Online-työkalu tavaroiden ja palvelujen luettelojen luomiseen

Käyttö Tmclassissa

Katso ohje

Uusi luetteloMuokkaa luettelon nimeä

Tämä luettelo on suomi -tiedosto
Luetteloa on muutettu.
Haluatko tallentaa muutokset? Ei Kyllä
Suodata näkymiä

Tämä luettelo on vastaa täysin yhdenmukaistetun tuotenimitietokannan vaatimuksia. Voit nopeuttaa rekisteröintiä käyttämällä Fast Track -käsittelyä.

Käytä edellä olevan Lisää termejä -osion vaihtoehtoja, kun luot uuden termilistan
Voimassa yhdenmukaistetussa tietokannassa:: tämän yhdenmukaistetun tuotenimitietokannan vahvistetun nimikkeen avulla voidaan soveltaa nopeutettua hakumenettelyä.
Vahvistamaton: tätä nimikettä ei hyväksytä tai se vaatii lisätäsmennystä. Harkitse vain ennalta hyväksyttyjen nimikkeiden käyttöä.
Tarkista ehdotukset. Samankaltaisia vahvistettuja nimikkeitä ja vaihtoehtoisia luokituksia tarjotaan.: Tutkija tarkistaa luokituksen manuaalisesti. Jos uudelleenluokittelu on tarpeen, rekisteröinti viivästyy.
Vahvistaminen ei onnistu.: tätä nimikettä ei löytynyt yhdenmukaistetusta tuotenimitietokannasta.