Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Julkinen nähtävilläolo

EU-tavaramerkin hakija/haltija, rekisteröidyn yhteisömallin hakija/haltija tai edellä mainittujen edustaja voi koska tahansa rekisteröintimenettelyn aikana tai sen jälkeen tehdä julkista nähtävilläoloa koskevan hakemuksen.

Lisätietoja saa tavaramerkkejä ja malleja käsittelevistä ohjeista.

Kolmas osapuoli voi hakea julkista nähtävilläoloa, edellyttäen että

  • asiakirjat, joita pyydetään nähtäviksi, eivät koske EUIPO:n henkilöstön jäsenen menettelyyn osallistumisen esteellisyyttä tai jääviyttä.
  • asiakirjoja, joita pyydetään nähtäviksi, ei käytetä päätösten ja lausuntojen valmistelemiseen.
  • asiakirjat, joita pyydetään nähtäviksi, eivät ole luottamuksellisia. Jos ne ovat luottamuksellisia, nähtävilläoloa pyytävän hakijan on todistettava, että hänellä on oikeutettu ja pakottava syy saada asiakirja nähtäville.
  • EU-tavaramerkkihakemus on julkaistu Euroopan unionin tavaramerkkilehden osassa A, tai mallin julkaisemista ei ole lykätty. Jos EU-tavaramerkkihakemus odottaa vielä julkaisemista tai mallin julkaisemista on lykätty, nähtävilläoloa pyytävä hakija voi saada asiakirjat nähtäville esittämällä todisteet siitä, että
    1. EU-tavaramerkin tai yhteisömallin hakija on antanut suostumuksen julkiselle nähtävilläololle,
    2. EU-tavaramerkin tai yhteisömallin hakija on ilmoittanut vetoavansa tavaramerkin tai mallin rekisteröimisen jälkeen oikeuksiinsa nähtävilläoloa pyytävää henkilöä vastaan.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.