Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Rekisteröi nopeasti
Fast Track -menettelyllä

Haluatko suojata tavaramerkkisi tai mallisi?

TAVARAMERKKI MALLI

Rekisteröi
tavaramerkkisi
Millainen
tavaramerkki voi olla?
Mitä hyötyä
rekisteröinnistä on?

Euroopan unionin tavaramerkki antaa yksinoikeuden kaikissa nykyisissä ja tulevissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa yhden rekisteröinnin perusteella. Se on voimassa 10 vuotta, ja sen voi uusia rajattomasti 10 vuoden jaksoina.

Haluamme tarjota nopean ja luotettavan keinon EU-tavaramerkin rekisteröintiin.

Hakemuksen laatimisessa ja toimittamisessa on kolme yksinkertaista vaihetta. Siinä käytetään lomaketta, jossa opastetaan Euroopan talousalueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä ja yksityishenkilöitä, eikä tavaramerkkiammattilaisen apua tarvita.

 
 

Rekisteröi
mallisi
Millainen
malli voi olla?
Mitä hyötyä
rekisteröinnistä on?

Haluamme tarjota nopean ja luotettavan keinon yhteisömallisi rekisteröimiseksi.

Hakemuksen laatimisessa ja lähettämisessä on neljä vaihetta, joihin saat opastusta. Hakemukseen tarvitaan seuraavia tietoja:

 • Nimesi ja osoitteesi
 • Mallisi (7 kuvakulmaa)
 • Onko mallisi uusi? Selvitä täältä, onko mallisi saatavilla.
 • Mitä yrityksesi tekee? Myytkö tuotteita? Tarjoatko palveluja? Hae nimikkeitä täältä.
 • Mallin rekisteröimisestä ja julkaisemisesta peritään 350 euron perusmaksu.

Tee hakemus rekisteröidystä yhteisömallista nelivaiheista hakemusta käyttäen

Nopea Fast Track -menettely mallien rekisteröintiin

Fast Track -hakemuksen logo
 
 • Hakemuksen voi laatia ja lähettää jopa vain 10 minuutissa.
 • Sivusto ohjaa sinua hakumenettelyn läpi vaihe vaiheelta.
 • Lisätietoa Fast Track -menettelystä.
 • Maksu voidaan suorittaa vain luottokortilla tai viraston käyttötililtä. Pankkisiirtoja ei hyväksytä.

EUIPO tarjoaa yhteisömallin hakijoille mahdollisuuden rekisteröidä mallinsa nopeutetusti. Tätä nopeutettua menettelyä kutsutaan nimellä "Fast Track".

Kun hakemuksesi on tullut EUIPOon, tutkijamme tarkastavat sen. Jos hakemus noudattaa vaadittuja standardeja eikä siinä ilmene puutteita, se käsitellään nopeammin ja voidaan rekisteröidä jopa kahden työpäivän kuluessa.

Lisätietoja palvelustamme on EUIPOn Service Charter -asiakirjassa laatua käsittelevällä sivulla.

 

Mitkä ovat Fast Track -menettelyn ehdot?

Jos haluat, että mallisi rekisteröidään Fast Track -menettelyn kautta, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

 • Käytä viraston nelivaiheista sähköistä hakulomaketta
 • Käytä DesignClass-tietokantaa, kun ilmoitat malliin liittyvät tuotteet.
 • Jos haet etuoikeutta, sisällytä mukaan kaikki asiaankuuluvat liitteet.
 • Maksa viraston käyttötililtä tai käytä luottokorttia.
 • Jos olet edustaja, käytä EUIPOn tietokannan sisältämiä tunnistenumeroita.

Millainen yhteisömalli voi olla?
Malli määrittelee tuotteesi tai pakkauksesi ulkonäön. Rekisteröity malli suojaa investointiasi tuotteesi ulkonäköön ja estää muita yrityksiä kopioimasta sitä. Se antaa lisäarvoa yrityksellesi ja erottaa sen muista kaikkialla Euroopan unionissa.

 

Fast Track -käsittelyn ehdot

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto tarjoaa tavaramerkkien hakijoille mahdollisuuden saada hakemuksensa käsitellyksi ja julkaistuksi normaalia nopeammin, jos hakemus täyttää Fast Track -käsittelyn ehdot.

EUIPO:n saatua hakemuksen henkilöstömme tutkii, täyttääkö se pätevän tavaramerkin ehdot. Mitä monimutkaisempi hakemus on, sitä kauemmin tutkimiseen kuluu. Siksi sellaiset EUIPO:on saapuvat hakemukset, jotka täyttävät tietyt vaatimukset, käsitellään nopeammin ja siirretään myös nopeammin rekisteröintimenettelyn ensimmäiseen vaiheeseen eli julkaisuvaiheeseen. Tätä nopeutettua menettelyä kutsutaan nimellä Fast Track.


Fast Track -menettelyssä tutkimusjakso on lyhyempi.

 

Mitä hyötyä siitä on?

 • Menettely nopeutuu. Hakemuksesi voidaan julkaista puolet nopeammin tavalliseen hakemukseen verrattuna.
 • Menettely on turvallisempi. Fast Track -hakemus edellyttää tavaroiden ja palvelujen valitsemista nimiketietokannasta, johon sisältyvät nimikkeet EUIPO ja kaikki teollis- ja tekijänoikeusvirastot EU:ssa ovat hyväksyneet. Tietokantaa kutsutaan yhtenäistetyksi tietokannaksi. Tämä vähentää suuresti mahdollisia puutteita, joten voit olla varma siitä, että teet oikeita valintoja.

Lisätietoja EUIPO:n palvelustandardeista on EUIPO:n Service Charter -asiakirjassa laatua käsittelevällä sivulla.

 

Miten täytän Fast Track -käsittelyn ehdot?

Jotta Fast Track -hakemus voitaisiin hyväksyä, sen on täytettävä kaksi pääasiallista ehtoa:

 • Tavaramerkkihakemuksen tavarat ja palvelut on valittava EUIPO:n jo hyväksymät nimikkeet sisältävästä nimiketietokannasta. Viisivaiheinen lomake on suunniteltu ohjaamaan sinua valintoja tehdessäsi niin, että hakemuksesi voidaan käsitellä Fast Track -menettelyssä.
 • Maksu on suoritettava etukäteen. Hakemusta voidaan alkaa käsitellä vasta kun maksu on suoritettu. Jos maksu on suoritettu asianmukaisesti eikä hakemuksessa ilmene puutteita sen jättämis- tai tutkimisvaiheessa, hakemus käsitellään Fast Track -hakemuksena.

Jos suoritat maksun käyttötililtä, muista, että maksu veloitetaan tililtäsi heti. Jos maksat pankkisiirrolla, maksu on suoritettava välittömästi hakemuksen toimittamisen jälkeen. 

On mahdollista, että hakemusta tehtäessä se täyttää Fast Track -käsittelyn ehdot, mutta ei täytä niitä enää myöhemmin. Tämä voi johtua jostakin puutteesta, esimerkiksi rekisteröitävän tavaramerkin erottamiskyvyn puutteesta. Jos hakemuksesi ei enää täytä Fast Track -käsittelyn ehtoja, asiasta ilmoitetaan sinulle kirjallisesti.

 

Fast Track -käsittelyn kaikki ehdot

 1. Hakijalla on oltava kotipaikka Euroopan talousalueella (ETA). Muussa tapauksessa hakijan on nimettävä pätevä edustaja.
 2. Tavaramerkki ei saa olla yhteismerkki eikä tarkastusmerkki.
 3. Hakemuksessa ei saa pyytää kansallista tai EU:n kattavaa hakua.
 4. Etuoikeus- tai aiemmuusvaatimusten osalta
  • etuoikeus- tai aiemmuusvaatimuksia ei esitetä lainkaan tai
  • jos sellainen esitetään, tavaramerkit, joihin etuoikeus- tai aiemmuusvaatimus perustuu, voidaan tuoda hakuprosessin aikana TMView-tietokannasta, tai
  • jos etuoikeus- tai aiemmuusvaatimus on esitetty eikä vastaavia tavaramerkkejä ole TMView-tietokannassa, hakemukseen on liitettävä asiaa koskeva todistus.
 5. Kun hakija vaatii näytteillepanoon perustuvaa etuoikeutta, hakemus voidaan käsitellä Fast Track -menettelyssä, jos hakemukseen liitetään asiaa koskeva todistus.
 6. Tavaramerkin on oltava jokin seuraavista: sanamerkki, kuviomerkki, ulkoasumerkki tai äänimerkki.
 7. Jos tavaramerkki on kuviomerkki ta ulkoasumerkki, väriä koskevia vaatimuksia ei voi tehdä.
 8. Jos tavaramerkki on kuviomerkki, ulkoasumerkki tai äänimerkki, hakemukseen on liitettävä asianmukaiset liitteet.
 9. Kaikki tavaroiden ja palvelujen luettelon nimikkeet on valittava tietokannasta, joka sisältää EUIPO:n jo hyväksymät nimikkeet.
 10. Maksut suoritetaan hyväksyttyjä maksutapoja käyttäen. Fast Track -menettelyssä maksuja ei kuitenkaan voi maksaa kolmannen osapuolen käyttötilin kautta.
 11. Maksujen maksamiseen sovelletaan seuraavia ehtoja:
  • Luottokortti: ei erityisiä vaatimuksia.
  • Pankkisiirrot: hakijan on 1) käytettävä lomakkeessa annettua maksutapahtumakoodia ja tavaramerkkinumeroa hakemuksen tunnistamiseksi, 2) maksettava pankkisiirto välittömästi ja 3) mieluiten tehtävä erillinen maksusuoritus jokaisesta tehdystä hakemuksesta.
  • Hakijoiden, joilla on käyttötili, on valittava maksulomakkeessa kohta Debit now.
 12. Jos hakemuksen kieli on muu kuin yksi EUIPO:n viidestä virallisesta kielestä (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja), hakijan on hyväksyttävä EUIPO:n tarjoama käännös toiselle kielelle, joka on yksi viidestä hyväksytystä kielestä.

Muista, että pankkisiirrolla suoritettujen maksujen, joihin on merkitty asianmukainen maksutapahtumakoodi, on oltava EUIPO:ssa yhdeksän päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä. Muussa tapauksessa EUIPO ei voi taata oikea-aikaista Fast Track -käsittelyä.

Tulosta ehdot kokonaisuudessaan
 

Kaikki viittaukset määräaikoihin ovat esimerkinomaisia eivätkä sido virastoa.

Mikä voi olla EU-tavaramerkki

EU-tavaramerkki voi koostua mistä tahansa merkeistä, erityisesti sanoista (mukaan lukien henkilönnimet) tai kuvioista, kirjaimista, numeroista, väreistä, tavaroiden tai niiden päällyksen muodosta tai äänestä.

Graafista esitettävyyttä koskeva vaatimus poistui asetuksen (EU) 2015/2424 muuttamisen tuloksena 1. lokakuuta 2017.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niin pitkään kuin tavaramerkkisi kuuluu johonkin viraston hyväksymään tavaramerkkien ryhmään ja on esitettävissä hyväksytyssä muodossa, voit toimittaa hakemuksen ilman, että sitä täytyisi esittää graafisesti.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Minkä tyyppisen tavaramerkin haluaisit suojata?

Tavaramerkkejä on erilaisia sen mukaan, mitä sillä halutaan suojata (sana, kuvio, väri jne.). Tutustu vaihtoehtoihin.

Merkkien, joista tavaramerkki muodostuu, on kyettävä erottamaan kyseisen yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.

Jotta tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä, sen on oltava erottamiskykyinen eikä se saa kuvailla myytäviä tavaroita tai palveluja.

 
 

Tavaramerkkisi on oltava erottamiskykyinen.

Kuluttajien on voitava tunnistaa merkkisi itsessään, esimerkiksi osoituksena alkuperästä. Sen on erotettava yrityksesi muista markkinoilla toimivista yrityksistä, jotta voisit suojella ja kehittää brändisi identiteettiä ja arvoa.

Tavaramerkkisi ei saa kuvailla myytäviä tavaroita tai palveluja

Tavaramerkkisi ei saa monopolisoida merkkiä, joka vain kuvailee tarjottuja tavaroita ja/tai palveluja. Kyseisenlaisten merkkien on pysyttävä kaikkien, sekä sinun että kilpailijoittesi, käytössä.

 

Jäikö jotain epäselväksi? Seuraava esimerkki selventää asiaa.

Ei erottamiskykyä
Kuluttajat eivät hahmota tässä esitettyä pulloa erottamiskykyisenä merkkinä, joka erottaa yhden yrityksen toisesta. Tämän merkin on jäätävä kaikkien yritysten käyttöön.

Viini

Liian kuvaileva Tässä tapauksessa kuluttajat eivät näe pulloa erottamiskykyisenä, ja sana "viini" ainoastaan kuvaa pullon sisältöä. He näkisivät sen tuotteen kuvauksena.

Esimerkki siitä, millainen tavaramerkin tulisi olla: erottamiskykyinen eikä liian kuvaileva

Joe
Bloggs

Rekisteröintikelpoinen tavaramerkki
Vaikka tässä esimerkissä pullo ei yksin ehkä ole erottamiskykyinen, kuluttajat ymmärtävät sen tietyn brändin tavaramerkiksi, kun etikettiin on lisätty erotuskykyinen nimi.

 

EUIPO hylkää tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, jos sen ei katsota täyttävän näitä ja tiettyjä muita edellytyksiä. Voit halutessasi tutustua muihin syihin, joiden perusteella tavaramerkki voidaan hylätä (niin kutsutut ehdottomat hylkäysperusteet).

Jos olet epävarma, pyydä neuvoa ammattilaiselta. EUIPO ei tarjoa tällaista neuvontaa.

 

Minkälaisia tavaramerkkejä voidaan rekisteröidä?

Rekisteröidä voidaan kolmenlaisia tavaramerkkejä: yksilöllisiä tavaramerkkejä, tarkastusmerkkejä ja yhteismerkkejä.

Yksilöllinen tavaramerkki erottaa yhden yrityksen tavarat ja palvelut toisen yrityksen tavaroista ja palveluista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksilöllisen tavaramerkin haltijan olisi oltava yksittäinen henkilö: yksilöllisen varsinaisen tavaramerkin haltijana voi olla yksi tai useampia oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä. Hakijoita voi siis olla useita.

Yksilöllisen tavaramerkin perushakemus maksaa vähintään 850 euroa (sähköisesti jätetty hakemus).

Yhteismerkki erottaa yritysten ryhmän tai yhteenliittymiin kuuluvien jäsenten tavarat ja palvelut kilpailijoiden tavaroista ja palveluista. Yhteismerkit voivat lisätä kuluttajien luottamusta yhteismerkin suojaamiin tuotteisiin tai palveluihin. Niitä käytetään usein myös tuotteissa, joilla on joitakin yhteisiä ominaisuuksia.

Yhteismerkkiä voivat hakea ainoastaan valmistajien, tuottajien, palveluntarjoajien tai kaupan alan toimijoiden yhteenliittymät sekä julkisoikeudelliset oikeushenkilöt.

Yhteismerkkiä koskeva hakemus maksaa 1 500 euroa (sähköisesti tehtynä).

Tarkastusmerkki otettiin EUIPO:ssa käyttöön 1. lokakuuta 2017. Ne ovat uudentyyppisiä tavaramerkkejä EU:n tasolla, joskin niitä on ollut jo useiden vuosien ajan kansallisissa järjestelmissä. Niitä käytetään osoittamaan, että tietyt tavarat tai palvelut täyttävät tarkastuslaitoksen tai -organisaation tarkastusta koskevat vaatimukset; ne ovat valvotun laadun merkki.

Kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien julkisoikeudelliset laitokset, viranomaiset ja elimet, voivat jättää EU-tarkastusmerkkihakemuksen edellyttäen, että tällainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ei harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen.

EU:n tarkastusmerkkiä koskeva hakemus maksaa 1 500 euroa (sähköisesti tehtynä).

Luettelo kaikista tavaramerkkimaksuista 

 

 

Mallin määritelmä

Mallisuoja on tärkeä etu liiketoiminnassa kaikenkokoisille yrityksille, ei ainoastaan suurille.

EUIPOn tutkimus osoittaa, että niillä pk-yrityksillä, joilla on mallisuoja, on 17 % suuremmat tulot työntekijää kohden kuin niillä pk-yrityksillä, joilla ei ole mitään immateriaalioikeuksia.

Mallit on Euroopan unionissa määritelty hyvin:

Malli tarkoittaa tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista.

Yhteisömalliasetuksen 3 artikla

 

Esimerkkejä malleista

Lähes mille tahansa teollisesti tai käsityönä valmistetulle esineelle voi hakea mallisuojaa (lukuun ottamatta tietokoneohjelmia)

Hae esimerkkiä tuotteiden pakkauksista

Tuotteiden pakkaukset

RCD 002710731-0001
Hae esimerkkiä tuotteesta/tuotesarjasta

Tuote/tuotesarja

RCD 002490193-0001
Hae esimerkkiä moniosaisesta tuotteesta

Moniosaiset tuotteet

RCD 000408166-0001
Hae esimerkkiä tuotteiden osista

Tuotteiden osat

RCD 229752-0001
 
Hae esimerkkiä tietokonekuvakkeesta

Tietokonekuvakkeet

RCD 003001494-0002
Hae esimerkkiä kirjasinlajista

Kirjasinlajit

RCD 004007441-0016
Hae esimerkkiä piirroksesta tai kuvituksesta

Mallien graafiset kuvaukset

RCD 004547370-0002
 
Hae esimerkkiä koristelusta

Koristelu

RCD 001446066-0009
Hae esimerkkiä verkkosivun suunnittelusta

Verkkosivun suunnittelu

RCD 003465632-0001
 

Vähän teoriaa

Henkinen omaisuus

Henkisen omaisuuden käsite on vanha ja varsin helposti ymmärrettävä. Henkinen omaisuus ympäröi meitä kaikkialla.

Ajatukset ja ideat eivät vielä ole henkistä omaisuutta, vaan se on ihmisen innovaatioiden ja luomistyö tulosten määrittelyn ja suojelun väline.

 • Tavaramerkeillä ilmaistaan kuluttajille tuotteiden alkuperä
 • Malleilla määritellään tuotteiden ulkonäkö
 • Tekijänoikeus liittyy luovan työn tuloksiin, kuten kirjoihin, musiikkiin, maalauksiin, veistoksiin ja elokuviin
 • Patentit suojaavat teknisiä keksintöjä kaikilla tekniikan osa-alueilla

Henkisen omaisuuden käsite on väline, jonka avulla uusien keksintöjen tekijät saavat työstään palkkaa ja kaikki voivat hyötyä heidän saavutuksistaan.

 

Henkisen omaisuuden metrokartta: suunnittelijat tekevät uusia versioita ideoista luodakseen jotain uutta, käyttökelpoista ja ainutlaatuista. Lataa tämä kartta – se auttaa sinua rekisteröimään oikeutesi.


Mukailtu metrokartta, josta käyvät ilmi erilaisiin henkisen omaisuuden menettelyihin liittyvät aikarajat

 

Lisätietoa henkisestä omaisuudesta

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.