Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Mitätöinti

 

Mitätöintiä koskevat hakemukset EUIPO:lle voi tehdä luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai asiassa toimivaltainen viranomainen. Mitättömäksi julistamista koskevan pyynnön esittäminen on maksullista.
 
Lisätietoa mitätöintihakemuksista on ohjeiden osiossa Mallien mitätöintiä koskevien hakemusten tarkastelu.


Lisätietoa mitätöintivaatimuksesta perittävästä maksusta on Maksut-osiossa.


Hakijoilla, joiden kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka ei ole Euroopan talousalueella (ETA) tai joilla ei ole todellista ja toiminnassa olevaa kaupallista liikettä ETA:ssa, on oltava edustaja EUIPO:ssa yhteisömallin mitätöintimenettelyssä. Luettelo EUIPO:n edustajista on saatavilla eSearch plus -tietokannassa.


Mallien mitättömyyttä koskevissa menettelyissä ei sovelleta samoja kielijärjestelyjä kuin tavaramerkkimenettelyissä.
Hakemus mitättömäksi julistamisesta on tehtävä menettelykielellä, joka on kieli, jota on käytetty kiistanalaisen yhteisömallin rekisteröintihakemuksessa (hakemuksen kieli), edellyttäen, että hakemuksen kieli on jokin viraston viidestä työkielestä (yhteisömalliasetuksen 98 artikla, yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 29 artikla).
Jos hakemuksen kieli ei ole jokin viraston viidestä työkielestä, menettelykieli on kiistanalaista yhteisömallia koskevassa hakemuksessa ilmoitettu toinen kieli (yhteisömalliasetuksen 98 artiklan 4 kohta, yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 29 artiklan 1 kohta).
Lisätietoa on ohjeiden osiossa Mallien mitätöintiä koskevien hakemusten tutkiminen.


Mitätöintiä koskevat hakemukset toimitetaan EUIPO:lle, joka yhdessä yhteisömalleja käsittelevien tuomioistuinten kanssa on pätevä ratkaisemaan rekisteröityjä yhteisömalleja koskevia riitoja. Rekisteröimättömiä yhteisömalleja koskevat riidat ratkaistaan kuitenkin ainoastaan yhteisömalleja käsittelevissä tuomioistuimissa.
Kun EUIPO ja yhteisömalleja käsittelevät toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet tai unionin tuomioistuimet ovat ratkaisseet joukon oikeustapauksia, asiaa koskeva oikeuskäytäntö muotoutuu luonnollisesti ja vähitellen. Oikeuskäytäntöä dokumentoidaan ja siitä esitetään huomautuksia, ja kaikki voivat tutustua siihen.
Tutustu oikeustapauksiin eSearch oikeuskäytäntö -palvelussa.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.