Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

EU:n laajentuminen

 

Euroopan unionin mahdollisesti laajentuessa kaikki EU-tavaramerkit ja rekisteröidyt yhteisömallit, jotka on rekisteröity tai joita on haettu ennen uusien jäsenvaltioiden liittymistä, laajennetaan automaattisesti koskemaan uutta jäsenvaltiota tai uusia jäsenvaltioita ilman muodollisuuksia tai maksuja.
 
Lisätietoja on ohjeiden osan A (yleiset säännöt) kohdassa 9 (laajentuminen).


Ei. Laajennettuja EU-tavaramerkkejä (EU-tavaramerkkien rekisteröinnit tai tehdyt EU-tavaramerkkihakemukset) ei voida riitauttaa ehdottomin perustein, joita sovelletaan pelkästään siksi, että EU:hun on liittynyt uusia jäsenvaltioita. Jos esimerkiksi jo olemassa olevan EU-tavaramerkin rekisteröinti koostuu sanasta, joka on kuvaileva jonkin uuden jäsenvaltion kielellä, tämä ei ole peruste mitätöinnin vaatimiselle, mikä käy ilmi EU:n tavaramerkkiä koskevasta asetuksesta.

Ks. lisätietoja tavaramerkeistä Euroopan unionissa.


Ei. EU-tavaramerkkejä, joita on haettu tai jotka on rekisteröity ennen uusien jäsenvaltioiden jäsenyyttä, ei käännetä uusille kielille eikä julkaista niillä. Koska kuitenkin uusien jäsenvaltioiden viralliset kielet ovat EU:n virallisia kieliä jäsenyyden alkamispäivästä lähtien, kaikki EU-tavaramerkit, joita haetaan tuona päivänä tai sen jälkeen, käännetään uusille virallisille kielille.


Kyllä. Aikaisempien kansallisten oikeuksien haltijat voivat kieltää laajennetun EU-tavaramerkin käytön uuden jäsenvaltion alueella oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kahdella ehdolla. Ensinnäkin aikaisemmat oikeudet on rekisteröity, niitä on haettu tai ne on saatu uudessa jäsenvaltiossa ennen kyseisen valtion liittymistä EU:n jäseneksi ja toiseksi aikaisemmat oikeudet on hankittu vilpittömässä mielessä. Tämä sääntö takaa EU:n tavaramerkkijärjestelmän yhtenäisen luonteen, sillä EU-tavaramerkki on voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa mutta sitä ei voi käyttää ainoastaan sen uuden jäsenvaltion alueella, jossa aiempi ristiriidassa oleva oikeus on voimassa.

Katso lisätietoja riita-asioiden sovintoratkaisuista 5.7.2013 tehdystä valituslautakuntien puheenjohtajiston päätöksestä nro 2013-3 (sovittelua koskeva päätös).


EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehdyn  erosopimuksen  (lue viimeisimmät tiedot  täältä) mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 1. helmikuuta 2020.

Sopimuksessa vahvistettu siirtymäkausi, jonka aikana EU:n lainsäädäntöä (mukaan lukien EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevia asetuksia ja niiden täytäntöönpanon välineitä) sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, päättyi 31. joulukuuta 2020.

Lisätietoja:


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojailmoituksesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.