Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Rekisteröidyn
yhteisömallin läpikäynti

Millainen rekisteröity yhteisömalli voi olla

Esimerkkejä mallihakemuksista

Pölynimuri, esimerkki mallihakemuksesta

Pölynimuri

Mallin numero: 003305929-0002

Puutarhavaja, esimerkki mallihakemuksesta

Puutarhavajoja

Mallin numero: 002068585-0003


Ennen kuin haet mallia, sinun on mietittävä kolmea asiaa.


Voidaanko mallisi rekisteröidä?

Malli suojaa tuotteen ulkomuotoa ja on erottamattomasti sidoksissa tuotteeseen. Ilman tuotetta ei voi olla suojaa.

Tuote voi olla mikä tahansa teollisesti tai käsityönä valmistettu esine, myös pakkaus, graafinen symboli tai kirjasinlaji. Myös tuotteiden osille, jotka voidaan irrottaa ja koota, voi hakea suojaa.

Sen sijaan esimerkiksi väreille sellaisinaan, sanoille tai äänille ei voi hakea suojaa, sillä ne eivät muodosta tuotteen ulkomuotoa. Niille voi sen sijaan hakea tavaramerkkisuojaa.

Eläviä organismeja ja käsitteitä ei tästä samasta syystä hyväksytä, eikä niitä hyväksytä myöskään tavaramerkkisuojan osalta.

Mallin on lisäksi oltava yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden tai yleisten moraalikäsitysten mukainen. Mallit, jotka esittävät tai edistävät väkivaltaa tai sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, hylätään.

Onko mallisi uusi?

Malleista annetussa asetuksessa edellytetään, että mallin, olipa sitten kyseessä rekisteröity tai rekisteröimätön yhteisömalli, on oltava uusi ja sillä on oltava yksilöllinen luonne.

Uutuus

Malli on uusi, jos samanlaista mallia ei ole julkistettu aiemmin. Jos kaksi mallia eroaa toisistaan vain epäolennaisilta yksityiskohdiltaan, niitä pidetään samanlaisina.

Yksilöllinen luonne

Malli on luonteeltaan yksilöllinen, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma eroaa kaikkien muiden aikaisempien mallien antamasta yleisvaikutelmasta.

Onko mallisi esitetty oikein ja tarkasti?

Graafisessa esityksessä on tarkoitus tuoda esiin kaikki haettavan mallin piirteet. Olet yksin vastuussa siitä, että mallisi piirteet tulevat mahdollisimman kattavasti esiin.

Siksi on tärkeää, että laadit mallisi graafisen esityksen huolellisesti ja perusteellisesti. Esityksen laatu on ratkaisevan tärkeä mallisi suojan kannalta.

Käytännössä graafisen esityksen laadun on oltava sellainen, että malliasi voidaan pienentää tai suurentaa enintään kokoon 8 cm x 16 cm, jotta se voidaan merkitä yhteisömallirekisteriin ja julkaista yhteisömalleja koskevassa Community Designs Bulletin -tiedotteessa.

Kuvakulmat

Voit toimittaa enintään kymmenen kuvakulmaa esittämään malliasi: seitsemän suojattua kuvakulmaa ja kolme suojaamatonta kuvakulmaa. Ne voivat olla taso-, pysty-, poikkileikkaus-, perspektiivi- tai irto-osakuvia. Verkkosovelluksemme avulla voit ladata mallistasi sekä 3D-kuvia että staattisia kuvia raahaustoimintoa käyttämällä. Varmista, että lähettämäsi kuvakulmat liittyvät samaan malliin ja esittävät mallin näkyvää osaa.

Jos haet suojaa moniosaiselle tuotteelle, toisin sanoen tuotteelle, joka voidaan purkaa ja koota siten, että sen osia voidaan vaihtaa, ainakin yhdessä kuvakulmassa on esitettävä moniosainen tuote koottuna. Sama koskee esinesarjaa, kuten šakkilautaa ja sen nappuloita tai aterinsarjaa.

Värit

Mallin graafiset kuvaukset voivat olla mustavalkoisia tai värillisiä. Väritystapoja ei voi yhdistää esim. siten, että samasta mallista olisi kolme mustavalkoista ja neljä värillistä kuvakulmaa.

Tausta

Malli on esitettävä neutraalia taustaa vasten. Malli on voitava erottaa selkeästi ympäristöstään.

Tunnisteet

Jos haluat korostaa tiettyjä mallin osia joko osoittaaksesi, että haet suojaa vain kyseisille osille, tai että haluat nimenomaisesti jättää tietyn osan mallista suojan ulkopuolelle, voit käyttää jotain seuraavista tunnistetavoista:

 • Katkoviivat osoittavat osat, joille ei haeta suojaa
 • Rajat rajaavat ne piirteet, jotka halutaan suojata
 • Värien varjostaminen tai sumentaminen osoittaa, mitkä piirteet jätetään suojan ulkopuolelle
 • Erotus kertoo, ettei suojaa haeta tietylle mallin pituudelle

Mallia esittävissä kuvissa ei saa käyttää selittäviä tekstejä, sanoja eikä ylimääräisiä symboleja.

Mallin määritelmä

Mallisuoja on tärkeä etu liiketoiminnassa kaikenkokoisille yrityksille, ei ainoastaan suurille.

EUIPOn tutkimus osoittaa, että niillä pk-yrityksillä, joilla on mallisuoja, on 17 % suuremmat tulot työntekijää kohden kuin niillä pk-yrityksillä, joilla ei ole mitään immateriaalioikeuksia.

Mallit on Euroopan unionissa määritelty hyvin:

Malli tarkoittaa tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista.

Yhteisömalliasetuksen 3 artikla

 

Esimerkkejä malleista

Lähes mille tahansa teollisesti tai käsityönä valmistetulle esineelle voi hakea mallisuojaa (lukuun ottamatta tietokoneohjelmia)

Hae esimerkkiä tuotteiden pakkauksista

Tuotteiden pakkaukset

RCD 002710731-0001
Hae esimerkkiä tuotteesta/tuotesarjasta

Tuote/tuotesarja

RCD 002490193-0001
Hae esimerkkiä moniosaisesta tuotteesta

Moniosaiset tuotteet

RCD 000408166-0001
Hae esimerkkiä tuotteiden osista

Tuotteiden osat

RCD 229752-0001
 
Hae esimerkkiä tietokonekuvakkeesta

Tietokonekuvakkeet

RCD 003001494-0002
Hae esimerkkiä kirjasinlajista

Kirjasinlajit

RCD 004007441-0016
Hae esimerkkiä piirroksesta tai kuvituksesta

Mallien graafiset kuvaukset

RCD 004547370-0002
 
Hae esimerkkiä koristelusta

Koristelu

RCD 001446066-0009
Hae esimerkkiä verkkosivun suunnittelusta

Verkkosivun suunnittelu

RCD 003465632-0001
 

Vähän teoriaa

Henkinen omaisuus

Henkisen omaisuuden käsite on vanha ja varsin helposti ymmärrettävä. Henkinen omaisuus ympäröi meitä kaikkialla.

Ajatukset ja ideat eivät vielä ole henkistä omaisuutta, vaan se on ihmisen innovaatioiden ja luomistyö tulosten määrittelyn ja suojelun väline.

 • Tavaramerkeillä ilmaistaan kuluttajille tuotteiden alkuperä
 • Malleilla määritellään tuotteiden ulkonäkö
 • Tekijänoikeus liittyy luovan työn tuloksiin, kuten kirjoihin, musiikkiin, maalauksiin, veistoksiin ja elokuviin
 • Patentit suojaavat teknisiä keksintöjä kaikilla tekniikan osa-alueilla

Henkisen omaisuuden käsite on väline, jonka avulla uusien keksintöjen tekijät saavat työstään palkkaa ja kaikki voivat hyötyä heidän saavutuksistaan.

 

Henkisen omaisuuden metrokartta: suunnittelijat tekevät uusia versioita ideoista luodakseen jotain uutta, käyttökelpoista ja ainutlaatuista. Lataa tämä kartta – se auttaa sinua rekisteröimään oikeutesi.


Mukailtu metrokartta, josta käyvät ilmi erilaisiin henkisen omaisuuden menettelyihin liittyvät aikarajat

 

Lisätietoa henkisestä omaisuudesta

 

Reitti rekisteröintiin

Rekisteröidyn mallin omistaminen antaa sinulle ja kilpailijoillesi selkeän tiedon siitä, mitä on suunniteltu ja milloin. Oikeuden voi uusia siten, että se on voimassa enintään 25 vuotta, ja se voi lisätä yrityksesi symbolista arvoa. Mallisi on henkistä omaisuuttasi kuvaava tunnus.

 

Hyvä malli antaa lisäarvoa. Rekisteröidyt yhteisömallit tekevät siitä totta.

 

Hakulomakkeessa on annettava kolme keskeistä tietoa:

 • Omistajuus - yhteisömallin haltija voi olla yksityishenkilö tai yritys. Tiedot julkaistaan ja ne on pidettävä ajan tasalla siten, ettei mallin haltijasta voi olla epäselvyyttä
 • Mikä voi olla rekisteröity yhteisömalli - malli on esitettävä selkeästi
 • Malli ja siihen liittyvät tuotteet - nämä on kuvailtava selkeästi, mieluiten käyttämällä kansainvälisesti sovitun tuotteiden Locarno-luokituksen nimikkeitä. Jos tuotteen nimikettä ei löydy Locarnon luokituksesta, tutkijamme voi pyytää sinua joko täsmentämään tuotteen luonnetta ja tarkoitusta tai muuttamaan tuotteen nimikkeen.


Hae yhteisömallia verkossa 350 eurosta alkaen

Rekisteröi mallisi
Nopeaa ja helppoa

Hae verkossa 

* On hyvin suositeltavaa, että toimitat mallia koskevan hakemuksesi verkossa sähköisen RCD-hakemustyökalun avulla. Sähköisellä työkalulla on monia etuja. Faksin käyttöä ei suositella, sillä mallin esittämisen laatu voi heikentyä faksilähetyksen aikana tai kun hakemus saapuu virastoon.
Huomaa myös, että faksilla lähetetyn hakemuksen käsittely voi kestää jopa kuukauden kauemmin. Tämä johtuu siitä, että saatamme odottaa jopa kuukauden (faksilähetyksen saapumisesta) vahvistuskopiota ennen kuin jatkamme hakemuksen käsittelyä. Vasta tämän jälkeen ryhdymme tutkimaan hakemusta saamiemme asiakirjojen pohjalta.

Voit hyödyntää maksualennuksia, jos haet samoille tai samankaltaisille tuotteille useaa mallia samalla hakemuksella.

Tee hakemus

Rekisteröity yhteisömalli (RCD) antaa sinulle täydet oikeudet kaikissa nykyisissä ja tulevissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa yhden ainoan verkossa tehdyn rekisteröinnin perusteella. Se on voimassa viisi vuotta, ja sen voi uusia viideksi vuodeksi kerrallaan siten, että sen voimassaoloaika on enintään 25 vuotta.

Ennen hakemuksen tekemistä voit myös tutustua mallihakemusten vihjeisiin ja parhaisiin käytäntöihin, jotta vältät virheitä hakemuksessasi.

 

Tee virheetön hakemus

Suosituksemme ongelmien välttämiseksi.

 

Lisätietoa maksuista

 

Hae rekisteröityä yhteisömallia - käytä nelivaiheista hakemusta

Nopea Fast Track -väylä yhteisömallin rekisteröintiin

Fast Track -sovelluksen logo
 
 
 • Hakemuksen tekemiseen ja lähettämiseen saattaa mennä vain 10 minuuttia.
 • Sinut ohjataan vaiheittain hakemismenettelyn läpi.
 • Tässä lisätietoa Fast Trackistä
 • Maksu voidaan suorittaa vain luottokortilla tai viraston käyttötililtä. Pankkisiirtoja ei hyväksytä.

 

Yksityiskohtaisempi lomake

Käytä yksityiskohtaista lomaketta, kun ilmoitat oman tuotenimikkeesi, vaadit myöhemmin etuoikeutta, toimitat etuoikeutta koskevat asiakirjasi myöhemmin tai lisäät näyttelyyn perustuvaa etuoikeutta koskevan vaatimuksen. Huomaa, että tätä lomaketta ei voi käyttää Fast Track -menettelyssä.

Rekisteröintiprosessi

Olet juuri hakenut mallin rekisteröintiä. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Onko jotain, mitä sinun pitäisi tehdä?

Kun hakemus on otettu vastaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO), tutkijamme tarkastavat sen. Jos olet jättänyt hakemuksesi sähköisesti, rekisteröinti on yksinkertaista. Suurin osa sähköisistä hakemuksista rekisteröidään muutamassa päivässä.

Seuraava koskee suoraan EUIPOon jätettyjä hakemuksia. Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) tarkistaa pääosin muotovaatimukset EU:n nimeävistä kansainvälisistä hakemuksista, jotka sille on toimitettu.


Tutkimusperusteet

Muotovaatimukset

Kaikista hakemuksista tarkistetaan muotovaatimukset. Kun tutkija havaitsee ongelman, hän lähettää siitä tiedon sinulle tai edustajallesi (jos olet nimennyt sellaisen) korjaamista varten. Saat yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata tutkijan huomautukseen (eli puutteita koskevaan kirjeeseen). Jos tämä aika ei riitä, voit pyytää lisäaikaa. Yleensä EUIPO myöntää ensimmäisen lisäajan automaattisesti. Toinen lisäaika myönnetään sen sijaan vain, jos se on riittävästi ja asianmukaisesti perusteltu.


Tässä on joitakin esimerkkejä mahdollisista ongelmista:

Ratkaisu

Toimittamasi mallia esittävä kuva ei ole toisintamiskelpoinen, toisin sanoen kuvasta ei ilmene, mille suojaa haetaan. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään lähettämään (postitse) selkeä kuva mallista, jolle haet suojaa. Hakemispäiväksi kirjataan se päivä, jolloin EUIPO on saanut kuvan.

Toimittamasi kuvakulmat ovat ristiriitaiset keskenään. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään

 • poistamaan yhteensopimattomat kuvakulmat hakemuksestasi tai
 • muuntamaan hakemuksen usean mallin yhteisrekisteröintihakemukseksi ja maksamaan siihen liittyvät maksut
Yritykselläsi ei ole toimipaikkaa tai todellista ja toiminnassa olevaa liikettä Euroopan unionissa, tai kotipaikkasi on Euroopan unionin ulkopuolella etkä ole nimennyt edustajaa. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään nimeämään edustaja.

Maksamasi maksut eivät kata kaikkia hakemukseen sisältyviä malleja. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään maksamaan jäljellä oleva maksu tai poistamaan osa malleista.

Et ole nimennyt tuotetta tai nimike on virheellinen. Ratkaisu Piilota

Sinua pyydetään nimeämään tuote tai tarkentamaan tuotteiden luonne ja tarkoitus niiden asianmukaista luokitusta varten. Suosittelemme voimakkaasti Eurolocarno-luokitustyökalun käyttöä.


Jos vastauksesi ei tuo ratkaisua ongelmaan, tutkija hylkää mallihakemuksesi kokonaan tai osittain, tai yhteisrekisteröintihakemuksen tapauksessa tiettyjen mallien osalta. Tutkija tekee päätöksen, johon voit hakea muutosta, jos et hyväksy sitä.

Mitä me tarkistamme

EUIPOn asiasisällön tarkastelu rajoittuu kahteen asiaan:

 1. Onko mallisi malli?
  Esittääkö mallisi tuotteen tai sen osan ulkomuodon? Tutkija lähettää ilmoituksen, jos näin ei hänen mielestään ole. Esimerkiksi mallista, joka esittää elävää kasvia, lähetettäisiin tällainen ilmoitus.
 2. Sisältääkö mallisi osan, joka on yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden tai yleisten moraalikäsitysten vastainen?
  Nämä käsitteet saattavat vaihdella eri maissa. Yhteisömallin yhtenäinen luonne huomioon ottaen mallin hylkäämiseen kuitenkin riittää, että malli todetaan yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden vastaiseksi jossain päin Euroopan unionia.

Jos tutkija katsoo, että mallisi rikkoo jompaakumpaa näistä säännöistä, hän lähettää sinulle puutteita koskevan kirjeen ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden peruuttaa hakemuksesi tai muuttaa mallin kuvaa. Voit myös esittää huomautuksia. Jos päätät toimittaa muutetun kuvan mallistasi, kuva hyväksytään, mikäli mallin ominaislaatu säilyy. Et tietenkään voi toimittaa täysin erilaista mallia. Voit ainoastaan poistaa merkityksettömiä piirteitä, eli sellaisia, joita asiantunteva käyttäjä tuskin huomaa, tai luopua oikeudesta niihin.

Jos et vastaa lainkaan tai jos et ratkaise tutkijan esiin tuomaa ongelmaa, tutkija lähettää ilmoituksen siitä, että malli on hylätty. Tästä päätöksestä voi valittaa.

Mitä me emme tarkista

EUIPO ei oma-aloitteisesti tarkista, onko mallisi uusi tai onko sillä yksilöllinen luonne. Kolmannet osapuolet voivat vaatia mallisi julistamista mitättömäksi. Mitätöintimenettely voidaan aloittaa mallia vastaan vasta sitten, kun malli on rekisteröity, ei rekisteröintimenettelyn aikana.

Todistus rekisteröinnistä

Jos mitään ongelmaa ei havaita tai jos ratkaiset mahdollisesti esiin tuodut ongelmat, mallisi rekisteröidään. Lisäksi se julkaistaan tiedotteessa Community Designs Bulletin. Jos olet pyytänyt mallillesi lykkäystä, vain mallin numero, hakemispäivämäärä, rekisteröintipäivämäärät sekä hakijan ja edustajan nimet julkaistaan. Mallin kuvaa ei julkaista.

Kun rekisteröity yhteisömalli on julkaistu kokonaisuudessaan, sinulle lähetetään sähköisesti rekisteröintitodistus. Todistus on ladattavissa julkaisemista seuraavasta päivästä lähtien. Rekisteröintitodistusta ei toimiteta paperisena. Siitä voi kuitenkin pyytää oikeaksi todistettuja tai todistamattomia jäljennöksiä.

Viraston päätöksen riitauttaminen

Osapuolet, joihin lopullinen päätös vaikuttaa haitallisesti, voivat hakea muutosta. Muutosta voi hakea täyttämällä paperilomakkeen. Voit tarvittaessa myös tarkastella selittäviä huomautuksia. Voit tehdä tämän myös verkossa oman käyttäjäalueesi kautta.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.