Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Avoimuusportaali

EUIPO on sitoutunut noudattamaan avoimuuden ja saatavuuden periaatetta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakutoiminnolla varustettu portaali on luotu tulokohdaksi verkossa kaikille rekisteriin sisältyville asiakirjoille. Avoimuusportaalin tarkoituksena on tehdä asiakirjojen hausta ja löytämisestä entistä helpompaa. Kun uusia asiakirjoja julkaistaan, ne tulevat saataville portaalissa. Asiakirjat on luokiteltu viiteen ryhmään: talous, ympäristö, henkilöstö, organisaatio sekä sosiaaliset ja yhteistyösuhteet. Asiakirjaryhmiin voi siirtyä oikean reunan valikkorivistä tai alapuolella olevasta liukuvasta valikosta:

Alla olevat tiedot ovat pääasiakirjoja tai linkkejä julkisen rekisterin sisältämien asiakirjojen ja tietojen pääryhmiin. Ne on esitetty tässä helppokäyttöisyyttä varten.

Strateginen suunnitelma 2025

 

Strateginen suunnitelma on EUIPO:n etenemissuunnitelma, jossa määritetään EUIPO:n strateginen visio vuoteen 2025 saakka. Strateginen suunnitelma on laadittu useista eri lähteistä saatujen tietojen ja sisällön avulla. Lähteinä ovat olleet henkilöstö, käyttäjät sekä Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella sijaitsevat teollis- ja tekijänoikeusvirastot. EUIPO:n hallintoneuvosto on hyväksynyt suunnitelman.

 


PDF Lisätietoja >>

Työohjelma

 

Virasto laatii joka vuosi työohjelman hallintoneuvoston hyväksyttäväksi. Hallintoneuvosto koostuu EU:n jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan parlamentin edustajista. Työohjelma kattaa viraston kaikki seuraavaksi vuodeksi suunnitellut toimet. Työohjelma pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.


PDF Lisätietoja >>

EUIPO:n talousarvio 2022

 

EUIPO:n seuraavaa vuotta koskeva talousarvio laaditaan ja toimitetaan viraston talousarviokomitealle hyväksyttäväksi. Talousarviota ei voida toteuttaa ennen kuin talousarviokomitea on hyväksynyt sen. Talousarviokomitea muodostuu EU:n jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin edustajista.
 


PDF Lisätietoja >>

EUIPO:n GRI-hakemisto

 

GRI-hakemisto sisältää tiivistelmän EUIPO:n raportointikierroksesta, ja se julkaistaan viraston vuosikertomuksen liitteenä kunkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. EUIPO on julkinen organisaatio, joka osoittaa sitoutumisensa kestävyyteen tarjoamalla palveluitaan sekä toteuttamalla toimintapolitiikkaansa ja strategioitaan siten kuin sen strategisessa suunnitelmassa 2020 on määritetty.


PDF

Asiakirja Lataa
Strategic Plan 2025 PDF Lisätietoja >>
Viraston organisaatiokaavio PDF Lisätietoja >>
Hallintoneuvosto Lisätietoja >>
EUIPO:n tavaramerkkejä koskeva Focus-raportti: kehitys vuosina 2010-2017 PDF
EUIPO:n malleja koskeva Focus-raportti: kehitys vuosina 2010-2019 PDF
Perustamissäädös PDF

 

Otsikko DIN Luotu Tarkastelu
Can’t find what you are looking for? Request here

Mitään ADT:tä ei ole määritelty

Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja