Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Lomakkeet kansainvälistä hakemusta varten

Lokakuun 1. päivästä 2004 lähtien kansainvälistä tavaramerkkiä tai myöhempää nimeämistä on voinut hakea Euroopan unionin tavaramerkin (EUTM) tai sitä koskevan hakemuksen perusteella.

 

Lomake kansainvälistä hakemusta varten

EUIPO:n tai kansainvälisen toimiston käyttöön antaman virallisen lomakkeen käyttö on pakollista (EU:n tavaramerkkiasetuksen 183 ja 184 artikla, EU:n tavaramerkkiasetusta täydentävän delegoidun asetuksen 65 artikla ja EU:n tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 28 artikla). Kansainvälisen hakemuksen voi tehdä verkossa:

Tee kansainvälinen hakemus verkossa

Voidakseen tehdä kansainvälistä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen EUIPO:lle on maksettava 300 euron siirtomaksu. Kaikki muut kansainvälisiin hakemuksiin liittyvät maksut maksetaan suoraan WIPOlle. EUIPO:lle toimitetut kansainvälisiin hakemuksiin liittyvät maksut palautetaan hakijoille. Lisätietoa maksuista on WIPO:n sivustolla osiossa Payment of Fees.

Lisätietoa sellaisen kansainvälisen hakemuksen tekemisestä, jossa EUIPO on alkuperävirasto, saa ohjeiden osasta M – kansainväliset merkit

 

 

Lomake myöhempää nimeämistä varten

Virallisen lomakkeen käyttö on pakollista, eli kyseeseen tulee joko

  • englannin, ranskan tai espanjan osalta vastaava WIPO:n lomake (MM4);
     
  • muiden 20 virallisen kielen (paitsi iirin) osalta käytetään EUIPOn lomaketta (EM4). Tällä lomakkeella on sama sisältö ja melkein sama ulkoasu kuin WIPO:n lomakkeella (MM4).

Tärkeä osa myöhempää nimeämistä on maksujenlaskentalehti (PDF, Word). Jos sitä ei ole täytetty oikealla kielellä (eli sillä, jolla kansainvälinen hakemus toimitetaan WIPO:on) ja liitetty EM4-lomakkeeseen, WIPO katsoo, ettei hakemuksessa ole noudatettu sääntöjä.

 

Kansainvälisen hakemuksen ja myöhempää nimeämistä koskevan hakemuksen lomakkeet EU:n ollessa nimettynä (EUIPO nimettynä virastona)

Vuoden 2004 lokakuun 1. päivästä lähtien Euroopan unioni on voitu nimetä käyttäen WIPOn lomakkeita

  • MM2 (yksinomaan Madridin pöytäkirjan kattamaa kansainvälistä rekisteröintiä koskeva hakemus).

  • MM4 (kansainvälisen rekisteröinnin jälkeinen nimeäminen)

WIPO on muuttanut näitä lomakkeita erityisesti antaakseen mahdollisuuden ilmoittaa jokin toinen kieli, joka on muu kuin ensimmäinen kieli EUIPO:n neljän muun kielen joukossa silloin, kun nimettynä on EU.

Kansainvälisessä hakemuksessa vaadittavaa aiemmuutta varten on laadittu erillinen lomake liitettäväksi mukaan kansainväliseen hakemukseen, jossa nimetään Euroopan unioni, tai Euroopan unionin myöhempään nimeämiseen

  • MM17 (aiemmuusvaatimus – Euroopan unioni)

 

EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuttamista koskeva hakemus

Kaikkien muuttamistyyppien osalta täytetty lomake (huomautukset) on lähetettävä suoraan EUIPO:on Alicanteen.

Koska WIPO kohtelee "opting back" -tyyppistä muuttamista myöhempänä nimeämisenä, tämäntyyppisessä muuttamisessa kaikki myöhempään nimeämiseen liittyvät maksut on maksettava suoraan WIPOon.

WIPO:n maksujenlaskentalehti (PDF, Word) on siksi syytä liittää mukaan kansainvälisen hakemuksen kielellä.

 

EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin jakamista koskeva hakemus

Helmikuun 1. päivästä 2019 alkaen on mahdollista pyytää EU:n nimeämisen jakamista kansainvälisessä rekisteröinnissä.
Tätä varten on käytettävä virallista Wipo-lomaketta MM22 (sekä asiaankuuluvaa maksujen laskennan lomaketta), joka on saatavilla englannin, ranskan ja espanjan kielillä.

Lomake on toimitettava EUIPO:lle kansainvälisen rekisteröinnin kielellä. Koska Wipon lomakkeessa ei ole mahdollista ilmoittaa tavaroita ja palveluja, jotka jäävät alkuperäiseen rekisteröintiin, lomakkeeseen on liitettävä ylimääräinen sivu, jossa nämä tiedot annetaan Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 8 ja 11 artiklan mukaisesti.

Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja