
 • 750 euroa kansallisten patenttimaksujen osittaiseen kattamiseen. 
Ehdotuspyynnössä on ilmoitettu korvausten ylärajat ja luettelo maksuista.


Kansalliset tavaramerkit ja mallit voidaan rekisteröidä missä tahansa EU:n kansallisessa teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa (kansallinen suoja), Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastossa (alueellinen suoja Belgiassa, Alankomaissa ja Luxemburgissa) tai Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO, joka tarjoaa suojan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa).
 
EU:n ulkopuolella tavaramerkit ja mallit voidaan rekisteröidä Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO).
 
Patenttihakemukset voidaan toimittaa mihin tahansa EU:n kansalliseen teollis- ja tekijänoikeusvirastoon.


Maailman henkisen omaisuuden järjestöllä on kaksi tapaa tavaramerkkien ja mallien rekisteröintiin verkossa. Tavaramerkkien osalta voit tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevasta Madridin järjestelmästä. Mallien osalta tutustu kysymyksiin ja vastauksiin teollismallien kansainvälistä tallettamista koskevasta Haagin järjestelmästä.


Korvauskelpoisia maksuja ovat hakemuksista perittävät maksut (mukaan lukien perusmaksut, nimeämismaksut ja myöhemmät nimeämismaksut kansainvälisen tavaramerkkijärjestelmän (Madridin järjestelmä) tai kansainvälisen mallijärjestelmän (Haagin järjestelmä) mukaisesti. EU-maiden nimeämismaksuja ei oteta huomioon. Ensimmäisen käsittelevän viraston perimiä käsittelymaksuja ei myöskään oteta huomioon.


Ei, pk-yritysrahastosta ei korvata tällaisia maksuja.


Nimeämismaksuja veloitetaan, kun sopimuspuoli nimetään. Maa, jossa kansainvälistä suojaa haetaan, veloittaa maksut.
 
Seuraavan nimeämisen maksuja veloitetaan, kun kansainväliseen tavaramerkkirekisteröintiin lisätään maita tai alueita (eli suojan maantieteellinen ulottuvuus laajenee).
 
Nimeämismaksuista ja seuraavan nimeämisen maksuista voi saada korvausta.


Ei, EU-maiden nimeämismaksuja ei korvata. Voit tehdä hakemuksen jonkin EU-maan kansalliseen tai alueelliseen teollis- ja tekijänoikeusvirastoon, tai jos haluat suojata tavaramerkkisi tai mallisi koko Euroopan unionissa, tee hakemus EUIPOon.


No, European Union designation is not included. You must apply at the EUIPO if you want your trade mark or design to be protected throughout the European Union.


 

HAKUMENETTELY JA VAADITUT TIEDOT


 
Avustushakemusmenettely esitetään jäljempänä. Oletuksena on, että pk-yrityksen omistaja, työnantaja tai edustaja on lukenut ehdotuspyynnön, joka on avustussivustolla.
 
VAIHE 1
 
Luo ensin pk-yritysrahaston tili ja kirjaudu sisään. Sinulla on oltava kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten alv-todistus, yrityksen tiliote ja allekirjoitettu valaehtoinen vakuutus (jos olet edustaja). Täytä ja lähetä sähköinen avustushakemuslomake. Lomaketta lähettäessäsi voit pyytää kahta erilaista maksusitoumusta valitsemastasi toimista riippuen:
 
Maksusitoumus 1 (1 500 euroa) jonka voi käyttää IP Scan -palveluun tai tavaramerkkien ja mallien rekisteröintiin. 
Maksusitoumus 2 (750 euroa), jonka voi käyttää patenttien rekisteröintiin. 
Avustuspäätös tehdään 15 arkipäivän kuluessa. Jos se hyväksytään, saat EUIPOn allekirjoittaman avustuspäätöksen ja maksusitoumukset, joita voit käyttää ilmoittamiisi teollis- ja tekijänoikeuspalveluihin. Hae palveluja vasta myönteisen avustuspäätöksen saatuasi. Muussa tapauksessa suoritetuista maksuista ei saa korvausta. Sinulla on enintään 4 kuukautta aikaa hakea palveluita. Tätä aikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos sitä pyydetään alkuperäisen neljän kuukauden ajanjakson 30 viimeisen päivän aikana. Lisätietoja on kohdassa ”maksusitoumusten käyttö”.
 
VAIHE 2
 
Pyydä ja maksa haluamasi toimet:
 
90 prosentin korvaus teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluista (IP Scan) 
75 prosentin korvaus tavaramerkin ja/tai mallin hakemusmaksuista, lisäluokkamaksuista sekä tutkinta-, rekisteröinti-, julkaisemis- ja julkaisemisen lykkäämismaksuista EU:n tasolla. 
75 prosentin korvaus tavaramerkin ja/tai mallin hakemusmaksuista, lisäluokkamaksuista sekä tutkinta-, rekisteröinti-, julkaisemis- ja julkaisemisen lykkäämismaksuista EU:n tasolla. 
50 prosentin korvaus tavaramerkki- ja mallihakemusten perusmaksuista, nimeämismaksuista ja seuraavista nimeämismaksuista EU:n ulkopuolella. EU-maiden nimeämismaksuista ja ensimmäisen käsittelevän viraston perimistä käsittelymaksuista ei voi hakea korvausta. 
50 prosentin korvaus patenttiavustusta edeltävistä maksuista (esimerkiksi arkistointi, haku ja tutkinta), avustusmaksut ja julkaisumaksut kansallisella tasolla. 
Ehdotuspyynnössä on ilmoitettu korvausten ylärajat ja luettelo maksuista.
 
 
VAIHE 3
 
Kirjaudu tilillesi maksettuasi toimet. Täytä sen jälkeen sähköinen avustushakemuslomake ja lähetä se. Jos hakemus hyväksytään, koko korvaussumma vähennetään maksusitoumuksesta tai maksusitoumuksista. EUIPO suorittaa maksun kuukauden kuluessa, ja se maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Osiosta ”Maksusitoumuksen käyttö” saa lisätietoa vanhenemispäivistä, täytäntöönpanokausista jne.


Pk-yritysrahaston tilialueella käyttäjät voivat
 • hakea vuoden 2022 pk-rahaston kattamia erityistoimia täyttämällä hakulomakkeen
 • täyttää korvauspyyntölomakkeen, jolla haetaan maksettujen toimien osittaista korvausta
 • tarkistaa maksusitoumusten saldon
 • tarkista maksusitoumusten aktivointi- ja toteutusehdot


On erittäin tärkeää, että kentässä ”Yritys” on täsmälleen sama nimi kuin alv/TIN-tunnisteen asiakirjassa ja tiliotteessa. Varmista, että kaikki tiedot ovat samat.
 
Ilmoita yrityksesi pankkitilin IBAN-numero kokonaisuudessaan sellaisena kuin se ilmenee yrityksesi tiliotteesta (mukaan lukien maakoodi).
 
Kaikkien asiakirjojen on oltava selvästi luettavissa. Jos haluat skannata fyysisen asiakirjan, käytä skanneria ja tallenna asiakirja PDF-tiedostona. Asiakirjojen valokuvaaminen älypuhelimella tai digitaalikameralla ei ole sallittua.


Voit ja sinun pitäisi antaa useamman kuin yhden sähköpostiosoitteen varmistaaksesi, että kaikki viestit tulevat perille. Jos et saa sähköpostia pk-yritysrahaston tiimiltä pian hakemuksen lähettämisen jälkeen, tarkista roskapostikansiosi tai ota yhteyttä EUIPOon.


Yrityksen nimi on ilmoitettava täsmälleen sellaisena kuin se on pk-yrityksen alv/TIN-todistuksessa ja tiliotteessa.


Tästä asiakirjasta voit tarkistaa EU-maiden alv-tunnisteet maakoodeineen.
 
Hakijoiden, joiden toimivaltainen kansallinen viranomainen katsoo olevan vapautettu verotuksesta ja joilla on sen mukainen verotunnistenumero (TIN), on toimitettava toimivaltaisen kansallisen viranomaisen todistus, joka osoittaa yrityksen laillisen olemassaolon. Jos verotunnistenumero on eri kuin alv-numero, toimi seuraavasti antaessasi tietoja.
 
 • Jos verotunnistenumerossa on sama määrä numeroita, mutta siitä puuttuu maakoodi, lisää koodi numeroiden eteen.Esimerkki: jos alv-tunnus on EU12345678 ja verotunnistenumero 12345678, merkkisarja annetaan muodossa EU12345678.
 • Jos verotunnistenumero sisältää maakoodin mutta eri määrän numeroita, loppuun lisätään puuttuvia numeroita vastaava määrä X-kirjaimia.Esimerkki: jos alv-tunnus on EU12345678 ja verotunnistenumero EU123456, merkkisarja annetaan muodossa EU123456XX.
 • Jos verotunnistenumerosta puuttuvat maakoodi ja vaadittu määrä numeroita, ensimmäiseksi lisätään maakoodi ja viimeiseksi puuttuvia numeroita vastaava määrä X-kirjaimia.Esimerkki: jos alv-tunnus on EU12345678 ja verotunnistenumero 123456, merkkisarja annetaan muodossa EU123456XX.


Tiliotteesta tai pankkiyhteyden osoittavasta asiakirjasta on käytävä ilmi tilinhaltija (oltava sama kuin yrityksen nimi), pankin nimi, täydellinen tilinumero IBAN-muodossa (myös maatunnus ja BIC/SWIFT-koodi. Pankin leimaa ja pankin edustajan allekirjoitusta ei vaadita. (Katso esimerkki täältä).


 

AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISMENETTELY


 
 1. Hakemuksen vastaanottamisen vahvistavan sähköposti-ilmoituksen saapuminen saattaa kestää 60 minuuttia. 
 2. Jos viesti ei saavu 60 minuutin kuluessa, tarkista, että olet ilmoittanut oikean sähköpostiosoitteen. Suosittelemme antamaan useamman kuin yhden sähköpostiosoitteen hakemusta laatiessasi. 
 3. Tarkista myös roskapostikansiot. Suosittelemme, että lisäät meiltä tulevat viestit turvallisten lähettäjien luetteloon, jotta vältät tämän ongelman tulevaisuudessa. 
 4. Jos et ole saanut vastaanottovahvistusta edellä mainittujen seikkojen tarkastamisen jälkeen, ota yhteyttä osoitteeseen information@euipo.europa.eu

Vahvistusviestiä ei tule ymmärtää osoitukseksi hakemuksen hyväksymisestä, vaan ainoastaan siitä, että se on jätetty. Kullekin hakijalle ilmoitetaan arvioinnin tulokset erillisessä sähköpostiviestissä, kuten ehdotuspyynnössä todetaan.


EUIPO tutkii kaikki hakemukset. Jos komitea tarvitsee selvennystä toimitettuihin asiakirjoihin tai tietoihin, saat asiasta ilmoituksen sähköpostitse.


Jos hakemuksen jättämisen jälkeen päätät olla jatkamatta menettelyä, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen grants.smefund@euipo.europa.eu ja liitä siihen hakemuksesi vastaanottovahvistus sekä seuraava ilmoitus: ”Haluan peruuttaa pk-yritysrahaston avustusta koskevan hakemukseni.”


Noudata saamassasi selvennyspyyntöviestissä annettuja ohjeita. Varmista, että toimitat pyydetyt tiedot ja liitä tarvittaessa mukaan tarvittavat asiakirjat. Päivitämme hakemustanne niiden mukaisesti.


Tutkittuaan hakemuksen arviointikomitea ilmoittaa käsittelyn tuloksen, joka on jokin seuraavista: päätös avustuksen myöntämisestä, lisätietopyyntö tai ilmoitus hakemuksen hylkäämisestä. Ilmoitukset lähetetään sähköpostitse ja tekstiviestinä. Voit myös saada sähköpostitse ja tekstiviestillä ilmoituksen maksusitoumuksen tai maksusitoumusten voimassaolon päättymisestä.
 


 

Maksusitoumuksen käyttö


 
Kun olet saanut avustuspäätöksen ja maksusitoumuksen, sinun pitää hakea vähintään yhtä palvelua ja maksaa se ennen kuin maksusitoumuksen voimassaoloaika päättyy (maksusitoumukset ovat voimassa enintään neljä kuukautta; tätä aikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos sitä pyydetään alkuperäisen neljän kuukauden ajanjakson 30 viimeisen päivän aikana.).
 
Kun olet saanut avustuksen, maksanut vähintään yhdestä valitsemistasi toimista ja lähettänyt korvauslomakkeen (ja liittänyt mukaan vaaditut maksutositteet), maksusitoumuksesi aktivoidaan. Maksusitoumusten aktivoinnista käynnistyy
 
 • maksusitoumuksen 1 kohdalla 6 kuukauden toteuttamisjakso, jonka aikana voit maksaa maksusitoumuksen 1 kattamat lisämaksut ja pyytää niistä korvausta (voivat olla myöhempiä maksuja tai uusia teollis- ja tekijänoikeuksia). 
 • maksusitoumuksen 2 kohdalla 12 kuukauden toteuttamisjakso  jonka aikana voit maksaa aiemmin pyydettyihin toimiin liittyvät lisämaksut ja pyytää niistä korvausta. Voit hakea lisätoimia, maksaa niihin liittyvät maksut ja pyytää korvausta samalla toteuttamisjaksolla. 
Hakijoilla on myös toteuttamisjakson päättymisen jälkeen 30 päivää aikaa pyytää korvausta maksetuista maksuista.


Voi. Maksusitoumukset ovat voimassa neljä kuukautta. Tätä aikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, jos sitä pyydetään alkuperäisen neljän kuukauden ajanjakson 30 viimeisen päivän aikana. Sinun on pyydettävä vähintään yhtä palvelua ja haettava siitä korvausta kyseisen voimassaoloajan aikana. Muussa tapauksessa maksusitoumus raukeaa eikä sinulla ole oikeutta korvaukseen.


Jos arvosetelin saaja ei käytä arvoseteliään, sille osoitetut määrärahat jaetaan uusille hakijoille.


Ei, arvoseteli voidaan myöntää kullekin osallistujalle vain kerran vuodessa. Myöntäminen ei riipu arvosetelin käytöstä (tai voimassaolon päättymisestä). Voit kuitenkin hakea arvoseteliä uudelleen vuonna 2023.


Maksusitoumukset ovat voimassa neljä kuukautta. Tätä aikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella, jos niiden käyttöön tarvitaan enemmän aikaa. Voit pyytää maksusitoumuksen voimassaoloajan pidentämistä pk-yritysrahaston tilialueella. Voimassaoloaikaa voidaan pidentää alkuperäisen neljän kuukauden ajanjakson 30 viimeisen päivän aikana.


Hakija voi saada kunkin tyyppisestä arvosetelistä vain yhden avustuspäätöksen vuodessa. Jos arvosetelin voimassaolo on päättynyt, et voi hakea samaa arvoseteliä uudelleen vuoden 2022 pk-yritysrahastosta. Voit kuitenkin hakea arvoseteliä uudelleen vuonna 2023.


Ei, voit pyytää palvelua ja siihen liittyvää korvausta milloin tahansa edellä mainittujen määräaikojen puitteissa. Ks. edellä esitetyt usein kysytyt kysymykset.


Maksusitoumus 1 ja maksusitoumus 2 ovat toisistaan riippumattomia. Niitä voidaan hakea joko samanaikaisesti tai eri ajankohtina vuoden 2022 pk-yritysrahastosta (10.1. 2022–16.12.2022). Kutakin maksusitoumusta voi pyytää vain kerran.


Saat silti korvauksen maksuista. Avustusten hakemismenettelyssä ei tehdä eroa hyväksyttyjen ja hylättyjen hakemusten välillä.


Kansallinen teollis- ja tekijänoikeusvirasto ilmoittaa EUIPOlle, että pk-yritys on aloittanut IP Scan -palvelun käytön. Tällöin arvoseteli aktivoidaan. Sinulle lähetetään vahvistus arvosetelin aktivoimisesta


 

KORVAUSMENETTELY


 

Kun maksupyyntö on toimitettu, EUIPO tekee arviointinsa, joka käsittää seuraavaa:

 • toteutettujen toimien arviointi (sen varmistamiseksi, että toimet vastaavat ehdotuspyynnössä määriteltyjä ja avustuspäätöksessä vahvistettuja toimia);
 • ilmoitettujen maksujen avustuskelpoisuuden arviointi, mukaan lukien tositteiden tarkistaminen.

Maksupyyntöjä jätettäessä on tärkeää antaa oikeat tiedot ja tositteet (edellä esitetyn mukaisesti).

Jos pyyntö on puutteellinen tai vaatii selventämistä, EUIPO ottaa yhteyttä edunsaajaan ja ilmoittaa, mitä tietoja pyynnön täydentämiseksi on toimitettava.

Kun maksupyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat on hyväksytty, maksettava summa suoritetaan edunsaajan pankkitilille (annettu pk-yritysrahastoon alun perin tehdyssä hakemuksessa tai muutettuna maksupyynnössä). EUIPO ilmoittaa edunsaajalle sähköisesti (pk-yritysrahastolle toimitetussa hakemuksessa annettuun ja avustuspäätöksessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen), että maksu on suoritettu. Jos maksupyyntöön sisältyy kustannuksia, jotka eivät ole korvauskelpoisia, perustelut selitetään asianmukaisesti vastausilmoituksessa.Mene pk-yritysrahaston sivulle (https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund) ja kirjaudu EUIPOn tunnuksilla pk-yritysrahaston tilillesi.

Valitse vasemmalla olevasta valikosta korvauspyyntölomake (reimbursement form) saamasi arvosetelin mukaisesti ja anna sen arvosetelin viitenumero, jota koskevan pyynnön teet.

Valitse lopuksi kaikki toimet, jotka haluat sisällyttää korvauspyyntöön, ja anna pyydetyt tiedot. • IP Scan -palveluun liittyvä korvaus:

Korvauspyynnössä on annettava päivämäärä, jona teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelua (IP Scan) on pyydetty kansalliselta teollis- ja tekijänoikeusvirastolta, maksettu summa ja maksupäivä.

Toimita myös IP Scan -tosite suoritetusta maksusta. Sen saa kansalliselta teollis- ja tekijänoikeusvirastolta, ja siinä vahvistetaan palvelun suorittaminen sekä ilmoitetaan maksettu määrä ja maksupäivä.

 • EU-tavaramerkki- ja/tai mallirekisteröinteihin liittyvä korvaus:

Korvauspyynnössä on annettava rekisteröintinumero, hakemuksen jättöpäivä (hakemispäivä) ja rekisteröintimaksujen erittely (perusmaksu ja muut maksut). Valitse ”Lisää seuraava” kutakin seuraavaa rekisteröintiä varten.

Asiakirjoja ei tarvitse ladata, koska tiedot ovat saatavilla EUIPOn IP-työkalussa.

 • Kansallisiin tavaramerkki-, malli- ja/tai patenttirekisteröinteihin tai -hakemuksiin liittyvä korvaus:

Korvauspyynnössä on annettava rekisteröintipäivä, hakemuksen numero ja rekisteröintiin liittyvä maksuerittely (perusmaksu ja muut maksut).

Korvauspyynnössä on annettava myös kansallisen teollis- ja tekijänoikeusviraston toimittama asiakirja, jossa vahvistetaan maksun suorittaminen, maksettu summa ja rekisteröintihakemukseen liittyvä maksuerittely (perusmaksu ja muut maksut). Valitse ”Lisää seuraava” kutakin seuraavaa rekisteröintiä varten.

 • Maailman henkisen omaisuuden viraston (WIPO) kansainvälisiin tavaramerkki- ja mallirekisteröinteihin liittyvä korvaus:

Korvauspyynnössä on annettava rekisteröintihakemuksen päivämäärä, hakemuksen numero, nimetty EU:n ulkopuolinen maa tai maat sekä rekisteröintihakemukseen liittyvät maksut (Sveitsin frangeina).

Toimita myös WIPOn antama asiakirja, jossa vahvistetaan maksun suorittaminen, summa ja päivämäärä sekä maksuerittely.

Korvattavia maksuja ovat maksut, jotka on rekisteröity WIPOn hallinnoimien järjestelmien avulla:

 • kansainvälinen tavaramerkkijärjestelmä (Madridin järjestelmä)
 • kansainvälinen mallijärjestelmä (Haagin järjestelmä)


Et. Sinun on odotettava, että saat myönteisen avustuspäätöksen sekä maksusitoumuksen. Pk-yritysten on odotettava avustuspäätöstä ennen teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien toimien aloittamista. Jos teollis- ja tekijänoikeuspalvelua pyydetään ennen kuin myöntämispäätöksestä on ilmoitettu, mitään maksua ei korvata (ml. myöhemmät maksut).


Kaikki maksut suoritetaan pankkitilille, jonka edunsaaja on ilmoittanut hakulomakkeessa tai antanut muutettuna maksupyynnössä.

Pankkitilin täytyy kuulua edunsaajalle eli pk-yritykselle, ei edustajalle.

Jos annettu pankkitili ei ole oikea, kun arvoseteliä haetaan, edunsaaja saa asianmukaisesti ilmoituksen käsittelyn tuloksesta (mukaan lukien kirje(et) ja arvoseteli(t)). Edunsaajan on tällöin ilmoitettava oikea pankkitili korvaushakemuksessa. Muussa tapauksessa EUIPO ei voi suorittaa maksua.EUIPO:n on suoritettava maksut 30 päivän kuluessa korvauspyynnön esittämisestä.

Jos EUIPO joutuu lähettämään lisätietopyynnön, se keskeyttää maksuajan kulumisen. Keskeytys tulee voimaan sinä päivänä, jona EUIPO lähettää siitä ilmoituksen. Jäljellä oleva maksuaika alkaa jälleen kulua siitä päivästä, jona pyydetyt tiedot tai tarkistetut asiakirjat vastaanotetaan.

Jos pyyntö sisältää tavaramerkki- ja mallisuojamaksuja EU:n ulkopuolelta, 30 päivän määräaikaa ei ehkä voida noudattaa. Tämä johtuu siitä, että arvioinnin aikana varmennettavat seikat on vahvistettava WIPOn avulla.Kyllä, mutta vain, jos arvosetelin voimassaolo ei ole vielä päättynyt. Jos korvauspyyntö hyväksytään, arvoseteli aktivoidaan ja toimenpiteiden toteuttamisjakso alkaa. Toteuttamisjakson aikana on mahdollista hakea korvausta myös muista tukikelpoisista maksuista.


 • Kustannukset, jotka ovat aiheutuneet ennen kuin pk-yritys on saanut avustusilmoituksen.
 • Asianajajapalkkiot (tai edustajapalkkiot).
 • Avustuspäätöksen 4.5 artiklassa tarkoitetut alv-kustannukset (erityisesti IP Scan -palveluihin liittyvät kustannukset).
 • Väärä arvoseteli: arvoseteliin 1 liittyvien toimien kustannuksia ei voida korvata arvosetelin 2 kustannuksina ja päinvastoin (esimerkiksi EU-tavaramerkkiin liittyvää kulua ei voida korvata, jos hakijalle on myönnetty ainoastaan patenttiin liittyvä arvoseteli 2).
 • Kansainvälisten tavaramerkki- tai mallihakemusten alkuperäviraston veloittamat rekisteröintimaksut. Maksut ovat tukikelpoisia vain, jos ne toimitetaan kansallisen teollis- ja tekijänoikeusviraston (ei WIPOn) kautta (esimerkiksi italialaista tavaramerkkiä/mallia ei voida korvata, jos se on rekisteröity WIPOn kautta).
 • Tavaramerkkien tai mallien kansainväliset rekisteröinnit, joita ei ole tehty käyttämällä WIPOn järjestelmää. Maksut ovat tukikelpoisia vain, jos ne toimitetaan WIPOn hallinnoimia järjestelmiä käyttäen eikä EU:n ulkopuolisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen kautta (esimerkiksi kansainvälisestä tavaramerkistä tai mallista Kolumbiassa ei voi saada korvausta, jos se on rekisteröity Kolumbian kansallisen teollis- ja tekijänoikeusviraston välityksellä).
 • Hyödyllisyysmallien maksut.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.