Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Väitteet

Verkossa tehtävällä väitehakemuksella voit jättää väiteilmoituksen Euroopan unionin tavaramerkkiä tai kansainvälistä rekisteröintiä vastaan, lähettää asiaan kuuluvia liitteitä ja täyttää tarvittavat maksutiedot EUIPO:n verkkosivujen kautta.

Kun verkkolomake on toimitettu, hakemukselle annetaan väitenumero.

Järjestelmä esitarkistaa väiteilmoituksen automaattisesti osana käsiteltäväksi ottamiseen liittyvää tarkistusta mahdollisten puuttuvien tietojen havaitsemiseksi. EUIPO:n hakemuksenkäsittelijät tarkistavat kuitenkin perusteellisesti ne väitteet, joiden käsittelykelpoisuutta ei voida tarkistaa automaattisesti.

Ohjeissa on lisätietoa käsiteltäväksi ottamiseen liittyvästä tarkistuksesta. 

 

Inter partes -menettelyyn liittyvän väitelomakkeen täyttäminen

 • Yleistä tietoa

  Väiteilmoituksen verkkoversio jakautuu seuraaviin osiin:

  • Viite
  • Toimen tyyppi
  • Väitteentekijä(t)
  • Edustajat
  • Väitteen kohde
  • Väiteperusteet
  • Väittämät ja näyttö
  • Maksu
  • Allekirjoitus

  Väiteilmoituksen voi lähettää järjestelmän kautta vain, jos pakolliset kentät on täytetty. Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä (*).

  Anna viitenumerosi.

  Tämä osa on valinnainen.

  Väitteentekijä tai väitteentekijän puolesta toimiva edustaja voi luoda oman viitenumeron, jossa voi olla enintään 30 merkkiä (kirjaimia, numeroita ja/tai muita merkkejä). Se ei saa sisältää välilyöntejä.

  Valitse toimen tyyppi

 • Väitteentekijä

  Tämä osio on pakollinen. Vähintään yhden väitteentekijän tiedot on annettava.

  Jos väitteentekijä on jo tehnyt EUIPOlle Euroopan unionin tavaramerkkiä tai mallia koskevan hakemuksen tai väiteilmoituksen, EUIPOn tunnistenumero on tällöin jo myönnetty. Jos tunnistenumero on tiedossa, kirjoita se tekstikenttään, valitse tunnistenumero luettelosta ja napsauta Tuo-painiketta. Loput kentät täyttyvät automaattisesti.

  Jos väitteentekijällä ei ole EUIPOn tunnistenumeroa, on kaikki tiedot täytettävä käsin. Valitse ensin väitteentekijän tyyppi pudotusvalikosta kohdassa Luo uusi väitteentekijä. Väitteentekijä voi olla joko oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö. Seuraavat pakolliset kentät on täytettävä:

  Luonnolliset henkilöt (hakijan tyyppi on yksityinen henkilö)

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Kansallisuus
  • Maa
  • Katuosoite
  • Postitoimipaikka

  Oikeushenkilöt (hakijan tyyppi on yritys)

  • Virallinen nimi
  • Oikeudellinen muoto
  • Rekisteröintimaa
  • Maa
  • Katuosoite
  • Postitoimipaikka

  Oikeushenkilö
  Jos väitteentekijä on oikeushenkilö, lomakkeessa on ilmoitettava sen virallinen nimi ja yritysmuoto, esim. "Osakeyhtiö", "Incorporated", "Sociedad Anónima", "Aktiengesellschaft" jne. Yritysmuoto voidaan lyhentää vakiintuneella lyhenteellä, esim. "Oy", "Inc.", "S.A.", "AG" jne. Myös maa, jossa oikeushenkilöllä on kotipaikka, on ilmoitettava.

  Luonnollinen henkilö
  Jos väitteentekijä on luonnollinen henkilö, lomakkeessa on ilmoitettava sukunimi, etunimi ja kansallisuus.

  On hyvä antaa mahdollisimman tarkat yhteystiedot (postinumero, puhelinnumero).

  Jos väitteentekijöitä on useampia, muita väitteentekijöitä voidaan lisätä valitsemalla samasta pudotusvalikosta väitteentekijän tyyppi. Kun väitteentekijät on luotu, tietoja voi tarkastella, muokata ja poistaa napsauttamalla toimintopainikkeita väitteentekijöiden luettelossa.

  Muista napsauttaa Lisää-painiketta, kun haluat valita tai luoda uuden väitteentekijän lomakkeellesi.

 • Edustaja

  Jos yhdenkään väitteentekijän kotipaikka, pääasiallinen toimipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva kaupallinen liike ei sijaitse Euroopan talousalueella (ETA), väitteentekijöillä on oltava ammattimainen edustaja kaikkia EUIPOssa käytäviä menettelyjä varten.

  Edustajien luettelo on saatavana EUIPOn verkkosivustolla.

  Väitteentekijä voi nimittää edustajan, vaikka sen kotipaikka, pääasiallinen toimipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva kaupallinen liike sijaitsisi Euroopan talousalueella.

  Jos edustajalle on annettu aiemmin EUIPOn tunnistenumero, lisää kyseinen numero tekstikenttään, valitse edustaja luettelosta ja napsauta Tuo-painiketta. Loput kentät täyttyvät automaattisesti.

  Jos edustajalla ei ole tunnistenumeroa, kaikki kentät on täytettävä käsin. Uusi edustaja luodaan valitsemalla edustajan tyyppi pudotusvalikosta kohdassa Luo uusi. Uusi edustaja voi olla joko asianajaja tai työntekijäedustaja.

  Asianajaja
  Jos edustaja on asianajaja, lomakkeessa on ilmoitettava hänen suku- ja etunimensä. Asianajaja voidaan halutessa liittää olemassa olevaan edustajien ryhmittymään. Jos tiedät ryhmittymän tunnistenumeron, kirjoita se tekstikenttään, valitse ryhmittymä luettelosta ja napsauta Lisää-painiketta. Ryhmittymän nimi latautuu lomakkeelle. Vaihtoehtoisesti voit täyttää Ryhmittymän nimi -kentän käsin. Ryhmittymän tunnistenumeroa voi hakea napsauttamalla eSearch plus -toimintoon vievää linkkiä.

  Työntekijäedustaja
  Kun edustaja on suoraan väitteentekijän palveluksessa, riittää, että ilmoitetaan edustajan etu- ja sukunimi. Jos työntekijäedustaja työskentelee yrityksessä (jolla on todellinen ja toiminnassa oleva liike Euroopan talousalueella), jolla on taloudellisia yhteyksiä väitteentekijään, lomakkeessa on ilmoitettava kyseisen yrityksen nimi ja taloudellisten yhteyksien luonne.

  On hyvä antaa riittävästi yhteystietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  Vaihtoehtoisesti voit myös luoda EUIPO-edustajan järjestelmään. Tällöin EUIPO käsittelee syöttämäsi tiedot ennen edustajan lisäämistä ammattimaisten edustajien luetteloon ja antaa sinulle tietoa käsittelystä.

  Kun edustajan tiedot on täytetty, lisää ne hakemukseen napsauttamalla Lisää-painiketta.

 • Väitteen kohde

  Väitteentekijän on täsmennettävä, kohdistuuko väite Euroopan unionin tavaramerkkiä (EUTM) koskevaan hakemukseen vai kansainväliseen rekisteröintiin (IR).

  Ilmoita väitteen kohteena olevan EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai kansainvälisen rekisteröinnin numero ja napsauta "Tuo kohde"-painiketta. Tiedot täydennetään automaattisesti, jos EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta tai kansainvälistä rekisteröintiä vastaan voidaan tehdä väite. Jos EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta tai kansainvälistä rekisteröintiä vastaan ei voi tehdä väitettä, näyttöön ilmestyy ilmoitus eikä väitettä voi tehdä.

  Väitemenettelyn kieli on valittava Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 146 artiklan mukaisesti. Kielen on oltava jompikumpi väitteen kohteena olevan hakemuksen kielistä edellyttäen, että kyseessä on yksi viidestä EUIPO:n virallisesti tunnustamasta kielestä. Kun EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on valittu, hyväksyttävät väitekielet ilmestyvät näyttöön (jos ensimmäinen kieli ei ole yksi viidestä EUIPO:n virallisesti tunnustamasta kielestä, sitä ei näy vaihtoehtona).

  "Väitteen laajuus" -kentässä tarkoitetaan niitä tavaroita ja palveluita, joita vastaan väite kohdistuu. Oletusarvoisesti on valittu "Kaikkia tavaroita ja palveluita vastaan" -kenttä.

  Jos väite kohdistuu ainoastaan tiettyjä EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai kansainvälisen rekisteröinnin tavaroita ja palveluita vastaan, valitse vaihtoehto "Osaa hakemuksen tavaroista ja palveluista vastaan, täsmennä:" ja ilmoita kohteena olevat tavarat ja palvelut. Voit poistaa kokonaisia luokkia ja/tai yhteen luokkaan kuuluvia yksittäisiä termejä. Kokonainen luokka poistetaan napsauttamalla rastikuvaketta (X) luokan vasemmassa ylälaidassa. Luokasta poistetaan vain osa valitsemalla poistettavat kohdat napsauttamalla tai hiirellä vetämällä. Tällöin näyttöön ilmestyy uusi painike "Poista valitut sanat", jota napsauttamalla valitut kohdat poistetaan luokasta. Alkuperäiseen versioon voidaan palata napsauttamalla "Palauta"-painiketta.

 • Väiteperusteet

  Ensin valitaan artikla, jonka perusteella väiteperuste lisätään. Vaihtoehdot ilmestyvät valittaviksi.

  Väiteilmoituksessa on mainittava vähintään yksi väiteperuste.

  Alla olevaan taulukkoon on koottu sovellettavat väiteperusteet:

  Artikla

  Väiteperuste

  8 artiklan  1 kohdan a alakohta
  8 artiklan  1 kohdan b alakohta

  EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus, kansallisen tavaramerkin rekisteröinti/hakemus, kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälinen hakemus, yleisesti tunnettu tavaramerkki (Pariisin sopimuksen 6 bis artikla )

  8 artiklan  5 kohta

  EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus, kansallisen tavaramerkin rekisteröinti/hakemus, kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälinen hakemus

  8 artiklan  3 kohta

  EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus, kansallisen tavaramerkin rekisteröinti/hakemus, EU:n ulkopuolisen kansallisen tavaramerkin rekisteröinti/hakemus, kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälinen hakemus, yleisesti tunnettu tavaramerkki (Pariisin sopimuksen 6 bis artikla ), rekisteröimätön tavaramerkki

  8 artiklan  4 kohta

  Rekisteröimätön tavaramerkki tai muu liike-elämässä käytetty merkki

  Artikla

  Edustuksen tyyppi

  8 artiklan  6 kohta

  Sana

  Sopivan väiteperusteen valitsemisen jälkeen on täytettävä kaikki pakollisiksi merkityt kohdat ja valittava "Tallenna".

  Annetut tiedot näkyvät alla olevan taulukon kaltaisessa taulukossa. Väiteperusteen voi poistaa napsauttamalla "Poista"-toimintoa, joka näkyy taulukossa ristikuvakkeena (x) poistettavan kohdan vieressä. Samaan väiteilmoitukseen voidaan sisällyttää useita väiteperusteita napsauttamalla taulukossa näkyvää "+"-painiketta sen kohdan vieressä, johon haluat lisätä uuden väiteperusteen.

 • Väitteet ja näyttö

  .

 • Allekirjoitus

  Tämä osa on pakollinen.

  Sähköinen väiteilmoitus on allekirjoitettava ennen sen toimittamista ilmoittamalla väitteentekijän etunimi, sukunimi ja asema sähköisen lomakkeen asiaankuuluvissa kohdissa.

  Voit lisätä halutessasi toisen allekirjoittajan valitsemalla vaihtoehdon "Lisää toinen allekirjoittaja". Allekirjoituksia voi olla enintään kaksi. Allekirjoitustiedot antamalla vahvistat tarkastaneesi tiedot ja haluavasi allekirjoittaa ja toimittaa hakulomakkeen.

 • Maksu

  Tämä osa on pakollinen.

  Väitemaksun tulee olla perillä EUIPO:ssa väiteajan kuluessa.

  Jos väitemaksu vastaanotetaan väiteajan päättymisen jälkeen, mutta maksumääräys on annettu pankille väiteajan 10 viimeisen päivän aikana, väite voidaan tallentaa yhteisön tavaramerkkimaksuja koskevan asetuksen 8 artiklan  nojalla, mikäli

  • väitteentekijä esittää todisteet siitä, että maksumääräys on annettu väiteajan kymmenen viimeisen päivän aikana JA
  • väitteentekijä maksaa väitemaksulle 10 prosentin lisämaksun (kaksoisehto).

  Lisämaksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa, jos väitteentekijä pystyy todistamaan antaneensa pankille maksumääräyksen yli 10 päivää ennen maksuajan päättymistä. Jollei väitemaksua vastaanoteta väiteajassa tai jos edellä mainittua ehtoa ei voida soveltaa, väiteilmoitusta ei katsota tehdyksi.

  EUIPO ei lähetä maksukehotusta.

  Huomaa, että maksut on maksettava euroina.

  Lisätietoja EUIPO:n tavaramerkkien maksuista ja maksamistavoista

 • Lomakkeen toimitus

  Väitelomake tarkistetaan, jottei annetuissa tiedoissa ole ristiriitoja tai puutteita. Jos ongelmia ilmenee, näyttöön tulee virheilmoitus.

  Kun lomakkeen tiedot on tarkistettu, sinut ohjataan vahvistamissivulle, jolla näkyvät kaikki toimitettavan hakemuksen tiedot. Voit vielä muuttaa tietoja ennen hakemuksen lähettämistä.

   

 • Tallenna, tulosta ja tyhjennä

  Väitteen voi tallentaa ”User Area” -käyttäjäalueelle ”Tallenna”-painikkeella. Kun täytät hakulomaketta, voit tallentaa jo tekemäsi työn luonnoksena missä vaiheessa tahansa. Napsauta lomakkeen oikeassa sarakkeessa olevaa ”Tallenna luonnos” -painiketta. Pääset takaisin luonnokseen "User Area" -käyttäjäalueen osiosta ”Luonnokset”.

  Valitsemalla ”Tallenna lomakkeen tiedot XML-muodossa” voit viedä tiedot XML-muodossa ja käyttää niitä myöhemmin valitsemalla vaihtoehdon "Tuo tiedot XML-tiedostosta".

  Voit tulostaa hakulomakkeen milloin tahansa hakemusta tehdessäsi valitsemalla ”Tulosta”. Väiteilmoitus kannattaa ehdottomasti käydä läpi ennen toimittamista. Muista, että tässä vaiheessa et ole vielä toimittanut väiteilmoitusta. Tulostettu jäljennös ei siis ole tosite väiteilmoituksen toimittamisesta.

  Jos haluat aloittaa hakemuksesi alusta, tyhjennä lomake napsauttamalla ”Tyhjennä lomake” -painiketta, jolloin kaikki aiemmin täytetyt kentät tyhjennetään ja tiedot poistetaan.

  Toimita väiteilmoitus napsauttamalla "Seuraava"-painiketta. Sinut ohjataan maksualustalle, ja kun olet antanut maksutiedot, saat vahvistuksen siitä, että prosessi on saatettu onnistuneesti päätökseen. Näyttöön ilmestyy väitenumero, jota on käytettävä viitteenä EUIPO:n kanssa asioitaessa, ja näytöllä näkyy myös toimittamisen päivämäärä ja aika (Keski-Euroopan aikaa). Sivulla on myös "Lataa vastaanottovahvistus" -painike, jonka kautta voit luoda pdf-tiedoston, jossa on hakemuksen vastaanottovahvistus, mahdolliset maksuohjeet ja varsinainen väiteilmoitus.

  Hakemuksen vastaanottovahvistus kannattaa tulostaa tai tallentaa, sillä EUIPO ei toimita siitä muita kappaleita. Ainoastaan sähköisen eCommunication-ilmoituspalvelun käyttäjät saavat vastaanottovahvistuksesta jäljennöksen User Area -tilin Saapuneiden ilmoitusten laatikkoon.

  Sinun kannattaa myös varmistaa, että liitetiedostojen määrä on sama kuin lataamiesi tiedostojen määrä.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.