Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Nelivaiheinen hakulomake

Nelivaiheisella hakulomakkeella on helppo hakea yhteisömallin rekisteröintiä millä tahansa EU:n 23 kielestä. Lomake on tarkoitettu nopeutettuun Fast Track -menettelyyn, johon sisältyvät ohjaustoiminto ja automaattinen täydennystoiminto ja jonka avulla mallin saa rekisteröityä kahdessa päivässä tai jopa nopeammin.

Nelivaiheiseen hakulomakkeeseen pääsee verkkosivustolla seuraavasta polusta:

 1. Valitse Mallit -> Rekisteröi mallisi – Nopeaa ja helppoa -> Hae verkossa. Valitse sitten hakemustyypiksi nelivaiheinen hakulomake ja klikkaa sinistä "Aloita hakemuksen laatiminen" -painiketta.
 2. Valitse Mallit -> Reitti rekisteröintiin -> Tee hakemus. Valitse hakemustyypiksi nelivaiheinen hakulomake ja klikkaa sinistä "Aloita hakemuksen laatiminen" -painiketta.
 3. Valitse Etusivu -> Online-palvelut -> Tee rekisteröityä yhteisömallia koskeva hakemus – Nelivaiheinen hakulomake. Valitse sininen "Aloita hakemuksen laatiminen" -painike.

Lisätietoa mallia koskevien hakemusten tutkimisesta on saatavana hakuohjeissa


Vaihe 1: Mallin tiedot

 • Kielet ja hakijan tunnus

  Ensimmäinen kieli
  Valitse ensimmäiseksi kieleksi "Tee hakemus" -sivulta minkä tahansa EU:n 23 kielestä.

  Toinen kieli
  Toiseksi kieleksi on valittava jokin viraston viidestä työkielestä (DE, EN, ES, FR tai IT). Toinen kieli ei saa olla sama kuin ensimmäiseksi kieleksi valittu kieli. Huomaa, että mallisi voidaan riitauttaa tällä toiseksi valitsemallasi kielellä. Jos haluat saada virallisen kirjeenvaihdon toiseksi valitsemallasi kielellä, valitse tätä koskeva valintaruutu.

  Huomaa: Jos valitsemasi ensimmäinen kieli on jokin viraston viidestä virallisesta työkielestä, et voi valita virallista kirjeenvaihtoa toisella kielelläsi. Tässä tapauksessa valintaruutua ei näy.

  Hakijan tunnus
  Hakijan tunnuksessa voi olla enintään 30 latinalaisiin aakkosiin kuuluvaa kirjainta tai numeroa (a–z, A–Z, 0–9) taikka merkkiä. Älä käytä välilyöntejä.

  Jos sinulla on jatkossa kysyttävää mallistasi, mainitse aina viraston antama yhteisömallihakemuksen numero.

 • Mallia (malleja) koskevat tiedot

  Voit lisätä malliasi esittäviä kuvia kahdella tavalla:

  • lisäämällä kuvia (JPEG-muodossa)
  • lisäämällä kolmiulotteisen dynaamisen esityksen ja siitä tehtyjä staattisia kuvia.

  Kuvat
  Lataa mallin kuvia vetämällä niitä hiirellä tai selaamalla tietokoneesi kansioita ja siirtämällä niistä. Voit ladata enintään seitsemän suojattua kuvaa ja enintään kolme suojaamatonta kuvaa.

  Suojaamattomia kuvia voi ladata vasta, kun on ladannut seitsemän suojattua kuvaa.

  Kuvia koskevat vaatimukset:

  • 2 MB/kuva
  • JPEG-tiedostomuoto
  • RGB-värit, CMYK-värit (muunnetaan RGB-väreiksi, mikä voi vaikuttaa väreihin), harmaasävyasteikko, mustavalkoinen tai värimallit. Jotta värit eivät muuntuisi automaattisesti ja jotta niiden toistotarkkuus ruudulla säilyisi, suositellaan käyttämään mieluummin RGB- kuin CMYK-kuvia. Dynaamisten 3D-kuvien JA muiden staattisten kuvakulmien lataamisessa on rajoituksia.
  • Tulostusresoluutio: 72–300 dpi
  • Kuvan enimmäiskoko: 5 000 x 5 000 pikseliä
  • Progressiiviset JPEG-kuvat muutetaan tavanomaisiksi kuviksi.

  Liitteitä koskevat vaatimukset (etuoikeutta koskevat vaatimukset, näyttelyyn liittyvä etuoikeus, työntekijäedustajien yleiset valtuutukset):

  • PDF
  • JPEG.

  Huomattavaa
  Kuvan taustan on oltava neutraali ja kuvan on oltava laadultaan sellainen, että kaikki haettavaan suojaan liittyvät yksityiskohdat erottuvat selvästi. Kuvaa on voitava pienentää tai suurentaa rekisteriin viemiseksi ja julkaistavaksi sellaisenaan yhteisömallilehdessä.

  Mallia esittävässä kuvassa ei saa olla selittävää tekstiä, sanoja, symboleja tai numerointia.

  Toistuvasti esiintyvät pintakuviot: Kun rekisteröintiä haetaan toistuvan pintakuvion sisältävälle mallille, on kuvion oltava näkyvissä kokonaisuudessaan mallia esittävässä kuvassa ja toistuvaa pintakuviota täytyy näkyä siinä riittävästi.

  Kirjasintyyppi: Kun rekisteröintiä haetaan typografisia kirjasinmalleja sisältävälle mallille, tulee mallin kuvaukseen sisältyä sarja kaikista aakkosten kirjaimista suur- ja pienaakkosin tarpeen mukaan sekä kaikista arabialaisista numeroista ja viisi riviä tekstiä, kaikki pistekoolla 16.

  Suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota näihin vaatimuksiin. Kokemuksen mukaan näiden vaatimusten noudattamatta jättäminen on yleisin syy siihen, että virasto katsoo hakemuksen puutteelliseksi, ja se aiheuttaa väistämättä lisätyötä ja tuhlaa huomattavasti käyttäjien aikaa.

  Muiden mallin piirteiden tunnistamista auttavien elementtien käyttö
  Mallin kuvaus on rajoitettava piirteisiin, joille suojaa haetaan. Siihen voi kuitenkin sisältyä muitakin elementtejä, jotka auttavat tunnistamaan ne mallin ominaisuudet, joille suojaa haetaan. Hakijan vastuulla on käyttää esimerkiksi pisteviivaa ja rajauksia siten, että käy selvästi ilmi, mille ominaisuuksille suojaa haetaan.

  Jos haluat korostaa tiettyä mallin osaa joko osoittaaksesi, että haet suojaa vain kyseiselle osalle tai että juuri sille et halua hakea suojaa, voit toimia seuraavalla tavalla:

  • katkoviivoilla osoitetaan osat, joille ei haeta suojaa;

  • rajaamalla ympäröidään piirteet, jotka halutaan suojata;

  • suojan ulkopuolelle jäävät osat merkitään värivarjostuksin tai sumentamalla;

  • erottamalla osoitetaan, että suojaa ei haeta mallin täsmälliselle pituudelle.

  Mallia esittävissä kuvissa ei saa käyttää selittäviä tekstejä, sanoja eikä ylimääräisiä symboleja.

  Mitä hyötyä suojaamattomista kuvista on?

  • Ne katsotaan jätetyiksi hakulomakkeen yhteydessä, eli niitä voidaan käyttää osana etuoikeutta koskevaa vaatimusta myöhemmässä hakemuksessa.
  • Niitä voidaan käyttää havainnollistamaan mallia, mikä voi auttaa hakemuksen käsittelijää hänen arvioidessaan suojattuja kuvia.
  • Hakija voi tarkastella kuvia lataamisen jälkeen ja muuttaa suojaamattoman kuvan suojatuksi tai päinvastoin.

  Huomaa: Suojaamattomat kuvat ovat saatavilla eSearch-haussa vain mallisuojan haltijoille.

  Dynaamiset kolmiulotteiset esitykset
  Sähköiseen yhteisömallihakemukseen on hyväksytty uusi työkalu, jolla hakemukseen voidaan saada kuvakulmia: dynaamiset 3D-esitykset. Jos lataat dynaamisen 3D-esityksen tietokoneeltasi OBJ-, STL- tai X3D-muodossa, pystyt tekemään staattisia näkymiä mallin suojatuista tai suojaamattomista kuvista.

  Dynaamisissa 3D-esityksissä simuloidaan 3D-kuvakulmia 2D-tasolla (näytöllä), kun kuvaa manipuloidaan (liikuttamalla, lähentämällä tai loitontamalla) niin, että malli näkyy eri kuvakulmista. 3D-esityksestä kaapattuja kuvia ei voi manipuloida (staattiset näkymät), ja ne lisätään lomakkeeseen asianomaista mallia esittävänä kuvana.

  Lataa dynaamisia 3D-esityksiä mallistasi hiirellä vetämällä tai selaamalla tietokoneesi kansioita.

  Dynaamiset 3D-esitykset – tekniset ominaisuudet
  Kun olet ladannut dynaamisen 3D-esityksen yhteisömallin hakulomakkeelle, se näkyy seuraavin teknisin ominaisuuksin:

  • harmaasävyinen tausta;
  • varsinainen dynaaminen 3D-kuva on valkoinen;
  • dynaamisia 3D-kuvia voidaan ladata seuraavissa kolmessa muodossa: OBJ, STL tai X3D;
  • enimmäiskoko kolmiulotteisten (3D-) mallien liitteille - OBJ, STL, X3D- (mallin kuvakulmia varten): 20 MB
  • dynaamisista 3D-kuvista tehdyt staattiset kuvat ovat yksivärisiä (vain mustavalkoisia);
  • varjostus: dynaamista 3D-kuvaa korostetaan valonlähteellä käyttäjän perspektiivistä;
  • pikselikoko on kiinteä 490 x 315. Ruudussa dynaamiselle 3D-kuvalle käytettävissä oleva tila säilyy vakiona, vaikka selainta pienennetään tai suurennetaan.
  • dynaamista 3D-kuvaa käytettäessä kaikki staattiset kuvat on otettava 3D-kuvasta.

  Huomaa: Internet Explorer 10 tai aikaisempi versio ei tue tiedostotyyppiä X3D.

  Huomaa: Pintakuviosta muodostuvat tai pintakuvion sisältävät mallit toimitetaan ilman dynaamisia 3D-esityksiä.

  Huomaa: Binaarisia STL-tiedostoja ei tueta. Voit muuttaa binaarisen STL-tiedoston STL-vakiotiedostoksi muuntamisvälineitä käyttämällä.

  Mitä hyötyä dynaamisten 3D-kuvien käytöstä on?

  • Kun malli julkaistaan, se näkyy eSearch-hakupalvelussa ja se on hakemuksenkäsittelijöiden lisäksi myös kaikkien asiasta kiinnostuneiden osapuolien, kuten kolmansien osapuolten ja tuomareiden, käytettävissä.
  • Tällöin on selvää, että staattiset kuvat ovat yhdestä ja samasta mallista.
  • Se auttaa ymmärtämään, miten erilaiset staattiset kuvat liittyvät toisiinsa.
  • On erittäin epätodennäköistä, että mallin esittely jäisi puutteelliseksi, mistä on hyötyä sekä hakijoille että virastolle.

  Miten dynaamista 3D-kuvaa liikutetaan?
  3D-kuvan avulla malli voidaan esittää eri kuvakulmista.

  Dynaamisen 3D-kuvan liikuttaminen
  Käytä näppäimistön nuolinäppäimiä (vasen, oikea, ylös, alas) ja/tai zoomaustoimintoa.

  Näppäinkomennot

  Tai käytä hiirtä ja klikkaa varsinaista kuvaa.

  3D-mallin dynaaminen kuva

  Kuvakulmien muuttaminen on helpompaa, kun käytät perusnäppäinkomentoja ja valitset kuvakulmista yhden.

  Perusnäppäinkomennot

  Näin luodaan kuvia haluamastasi kuvakulmasta
  Tähän on kaksi tapaa:

  Luo kuva tästä kuvakulmasta -painike
  Kuvakulma Luo esitykset ennalta määritetyistä kuvakulmista -painike
  Ennalta määritetyt kuvakulmat
  • Kun kuvakulma on valittu dynaamisesta 3D-kuvasta, klikkaa "Luo esitys tästä kuvakulmasta" -painiketta. Kuva ilmestyy näyttöön alla esitetyllä tavalla.


  • Klikkaa "Luo esitykset ennalta määritetyistä kuvakulmista" -painiketta. Tällöin luodaan automaattisesti kaikki seitsemän kuvakulmaa, jotka näkyvät perusnäppäinkomennoilla. Alla olevat kuvat ilmestyvät näytölle.


  Voit luoda enintään seitsemän suojattua kuvaa sekä käyttää toimintoa myös kolmen suojaamattoman kuvan luomiseen.

  Siirrä, poista tai avaa kuva
  Klikkaamalla "Siirrä"-kuvaketta Siirrä-kuvake kuvassa voit muuttaa mallia esittävien kuvien järjestystä tai vaihtaa suojaamattomia kuvia suojattuihin.

  Klikkaamalla "Poista"-kuvaketta Poista-kuvake kuvassa voit poistaa mallia esittävän kuvan.

  Klikkaa ladattua kuvaa ja avaa se täydessä koossa.

 • Tuotenimike (-nimikkeet) / Locarnon luokitus

  Tuotenimike
  Tuotenimike on lisättävä. Tämä ei vaikuta rekisteröitävän yhteisömallin suojan laajuuteen, mutta on tarpeen oikeudellisista syistä. Tuotenimike on valittava EuroLocarno-tuoteluettelosta. Tuotenimike on annettava kullekin haettavalle mallille.

  Luokitus
  Jos käytät Eurolocarno-tuoteluetteloa, näet automaattisesti, mihin Locarnon luokituksen luokkaan tuote kuuluu.

 • Näin lisätään tuotenimike

  Ennen selitystä siitä, miten tuotenimike lisätään, on tärkeää tietää, että

  • yhtä mallia kohti on käytettävissä enintään viisi termiä
  • useita malleja sisältävässä hakemuksessa kaikkien termien on oltava samasta luokasta, lukuun ottamatta luokkaa 32, jonka voi antaa lisäksi (koska koristeet sisältyvät luokkaan 32).

  Tuotenimikkeen ja Locarnon luokituksen voi lisätä kahdella eri tavalla:

  1. anna tuote, jota mallisi edustaa, ja klikkaa "Lisää"-painiketta. Termi täydennetään ja tarkistetaan automaattisesti EuroLocarno-tuoteluettelon perusteella.

   Locarnon luokitus

   Jos tuotenimike näkyy vihreässä laatikossa, termi on hyväksytty asianmukaisesti. Luokka- ja alaluokkanumerot ilmestyvät automaattisesti vasemmalla olevaan Locarnon luokitus -sarakkeeseen, ks. alla:

   Locarnon luokituksen mukaiset termit
    
  2. Klikkaamalla "Selaa"-painiketta Eurolocarno-tuotenimikkeiden luettelo ilmestyy kokonaisuudessaan modaali-ikkunaan.

   Selaa-linkki

   Valitse tuotenimike

   Tämän työkalun avulla voit valita sopivat tuotenimikkeet sekä luokat ja alaluokat. Kirjoita tuotenimike hakupalkkiin ja klikkaa "Hae"-painiketta tai hae luokan/alaluokan perusteella.

   Hae tuotenimikettä

   Kaikki hakutulokset luokkineen ja alaluokkineen ilmestyvät näytölle. Valitse sopiva tuotenimike rastittamalla se luettelon vasemmalla puolella olevista valintaruuduista. Kun valinta on tehty, voit tarkastella koko luetteloa klikkaamalla "Tarkastele valintaasi" -painiketta tai "Seuraava"-painiketta. Lisää termit sitten mallihakemukseesi klikkaamalla "Jatka"-painiketta.

   Jos termi on hyväksytty asianmukaisesti, sopiva tuotenimike näkyy vihreällä katkoviivalla reunustetussa laatikossa ja luokka- ja alaluokkanumerot näkyvät automaattisesti vasemmalla olevassa "Locarnon luokitus" -sarakkeessa.

   Hyväksyttyjen termien luettelo
 • Lykkääminen ja kuvaus

  Lykkääminen
  Yhteisömallihakemuksen jättämisen yhteydessä on mahdollista pyytää, että julkaisemista lykätään enintään 30 kuukautta. Tuote voidaan siis pitää salassa siihen asti, kun olet valmis tekemään sen tunnetuksi. Jos päätät sitten olla julkaisematta rekisteröityä yhteisömallia lainkaan, rekisteröinti raukeaa 30 kuukauden lykkäämisajan jälkeen.

  Asiaankuuluvat julkaisemismaksut on maksettava lykkäämisajan jälkeen.

  Huomaa: Julkaisemismaksu voidaan maksaa yhdessä lykkäämismaksun kanssa hakemusta jätettäessä. Jos kuitenkin päätät olla julkaisematta mallia, julkaisemismaksua ei palauteta.

  Kuvaus
  Halutessasi voit lisätä selityksen mallin esityksestä.

  Yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan hakemuksessa voi olla mallia kohti yksi enintään 100 sanaa käsittävä kuvaus, joka koskee mallin esittämistä tai mallikappaletta; kuvauksen on viitattava ainoastaan piirteisiin, jotka ilmenevät mallia esittävistä kuvista tai mallikappaleesta, eikä se saa sisältää toteamuksia mallin väitetystä uutuudesta tai yksilöllisestä luonteesta taikka sen teknisestä merkityksestä.

  Vaikka kuvaus kuvaus ei olisi asetuksen mukainen, vastaväitettä ei esitetä. Kuvausta ei tutkita, mutta käsittelijä voi käyttää sitä epäselvyyksien selvittämiseksi. Esimerkiksi jos kahdessa kuvassa on erilaiset kortit, käsittelijän on esitettävä vastaväite, mutta jos kuvauksessa kerrotaan, että kuvissa näytetään saman kortin kaksi eri puolta, vastaväitettä ei ole tarpeen esittää.

  Huomaa: Hakemuksen jättämispäivän jälkeen esitettyjä kuvauksia ei hyväksytä.

  Lykkääminen
 • Suunnittelijaa (suunnittelijoita) koskevat tiedot

  Tämä osa on valinnainen, ja sillä pyritään yhdistämään mallin luoja asiaankuuluvaan malliin. Jos kuitenkin valitset "Luo uusi", mallin luojasta on annettava seuraavat tiedot:

  • joko yksittäisen luojan suku- ja etunimi tai
  • luojaryhmän käyttämä nimi, jos on kysymyksessä ryhmä.
  Mallin luojan tiedot

  Lisää mallin luoja

  Jos virasto on antanut aiemmin tunnistenumeron kyseiselle mallin luojalle, anna tämä tunnus, jolloin tiedot tuodaan automaattisesti tietokannasta.

  Jos mallin luoja on luopunut oikeudestaan tulla mainituksi, rastita kyseinen ruutu ("Luopuminen").

  Oikeudesta luopuminen
 • Haluan vaatia etuoikeutta

  Jos olet hakenut samaa mallia kuuden edellisen kuukauden aikana, voit hakea etuoikeutta klikkaamalla "Lisää etuoikeus" -painiketta:

  Etuoikeusnumeron tai mallin tunnuksen antaminen Lisää etuoikeutta koskeva vaatimus
  • valitse pudotusvalikosta maa, jossa ensimmäinen hakemus on tehty
  • anna etuoikeusnumero tai mallin tunnus (jos mallia koskevat tiedot ovat saatavilla DesignView-tietokannassa, ne täydentyvät kenttään automaattisesti) ja klikkaa "Tuo"-painiketta tai
  • anna tiedot käsin klikkaamalla "Luo manuaalisesti" -painiketta
  • lisää hakemuksen tekopäivä ja hakemuksen numero. Tarvittavat asiakirjat on liitettävä hakemusta jätettäessä, ellei maa, jossa ensimmäinen hakemus on tehty, ole virasto.

  Huomaa: Jos ensimmäistä hakemusta ei ole tehty jollakin EU:n virallisella kielellä, liitteenä on toimitettava jäljennös käännöksestä.

 • Tallenna malli ja kopioi aiemmasta mallista

  Tallenna hakemus, kun olet lisännyt kaikki tarvittavat tiedot mallista. Näet sen jälkeen yhteenvedon mallia koskevista tiedoista, ja voit muokata tietoja.

  Mallia (malleja) koskevat tiedot

  Voit lisätä uuden mallin klikkaamalla "Lisää uusi" -painiketta, tai voit kopioida aiemmin syöttämäsi mallin tiedot klikkaamalla "Kopioi aiemmasta mallista" -painiketta. Jos olet antanut jo useamman kuin yhden mallin, voit valita juuri sen mallin numeron, jonka tiedot haluat kopioida.

  Kopioi mallista -vaihtoehto

Vaihe 2: Samankaltaiset mallit

 • Mikä DesignView on?

  DesignView on helppokäyttöinen monikielinen konsultointityökalu internetissä. Kuka tahansa internetinkäyttäjä voi tehdä maksutta hakuja kaikkien mukana olevien virastojen (EUIPOn ja mukana olevien kansallisten virastojen) rekisteröimiin malleihin.

  Sen kautta voi tarkastella mallisuojahakemuksia ja mukana olevien virastojen myöntämiä rekisteröintejä yhdellä ainutlaatuisella alustalla. Jokainen virasto omistaa saataville antamansa sisällön ja vastaa sen päivittämisestä.

 • Mitä apua DesignView'sta on sinulle?
  1. Voit tarkistaa suojatut mallit ja markkinoiden suuntaukset eri puolilla Eurooppaa maksutta.
  2. Pääset helposti käyttämään rekisteröinnin jälkeisiä palveluita.
  3. Saat apua mallin uutuuden tarkistamisessa.
  4. Toimii tullin apuna tullimenettelyissä ja auttaa tuomareita esimerkiksi asianosaisten välisissä riidoissa hallinto-oikeudellisissa ja muissa oikeusprosesseissa.
  5. Auttaa virastoja tekemään perusteellisen tutkimuksen, esimerkiksi käsittelijöitä tarkistamaan aiemmuuteen perustuvan etuoikeuden.

Vaihe 3: Luo tili / Kirjaudu sisään

 • Luo tili / Kirjaudu sisään

  Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

  • jos sinulla ei ole viraston käyttäjätiliä, valitse uuden käyttäjätilin luominen
  • jos sinulla on viraston käyttäjätili, syötä tietosi ja kirjaudu sisään.

  Tietosi siirretään automaattisesti lomakkeelle.

  Yhteisömallihakemukset EU:n ulkopuolelta (henkilöt/yritykset)
  Voit hakea yhteisömallia, jos asut Euroopan unionin (EU) ulkopuolella, mutta tässä tapauksessa sinun on käytettävä yksityiskohtaisempaa lomaketta ja annettava edustaja

 • Hakijat ja edustajat

  Hakija ja/tai edustaja voidaan lisätä kahdella eri tavalla.

  Aiemman hakijan/edustajan lisääminen
  Anna hakijan/edustajan nimi, niin näyttöön ilmestyy luettelo aiemmista hakijoista/edustajista. Valitse haluamasi vaihtoehto ja klikkaa "Tuo tiedot"-painiketta. Hakijan/edustajan tiedot tulevat näkyviin. Jatka klikkaamalla "Lisää"-painiketta. Tätä menetelmää voidaan käyttää, jos tiedot on syötetty aikaisemmin.

  Huomaa: Aiemman edustajan lisääminen voi edellyttää, että olet kirjautunut sisään edustajana.

  Uuden hakijan lisääminen

  1. Klikkaa "Luo uusi" -painiketta ja anna tiedot.
  2. Valitse pudotusvalikosta hakijan tyyppi
  3. Täytä lomakkeen muut osat (pakolliset kentät on merkitty tähdellä *).
  4. Jatka klikkaamalla "Lisää"-painiketta.

  Huomaa: Uusia edustajia ei voi lisätä nelivaiheista Fast Track -lomaketta käytettäessä.

  Ryhmittymät
  Jos täytät hakemusta ryhmittymän puolesta, anna vain ryhmittymän tunnus.

 • Luonnokset (tallenna hakemukseni luonnoksena)
  Kun täytät hakulomaketta, voit tallentaa jo tekemäsi työn milloin tahansa tallentamalla hakemuksen luonnoksena Valitse "Tallenna hakemus" -painike (kuvake Tallenna-kuvake) hakulomakkeen oikeanpuolisessa sarakkeessa. Pääset takaisin luonnokseen User Arean "Luonnokset"-osiosta.
 • Tyhjennä hakulomake

  Jos haluat aloittaa hakemuksesi alusta, klikkaa "Tyhjennä hakulomake" -painiketta, jolloin kaikki aiemmin täytetyt kentät tyhjennetään ja tiedot poistetaan.

 • Tulosta hakemus

  Voit tulostaa hakulomakkeesi milloin tahansa hakemuksen tekemisen aikana.


Vaihe 4: Vahvista ja maksa

 • Vahvistus

  Tarkista omat tietosi ja mallia koskevat tiedot
  Näet tässä vaiheessa tiedot, jotka toimitat hakemuksen mukana. Voit vielä muuttaa niitä valitsemalla "Mallia koskevat tiedot" ennen hakemuksen jättämistä.

 • Allekirjoitus

  Täyttämällä etu- ja sukunimen sekä allekirjoittajan aseman kentät vahvistat, että olet tarkistanut tiedot ja haluat jättää hakulomakkeen.

  Allekirjoitus

  Voit lisätä yhden henkilön ylimääräiseksi allekirjoittajaksi.

  Huomaa: Muista, että ainoastaan yksi luonnollinen henkilö voi allekirjoittaa hakulomakkeen.

  Kun hakemus on tarkistettu, klikkaa "Vahvista ja maksa" -painiketta.

  Vahvista ja maksa -painike

  Sinun on valittava haluamasi maksutapa maksuikkunasta.

  Huomaa: Tilisiirrolla maksaminen ei ole valittavissa nelivaiheisessa Fast Track -haussa.

  Hakemuksesi lähetetään, kun klikkaat "Vahvista maksu" -painiketta sekä seuraavan ikkunan "Jatka"-painiketta.

  Vahvista ja maksa -painike Vahvista ja maksa -painike
 • Mitä tapahtuu sen jälkeen kun hakulomake on toimitettu?

  Kun hakemus on jätetty, saat vahvistuksen siitä, että hakemukseksi on jätetty asianmukaisesti, ja lisäksi saat virallisen hakemusnumeron. Sinun on myös ladattava virallinen kuitti ja vahvistus pdf-tiedostona. Ota huomioon, ettei viraston anna vastaanottokuitista kopioita.

  vahvistus hakemuksen asianmukaisesta jättämisestä
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.