Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Tarkastus- ja yhteisömerkit

EUIPO:ssa voi rekisteröidä yksittäisten merkkien lisäksi kahta muuta tavaramerkkityyppiä – tarkastusmerkkejä ja yhteisömerkkejä. Tällä sivulla on tietoa kummankintyyppisistä merkeistä sekä resursseista, joista saa apua niiden hakemista varten.

EU-yhteisömerkki osoittaa, että kyseisellä merkillä suojatut tavarat tai palvelut ovat peräisin tietyn yhteenliittymän jäseniltä ja että vain kyseiset jäsenet voivat käyttää merkkiä.

EU-tarkastusmerkki puolestaan osoittaa, että tavarat tai palvelut täyttävät tietyt käyttömääräyksissä määritellyt ominaisuudet.

Toulouse-Lautrecin maalaama Confetti-juliste on esimerkki siitä, miten tavaramerkistä tuli taidetta
 

Tarkastusmerkit:

EU-tarkastusmerkit ovat EU-tavaramerkkijärjestelmän uudenlaisia tavaramerkkejä. Ne ovat merkkejä, joiden tarkoituksena on sertifioida tietyt tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet (esimerkiksi niiden laatu). Niitä on voinut hakea 1. lokakuuta 2017 lähtien.

EU:n tavaramerkkiasetuksessa EU-tarkastusmerkki määritetään merkiksi, ”joka voi erottaa merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta, maantieteellistä alkuperää lukuun ottamatta, tavaroista ja palveluista, joita ei ole varmennettu tällä tavalla” (EU:n tavaramerkkiasetuksen 83 artiklan 1 kohta).

Yksittäiset merkit ja EU-tarkastusmerkit eroavat tehtävänsä lisäksi myös joidenkin virallisempien näkökohtien osalta. Yksi yksittäisen merkin ja tarkastusmerkin tärkeä ero on siinä, että tarkastusmerkin haltija (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkisoikeudellinen laitos, viranomainen tai elin) ei voi harjoittaa liiketoimintaa, johon liittyy sertifioitujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen.

EU-tarkastusmerkit: neutraaliusvelvoite

EU-tarkastusmerkin haltija voi sertifioida tavarat ja palvelut, joita muut käyttävät liiketoiminnassaan, mutta haltija ei voi sertifioida omia tavaroitaan ja palvelujaan ja käyttää merkkiä itse. EU-tarkastusmerkin haltijalla on neutraaliusvelvoite haltijan sertifioimien tavaroiden valmistajan tai palvelujen toimittajan etuihin nähden.

EU-tarkastusmerkit: maantieteellinen alkuperä suljettu pois

Erittäin tärkeää on, että EU-tarkastusmerkkiä ei voida käyttää sertifioimaan tavaroiden ja palvelujen maantieteellistä alkuperää. Tämä kielto koskee merkkiä, käyttömääräyksiä ja tavaroiden ja palvelujen luetteloa.

EU-tarkastusmerkissä on pohjimmiltaan kyse tiettyjen tavaroiden ja palvelujen erityispiirteiden takaamisesta. EU-tarkastusmerkkiä haettaessa on muistettava neljä asiaa:

:

 • Yksittäisen merkin tapaan EU-tarkastusmerkin on oltava merkki, joka voidaan kirjata EU:n tavaramerkkirekisteriin. Merkin on myös pystyttävä erottamaan sertifioidut tavarat ja palvelut muista tavaroista ja palveluista, joita ei ole sertifioitu tällä tavalla.
 • EU-tarkastusmerkin hakeminen on osoitettava hyvin selkeästi (viittaamalla selkeästi oikeaan merkkityyppiin hakemuksessa).
 • EU-tarkastusmerkkiä on haettava niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka merkin haltija aikoo sertifioida (tässä voi käyttää apuna tavara- ja palvelukeräintä).
 • Haettavaan EU-tarkastusmerkkiin on liitettävä käyttömääräykset. Käyttömääräykset ovat EU-tarkastusmerkin olennainen osa. Ne on toimitettava kahden kuukauden kuluessa hakemisesta, ja niiden on sisällettävä erityisesti
  • hakijan ilmoitus, jonka mukaan tämä ei harjoita liiketoimintaa, johon sisältyy sertifioitujen tavaroiden tai palvelujen toimittamista
  • sertifioitavien tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet
  • EU-tarkastusmerkin käyttöehdot
  • EU-tarkastusmerkin haltijan soveltamat testaus- ja valvontatoimenpiteet.

EUIPO on laatinut käyttäjien avuksi mallin, joka on jäljempänä saatavana 23 kielellä ja joka ohjaa EU-tarkastusmerkin hakijoita käyttömääräyksien laadinnassa.

Käyttömääräysten malli: EU-tarkastusmerkit

 

 

Esimerkkejä EUIPO:ssa rekisteröidyistä tarkastusmerkeistä

017321738
Tavaramerkki ilman tekstiä

Haltijat:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Haltijat:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Luokka: 35

Haltijat:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Luokat: 3, 29, 30, 31, 32, 33

Haltijat:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

EU-tarkastusmerkin hakemisen perusmaksu on 1 800 euroa tai, jos hakemus tehdään verkossa, 1 500 euroa.

 

Lisätietoa maksuista.

 

 

Yhteisömerkit:

EU-yhteisömerkki osoittaa tiettyjen tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän ilmoittamalla kuluttajalle, että tavaroiden valmistaja tai palvelujen tarjoaja kuuluu tiettyyn yhteenliittymään ja että sillä on oikeus käyttää merkkiä.

EU:n tavaramerkkiasetuksessa määritetään yhteisömerkki merkiksi, ”joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista” (EU:n tavaramerkkiasetuksen 74 artikla).

EU-yhteisömerkeillä voidaan lisätä kuluttajien luottamusta EU-yhteisömerkillä suojattuihin tuotteisiin tai palveluihin. Niitä käytetään usein yksilöimään tavaroita tai palveluja, joiden tuottajilla on yhteisiä etuja.

EU-yhteisömerkkien hakeminen

EU-yhteisömerkkejä voivat hakea ainoastaan valmistajien, tuottajien, palveluntarjoajien tai kaupan alan toimijoiden yhteenliittymät sekä julkisoikeudelliset oikeushenkilöt (edellyttäen, että niillä on yhteenliittymiä vastaava organisaatio).

EU-yhteisömerkit: maantieteellinen alkuperä

On mahdollista rekisteröidä EU-yhteisömerkki, joka nimeää merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperän. Käyttömääräyksissä on sitten yksiselitteisesti hyväksyttävä merkin haltijana olevan yhteenliittymän jäseneksi jokainen henkilö, jonka tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä on kyseisellä alueella (EU-tavaramerkkiasetuksen 75 artiklan 2 kohta).

Käyttömääräykset ovat kaikkien yhteisömerkkien olennainen osa. Ne on toimitettava kahden kuukauden kuluessa hakemisesta.

 • Niissä on eriteltävä henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä, ja yhteenliittymän jäsenyysehdot. Ne voivat myös sisältää merkin käyttöehdot.
 • Jos yhteisömerkissä kuvataan sen kattamien tavaroiden ja palvelujen maantieteellinen merkintä, käyttömääräysten on sisällettävä erityinen hyväksyntä, jonka mukaan merkin haltijana olevan yhteenliittymän jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä on kyseisellä alueella.

EUIPO on laatinut käyttäjien avuksi mallin, joka on jäljempänä saatavana 23 kielellä ja joka ohjaa yhteisömerkin hakijoita käyttömääräysten laadinnassa.

Käyttömääräysten malli: EU-yhteisömerkit

 

Esimerkkejä EUIPO:ssa rekisteröidyistä yhteisömerkeistä

Esimerkkejä EUIPO:ssa rekisteröidyistä yhteisömerkeistä

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Luokka: 30

Haltijat:
FUNDACION ‘CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Luokka: 31

Haltijat:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Luokka: 41 ja 45

Haltijat:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Luokka: 42

Haltijat:
Association NB-Rail

 

EU-yhteisömerkin hakemisen perusmaksu on 1 800 euroa tai, jos hakemus tehdään verkossa, 1 500 euroa.

 

Lisätietoa maksuista

 

 

Lisätietoa

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.