Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Maksut ja niiden maksaminen

 

EU-tavaramerkin rekisteröimiseksi on jätettävä hakemus. Kustakin hakemuksesta maksetaan yksi maksu.
Maksun määrä riippuu siitä,
  • toimitetaanko hakemus sähköisesti
  • onko kyseessä yksittäinen EU-tavaramerkki, EU-yhteisömerkki vai EU-tarkastusmerkki
  • kuinka monta tavaroiden ja/tai palvelujen luokkaa hakemuksesi kattaa (yleensä on otettava huomioon kaksi maksua: perusmaksu ja luokkamaksu).
Lisätietoja maksujen rakentumisesta saa verkkosivuston osiosta Maksut. Käyttämällä maksulaskuria voit myös laskea maksun täsmällisen summan, joka riippuu luokkien määrästä ja hakemuksen toimittamisen tavasta.
Perusmaksu ja luokkamaksut on maksettava yhden  kuukauden kuluessa hakemuksen toimittamisesta, jotta alustava toimittamispäivä pysyisi voimassa. Jos maksua ei makseta yhden  kuukauden kuluessa, alustava toimittamispäivä menetetään.


Hakemuksen toimittamispäivä myönnetään, jos hakemus täyttää seuraavat vaatimukset:
  • hakemusmaksu on maksettu
  • hakemuksessa pyydetään EU-tavaramerkin rekisteröintiä
  • hakemuksessa on tiedot hakijan yksilöimiseksi
  • hakemuksessa on tavaramerkin esitys
  • hakemuksessa on luettelo tavaroista tai palveluista.
Jos hakemus ei täytä näitä vaatimuksia, hakijalle lähetetään puutteita koskeva kirje, jossa pyydetään korjaamaan puutteet kahden  kuukauden kuluessa kirjeen saamisesta. Tätä määräaikaa ei voida pidentää. Hakemuksen toimittamispäiväksi muutetaan päivä, jona kaikki pakolliset tiedot on toimitettu ja maksu suoritettu.

Katso lisätietoja kohdasta Ohjeet, Osa A, Yleiset säännöt, Jakso 3, Maksujen ja kulujen maksaminen.


Hyväksytyt maksutavat ovat yleensä pankkisiirto, veloitus virastossa olevalta maksutililtä sekä pankki- ja luottokortit (vain tiettyjen verkkopalvelujen osalta).
Jos hakemus tehdään sähköisesti, maksun suorittaminen luotto- tai pankkikortilla on suositeltavin tapa useimmille hakijoille, elleivät he käytä EU:n tavaramerkkijärjestelmää säännöllisesti tai usein. Tällöin on suositeltavaa avata maksutili.
Jos suoritat maksun pankkisiirtona, käytä maksutositteessa annettua pankkisiirtokoodia. Vaihtoehtoisesti voit käyttää pankkiasi varten laadittua lomaketta.
Tutustu maksutapoihin verkkosivuston osiossa Maksut.


Maksutili voidaan avata verkossa lataamalla ja täyttämällä lomake.

Vähimmäistalletus on  1 000 euroa. Tutki, mitä etuja on rekisteröitymisestä Key User Programme -ohjelmaan, ja hanki lisätietoja menettelystä User Area -osiosta.
 
Katso myös viraston pääjohtajan 18. syyskuuta 2017 tekemä päätös nro EX‑21-5 maksujen maksutavoista ja vähäisten maksujen määrittämisestä.


Maksutilijärjestelmän pääasiallisena etuna on, että voit jättää sellaisia hakemuksia ja pyyntöjä, joihin liittyy määräaika, kuten väitteitä tai valituksia, määräajan viimeisenä päivänä. Näin maksun katsotaan tulleen samana päivänä, kunhan maksutilillä on riittävästi varoja.
Yleensä maksupäivä on sama kuin maksupyynnön saapumispäivä, vaikka maksutiliä veloitetaan vasta myöhemmin.
Virasto suosittaa vahvasti, että säännölliset käyttäjät avaavat tilin EUIPO:ssa.

Tutki, mitä etuja on rekisteröitymisestä Key User Programme -ohjelmaan.


Jos sinulla on maksutili, tiliäsi veloitetaan oletusarvoisesti välittömästi ”Debit now” -toiminnon kautta. Jos et halua suorittaa maksua ennen kuukauden ajanjakson päättymistä, rastita ”Debit later” -ruutu. Jos olet jo toimittanut hakemuksesi, käytä sähköisen viestinnän toimintoa ”Debit now request” (vain maksutilin haltijat) ilmoittaen hakemuksen numeron ja pyytäen summan veloitusta välittömästi maksutililtäsi.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Ei, mutta hakemuksen toimittamispäiväksi ei enää katsota sitä päivää, jolloin hakemuksesi on saatu, vaan maksun saamisen päivämäärä.


Et. Asian käsittely lopetetaan ja sinun on lähetettävä uusi hakemus.


Ei, EU-tavaramerkkiä koskeva maksu erääntyy hakemuksen yhteydessä eikä erääntynyttä maksua palauteta.
Lisätietoja maksujen palauttamisesta on kohdassa Ohjeet, Osa A, Yleiset säännöt, Osio 3, Maksujen ja kulujen maksaminen.


Jos sisällytät mukaan lisäluettelon joko verkkohakemuksen liitteenä tai samana päivänä lähetettynä faksina, saat kirjallisen pyynnön maksaa paperilomakkeella jätettävään hakemukseen sovellettava maksu (150 euroa). Tavaroiden ja palvelujen lisäluetteloa ei katsota toimitetuksi ennen kuin kyseinen maksu on suoritettu. Tällä on merkitystä erityisesti niille hakemuksen jättäjille, jotka eivät valitse tai sisällytä verkkohakemukseensa mitään tavaroita tai palveluja, koska he voisivat menettää tavaramerkkihakemuksensa toimittamispäivän.
Jos paperilomakkeella tehtävän hakemuksen maksu (150 euroa) suoritetaan yhden  kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, alkuperäinen toimittamispäivä säilyy voimassa. Jos tämä maksu suoritetaan myöhemmin mutta kuitenkin ilmoituksessa annetussa kahden kuukauden määräajassa, hakemuksen toimittamispäivä muuttuu siksi päiväksi, jona maksu on kokonaisuudessaan suoritettu.
EUIPO kehottaa painokkaasti hakijoita liittämään tavaransa ja palvelunsa verkkohakulomakkeessa niille varattuun kenttään. Muussa tapauksessa tuloksena on lisäkuluja ja puutteita, jotka hidastavat tavaramerkin käsittelyä. Tällöin myös hakemuksen toimittamispäivä voi muuttua. Voit käyttää luettelosi laatimisessa apuna Online-työkalua tavaroiden ja palvelujen luettelojen luomiseen.

Lisätietoja tavaramerkkimaksuista on kohdassa Maksut.


Tällä sivulla annetut kysymykset ja vastaukset on tarkoitettu vain tiedoksi. Ne eivät siis ole oikeudellisia viitteitä. Katso lisätietoja EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevista asetuksista tai tavaramerkkiä/mallia koskevista ohjeista.

Lisätietoja siitä, miten EUIPO käsittelee henkilötietojasi, saat tietosuojalausekkeesta.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.