Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

Hyödynnä teollisoikeuksien asiantuntemustasi ja auta yrityksiä

Nyt on hyvä tilaisuus tukea pk-yrityksiä kriisitilanteessa ja auttaa niitä ymmärtämään ja käyttämään teollisoikeuksia. Samalla voit auttaa saamaan paremman käsityksen pk-yritysten tarpeista.

Haluatko ilmoittautua maksuttomien palvelujen tarjoajaksi tai haluatko lisää tietoa? Tutustu kiinnostuksenilmaisupyyntöön, kuvaukseen prosessin etenemisestä ja alla olevaan hakulomakkeeseen.

Tärkeää: lue kiinnostuksenilmaisupyyntö, joka koskee pienille ja keskisuurille yrityksille maksutta tarjottavia teollisoikeuksiin liittyviä palveluja.

a) Kelpoisuusvaatimukset täyttäviltä hakijoilta vaadittava kunnian ja omantunnon kautta annettava vakuutus:

Vain luonnollisten henkilöiden osaltaVain oikeushenkilöiden osalta

(’henkilö’)

1) vakuuttaa, että edellä mainitulla henkilöllä

1 Oikeushenkilöiden on oltava rekisteröitynyt johonkin EU:n/ETA:n jäsenvaltioon, ja luonnollisilla henkilöillä on oltava ammatillinen kotipaikka tai työpaikka jossakin näistä valtioista.

2 Sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin EU:n/ETA:n jäsenvaltioihin.

Allekirjoittaja vakuuttaa, että edellä mainittu henkilö pystyy pyynnöstä ja viipymättä toimittamaan edellä esitetyt lausumat oikeaksi todistavat asiakirjat.
Jos vakuutus annetaan oikeushenkilön puolesta, allekirjoittaja vakuuttaa, että hänellä on oikeus edustaa oikeushenkilöä.
Edellä mainittu henkilö voidaan hylätä, jos tähän menettelyyn osallistumisen edellytyksenä annettava vakuutus tai tieto osoittautuu vääräksi tai virheelliseksi.


Huomautus: edustajien, jotka on merkitty EU:n tavaramerkkiasetuksen 120 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai yhteisömallista annetun asetuksen 78 artiklan 4 kohdan mukaisiin luetteloihin, katsotaan täyttävän edellä mainitut vaatimukset, eikä heiltä siten vaadita kunnian ja omantunnon kautta annettavaa vakuutusta.

b) Osallistumislomake

Voitte valita useamman kuin yhden kohdan.

3 Maksuttomia teollisoikeuspalveluja ei pidä sekoittaa tehokkaan riidanratkaisun (EDR) palveluun. EUIPO tarjoaa covid-19-kriisin yhteydessä erityistä ei-juridista palvelua pk-yrityksille, jotta ne voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, mikä riidanratkaisumekanismi niiden tulisi valita EUIPO:ssa tehtävää riidanratkaisua varten. Palvelua kutsutaan tehokkaaksi riidanratkaisuksi, ja se on ei-juridista erityispalvelua, jota pk-yritykset voivat pyytää seuraavia EUIPO:ssa tehtäviä menettelyjä varten: väitemenettelyt (harkinta-ajan umpeuduttua) pk-yrityksille, joilla ei ole edustajaa, peruuttaminen, mitättömyysmenettelyt, muutoksenhakumenettelyt. Tehokkaan riidanratkaisun palvelu ei kuulu tähän maksuttomia teollisoikeuspalveluja koskevan aloitteen soveltamisalaan.
Tehokkaan riidanratkaisupalvelun tarkoituksena on jakaa tietoa pk-yrityksille seuraavista EUIPO:ssa tai muualla saatavissa olevista riidanratkaisumekanismeista: sovittelu, välitysmenettely, avustettu neuvottelu, varhaisvaiheen puolueeton arviointi ja asiantuntijapäätös (sitomaton). Tehokasta riidanratkaisua koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen . Tehokkaan riidanratkaisun mahdollisena seurauksena voi olla, että pk-yritystä pyydetään ottamaan asiassa yhteyttä maksuttomia teollisoikeuspalveluja tarjoavaan asiantuntijaan tai hakemaan juridista apua.
Maksuttomat teollisoikeuspalvelut voivat kuitenkin käsittää myös pk-yritysten ammatillisen edustamisen edellä mainituissa riidanratkaisumenettelyissä. Lisäksi niihin voi kuulua mahdollista riidanratkaisumekanismia koskeva neuvonta väitemenettelyjen harkinta-aikana silloin, kun osapuolet ovat edustettuina.


Voitte valita useamman kuin yhden kohdan.

Voitte valita useamman kuin yhden kohdan.

Voitte valita useamman kuin yhden kohdan.

Voitte valita useamman kuin yhden kohdan.

Voitte valita useamman kuin yhden kohdan.

Yhteystiedot:
Vahvistan lukeneeni ja hyväksyväni palveluehdot (katso kiinnostuksenilmaisupyyntö)

Vahvistan, että tässä lomakkeessa annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeat, täsmälliset ja täydelliset ja että ne on annettu vilpittömässä mielessä. Olen yksin vastuussa lomakkeen virheistä, laiminlyönneistä tai vääristä tiedoista sekä siinä annetuista tiedoista ja sitoudun siihen, että EUIPO ei ole niistä missään tapauksessa vastuussa. Jos annettuihin tietoihin tulee muutoksia, minulla on vastuu ilmoittaa niistä EUIPO:lle viipymättä. Ymmärrän ja hyväksyn sen, että EUIPO ei ole vastuussa maksuttomien palvelujen tarjoajan aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Vastaavasti sitoudun siihen, että EUIPO ei ole vastuussa palveluntarjoajan kolmansille osapuolille maksuttoman palvelun aikana tai sen seurauksena aiheuttamista vahingoista. Olen tietoinen siitä, että minut voidaan sulkea maksuttomia teollisoikeuspalveluja koskevan aloitteen ulkopuolelle, jos tähän menettelyyn osallistumisen edellytyksenä annettava vakuutus tai tieto osoittautuu vääräksi tai virheelliseksi.

Hyväksyn, että maksuttomia teollisoikeuspalveluja antavien asiantuntijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita EUIPO:n tekemää laadun hyväksyntää tai sertifiointia.

Tällä verkkosivustolla olevia tietoja ei pidä ymmärtää oikeudellisten palvelujen mainonnaksi minkään EU:n/ETA:n jäsenvaltion lakien ja ammattieettisten vaatimusten perusteella.

Suostun tarjoamaan maksuttomia teollisoikeuspalveluja siten, kuin niistä on määrätty kiinnostuksenilmaisupyynnössä ja tämän lomakkeen ehdoissa. Kun pk-yritys on saanut maksuttoman palvelun, se on yksin vastuussa muiden mahdollisten maksullisten palvelujen tilaamisesta suoraan maksuttomien palvelujen asiantuntijalta ja niistä neuvottelemisesta sen kanssa. (Katso komission suosituksen 2003/361/EC mukainen pk-yrityksen määritelmä).

Suostun siihen, että minuun otetaan yhteyttä tietojen saamiseksi ja asiakastyytyväisyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Suostun siihen, että saadun palautteen anonymisoidut tulokset ja tiedot julkaistaan.

Hyväksyn nimeni ja sukunimeni, tai sovellettavin osin lakiasiain yritykseni nimen, julkaisemisen maksuttomien palvelujen asiantuntijoiden luettelossa EUIPO:n verkkosivustolla, jotta käyttäjille voidaan tiedottaa tähän aloitteeseen osallistuvista maksuttomien palvelujen asiantuntijoista. Tämä suostumus ei velvoita EUIPOa säilyttämään tietoja verkkosivustollaan.

On huomattava, että kun tämä lomake on vahvistettu ja toimitettu, kaikkia siinä olevia tietoja hallitaan henkilötietojen käsittelystä annetun tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti. 
Sivu on päivitetty viimeksi 16-06-2020
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja