Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Peruskysymykset

 

Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmässä tehdään yksi rekisteröinti, joka antaa haltijalleen yksinoikeuden Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa.
EUIPO suosittelee tarkistamaan verkkosivuillaan olevan muistilistan ennen EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämistä.
Lisätietoa:

Euroopan unionin tavaramerkistä 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 soveltamisala ulottuu tietyille alueille, joilla on erityisiä suhteita EU:n jäsenvaltioihin. Nämä alueet on lueteltu alla. Virasto ja Euroopan komissio esittävät ohessa unionin oikeudessa vallitsevan tilanteen joidenkin niiden osalta.

Osa EU:n aluetta[1]

Eivät kuulu EU:n alueeseen[2]

Ahvenanmaa

Kyproksen pohjoisosa

Martinique

Färsaaret

Guadeloupe

Grönlanti

Saint-Martin (Ranska)

Saint Barthélemy

Ranskan Guayana

Uusi-Kaledonia

Réunion

Ranskan Polynesia

Azorit

Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet

Madeira

Wallis ja Futuna

Ceuta ja Melilla

Saint Pierre ja Miquelon

Kanariansaaret

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

 

Sint Maarten (Alankomaat)

Huom. Tämä on suuntaa-antava ja ei-sitova luettelo tiedotustarkoituksiin, eikä sen katsota olevan tyhjentävä.


Kansallisen tavaramerkin suoja ulottuu ainoastaan siihen jäsenvaltioon, jossa se on rekisteröity, kun taas EU-tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttöön kaikissa nykyisissä ja tulevissa EU:n jäsenvaltioissa.
Hakija voi päättää, haluaako saada kansallisen, alueellisen, EU:n laajuisen vai kansainvälisen suojan rekisteröitävälle tavaramerkilleen.
Lisätietoa siitä, mitä hyötyä on tavaramerkin rekisteröinnistä Euroopan unionissa.

EU-tavaramerkin haltijana voivat olla luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien julkisoikeudelliset viranomaiset.
Lisätietoa tavaramerkin omistajuudesta.
Kannattaa tutustua myös Ohjeet, Osa B, Tutkiminen, Osio 2, Muodollisuudet, 2.1.

Tuote/tavara: mikä tahansa tuote tai tavara, josta voidaan käydä kauppaa.

Palvelu: toimintojen tarjoaminen ihmisten tarpeiden perusteella.

Euroopan unionin tavaramerkkiä koskevan hakemuksen on sisällettävä rekisteröitävän tavaramerkin esitystapa sekä luettelo merkin kattamista tavaroista ja/tai palveluista (ks. EUTM-asetuksen 31 artikla, jossa on lueteltu kaikki hakemuksia koskevat edellytykset, ja ks. lisätietoja Ohjeet, Osa B Tutkiminen, Osio 2 Muodollisuudet 4 kohdassa).

EUIPOlla on seuraavat verkkotyökalut tavara- ja palveluluettelon laatimista varten:

Kyllä, kansallinen rekisteröinti on mahdollista. EU:ssa on nelitasoinen järjestelmä tavaramerkkien rekisteröintiä varten. Se, minkä valitset, riippuu liiketoimintasi tarpeista.
Lisätietoa tavaramerkeistä Euroopan unionissa.

Mallilla ja tavaramerkillä on erilainen tarkoitus.
  • Mallia käytetään lähinnä tuotteen muodon määrittämiseen.
  • Tavaramerkkiä sovelletaan myös tuotteeseen (ks. esimerkkejä). Tavaramerkin päätehtävä on määrittää tavaroiden ja/tai palvelujen tietty kaupallinen alkuperä.
EUIPO tarjoaa eritasoisia teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia verkkokursseja verkko-opintoportaalilla.

Kyllä. Tavaramerkkiä voi käyttää missä tahansa vaiheessa, jopa ennen hakemuksen tekemistä. Tällainen käyttö ei kuitenkaan takaa tavaramerkin rekisteröintiä.

Unionin tavaramerkkilainsäädäntö velvoittaa rekisteröidyn tavaramerkin omistajaa käyttämään kyseistä tavaramerkkiä tosiasiallisesti.
Lisätietoja käytön ja tosiasiallisen käytön todistamisesta on saatavana Ohjeiden osassa C Väitemenettely Osio 6 Käytön todistaminen 1.1 Käytön todistamisen tarkoitus.

EU-tavaramerkin suoja saadaan rekisteröinnin kautta. EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus oikeuttaa kuitenkin hakijan tekemään väitteen sellaisia myöhempiä tavaramerkkihakemuksia vastaan, jotka koskevat mahdollisesti samaa tai samankaltaista merkkiä kuin hakijan samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröimä tavaramerkki (ks. väitettä koskevat usein kysytyt kysymykset osiossa 8).
Lisäksi EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus voidaan siirtää, se voi olla esineoikeiden kohteena, siihen voidaan soveltaa pakkotäytäntöönpanotoimenpiteitä, se voi olla maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena tai siihen voidaan antaa käyttölupa. Kaikki rekisteriin tehtävät muutokset löytyvät Ohjeiden osasta E Rekisteröintitoimet.

Tällaisten symbolien käyttöä ei ole säädetty pakolliseksi. Tavaramerkin haltija voi kuitenkin päättää käyttää niitä.

Jos haluaa poistaa ®- tai TM-symbolin tavaramerkistä, mutta on jo jättänyt hakemuksen, on pyydettävä EUTM:n muutosta. Jos tavaramerkki on jo rekisteröity, muutoksesta veloitetaan 200 euroa.

Jo rekisteröityihin tavaramerkkeihin tutustuminen ennen hakemista on tärkeää mahdollisten ristiriitojen välttämiseksi. Rekisteröityjä tavaramerkkejä voi hakea EUIPOn verkkotyökaluilla käyttämällä EUIPOn kahta eri tietokantaa, eSearch plus ja TMview.
 

Hakemuksen käsittelyn etenemistä voi seurata verkossa User Area -käyttäjäalueen ja/tai eSearch plus -tietokannan kautta.
EUIPOn hakemukset julkaistaan verkossa eSearch plus -tietokannassa, johon sisältyy kattavasti tietoa tavaramerkeistä, malleista, oikeuksien haltijoista, asiamiehistä ja tavaramerkkilehdistä.
Rekisteröinnissä on neljä vaihetta. Lisätietoa aiheesta.

Kaikki tiedot käsittelyn määräajoista ovat saatavana EUIPOn verkkosivuston Service Charter -osiossa. EUIPO laatii neljännesvuosittain seurantaraportit eri indikaattorien, myös määräaikojen, toteutumisesta.

EU-tavaramerkin rekisteröinti on voimassa 10 vuotta, mutta se voidaan uusia loputtomia kertoja.
Lisätietoja EU-tavaramerkin hallinnoinnista.EUIPO tekee yhteistyötä Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusvirastojen, kansainvälisten organisaatioiden ja käyttäjäryhmiä edustavien järjestöjen kanssa käytäntöjen ja työkalujen yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionissa perustamalla kattavan Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston.

Verkkotunnusta käytetään internetissä  verkkosivuston yksilöimiseksi. Jokaisessa verkkotunnuksessa on pääte, joka ilmaisee sen aluetunnuksen, johon verkkotunnus kuuluu. Aluetunnus on verkkotunnuksen osa, joka löytyy viimeisen pisteen oikealta puolelta.
Lisätietoa .eu-aluetunnuksesta ja sen muunnoksista muilla skripteillä.

Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja