SME - CSS and JS

Grow your business
through Intellectual Property

SMEs with IP rights have 32% higher revenue* per employee
*causal link not implied (Licensing activities by SMEs: evidence from EU trade mark owners, Dec 2019)

After registering 54% report a positive impact:

 • Increase in reputation 52%
 • Turnover 39%
 • Access to new markets 37%

(IP SME Scoreboard, 2019)

Licensing led to 30% of the revenue* *64.000 Euro on average per year for micro companies that licensed out their EU trade mark (Structural Business Survey, 2013-2017)

 


 

 • Following the entry into force of Regulation (EU) 2018/1725 on 11/12/2018 your phone number, fax number and email address will no longer be available and searchable via eSearch plus and TMview/ DesignView.
   

  If you want your contact details to be publicly available and searchable via the above referred repositories, please click on options, then go to the section ‘personal details’, scroll down to the bottom of the page and tick the box next to ‘I want my phone number, fax number and email address to be publicly displayed and available on eSearch plus and TMview/ DesignView.
   
  Please note that you will also be able to unsubscribe from receiving IP-related information from the Office (e.g. news and invitations to workshops, events, conferences and seminars).
   
  If you want to unsubscribe, please click on options, then go to the section ‘personal details’, scroll down to the bottom of the page and tick the box next to ‘I want to unsubscribe from receiving IP-related information from the Office (e.g. news and invitations to workshops, events, conferences and seminars)’.
   
  For more information, please read the new conditions of use for the user area, available here

Riita-asioiden käsittelijät EUIPO:n tehokkaan riidanratkaisun palvelussa*

*tehokas riidanratkaisu (EDR, Effective Dispute Resolution)

Tietoa aloitteesta

Kaikki pk-yritykset eivät tarvitse rekisteröityjä teollis- ja tekijänoikeuksia. On kuitenkin tärkeää, että tukea annetaan yrityksille, jotka voisivat hyötyä niistä. Yrityksen tarpeisiin mitoitettu tuki on erityisen tärkeää tämän hetken haastavissa olosuhteissa. Tämän vuoksi EUIPO on sitoutunut tukemaan pk-yrityksiä. Viraston verkkosivuston pk-yrityksille tarkoitetussa osiossa yritykset voivat rekisteröidä tavaramerkkejä ja malleja nopeutetulla menettelyllä. Lisäksi pk-yritykset voivat pyytää maksutonta teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää tukea ja saada asiasta lisää tietoa ja koulutusta.

Sivu on päivitetty viimeksi 09-04-2021