Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

 

Hae saatavuutta

Mallien suojat myönnetään aikajärjestyksessä. Jos joku on jo rekisteröinyt tai julkistanut mallisi tai samankaltaisen mallin, se ei ole enää saatavilla. Voit säästää aikaa ja rahaa etsimällä mahdollisesti ristiriitaisia malleja jo ennen kuin jätät hakemuksesi.

Voit etsiä veloituksetta. Saamasi tieto on äärimmäisen tärkeää hakemuksesi kannalta. Jos joku omistaa jo mallin, hän saattaa vastustaa sinun malliasi.

On tärkeää, ettet rajoita hakuasi ainoastaan rekisteröityihin malleihin. Kaikki aikaisemmin tunnetuksi tehdyt mallit, vaikka ne olisivat rekisteröimättömiä tai rekisteröityjä mutta rauenneita, voivat olla uhka mallillesi.


Rekisteröidyt mallit

Voit hakea rekisteröityjä malleja kahdessa eri tietokannassa:

Siirry kohtaan eSearch plus, joka on OHIMin tietokanta.

eSearch plus -työkalusta pääsee sen rekisteröityjen yhteisömallien tietokantaan. Sen avulla saat selville, jos joku on jo rekisteröinyt samanlaisen mallin.

Siirry kohtaan Designview, joka on eurooppalainen tavaramerkkien ja mallien tietokanta

Designview-työkalussa on EUIPOn mallitietokanta ja muiden kansallisten rekisterien tietokantoja. Malli, jota on haettu tai joka on rekisteröity kansallisella tasolla ennen malliasi, saattaa uhata hakemustasi.


Rekisteröimättömät mallit

Hae tietoa oman alasi piirissä. Tutki julkaistua kirjallisuutta, käy messuilla ja hae tietoa internetistä.

Oman alasi asiantuntijana tunnet uusimmat malleihin liittyvät suuntaukset ja osaat hyödyntää tätä tietoa. Hakua ei pidä rajata EU:n alueelle: kaikki mallit, jotka on saatettu julkisesti saataville missä tahansa päin maailmaa ja milloin vain, on otettava huomioon, jos on kohtuullista olettaa, että jokin malli on tullut tavallisessa liiketoiminnassa tunnetuksi kyseisen alan toimijoille Euroopan unionissa.

Hakumenetelmät

Hakutulosten analysoinnissa on kiinnitettävä huomiota kahteen olennaiseen tekijään: ajoitukseen ja malliin. Näiden tarkistaminen ei poista riskejä kokonaan mutta vähentää niitä merkittävästi.

Etuoikeus

Rekisteröimättömän mallin oikeudet tulevat voimaan, kun malli tehdään tunnetuksi. Siihen viitataan "tunnetuksi tekemisenä".

Rekisteröidyn mallin suoja tulee voimaan, kun mallille annetaan hakemispäivä.

Pelkkä mahdollisen kilpailijan mallin hakemispäivä ei kuitenkaan ratkaise sitä, kuka on ollut ensimmäinen. Myös mahdollinen etuoikeuspäivä on otettava huomioon.

Mitä etuoikeus tarkoittaa?

Kuka tahansa, joka on tehnyt mallihakemuksen maassa, joka on osapuolena teollisoikeuden suojelemista koskevassa Pariisin yleissopimuksessa tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksessa, voi vaatia etuoikeutta käyttämällä mallihakemustaan rekisteröidyn yhteisömallin hakemuksen perustana.

Tämän etuoikeuden hyödyntämiseksi rekisteröidyn yhteisömallin hakemus on jätettävä kuuden kuukauden kuluessa aiemmasta mallihakemuksesta. Jos etuoikeusvaatimuksesi hyväksytään, mallillasi on rekisteröinnin jälkeen etuoikeus muihin kyseisen kuuden kuukauden jakson aikana jätettyihin hakemuksiin nähden.

Etuoikeutta voi vaatia rekisteröidyn yhteisömallin hakemuslomakkeessa. Ensimmäisen hakemuksen hakemispäivästä tulee ajankohta, jonka perusteella ensimmäisenä hakenut määritellään.

 


Mallin etuoikeusaika

Seuraavat kaksi luetteloa ovat riippuvaisia toisistaan. Ensimmäisen luettelon ensimmäinen kohta liittyy toisen luettelon ensimmäiseen kohtaan ja niin edelleen.

 • 1.7.2015
  Hakemispäivä Yhdysvalloissa

 • 1.10.2015
  Hakemispäivä EUIPOssa

 • 1.11.2015
  Hakemispäivä EUIPOssa


Tässä tapauksessa mallin B haltija voi pyytää mallin A julistamista mitättömäksi, vaikka ajallisesti malli A oli ensimmäinen, jolle haettiin suojaa EU:ssa.

Mallin vertaaminen muihin malleihin

Kun vertaat aiemman mallin ulkomuotoa omaan malliisi, tee kattava vertailu. Jos jokainen mallisi osa esiintyy aiemmassa mallissa, malleja pidetään samanlaisina, joten malliasi ei pidetä uutena.

Vertaaminen on vaikeampaa, jos mallien välillä on eroja, mutta ne ovat silti yleisesti katsoen samankaltaisia. Kysy itseltäsi:

"Välittyykö mallistani asiantuntevalle käyttäjälle erilainen yleisvaikutelma kuin jo olemassa olevasta mallista?"

Näitä kahta käsitettä on syytä selittää hieman.

 • Asiantunteva käyttäjä on henkilö, jolla on jonkin verran tietoa malleista asianomaisella alalla mutta joka ei välttämättä ole suunnittelija, tekninen asiantuntija, valmistaja tai myyjä.
 • Yleisvaikutelma: kun vertaat malleja, yritä olla kiinnittämättä liikaa huomiota sellaisiin tuotteen piirteisiin, jotka eivät tule selkeästi esiin, kun tuotetta käytetään, tai kyseisentyyppisen tuotteen vakiopiirteisiin. Keskity sen sijaan piirteisiin, jotka ovat omalaatuisia tai tavallisesta poikkeavia.

Miten menetellä hakutulosten kanssa?

Jos löydät mallin – rekisteröidyn tai rekisteröimättömän – josta välittyy samanlainen yleisvaikutelma kuin sinun mallistasi, käytettävissäsi on useita vaihtoehtoja:

 • Neuvottelu: ota yhteyttä aiemman mallin haltijaan sopimuksen aikaansaamiseksi (markkinoilla on paljon samanlaisia tai samankaltaisia malleja).
 • Riskialtis rekisteröinti: jätä hakemus ja ota riski, että joku tekee mitättömyysvaatimuksen. Rekisteröidyn yhteisömallin rekisteröinnin vastustamiseen vaikuttaa useita tekijöitä. Aiemman rekisteröidyn tai rekisteröimättömän mallin olemassaolo ei estä sinua jättämästä hakemusta, mutta saatat rikkoa jonkun muun oikeuksia ja joutua oikeustoimien kohteeksi.
 • Riitauttaminen: riitauta ensimmäinen malli.
 • Luovuttaminen: lopeta menettely, koska ristiriidan riski on liian suuri.

Ennen kuin päätät, minkä edellä mainituista vaihtoehdoista valitset, sinun kannattaa pyytää neuvoja ammattilaiselta.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.