Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Huolehdi oikeuksistasi

EU-tavaramerkistä annetun asetuksen 9 artiklan nojalla "EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet." Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa samaa merkkiä samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity.

Tavaramerkkioikeuksien valvonta on yhtä tärkeää kuin brändin kehittäminen. Jos sitä ei tee, tavaramerkin pätevyys voidaan kyseenalaistaa, jolloin brändin arvo laskee.

Rekisteröidyn tavaramerkkisi valvonta on sinun vastuullasi. Tehokasta valvontaa varten sinun on toimittava seuraavasti:

  • Varmista, että tavaramerkkisi on rekisteröity asianmukaisesti niille tavaroille ja palveluille, joilla käyt kauppaa.
  • Ole valpas. Rekisteröity tavaramerkki kertoo kilpailijoille oikeudestasi, mutta jos joku käyttää tavaramerkkiäsi tai jotain sen kaltaista ilman lupaa, sinun on itse ryhdyttävä toimiin hänen pysäyttämisekseen.

EUIPO vastaa EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien rekisteröinnistä.

EUIPO ei ole lainvalvontavirasto. Emme voi tarjota oikeudellista neuvontaa tavaramerkki- ja mallioikeuksien valvonnan alalla.

 

Rekisterit

Varmista, ettei kukaan yritä hakea suojaa samalle tai samankaltaiselle tavaramerkille.

Hae tavaramerkkirekistereistä tavaramerkkihakemuksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin sinun tavaramerkkisi.

Tarjoamme eSearch plus -hakutyökalun EUTM-hakemuksien ja -rekisteröintien hakemiseen. Rekisteröidyt käyttäjät voivat asettaa automaattisia hälytyksiä ja saada ilmoituksen aina, kun virastoon saapuu mahdollisesti ristiriidassa oleva tavaramerkkihakemus.

TMview on maailmanlaajuinen tavaramerkkien hakutyökalu, jonka avulla saa ensi käden tietoa tavaramerkeistä noin 60 teollisoikeusvirastosta, kaikki EU:n kansalliset ja alueelliset teollisoikeusvirastot mukaan lukien. Tietoa on yli 40 miljoonasta tavaramerkistä verkossa ilmaiseksi osoitteessa www.tmdn.org

Alan ammattilaiset tarjoavat tavaramerkkien valvontapalveluja niille, jotka eivät voi tehdä itse omia hakujaan.

Jos huomaat, että kilpailija on yrittänyt rekisteröidä tai rekisteröinyt merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin sinun merkkisi, voit vedota aiempaan oikeuteesi ja vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä tai peruuttaa sen.

Markkinat

Varmista, ettei kukaan käytä tavaramerkkiäsi markkinoilla.

Seuraa markkinoita ja tarkista lehdistä, alan julkaisuista ja verkosta, käyttääkö jokin yritys tavaramerkkiäsi ilman lupaa. Tuotteistasi saattaa olla myynnissä laittomia kopioita tai kilpailijat saattavat käyttää merkkejä, jotka ovat samankaltaisia kuin sinun EU-tavaramerkkisi, vaikka ne eivät olisikaan täysin samanlaisia.

EUIPO on koonnut yhteistyössä useiden verkkokaupan markkinapaikkojen kanssa tietoja niiden teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisvälineistä, jotta sinun olisi helpompi ryhtyä toimiin ja käyttää niiden tarjoamia resursseja. Lisätietoa saat täältä

Harkitse hakemuksen tekemistä kansalliselle tulliviranomaiselle suojautuaksesi tavaramerkkioikeutesi rikkomiselta. Tietokannat auttavat rajavalvontaviranomaisia paljastamaan mahdollisia tavaramerkkien loukkauksia ja takavarikoimaan väärennettyjä tuotteita.

Voit myös syöttää tietoja tuotteistasi ja brändistäsi IP Enforcement Portal. Tämän tietokannan tarkoituksena on auttaa lainvalvontaviranomaisia tunnistamaan väärennetyt tavarat. Sen käyttö on ilmaista ja siihen voidaan syöttää muun muassa pakkausta ja päällysmerkintöjä koskevat tiedot tai yhteystiedot. Lainvalvontaviranomaiset käyttävät tietoja väärennettyjen tavaroiden erottamiseen aidoista tavaroista.

Sinun on itse ryhdyttävä toimiin.

Kansalliset ja EUIPOn rekisterit

Vastusta samanlaisen tai samankaltaisen tavaramerkin hakemusta tai vaadi sellaisen rekisteröinnin peruuttamista.

 

Vastustaminen

Heti kun EU-tavaramerkkihakemuksellasi on hakemispäivä, voit vastustaa kyseisen päivän jälkeen Euroopan unionissa haettuja EU-tavaramerkkien ja kansallisia rekisteröintejä.
Suojele oikeuksiasi tekemällä säännöllisesti EU-tavaramerkkihakemuksia ja kansallisia rekisteröintejä koskevia hakuja ja etsimällä verkosta näyttöä markkinoilta. Tavaramerkkilakimiehet ja seurantapalvelut voivat auttaa tekemällä hakuja ja tarjoamalla neuvontaa.

 

Peruuttaminen

Rekisteröidyt EU-tavaramerkit ja Euroopan unionissa rekisteröidyt kansalliset tavaramerkit voidaan peruuttaa. Jos katsot, että jotakin olemassa olevaa rekisteröintiä ei ole käytetty, vaikka siihen liittyy käyttöä koskeva vaatimus, voit vaatia rekisteröinnin kumoamista. Jos katsot, että jokin olemassa oleva rekisteröinti on ristiriidassa aiemman oikeutesi kanssa tai että jokin rekisteröinti on mitätön, voit pyytää sen mitättömäksi julistamista. Vaihtoehtona EU-tavaramerkin mitättömäksi julistamiselle tavaramerkin haltija voi vaatia tavaramerkin siirtoa itselleen, jos tavaramerkki on rekisteröity sen haltijan asiamiehen tai edustajan nimiin ilman haltijan suostumusta.

Peruutuspyyntö maksaa 630 euroa. Mitätöinti tekee tavaramerkistä mitättömän takautuvasti (se poistaa sen kokonaisuudessaan tavaramerkkirekisteristä), kun taas kumoaminen on voimassa siitä päivästä lukien, jona sitä koskeva pyyntö esitetään virastolle.

Tuomioistuimet ja liike-elämä

Ryhdy toimiin oikeudenloukkaajaa vastaan

Suosittelemme, että otat yhteyttä lakimieheen, ennen kuin ryhdyt toimiin riita-asiassa.

 

Ilmoita asiasta oletetulle oikeudenloukkaajalle – Lopettamispyyntö

Kun huomaat, että tavaramerkkiäsi on loukattu, harkitse ristiriidasta kertovan lopettamispyynnön lähettämistä kilpailijalle. Näin kilpailijasi saa virallisesti tietää oikeuksistasi ja siitä, että jos hän jatkaa oikeuksiesi loukkaamista, häneen voidaan kohdistaa jatkotoimia.

 

Neuvottele

Joissakin tapauksissa riita voidaan sopia sovittelemalla ja välimiesmenettelyllä. Tällaiset palvelut soveltuvat laillisten yritysten välisiin kiistoihin, joissa kustannustehokas ja käytännöllinen ratkaisu on kummankin osapuolen edun mukainen.

 

Siviilioikeudelliset toimenpiteet

Jos varoitukset tai neuvottelut eivät tuota tulosta oletetun oikeudenloukkaajan kanssa, tavaramerkin loukkausten käsittelemiseen on muitakin oikeudellisia keinoja, kuten väliaikaiset kieltomääräykset ja turvatoimenpiteenä toteutettavat takavarikot, joilla estetään tavaramerkin laiton käyttö. Siviilioikeudelliset kanteet on joka tapauksessa nostettava kansallisella tasolla asianomaisen EU-maan tuomioistuimessa. EU-tavaramerkin etuna on kuitenkin, että tuomioistuimilla on valtuudet määrätä edellä mainittuja toimia toteutettavaksi kaikissa jäsenvaltioissa.

 

Rikosoikeudelliset toimenpiteet

Rikosoikeudellisia toimenpiteitä sovelletaan väärennösten ja piratismin yhteydessä. Niitä käsittelevät asianomaisen EU-maan kansalliset lainvalvonta- ja syyttäjäviranomaiset.

Huomaa, että rikosoikeudellisia täytäntöönpanosääntöjä ei ole yhtenäistetty Euroopan unionissa henkisen omaisuuden alalla. Rikosoikeudelliset kanteet nostetaan kansallisella tasolla asiaa koskevan lain nojalla. Näin ollen Euroopan tasolla rikoslain täytäntöönpanon välineet vaihtelevat merkittävästi, eikä rikosoikeudellisia toimenpiteitä voida aina soveltaa samalla tavalla kaikissa maissa.

Jos sinun on todistettava EU-tavaramerkkisi olemassaolo tuomioistuimessa, voit saada oikeaksi todistetun tai todistamattoman jäljennöksen rekisteröinnistäsi eSearch plus -hakutyökalun avulla tai asiakirjojen tutkimiseen käytettävän verkkolomakkeen kautta.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.