Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

Avoin portaali – Rahoitus

EUIPO on täysin omarahoitteinen. Sen toiminta kokonaisuudessaan rahoitetaan rekisteröintimaksuista. Tämä tarkoittaa sitä, että virastosta ja sen toiminnasta ei aiheudu minkäänlaista taloudellista lisärasitetta EU:lle tai sen veronmaksajille. EUIPO:n viralliset taloutta koskevat asiakirjat käsittävät talousarvion, vuotuisen tilinpäätöksen, selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä asiakirjat EUIPO:n talousarviokomitean työstä.

EUIPO:n talousarvio 2022

 

EUIPO:n seuraavaa vuotta koskeva talousarvio laaditaan ja toimitetaan viraston talousarviokomiten hyväksyttäväksi. Talousarviota ei voida toteuttaa ennen kuin talousarviokomitea on hyväksynyt sen. Talousarviokomitea muodostuu EU:n jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin edustajista.
 


PDF Lisätietoja>>

Vuotuiset tilinpäätökset 2021

 

EUIPO:n vuotuiset tilinpäätökset käsittävät viraston tilinpäätöksen (tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma, selvitys pääomavaatimuksesta) sekä kertomuksen EUIPO:n talousarvion toteuttamisesta. Vuotuisen tilinpäätöksen on oltava sääntöjen mukainen, totuudenmukainen ja täydellinen, ja sen on annettava oikea kuva tilanteesta. Se laaditaan yleisesti hyväksyttyjen kirjanpidon periaatteiden mukaisesti.


PDF Lisätietoja>>

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n toimielin, jonka tehtävänä on EU:n varainhoidon tarkastaminen. Ulkopuolisena EU:n tilintarkastajana se osaltaan parantaa EU:n varainhoitoa ja toimii unionin taloudellisten etujen riippumattomana vartijana. Sen tehtävänä on tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty asiaankuuluvien sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että rahalle saadaan vastinetta. Tilintarkastustuomioistuin antaa EUIPO:sta vuosittain tarkastuskertomuksen, joka julkaistaan viraston verkkosivustolla sen julkistamisen jälkeen.
 


PDF Lisätietoja >>

Talousarviokomitean sääntö N:o BC-1-19

EUIPO:n talousarviokomitean säännössä määrätään virastoon sovellettavista varainhoitoa koskevista säännöksistä

Tässä asiakirjassa esitetään virastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset. Siinä esitetään mm. viraston talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen aikataulu sekä talousarviota koskevat periaatteet, hankinnat ja ulkoinen tarkastus.


PDF

Lisätietoa tilien ja varainhoidon yksiköstä   Lisätietoja >>
Viraston talousarviokomitea   Lisätietoja >>

 

Otsikko DIN Luotu Tarkastelu
Can’t find what you are looking for? Request here
Sivu on päivitetty viimeksi 27-06-2022
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja