Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Hallinnointi

Euroopan unionin tavaramerkkejä (EUTM) voi myydä, lisensoida, muuttaa ja uusia. Rekisteröityihin tavaramerkkeihin tehdyt muutokset julkaistaan Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä.

 

Miten suoja säilytetään

EU-tavaramerkin rekisteröinti on voimassa 10 vuotta, mutta se voidaan uusia rajoittamattomasti. Aina 10 vuoden välein on päätettävä, halutaanko tavaramerkki uusia. Vastaus riippuu tuotemerkkistrategiasta.

Haluatko säilyttää suojan?

Uusiminen 

Käytettävissäsi on seuraavat kolme vaihtoehtoa.

 1. Uusiminen. Sähköinen uusiminen maksaa 850 euroa ensimmäisestä luokasta, 50 euroa toisesta luokasta ja 150 euroa kolmannesta ja sitä seuraavista luokista. Jos suoja halutaan säilyttää koko EU:ssa, se kannattaa uusia verkossa.


 2. Muuntaminen. Jos tavaramerkkiä halutaan säilyttää vain joissakin jäsenvaltioissa, tämä onnistuu muuntamalla EU-tavaramerkki kansalliseksi rekisteröinniksi. IP-silta


 3. Luopuminen. Jos tavaramerkki päätetään jättää uusimatta EU:ssa, siihen liittyvät oikeudet lakkaavat.

 

Milloin tavaramerkki uusitaan

Sinun vastuullasi on huolehtia uusimisesta määräajassa. Euroopan teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ilmoittaa kuitenkin yleensä sinulle tai edustajallesi tarpeesta uusia tavaramerkki kuusi kuukautta ennen määräaikaa. EUIPO ilmoittaa asiasta myös kaikille muille henkilöille – esim. käyttöluvan haltijoille – joilla on jokin EU-tavaramerkkiisi liittyvä oikeus.

Uusiminen on tehtävä ja uusimismaksu on maksettava merkin voimassaolon päättymispäivää edeltävien kuuden kuukauden aikana. Lomake voidaan toimittaa aina siihen asti, kun rekisteröinnin voimassaolo päättyy.

Jos et ole noudattanut aikarajaa mutta haluat silti uusia tavaramerkkisi, voit tehdä tämän vielä kuuden kuukauden kuluessa päättymispäivän jälkeen, mutta tällöin peritään 25 prosentin lisämaksu.

Jokainen ensimmäisen luettelon ajanjaksoista alkaa seuraavassa luettelossa mainitulla vaiheella ja päättyy siihen.

 • Rekisteröintijakso
 • Sähköinen uusiminen
  Normaali maksu
 • Sähköinen uusiminen
  myöhässä

  Lisämaksu
  (25 %)
 • 10.6.2007

  Hakemuksentekopäivä
 • 11.12.2016

  Uusimisjakso alkaa
 • 10.6.2017

  Viimeinen uusimispäivä, jolloin maksu on normaali
 • 10.12.2017

  Viimeinen mahdollisuus uusimiseen

Miten malli uusitaan?

EUIPO suosittelee tekemään uusimisen sähköisesti, koska se on nopein, halvin ja helpoin tapa. Paperimuodossa tehdyn hakemuksen voi lähettää postin tai lähettipalvelun välityksellä. Paperihakemuksen uusimismaksu on 1 000 euroa, kun se sähköisesti tehtynä maksaa 850 euroa. Muista, että et voi muuttaa tavaramerkkiä sitä uusiessasi. Voit rajoittaa kymmenen vuotta aikaisemmin hakemaasi tavaroiden ja palvelujen luetteloa, mutta et voi lisätä siihen tavaroita tai palveluja.

Ilmoita, jos tietosi muuttuvat

(esim. nimesi tai yrityksesi nimi, osoite tai yhteystiedot).

Tee muutokset henkilötietoihisi.

User Area -käyttäjäalue 

Miksi?

Jos et ole nimennyt edustajaa, otamme yhteyttä suoraan sinuun. Siksi on erittäin tärkeää, että ilmoitat, jos henkilötiedoissasi tapahtuu muutoksia. Vaikka olisitkin nimennyt edustajan, sinun kannattaa silti pitää yritystäsi koskevat tiedot ajan tasalla. Meille tai kolmannelle osapuolelle voi tulla tarve ottaa sinuun yhteyttä.

 

Milloin?

Mitään virallista aikarajaa ei ole. Mitä pikemmin kerrot meille muutoksista, sitä parempi.

 

Miten?

Jos sinulla on edustaja, ilmoita hänelle asiasta ja hän hoitaa loput. Voit myös tehdä muutokset vaivattomasti itse verkon kautta User Area -käyttäjäalueellasi. Kirjaudu vain User Area -käyttäjäalueellesi ja tee siellä valintavalikon kautta tarvittavat muutokset tietoihisi.

Henkilötietoihin tehtävät muutokset eivät saa vaikuttaa hakijan/haltijan tunnistetietoihin. Hakijan tunnistetietojen muuttamista kutsutaan siirroksi.

Oikeushenkilöillä voi olla vain yksi virallinen osoite. Epäselvissä tapauksissa EUIPO voi pyytää todisteita oikeudellisesta muodosta tai osoitteesta.

Kun annat tunnistenumerosi, sinun ei tarvitse luetella kaikkia sinulle kuuluvia oikeuksia. Muutos koskee automaattisesti niitä kaikkia.

Voinko myydä tai liisata EU-tavaramerkkiäni?

Tavaramerkkisi on omaisuutta. Siihen voi antaa käyttöluvan tai sen voi myydä. Merkittävin ero näiden kahden välillä on, että siirtäessäsi EU-tavaramerkkisi siirrät sen haltijuuden pysyvästi toiselle osapuolelle, kun taas käyttöluvan antaessasi haltijuus säilyy sinulla. Tilannetta voi verrata talon myyntiin ja vuokraukseen. Ilmoita meille heti, jos jokin tällainen sopimus on tehty.

Toimita tiedot nopeasti ja helposti verkossa

Tee hakemus 

Käyttöluvan myöntäminen ja haltijuuden siirtäminen — tarkempaa tietoa
Sinä itse päätät, annatko EU-tavaramerkkiisi käyttöluvan tai siirrätkö sen haltijuuden. Meidän on vain varmistettava, että lopputulos on kirjattu oikein. Ota huomioon seuraavat seikat:

Käyttölupa vai siirto?

 
  Siirto Käyttölupa
Maksu Tästä ei peritä käsittelymaksua. Käsittelymaksu – 200 euroa/tavaramerkki
Enimmäismaksu 1 000 euroa (edellyttäen, että osapuolet ovat samat kaikissa käyttöluvissa).
Maantieteellinen kattavuus Oikeutesi siirto käsittää koko EU:n. Oikeuksille voidaan antaa käyttölupia tiettyihin EU-maihin.
Aika Oikeudet siirtyvät ilman aikarajaa. Käyttöluvan voi myöntää tietyksi ajaksi.
Tavarat ja palvelut Voit myös siirtää vain osan tavara- ja palveluluettelostasi. Voit antaa käyttöluvan vain osaan tavara- ja palveluluettelostasi.
 

Milloin?

Ilmoita meille heti, jos olet tehnyt sopimuksen toisen osapuolen kanssa.

 

Miten?

Sinun tarvitsee vain pyytää, että siirto tai käyttölupa merkitään rekisteriin. Tätä pyyntöä kutsutaan merkitsemiseksi. Voit toimittaa merkinnän nopeasti ja helposti verkon, postin tai lähettipalvelun välityksellä.

Jos molempien osapuolten edustajana on sama ammattiedustaja (joka on merkin nykyisen haltijan edustaja), hän voi tehdä pyynnön puolestanne. Tällöin jäljennöstä siirto- tai käyttölupasopimuksesta ei tarvitse toimittaa.

Miksi suojan laajuus kannattaa tarkistaa rekisteröinnin jälkeen?

EUTM:n suojan laajuus kannattaa tarkistaa joko strategisista syistä tai ulkoisten tekijöiden vuoksi, esim. jos kilpailija uhkaa riitauttaa oikeutesi, ellet rajoita EUTM:n laajuutta. Muista, että voit ainoastaan rajoittaa tavara- ja palveluerittelysi laajuutta. Et voi kasvattaa sitä. EUTM:n laajuuden rajoittaminen rekisteröinnin jälkeen katsotaan osittaiseksi luopumiseksi.

Pyydä luopumista tai osittaista luopumista.

Tee hakemus 

 

Milloin suojan laajuus kannattaa tarkistaa rekisteröinnin jälkeen

Välittömästi. Ilmoita vain meille. Muista kuitenkin, että tämän jälkeen et voi ottaa takaisin käyttöön alkuperäistä luetteloasi.

 

Miten suojan laajuutta voi tarkistaa rekisteröinnin jälkeen

Helpoin tapa on käyttää osittaista luopumista koskevaa sähköistä lomaketta. Pyynnön allekirjoitus voi olla joko sinun tai edustajasi, ja sen sisällön tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Huomaa, että uutta rekisteröintitodistusta ei myönnetä sen jälkeen, kun olet rajoittanut suojan laajuutta. Uusi todistus myönnetään vain silloin, kun EUIPO:n on tehtävä korjauksia omasta puolestaan. Jos tahdot saada uuden asiakirjan – todistetun tai muunlaisen – voit pyytää sitä sähköisellä inspection of file -lomakkeella.

Mitä muuta voit tehdä oikeuksillasi?

Oikeuksilla voi tehdä muitakin, hieman epätavallisempia asioita. Asiasta on tarkempia tietoja User Area -käyttäjäalueellasi, mutta pääkohdat on kerrottu lyhyesti tässä.

Tee muita pyyntöjä sähköisesti.

Tee hakemus 

 • Muuntaminen: Tämä on EU-tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien välinen silta. Hakemuksesi hylkääminen tai EU-tavaramerkkisi voimassaolon lakkaaminen johtuu joko siitä, että olet luopunut EU-tavaramerkistäsi tai että EUTM on hylätty tai peruutettu. Voit tällöin muuntaa sen yhdeksi tai useammaksi kansalliseksi hakemukseksi. Muunnetut kansalliset tavaramerkit säilyttävät EU-tavaramerkin hakemispäivän. IP-silta

   


 • Jakaminen: Voit jakaa EU-tavaramerkkisi kahdeksi tai useammaksi merkiksi.

   


 • Esineoikeus: Voit käyttää tavaramerkkiäsi vakuutena.


 • Aiemmuus: Voit vaatia aiemmuutta aiemmalle kansalliselle tavaramerkille (tai aiemmalle jossakin jäsenvaltiossa voimassa olevalle kansainväliselle rekisteröinnille). Tällöin EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus on aikaisempien kansallisten rekisteröintien vahvistus. Jos vaadit aiemmuutta yhden tai useamman aiemmin rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin perusteella ja aiemmuusvaatimus hyväksytään, päätät ehkä olla uusimatta aiempia kansallisia rekisteröintejä. Vaikka luopuisit oikeudestasi aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin tai antaisit sen raueta, asemasi katsotaan kuitenkin samaksi, ikään kuin aiemman tavaramerkin rekisteröinti olisi edelleen voimassa. Aiemmuusvaatimus voidaan esittää kahden kuukauden kuluessa EUTM:n hakemispäivästä tai sen rekisteröinnin jälkeen.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.