Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Rekisteröimätön yhteisömalli

 

Julkistaminen tarkoittaa mallin tekemistä tunnetuksi siten, että malli on kohtuudella voinut tulla Euroopan unionissa alalla toimivien tahojen tietoon. Julkistamisen päivämäärä ja keinot ovat olennaisia: julkistamisella luodaan rekisteröimätöntä yhteisömallia koskeva oikeus, mutta se voi myös hävittää rekisteröidyn mallin uutuuden, jos mallin rekisteröintiä ei haeta 12 kuukauden kuluessa julkistamisesta. Julkistaminen on tehtävä EU:n alueella, jotta rekisteröimätöntä yhteisömallia koskeva oikeus syntyisi.


Tämä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: päivätty ja painettu arviointi, joukkojulkaiseminen, julkaiseminen kansallisen immateriaalioikeuksien toimiston tiedotteessa, esillepano kansainvälisessä näyttelyssä tai päivätty postilähetys kaikille tietyn alan toimialajärjestöille.


Julkistamista ei oteta huomioon, jos malli julkistamisen jälkeen ei ole tullut ”Euroopan unionissa alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä”.

Näin ollen mallin on oltava vähintään Euroopan unionissa alalla toimivien tahojen tiedossa ja julkistamispäivän on oltava varma.

Lisätietoa ohjeiden osiossa Mallien mitätöintiä koskevien hakemusten tarkastelu.


Ensimmäisen julkistamisen päivämäärä on erityisen tärkeä, jotta todisteita siitä ei tarvitsisi etsiä myöhemmin mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Siksi jokainen todiste siitä, että malli on julkistettu kohdeyleisölle – ja on tullut sen tietoon onnistuneesti – pitäisi säilyttää käyttökelpoisena ja turvallisesti.


Julkistamisen yhteydessä mallin on voitava tulla Euroopan unionissa alalla toimivien tahojen tietoon. Julkistaminen yhdessä jäsenvaltioissa voi riittää, mikäli se tehdään siten, että malli voi tulla Euroopan unionissa alalla toimivien asianomaisten tahojen tietoon. Tämän pitäisi riittää rekisteröimätöntä yhteisömallia koskevan oikeuden vahvistamiseen. Oikeuden vahvistamisen pitäisi olla helpompaa esimerkiksi sen jälkeen, kun malli on julkistettu Euroopan unionin alueella pidetyillä kansainvälisillä messuilla, joissa kaikki alalla toimivat tahot kaikista maista ovat läsnä.

Lisätietoa riita-asioista.


Rekisteröimättömän yhteisömallin suoja on ollut voimassa 6. maaliskuuta 2002 lähtien. Malleja, jotka on julkistettu ensimmäistä kertaa kyseisenä päivämääränä tai julkistetaan sen jälkeen, suojataan. Ennen tätä päivämäärää julkistettuja malleja ei suojata.


Kansallisuus ei voi vaikuttaa mallin suojan saamiseen Euroopassa. EU:n alueella julkistetun mallin suoja kuuluu suojan ja julkistamisen ehtojen mukaisesti henkilölle (oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle), joka on julkistanut mallin, kyseisen henkilön kansallisuudesta riippumatta.

Lisätietoa riita-asioista.


Rekisteröimättömän yhteisömallin haltijan on oikeudenkäynnissä kyettävä osoittamaan seuraavat seikat kolmannelle osapuolelle puolustaakseen oikeuksiaan tai torjuakseen väärennöksiä:
  1. todiste mallin ensimmäisen julkistamisen päivämäärästä ja paikasta
  2. todiste siitä, että mallilla tarkoitetaan julkistettua mallia (jolla on mallin ominaispiirteet, erityisesti sen ”yksilöllistä luonnetta” kuvaavat piirteet)
  3. todiste siitä, että malli on voinut tulla Euroopan unionissa alalla toimivien tahojen tietoon. Päivämäärän ja julkistamisen laajuuden todistamisen vaikeutta ei pitäisi aliarvioida. Tämä on ominaista rekisteröimättömän yhteisömallin järjestelmälle, vaikka tämä suojamuoto on muutoin helppo saavuttaa.
  4. todiste siitä, että väitetyssä väärennöksessä on jäljennetty suojattua mallia.
Katso lisätietoa 12 päivänä joulukuuta 2001 annetusta yhteisömallia koskevasta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 6/2002.


EUIPO ei käsittele oikeudenloukkauskanteita, vaan niitä käsittelevät jäsenvaltioiden nimittämät yhteisömalleja käsittelevät tuomioistuimet. Jos mallisi on jäljennetty, sinun on nostettava kanne yhteisömalleja käsittelevässä tuomioistuimessa oikeuttasi loukannutta henkilöä vastaan.

Lue lisää rekisteröinnistä tällaisten tilanteiden välttämiseksi.


On epäasianmukaista puhua yhden oikeuden muuntamisesta toiseksi. Yhdellä ja samalla mallilla voi olla molemmat oikeudet.
On kuitenkin tärkeää muistaa, että asetuksessa säädetään yhden vuoden ”armonajasta”, jonka aikana voit testata markkinoita rekisteröimättömän yhteisömallin suojan osalta, ja tämän jälkeen hakea sille rekisteröintiä. Armonajan ansiosta mallin uutuuden ei katsota hävinneen kyseisenä aikana.
Jos kuitenkin haet yhteisömallin rekisteröintiä yli vuoden kuluttua ensimmäisestä julkistamisesta, rekisteröity yhteisömalli voidaan myöhemmin julistaa mitättömäksi.
Siksi ei ole mahdollista saada rekisteröimättömälle yhteisömallille kolmen vuoden suojaa ja sen jälkeen hakea yhteisömallin rekisteröintiä, sillä uutuusvaatimus ei tällöin täyty.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojailmoituksesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.