Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Institutionaaliset muutokset

Asetusmuutoksella pyritään rationalisoimaan menettelyjä ja lisäämään oikeusvarmuutta sekä määrittämään viraston tehtävät selkeästi. Tähän sisältyvät viraston ja EU:n kansallisten ja alueellisten immateriaalioikeusvirastojen välinen yhteistyökehys ja käytäntöjen yhtenäistäminen.

 

Nimenmuutos

OHIM-logo
EUIPO-logo
 

Ennen 23. maaliskuuta

23. maaliskuuta jälkeen

 

Mukauttaminen Lissabonin sopimukseen: terminologia muuttuu

Asetuksen terminologia on mukautettu Lissabonin sopimuksen mukaiseksi, joten viittaukset yhteisöön on korvattu viittauksilla Euroopan unioniin tai joissakin tapauksissa pelkkään unioniin. Tämä tarkoittaa erityisesti, että termi "yhteisön tavaramerkki" on korvattu termillä "Euroopan unionin tavaramerkki". Olemassa olevat tavaramerkit ja yhteisön tavaramerkkiä koskevat hakemukset muuttuivat siis automaattisesti Euroopan unionin tavaramerkeiksi ja Euroopan unionin tavaramerkkihakemuksiksi muutetun asetuksen tullessa voimaan. Yhteisön tavaramerkkiasetuksesta tuli näin ollen Euroopan unionin tavaramerkkiasetus.

 

Yhteistyö

Muutosasetus luo vankan oikeudellisen kehyksen viraston ja jäsenvaltioiden virastojen välillä tehtävälle yhteistyölle. Toinen tärkeä uuden kehyksen näkökohta on, että se mahdollistaa yhteistyöhankkeita koskevan neuvonpidon käyttäjien edustajien kanssa, varsinkin siinä vaiheessa, kun hanketta määritellään ja sen tuloksia arvioidaan.

 

Yhteistyöalueet

Muutosasetus sisältää luettelon - joka ei ole tyhjentävä - viraston ja jäsenvaltioiden virastojen yhteistyön eri alueista, joista mainittakoon

  • yhteisten normien ja käytäntöjen laatiminen
  • yhteisten tietokantojen ja portaalien luominen
  • datan ja tiedon jakaminen ja teknisen asiantuntemuksen vaihtaminen sekä keskinäinen avunanto
  • tiedon lisääminen tavaramerkkijärjestelmästä ja väärennösten torjunnasta.

Muita institutionaalisia muutoksia:

  • OHIMin pääjohtaja on uudessa asetuksessa EUIPO:n pääjohtaja ja hallintoneuvoston englanninkielisestä nimityksestä "Administrative Board" käytetään uudessa asetuksessa nimitystä "Management Board"
  • hallintoneuvostossa ja budjettikomiteassa on ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentin edustaja.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.