Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Etsi saatavuutta

 

Yksi tapa tarkastaa, onko tavaramerkki jo rekisteröity, on selvittää se viraston ilmaisista verkon hakutyökaluista: TMview, DesignView ja/tai eSearch plus.


EUIPO antaa samankaltaisuusraportin, jossa on koottuna luettelo tavaramerkeistä, jotka voivat vaikuttaa hakemukseesi. Aiemmat tavaramerkit voivat estää hakemuksesi hyväksymisen. Luettelossa otetaan huomioon sekä tavaramerkkien nimet että haetut tavarat ja palvelut.
Huomaa, että tämä luettelo ei ole tyhjentävä. Tavaramerkkisi voidaan kiistää myös siinä tapauksessa, että ei tule mitään tuloksia.
Lisäksi EUIPOn verkkotietokannoissa eSearch plus ja TMview käyttäjät voivat tehdä hakuja ilmaiseksi.


Kyllä, jos hakija on pyytänyt tätä hakulomakkeessaan. Kunkin EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ja EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin osalta virasto laatii sitten Euroopan unionin tutkimuskertomuksen tutkimismenettelyn aikana. Siinä ilmoitetaan aiemmat samat tai samanlaiset EU-tavaramerkit ja EU-tavaramerkkihakemukset sekä EU:n nimeävät kansainväliset rekisteröinnit samoissa ja samanlaisissa tavara- ja palveluluokissa. Hakuun sisältyvät aiemmat tavaramerkit, joiden tavarat ja palvelut kuuluvat samaan luokkaan tai ristiriidassa oleviin luokkiin, jotka sisältävät tyypillisesti samanlaisia tavaroita ja palveluja.
Lisätietoja on osiossa rekisteröintiprosessi.


Ei. EUIPO ei tee hakuja yksittäisten pyyntöjen perusteella. Yksityiset yritykset, joilla ei ole kaupallista yhteyttä EUIPO:on, kuitenkin tekevät niitä.
Lisäksi kaikki käyttäjät voivat tehdä ilmaiseksi hakuja EUIPO:n verkkotietokannoissa eSearch plus ja DesignView .
EUIPO:n tietokannoista ja työkaluista on lisätietoa verkkosivuston osiossa Tietokannat.
Lisätietoja rekisteröityjen yhteisömallien rekisteröintiprosessista.


Näissä kertomuksissa luetellaan kaikki aiemmat kansalliset tavaramerkit, kansallisia tavaramerkkejä koskevat hakemukset tai kyseisessä jäsenvaltiossa (kyseisissä jäsenvaltioissa) voimassa olevien kansainvälisten sopimusten nojalla rekisteröidyt tavaramerkit, jotka on löydetty ja joiden vuoksi haettua EU-tavaramerkkiä ei voida EUTM-asetuksen 8 artiklan nojalla rekisteröidä, tai ilmoitetaan, ettei tällaisia oikeuksia ole löytynyt. Näistä kertomuksista on maksettava kertomusmaksu.

EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien haltijoiden, jotka haluavat pyytää kansallisia tutkimuksia, on lähetettävä pyyntö ja maksettava asiaankuuluva maksu virastolle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun WIPOsta on saatu ilmoitus teollis- ja tekijänoikeuksista.

Kansallisia tutkimuksia koskeva pyyntö tarkoittaa, että kaikki asianomaiset kansalliset virastot tekevät tutkinnan. Tämä kaikenkattava menettelytapa tarkoittaa, että hakija ei voi valita, mikä osallistuvista virastoista tekee tutkinnan.


EU:n tutkimuskertomukset sisältyvät hakemusmaksuun. Kansalliset tutkimuskertomukset ovat valinnaisia. Hakijan on pyydettävä molempia toimittaessaan EU-tavaramerkkihakemuksen tai EU:n nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin osalta yhden kuukauden kuluessa siitä, kun asiakirjat on siirretty WIPO:lta EUIPO:lle. Kansalliset tutkimusraportit maksavat 12 euroa osallistuvaa virastoa kohti.
Tammikuun 1. päivästä 2014 lähtien tähän valinnaiseen hakujärjestelmään on osallistunut 5 kansallista virastoa, jotka siis tekevät hakuja kansallisessa rekisterissään. Kyseiset maat ovat Tšekki, Tanska, Unkari, Romania ja Slovakia. Kansallisista tutkimuskertomuksista tällä hetkellä maksettava kokonaismaksu on näin 60 euroa.

Tutkimuskertomuksista on lisätietoja: Ohjeet, Osa  B, Tutkinta, Osio 1, Menettelyt.


Haltijalle lähetetään seurantaa koskevia kirjeitä EU-tavaramerkeistä tai EU-tavaramerkkiä koskevista hakemuksista, jotka voisivat olla vastoin heidän etujaan. Aiemman merkin haltijalle lähetetty kirje on ainoastaan tiedottava, eikä sen pitäisi koskaan katsoa merkitsevän havaintoa siitä, että ristiriita on todella olemassa tai että tavaramerkit ja niihin liittyvät tavarat ja palvelut ovat todella samoja tai samanlaisia. Sellainen havainto voidaan tehdä ainoastaan EUIPO:n väitemenettelyä tai kumoamismenettelyä koskevan lopullisen päätöksen kautta.

Katso lisätietoja tästä asiasta: Ohjeet, Osa  B Tutkinta, Osio 1 Menettelyt.


EURid on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka Euroopan komissio on nimennyt hallinnoimaan .eu-verkkotunnusta. Se myös toimii aktiivisesti .eu-verkkotunnuksen haltijoiden oikeuksien suojaamiseksi petoksilta.
Uutisia .eu-verkkotunnuksista.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.