Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Tarkennettu hakulomake

Tarkennettu hakulomake on tarkoitettu monimutkaisempiin hakemuksiin. Sinun on käytettävä tätä lomaketta lähettääksesi omat tuotetietosi, käyttääksesi olemassa olevaa mallia hakemuksesi pohjana, vaatiaksesi etuoikeutta ilman sitä tukevaa asiakirja-aineistoa tai maksaaksesi pankkisiirrolla. Sinun pitää olla rekisteröity käyttäjä voidaksesi hakea yhteisömallia. Jos et ole jo rekisteröitynyt, sinun pitää tehdä sisäänkirjautuminen.

Tarkennettuun hakulomakkeeseen pääsee verkkosivustolla seuraavaa polkua:

 1. Valitse Mallit -> Rekisteröi mallisi – Nopeaa ja helppoa -> Hae verkossa. Valitse sitten hakemustyypiksi "Tarkennettu hakulomake" ja klikkaa sinistä "Aloita hakemuksen luominen" -painiketta.
 2. Valitse Mallit -> Reitti rekisteröintiin -> Hae nyt. Valitse hakemustyypiksi "Tarkennettu hakulomake" ja klikkaa sinistä "Aloita hakemuksen luominen" -painiketta.
 3. Valitse Etusivu -> Online-palvelut -> Tee mallia koskeva hakemus – tarkennettu hakulomake. Klikkaa sinistä "Aloita hakemuksen luominen" -painiketta.

Yhteisömallihakemukset EU:n ulkopuolelta
Voit hakea yhteisömallia, jos asut Euroopan unionin ulkopuolella, mutta tässä tapauksessa sinun on nimettävä edustaja.

Lisätietoa mallia koskevien hakemusten tutkimisesta on saatavana hakuohjeissa.

 

Aloita hakemuksen luominen

 • Hakijan tunnus

  Hakijan tunnuksessa voi olla enintään 30 latinalaisiin aakkosiin kuuluvaa kirjainta tai numeroa (a–z, A–Z, 0–9) taikka merkkiä. Älä käytä välilyöntejä.

  Jos sinulla tulee jatkossa kysyttävää mallistasi, mainitse aina OHIMin antama yhteisömallihakemuksen numero.

 • Käytä aiemmin haetun yhteisömallin tietoja pohjana

  Anna aiemman mallin tunnus joko kokonaan tai osittain, niin näyttöön ilmestyy luettelo voimassa olevista malleista. Valitse haluamasi malli ja klikkaa "Tuo"-painiketta. Mallin tuominen hakemuksen pohjaksi nopeuttaa hakemuksen laatimista, kun tietoja täytetään automaattisesti. Eri osia voi muokata uuden mallin tiedoilla.

 • Edustajan tiedot

  Edustaja voidaan lisätä kahdella tavalla.

  Aiemman edustajan lisääminen
  Anna edustajan nimi, niin näyttöön ilmestyy luettelo aiemmista edustajista. Valitse haluamasi vaihtoehto ja klikkaa "Tuo"-painiketta. Edustajan tiedot tulevat näkyviin. Jatka klikkaamalla "Lisää"-painiketta.

  Uuden edustajan lisääminen

  1. Klikkaa "Luo uusi" -painiketta ja kirjaa tiedot käsin.
  2. Valitse pudotusvalikosta edustajan tyyppi
  3. Täytä lomakkeen muut osat (pakolliset kentät on merkitty tähdellä *).
  4. Jatka klikkaamalla "Lisää"-painiketta.

  Kun valitaan "Työntekijöiden edustaja", näyttöön ilmestyy "Taloudelliset yhteydet" -valintaruutu. Jos rastitat ruudun, sinun on täytettävä kaksi lisäkenttää, joista ensimmäisessä kuvataan, minkätyyppinen taloudellinen yhteys sinulla on hakijaan (esim. työntekijä tai liikekumppani), ja toiseen merkitään työnantajasi nimi. Luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden puolesta toimivien työntekijöiden on toimitettava allekirjoitettu valtakirja, joka liitetään asiakirjoihin.

 • Hakijan tiedot

  Hakija voidaan lisätä kahdella tavalla.

  Aikaisemman hakijan lisääminen
  Anna hakijan nimi, niin näyttöön ilmestyy luettelo aiemmista hakijoista. Valitse haluamasi vaihtoehto ja klikkaa "Tuo"-painiketta. Hakijan tiedot tulevat näkyviin. Jatka klikkaamalla "Lisää"-painiketta.

  Uuden hakijan lisääminen

  1. Klikkaa "Luo uusi" -painiketta ja kirjoita tiedot käsin.
  2. Valitse pudotusvalikosta hakijan tyyppi
  3. Täytä lomakkeen muut osat (pakolliset kentät on merkitty tähdellä *).
  4. Jatka klikkaamalla "Lisää"-painiketta
 • Kielet

  Ensimmäinen kieli
  Valitse pudotusvalikosta kieli, jota haluat käyttää hakemuksessasi (ensimmäinen kieli). Voit valita minkä tahansa EU:n 23 kielestä.

  Toinen kieli
  Sinun on valittava toiseksi kieleksi jokin OHIMin viidestä työkielestä (DE, EN, ES, FR tai IT). Toinen kieli ei saa olla sama kuin ensimmäiseksi kieleksi valittu kieli. Huomaa, että malliasi vastaan voidaan tehdä väite tällä toiseksi valitsemallasi kielellä.

  Jos haluat saada virallisen kirjeenvaihdon toiseksi valitsemallasi kielellä, valitse tätä koskeva valintaruutu.

 

Lisää mallia esittävä kuva

 • Mallia/malleja koskevat tiedot

  Voit lisätä malliasi esittäviä kuvia kahdella tavalla:

  • lisäämällä kuvia (JPEG-muodossa)
  • lisäämällä 3D-esityksestä luodun kolmiulotteisen dynaamisen esityksen tai staattisia esityksiä.

  Kuvat
  Lataa mallin kuvia vetämällä niitä hiirellä tai selaamalla tietokoneesi kansioita ja siirtämällä niistä. Voit ladata enintään seitsemän suojattua kuvaa ja enintään kolme suojaamatonta kuvaa.

  Suojaamattomia kuvia voi ladata vasta, kun on ladannut seitsemän suojattua kuvaa.

  Kuvia koskevat vaatimukset:

  • 2 MB/kuva
  • JPEG-tiedostomuoto,
  • RGB-värit, CMYK-värit (muunnetaan RGB:ksi, mikä voi vaikuttaa väreihin), harmaasävyasteikko, mustavalkoinen tai värimallit. Jotta värit eivät muuntuisi automaattisesti ja jotta niiden toistotarkkuus ruudulla säilyisi, suositellaan käyttämään mieluummin RGB- kuin CMYK-kuvia. Dynaamisten 3D-kuvien JA muiden staattisten kuvakulmien lataamisessa on rajoituksia.
  • Tulostusresoluutio: 72–300 dpi
  • Kuvan enimmäiskoko: 5 000 x 5 000 pikseliä
  • Progressiiviset JPEG-kuvat muunnetaan tavanomaisiksi kuviksi.

  Liitteitä koskevat vaatimukset (etuoikeutta koskevat vaatimukset, näytteillepanoon perustuva etuoikeus, työntekijöiden edustajien yleiset valtakirjat):

  • PDF,
  • JPEG.

  Huomattavaa
  Kuvan taustan on oltava neutraali ja kuvan on oltava laadultaan sellainen, että kaikki haettavaan suojaan liittyvät yksityiskohdat erottuvat selvästi. Kuvaa on voitava pienentää tai suurentaa rekisteriin viemiseksi ja julkaistavaksi sellaisenaan yhteisömallien julkaisussa.

  Mallia esittävässä kuvassa ei saa olla selittävää tekstiä, sanoja, symboleja tai numerointia.

  Toistuvasti esiintyvät pintakuviot: Kun rekisteröintiä haetaan toistuvan pintakuvion sisältävälle mallille, on kuvion oltava näkyvissä kokonaisuudessaan mallia esittävässä kuvassa ja toistuvaa pintakuviota täytyy näkyä siinä riittävästi.

  Kirjasinlajit: Kun rekisteröintiä haetaan typografisia kirjasinmalleja sisältävälle mallille, tulee mallia esittävään kuvaan sisältyä sarja kaikista aakkosten kirjaimista suur- ja pienaakkosin tarpeen mukaan sekä kaikista arabialaisista numeroista ja vielä viisi riviä tekstiä, kaikki pistekoolla 16.

  Suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota näihin vaatimuksiin. Kokemuksen mukaan näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen on yleisin puutteellisen hakemuksen syy, ja se aiheuttaa väistämättä lisätyötä ja vie käyttäjiltä huomattavasti aikaa hukkaan.

  Mallin piirteiden tunnistamista auttavien muiden elementtien käyttö
  Mallia esittävä kuva on rajoitettava niihin ominaispiirteisiin, joille suojaa haetaan. Siihen voi kuitenkin sisältyä muitakin elementtejä, jotka auttavat tunnistamaan ne mallin ominaisuudet, joille suojaa haetaan. Hakijan vastuulla on käyttää esimerkiksi pisteviivaa ja rajauksia siten, että käy selvästi ilmi, mille ominaisuuksille suojaa haetaan.

  Jos haluat korostaa tiettyä mallin osaa joko osoittaaksesi, että haet suojaa vain kyseiselle osalle tai että juuri sille et halua hakea suojaa, voit toimia seuraavalla tavalla:

  • katkoviivoilla osoitetaan osat, joille ei haeta suojaa;

  • rajaamalla ympäröidään piirteet, jotka halutaan suojata;

  • suojan ulkopuolelle jäävät ominaisuudet merkitään värivarjostuksin tai sumentamalla;

  • viivoilla rajataan mallin koko pituudelta se osa, jolle suojaa ei haeta.

  Mallia esittävissä kuvissa ei saa käyttää selittäviä tekstejä, sanoja eikä ylimääräisiä symboleja.

  Mitä hyötyä suojaamattomista kuvista on?

  • Ne katsotaan jätetyiksi hakulomakkeen yhteydessä, eli niitä voidaan käyttää osana etuoikeutta koskevaa vaatimusta myöhemmässä hakemuksessa.
  • Niitä voidaan käyttää havainnollistamaan mallia, mikä voi auttaa hakemuksenkäsittelijää hänen arvioidessaan suojattuja kuvia.
  • Hakija voi tarkastella kuvia lataamisen jälkeen ja muuttaa suojaamattoman kuvan suojatuksi tai päinvastoin.

  Huomautus: Suojaamattomat kuvat ovat saatavilla eSearch-hakupalvelussa vain mallisuojan haltijoille.

  Dynaamiset kolmiulotteiset esitykset
  Sähköiseen yhteisömallihakemukseen on hyväksytty uusi työkalu, jolla hakemukseen voidaan saada kuvia: dynaamiset 3D-esitykset. Jos lataat dynaamisen 3D-esityksen tietokoneeltasi OBJ-, STL- tai X3D-muodossa, pystyt tekemään staattisia näkymiä mallin suojatuista tai suojaamattomista kuvista.

  Dynaamisissa 3D-esityksissä simuloidaan 3D-kuvakulmia 2D-tasolla (näytöllä), kun kuvaa manipuloidaan (liikuttamalla, lähentämällä tai loitontamalla) niin, että malli näkyy eri kuvakulmista. 3D-esityksestä kaapattuja kuvia ei voi manipuloida (staattiset näkymät), ja ne lisätään lomakkeeseen asianomaista mallia esittävänä kuvana.

  Lataa dynaamisia 3D-esityksiä mallistasi hiirellä vetämällä tai selaamalla tietokoneesi kansioita.

  Dynaamiset 3D-esitykset – tekniset ominaisuudet
  Kun olet ladannut dynaamisen 3D-esityksen yhteisömallin hakulomakkeelle, se näkyy seuraavin teknisin ominaisuuksin:

  • harmaasävyinen tausta;
  • varsinainen dynaaminen 3D-kuva on valkoinen;
  • dynaamisia 3D-kuvia voidaan ladata seuraavissa kolmessa muodossa: OBJ, STL tai X3D;
  • enimmäiskoko kolmiulotteisten (3D-) mallien liitteille - OBJ, STL, X3D- (mallin kuvakulmia varten): 20MB
  • dynaamisista 3D-kuvista tehdyt staattiset kuvat ovat yksivärisiä (vain mustavalkoisia);
  • varjostus: dynaamista 3D-kuvaa korostetaan valonlähteellä käyttäjän perspektiivistä;
  • pikselikoko on kiinteä 490 x 315. Ruudussa dynaamiselle 3D-kuvalle käytettävissä oleva tila säilyy vakiona, vaikka selainta pienennetään tai suurennetaan.
  • dynaamista 3D-kuvaa käytettäessä kaikki staattiset kuvat on otettava 3D-kuvasta.

  Huomaa: Internet Explorer 10 tai aikaisempi versio ei tue tiedostotyyppiä X3D.

  Huomautus: Pintakuviosta muodostuvat tai pintakuvion sisältävät mallit toimitetaan ilman dynaamisia 3D-esityksiä.

  Huomaa: Binaarisia STL-tiedostoja ei tueta. Voit muuttaa binaarisen STL-tiedoston STL-vakiotiedostoksi muuntamisvälineitä käyttäen.

  Mitä hyötyä dynaamisten 3D-kuvien käytöstä on?

  • Kun malli julkaistaan, se näkyy eSearch-hakupalvelussa ja se on hakemuksen käsittelijöiden lisäksi myös kaikkien asiasta kiinnostuneiden osapuolten, kuten kolmansien osapuolten ja tuomareiden, käytettävissä.
  • Tällöin on selvää, että staattiset kuvat ovat yhdestä ja samasta mallista.
  • Se auttaa ymmärtämään, miten erilaiset staattiset kuvat liittyvät toisiinsa.
  • On erittäin epätodennäköistä, että mallin esittely jäisi puutteelliseksi, mistä on hyötyä sekä hakijoille että OHIMille.

  Miten dynaamista 3D-kuvaa liikutetaan?
  3D-kuvan avulla malli voidaan esittää eri kuvakulmista.

  Dynaamisen 3D-kuvan liikuttaminen
  Käytä näppäimistön nuolinäppäimiä (vasen, oikea, ylös, alas) ja/tai zoomaustoimintoa.

  Näppäinkomennot
   

  Tai käytä hiirtä ja klikkaa varsinaista kuvaa.

  3D-mallin dynaaminen kuva
   

  Kuvakulmien muuttaminen on helpompaa, kun käytät vaihtoehtoa "Perusnäppäinkomennot" ja valitset yhden kuvan.

  Perusnäppäinkomennot
   

  Näin luodaan kuvia haluamastasi kuvakulmasta
  Tähän on kaksi tapaa.


  Kuvakulma
  Ennalta määritetyt kuvakulmat
  • Kun kuvakulma on valittu dynaamisesta 3D-kuvasta, klikkaa "Luo esitys tästä kuvakulmasta" -painiketta. Kuva ilmestyy näyttöön alla esitetyllä tavalla.  •  
  • Klikkaamalla "Luo kuvat ennalta määritetyistä kuvakulmista" -painiketta voit luoda automaattisesti kaikki seitsemän esitystä, jotka näytetään perusnäppäinkomennoilla. Alla olevat kuvat ilmestyvät näytölle.  •  

  Voit luoda enintään seitsemän suojattua kuvaa sekä käyttää toimintoa myös kolmen suojaamattoman kuvan luomiseen.

  Siirrä, poista tai avaa kuva
  Klikkaamalla "Siirrä"-kuvaketta kuvassa voit muuttaa mallia esittävien kuvien järjestystä tai vaihtaa suojaamattomia kuvia suojattuihin.

  Klikkaamalla "Poista"-kuvaketta kuvassa voit poistaa mallia esittävän kuvan.

  Klikkaa ladattua kuvaa ja avaa se täydessä koossa.

 

Valitse tuotenimikkeesi

 • Tuotenimike (-nimikkeet) / Locarnon luokitus

  Tuotenimike
  Tuotenimike on lisättävä. Tämä ei vaikuta rekisteröidyn yhteisömallin suojan laajuuteen, mutta on tarpeen oikeudellisista syistä. On erittäin suositeltavaa, että tuotenimike valitaan EuroLocarno-tuoteluettelosta. Muuten rekisteröinti voi viivästyä termien käännöstyön takia.

  Tuotenimike on annettava kullekin haettavalle mallille.

  Jos päätät olla käyttämättä EuroLocarno-tuoteluetteloa, oman tuotenimikkeesi on oltava sanamuodoltaan sellainen, että siitä ilmenee selvästi tuotteen/tuotteiden luonne.

  Luokitus
  Jos käytät EuroLocarno-tuoteluetteloa, näet automaattisesti, mihin luokkaan tuote kuuluu.

  Jos käytät omaa tuotenimikettä, voit antaa luokitustiedot myös teollismallien kansainvälisen luokituksen (Locarnon luokituksen) perusteella. Useita malleja sisältävässä hakemuksessa tuotteiden, joihin mallit on tarkoitus sisällyttää tai joissa malleja aiotaan käyttää, täytyy kuulua luokituksessa samaan luokkaan (ellei kyseessä ole koriste).

 • Näin lisätään tuotenimike

  Ennen tuotenimikkeen lisäämistä on tärkeää ottaa huomioon, että

  • yhdellä mallilla voi käyttää enintään viittä termiä
  • useita malleja sisältävässä hakemuksessa kaikkien termien on oltava samasta luokasta, lukuun ottamatta luokkaa 32, jonka voi antaa lisäksi (koska koristeet sisältyvät luokkaan 32).

  Tuotenimikkeen ja Locarnon luokituksen voi lisätä kolmella eri tavalla:

  1. Anna tuotenimike, jota mallisi vastaa, ja klikkaa "Lisää"-painiketta. Termi täydennetään ja tarkistetaan automaattisesti Locarnon luokituksen perusteella.

   Locarnon luokitus
    

   Jos tuotenimike näkyy vihreässä laatikossa, termi on hyväksytty asianmukaisesti. Luokka- ja alaluokkanumerot ilmestyvät automaattisesti vasemmalla olevaan Locarnon luokitus -sarakkeeseen.

   Locarnon luokituksen mukaiset termit
    
  2. Klikkaamalla "Selaa"-painiketta Eurolocarno-tuotenimikkeiden luettelo ilmestyy kokonaisuudessaan modaaliseen ikkunaan.

   Locarnon luokitus

   Valitse tuotenimikkeesi
    

   Tämän työkalun avulla voit valita sopivat tuotenimikkeet sekä luokat ja alaluokat. Näppäile tuotenimike hakupalkkiin ja klikkaa "Hae"-painiketta tai hae luokan/alaluokan perusteella.

   Hae tuotenimikettä
    

   Kaikki hakutulokset luokkineen ja alaluokkineen ilmestyvät näytölle. Valitse sopiva tuotenimike rastittamalla se luettelon vasemmalla puolella olevista valintaruuduista. Kun valinta on tehty, voit tarkastella koko luetteloa klikkaamalla "Tarkastele valintaasi" -painiketta tai "Seuraava"-painiketta. Viimeistele valinta klikkaamalla "Jatka"-painiketta ja lisää termit yhteisömallihakemukseesi.

   Jos termi on hyväksytty asianmukaisesti, tuotenimike näkyy vihreällä katkoviivalla reunustetussa laatikossa ja luokka- ja alaluokkanumerot näkyvät automaattisesti vasemmalla olevassa "Locarnon luokitus" -sarakkeessa.

   Hyväksyttyjen termien luettelo
    
  3. "Anna omat termit" Tämän vaihtoehdon kautta voit antaa oman tuotenimikeluettelosi. Voit halutessasi merkitä kullekin tuotenimikkeelle myös Locarnon luokituksen mukaisen luokka- ja alaluokkanumeron.

   Huomautus: Kaikki tuotenimikkeet on erotettava toisistaan puolipisteellä.

   Mahdollisuus antaa oma tuotenimikeluettelo
    

   Jos termi on hyväksytty asianmukaisesti, tuotenimike näkyy vihreällä katkoviivalla reunustetussa laatikossa ja luokka- ja alaluokkanumerot näkyvät automaattisesti vasemmalla olevassa "Locarnon luokitus" -sarakkeessa.

   Jos nimike edellyttää hakemuksenkäsittelijän hyväksyntää, se on merkitty punaisilla katkoviivasulkeilla.

   Termiä voi muokata tai sen voi poistaa klikkaamalla näitä toimintopalkin kuvakkeita.

   Termien hyväksyminen
 • Lykkääminen ja kuvaus

  Lykkääminen
  Lähettäessäsi yhteisömallia koskevan hakemuksen voit pyytää sen julkaisemisen lykkäämistä enintään 30 kuukaudeksi. Näin mallisi voidaan pitää salaisena siihen asti, kun olet valmis tekemään sen tunnetuksi.

  Asiaankuuluvat maksut mallin julkaisemisesta on maksettava lykkäämisajan jälkeen. Julkaisemismaksu voidaan myös maksaa yhdessä lykkäämismaksun kanssa hakemusta toimitettaessa. Jos kuitenkin päätät olla julkaisematta mallia, julkaisemismaksua ei palauteta.

  Jos päätätkin lopulta olla julkaisematta rekisteröityä yhteisömallia lainkaan etkä ole maksanut julkaisemismaksua, rekisteröinti raukeaa 30 kuukauden lykkäämisajan jälkeen.

  Miten keskeytän mallin julkaisemisen lykkäämisen
  Voit keskeyttää lykkäämisen milloin tahansa User Area -käyttäjäalueellasi.

  Jos haluat keskeyttää rekisteröidyn yhteisömallin julkaisemisen lykkäämisen, navigoi sivustolla seuraavasti:

  1. Mene User Area -käyttäjäalueellesi ja näpäytä kohtaa Dashboard / Ohjausnäkymä.
  2. Näpäytä kohtaa Confidential RCDs / Salassa pidettävä yhteisömalli ja valitse asiaankuuluva rekisteröity yhteisömalli. Kun valitset sen, sinut ohjataan takaisin eSearch-sovellukseen.

   Lykkääminen
    
  3. Mene toiseen eSearchin osioon, jonka otsikkona on Actions and communications, ja näpäytä RCD-painiketta.
  4. Näpäytä osion Examination alla kohtaa Publish deferred design.

   Lykkääminen
    
  5. Täytä lomake.
  6. Näpäytä kohtaa Confirm lähettääksesi pyyntösi. EUIPO saa pyynnön ja käsittelee sen. Voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin uusi viesti ilmestyy sinulle saapuviin viesteihin Communications-osiossa.

  Selitys
  Jos haluat, voit lisätä mallisi kuvaa koskevan selityksen, mutta se ei ole pakollista.

   

  Yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan hakemus voi sisältää mallia kohti yhden enintään 100 sanaa sisältävän selityksen, joka koskee mallin esittämistä tai mallikappaletta. Selityksessä on viitattava ainoastaan piirteisiin, jotka ilmenevät mallia esittävistä kuvista tai mallikappaleesta. Selitys ei saa sisältää toteamuksia mallin väitetystä uutuudesta tai yksilöllisestä luonteesta taikka sen teknisestä merkityksestä.

  Vastaväitettä ei kuitenkaan esitetä, vaikka selitys ei olisikaan asetuksen mukainen. Selitystä ei tutkita, mutta käsittelijä voi käyttää sitä epäselvyyksien selvittämiseksi. Esimerkiksi jos kahdessa kuvassa on erilaiset kortit, käsittelijän on esitettävä vastaväite, mutta jos selityksessä kerrotaan, että kuvissa näytetään saman kortin kaksi eri puolta, vastaväitettä ei ole tarpeen esittää.

  Huomaa: Selityksiä ei oteta vastaan sen päivämäärän jälkeen, jona hakemus toimitetaan.

  Lykkääminen
 • Mallin luojaa/luojia koskevat tiedot

  Tämä osa on valinnainen, ja sillä pyritään yhdistämään mallin luoja asiaankuuluvaan malliin. Jos kuitenkin valitset "Luo uusi", mallin luojasta on annettava seuraavat tiedot:

  • joko yksittäisen luojan suku- ja etunimi tai
  • luojaryhmän käyttämä nimi, jos on kysymyksessä ryhmä.
  Mallin luojan tiedot

  Lisää mallin luoja
   

  Jos OHIM on antanut aiemmin tunnuksen kyseiselle mallin luojalle, anna tämä tunnus, jolloin tiedot tuodaan automaattisesti tietokannasta.

  Jos mallin luoja on luopunut oikeudestaan tulla mainituksi, rastita kyseinen ruutu ("Luopuminen").

  Luopuminen
 

Vaadi etuoikeutta

 • Haluan vaatia etuoikeutta

  Jos olet hakenut samaa mallia kuuden edellisen kuukauden aikana, voit hakea etuoikeutta klikkaamalla "Lisää etuoikeus" -painiketta:

  Etuoikeusnumeron tai mallin tunnuksen antaminen Lisätietoja etuoikeutta koskevasta vaatimuksesta
  • valitse pudotusvalikosta kohta "Maa, jossa ensimmäinen hakemus on tehty"
  • anna etuoikeusnumero tai mallin tunnus (jos mallia koskevat tiedot ovat saatavilla DesignView-tietokannassa, ne täydentyvät kenttään automaattisesti) ja klikkaa "Tuo"-painiketta tai
  • kirjaa tiedot käsin klikkaamalla "Luo manuaalisesti" -painiketta
  • lisää hakemuksen tekopäivä ja hakemuksen numero.

  Huomautus: Jos ensimmäistä hakemusta ei ole tehty jollakin EU:n virallisella kielellä, liitteenä on toimitettava jäljennös käännöksestä.

  Vaadi etuoikeutta myöhemmin
  Rastita "Lisää etuoikeus"-painikkeen vieressä oleva valintaruutu, jos haluat vaatia etuoikeutta myöhemmin (mahdollista enintään kuukausi hakemuspäivän jälkeen).

  Vaadi etuoikeutta myöhemmin
 • Näytteillepanoon perustuvaa etuoikeutta koskeva vaatimus

  Näytteillepanoon perustuvaa etuoikeutta koskeva vaatimus hakemuksessa
  Klikkaamalla "Lisää näytteillepanoon perustuva etuoikeus" -painiketta voit lisätä näytteillepanoon perustuvaa etuoikeutta koskevan vaatimuksen hakemukseesi. Tästä avautuu hakemukseen uusi osio.

  1. Valitse näyttelyn nimi pudotusvalikosta.
  2. Lisää ensimmäisen kerran tunnetuksi tulemisen päivämäärä.
  3. Valitse vaihtoehdoista, liitetäänkö tarvittavat asiakirjat hakemukseen mukaan vai toimitetaanko ne vasta myöhemmin (enintään kolme kuukautta hakemuspäivän jälkeen).
  4. Klikkaa painiketta "+ Lisää".
  Näytteillepanoon perustuva etuoikeus
   

  Vaadi näytteillepanoon perustuvaa etuoikeutta myöhemmin
  Rastita "Lisää näytteillepanoon perustuva etuoikeus" -painikkeen vieressä oleva valintaruutu, jos haluat vaatia näytteillepanoon perustuvaa etuoikeutta myöhemmin (mahdollista enintään kuukausi hakemuspäivän jälkeen).

  Huomautus: Vain hyvin pieni osa näyttelyistä, erityisesti maailmannäyttelyistä, kuuluu tämän säännöksen soveltamisalaan. Lisätietoa on saatavilla maailmannäyttelyiden kattojärjestön BIE:n (Bureau International des Expositions) verkkosivuilta.

  Näytteillepanoon perustuva etuoikeus
 

Viimeistele hakemuksesi

 • Tallenna malli ja kopioi aiemmasta mallista

  Tallenna hakemus, kun olet lisännyt kaikki tarvittavat tiedot mallista. Näet sen jälkeen yhteenvedon mallia koskevista tiedoista, ja voit muokata tietoja.

  Mallia/malleja koskevat tiedot
   

  Voit lisätä uuden mallin klikkaamalla "Lisää uusi" -painiketta, tai voit kopioida aiemmin syöttämäsi mallin tiedot klikkaamalla "Kopioi aiemmasta mallista" -painiketta. Jos olet antanut jo useamman kuin yhden mallin, voit valita sen mallin numeron, jonka tiedot haluat kopioida.

 • Luonnokset (tallenna hakemukseni luonnoksena)
  Kun täytät hakulomaketta, voit tallentaa jo tekemäsi työn milloin tahansa tallentamalla hakemuksen luonnoksena. Klikkaa "Tallenna hakemus" -painiketta (kuvake ) hakulomakkeen oikeanpuolisessa sarakkeessa. Pääset takaisin luonnokseen käyttäjäalueen "Luonnokset"-osiosta.
 • Tyhjennä hakulomake

  Jos haluat aloittaa hakemuksesi alusta, klikkaa "Tyhjennä lomake" -painiketta, jolloin kaikki aiemmin täytetyt kentät tyhjennetään ja tiedot poistetaan.

 • Tulosta hakemus

  Voit tulostaa hakulomakkeen milloin tahansa hakemusta tehdessäsi.

 • Vahvistus

  Tarkista omat tietosi ja mallia koskevat tiedot
  Näet tässä vaiheessa tiedot, jotka olet toimittamassa hakemuksen mukana. Voit vielä muuttaa niitä valitsemalla "Mallia koskevat tiedot" ennen hakemuksen jättämistä.

 • Allekirjoitus

  Täyttämällä kentät "Etu- ja sukunimi" sekä "Allekirjoittajan asema" vahvistat, että olet tarkistanut tiedot ja haluat jättää hakulomakkeen.

  Allekirjoitus
   

  Voit lisätä yhden henkilön ylimääräiseksi allekirjoittajaksi.

  Huomautus: Muista, että ainoastaan yksi luonnollinen henkilö voi allekirjoittaa hakulomakkeen.

  Kun hakemus on tarkistettu, klikkaa "Vahvista ja maksa" -painiketta.


   

  Sinun on valittava haluamasi maksutapa maksuikkunasta. Jos maksat tilisiirrolla, on suositeltavaa ottaa maksutapahtuman arkistointitunnus muistiin, sillä sen avulla maksusi on helpompi tunnistaa.

  Hakemuksesi lähetetään, kun klikkaat "Vahvista maksu" -painiketta sekä seuraavan ikkunan "Jatka"-painiketta.

 • Mitä tapahtuu sen jälkeen kun hakulomake on toimitettu?

  Kun hakemus on jätetty, saat vahvistuksen siitä, että hakemukseksi on jätetty asianmukaisesti, ja lisäksi saat virallisen hakemusnumeron. Sinun on myös ladattava virallinen kuitti ja vahvistus pdf-tiedostona. Ota huomioon, ettei OHIM anna vastaanottokuitista kopioita.

  vahvistus hakemuksen asianmukaisesta jättämisestä
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.