Euroopan unionin tavaramerkkiasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/2424 yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Muutosasetus astuu voimaan 23. päivänä maaliskuuta 2016. Edellä mainitusta päivästä lähtien viraston nimeksi tulee Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja yhteisön tavaramerkin nimeksi Euroopan unionin tavaramerkki. Lisätietoja

Anna tunnuskoodi alkuperäisen asiakirjan katselua varten

Aakkoskoko vaikuttaa koodissa