Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Uusimiset

Euroopan unionin tavaramerkki (EUTM) on voimassa 10 vuotta. Sen voi uusia rajattomasti 10 vuodeksi kerrallaan. Rekisteröity yhteisömalli (RCD) on voimassa 5 vuotta. Sen voi uusia viideksi vuodeksi kerrallaan siten, että sen voimassaoloaika on enintään 25 vuotta. Uusimispyynnön voi tehdä käyttämällä EUIPO:n online-lomaketta.

Lisätietoja saa tavaramerkkejä ja malleja käsittelevistä ohjeistamme (Guidelines on trademarks and designs).

 
 • Euroopan unionin tavaramerkin uusiminen

  Uusimisprosessi

  Milloin uusimista voi hakea? Kuusi kuukautta ennen rekisteröinnin umpeutumista EUIPO ilmoittaa kirjallisesti haltijalle, tämän edustajalle ja mahdolliselle muulle rekisteröidylle oikeudenhaltijalle (oikeudenhaltijoille), että rekisteröinti on aika uusia.
  Maksut Kuusi kuukautta ennen rekisteröinnin voimassaolon päättymistä voi tehdä uusimispyynnön ja maksaa uusimismaksun. Viimeinen päivä, jona vielä voi pyytää uusimista ja maksaa maksun, on tavaramerkin viimeinen voimassaolopäivä. Kuuden lisäkuukauden armonaika uusimiselle alkaa seuraavana päivänä voimassaolon päättymisestä. Tuolloin veloitetaan 25 %:n lisämaksu.
  Myöhästynyt uusiminen Vaikka pyyntöä ei olisi jätetty ajoissa, uusiminen on silti mahdollista kuuden kuukauden lisäajan kuluessa. Myöhästynyt uusimispyyntö on toimitettava sekä uusimismaksu ja 25 %:n lisämaksu suoritettava tämän jatkoajan kuluessa, joka alkaa tavaramerkin voimassaolon päättymistä seuraavana päivänä.
  Uusimista ei ole toimitettu Jos uusimista ei toimiteta tai jos se toimitetaan jatkoajan päättymisen jälkeen, EUIPO ilmoittaa kirjallisesti Euroopan unionin tavaramerkin haltijalle, että tavaramerkki on mitätöity ja poistettu rekisteristä. Asiasta ilmoitetaan tavaramerkkilehdessä.
   

  Muuntaminen vai uusiminen?
  Jos et halua uusia EU-tavaramerkkiäsi mutta haluat kuitenkin säilyttää oikeutesi joissakin jäsenvaltioissa, voit hakea muuntamista. Pyyntö on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa uusimisen lisäajan päättymisestä.

  Miten tavaramerkki uusitaan?
  Uusimispyynnön voi tehdä verkossa uusimispyyntölomaketta käyttäen. Maksut lasketaan automaattisesti prosessin kuluessa.

  Virasto antaa kirjallisesti virallisen vahvistuksen EU-tavaramerkin haltijalle tai tämän edustajalle muutaman päivän kuluttua EU-tavaramerkin tosiasiallisesta umpeutumispäivästä. Uusiminen tulee voimaan seuraavana päivänä siitä, kun senhetkinen rekisteröinti päättyy. EU-tavaramerkkirekisteri päivitetään, ja asiasta ilmoitetaan tavaramerkkilehdessä

  EU-tavaramerkin osittainen uusiminen
  Voit uusia yhteisön tavaramerkin kokonaisuudessaan tai vain osittain (poistamalla joitakin luokkia).

  Kustannukset
  Maksut on suoritettava euroina. Lisätietoja tavaramerkkejä ja malleja koskevista maksuista.

  Yhteisön tavaramerkin uusimatta jättäminen
  Jos yhteisön tavaramerkkiä ei uusita, se merkitään umpeutuneeksi noin kaksi viikkoa lisäajan päättymisen jälkeen. Mitätöinti tulee kuitenkin voimaan seuraavana päivänä siitä, kun EU-tavaramerkin voimassaolo on umpeutunut. Virasto ilmoittaa asiasta kirjallisesti EU-tavaramerkin haltijalle, ja EU-tavaramerkki poistetaan rekisteristä.

 • Rekisteröidyn yhteisömallin uusiminen

  Uusimisprosessi

  Milloin uusimista voi hakea? Kuusi kuukautta ennen rekisteröinnin umpeutumista EUIPO ilmoittaa kirjallisesti haltijalle, tämän edustajalle ja mahdolliselle muulle rekisteröidylle oikeudenhaltijalle (oikeudenhaltijoille), että rekisteröinti on aika uusia.
  Maksut Uusimispyyntö on toimitettava ja uusimismaksu suoritettava kuuden kuukauden kuluessa ennen voimassaolon umpeutumispäivää, ja niiden täytyy olla toimitettu/maksettu viimeistään sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona suoja päättyy.
  Myöhästynyt uusiminen Vaikka pyyntöä ei olisikaan jätetty ajoissa, uusiminen on yhä mahdollista kuuden kuukauden lisäajan kuluessa. Myöhästyneen uusimispyynnön toimittamisesta sekä uusimismaksun ja 25 %:n lisämaksun suorittamisesta on huolehdittava tämän jatkoajan kuluessa, joka alkaa sen kuukauden viimeistä päivää seuraavana päivänä, jona yhteisömalli on ollut uusittava.
  Uusimista ei ole toimitettu Jos uusimista ei toimiteta tai jos se toimitetaan jatkoajan päättymisen jälkeen, virasto ilmoittaa kirjallisesti rekisteröidyn yhteisömallin haltijalle, että rekisteröity yhteisömalli on mitätöity ja poistettu rekisteristä. Asiasta ilmoitetaan rekisteröityjen yhteisömallien lehdessä.
   

  Miten malli uusitaan?
  Uusimispyynnön voi tehdä verkossa uusimispyyntölomaketta käyttäen. Maksut lasketaan automaattisesti prosessin kuluessa.

  EUIPO antaa kirjallisesti virallisen vahvistuksen rekisteröidyn yhteisömallin haltijalle tai tämän edustajalle muutaman päivän kuluttua yhteisömallin tosiasiallisesta umpeutumispäivästä. Uusiminen tulee voimaan seuraavana päivänä siitä, kun senhetkinen rekisteröinti päättyy. Rekisteröityjen yhteisömallien rekisteri päivitetään, ja asiasta ilmoitetaan rekisteröityjen yhteisömallien lehdessä.

  Kustannukset
  Maksut on suoritettava euroina. Lisätietoja tavaramerkkejä ja malleja koskevista maksuista.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.