Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Suoraan EUIPOlle suoritettavat maksut

Luettelo suoraan EUIPOlle maksettavista maksuista
Maksun koodi Maksun kuvaus Määrä
D-001 Rekisteröintimaksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 36 artiklan 4 kohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) 230 €
Lisämaksu rekisteröinnistä kunkin lisämallin osalta yhteisrekisteröintihakemuksessa (asetuksen (EY) N:o 6/2002 37 artiklan 2 kohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 6 artiklan 1 kohdan c alakohta):
D-002 Maksu kustakin mallista toisesta kymmenenteen malliin 115 €
D-003 Maksu 11. mallista ja kustakin mallista sen jälkeen 50 €
  Yksilöllinen nimeämismaksu kansainvälistä rekisteröintiä varten (asetuksen (EY) N:o 6/2002 106 c artikla; Geneven asiakirjan 7 artiklan 2 kohta) jokaisen mallin osalta lisätietoja 62 €
D-011 Julkaisemismaksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 36 artiklan 4 kohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) 120 €
Lisämaksu julkaisemisesta kunkin lisämallin osalta yhteisrekisteröintihakemuksessa (asetuksen (EY) N:o 6/2002 37 artiklan 2 kohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 6 artiklan 1 kohdan d alakohta):
D-012 Maksu kustakin mallista toisesta kymmenenteen malliin 60 €
D-013 Maksu 11. mallista ja jokaisesta mallista sen jälkeen 30 €
D-021 Julkaisemisen lykkäystä koskeva maksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 36 artiklan 4 kohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) 40 €
Lisämaksu julkaisemisen lykkäämisestä kunkin lisämallin osalta yhteisrekisteröintihakemuksessa (asetuksen (EY) N:o 6/2002 37 artiklan 2 kohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 6 artiklan 1 kohdan d alakohta):
D-022 Maksu jokaisesta mallista toisesta kymmenenteen malliin 20 €
D-023 Maksu 11. mallista ja jokaisesta mallista sen jälkeen 10 €
D-004 Maksu rekisteröintimaksun suorittamisen viivästymisestä (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan a alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 10 artiklan 3 kohta) 60 €
D-014 Maksu julkaisemismaksun suorittamisen viivästymisestä (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan b alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 10 artiklan 3 kohta ja 15 artiklan 4 kohta) 30 €
D-024 Maksu julkaisemisen lykkäämistä koskevan maksun suorittamisen viivästymisestä (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan c alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 10 artiklan 3 kohta) 10 €
D-030 Maksu yhteisrekisteröintihakemukseen liittyvien tämän liitteen 2, 4 ja 6 kohdassa tarkoitettujen lisämaksujen suorittamisen viivästymisestä (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan d alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 10 artiklan 3 kohta ja 15 artiklan 4 kohta) 25 %
lisämaksuista
Uudistamismaksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 13 artiklan 1 kohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 22 artiklan 2 kohdan a alakohta) myös jokaisen yhteisrekisteröintihakemuksen sisältämän mallin osalta:
D-041 Maksu ensimmäisestä uudistamisjaksosta 90 €
D-042 Maksu toisesta uudistamisjaksosta 120 €
D-043 Maksu kolmannesta uudistamisjaksosta 150 €
D-044 Maksu neljännestä uudistamisjaksosta 180 €
D-045 Maksu uudistamismaksun myöhästymisestä tai uudistamishakemuksen myöhästymisestä (asetuksen (EY) N:o 6/2002 13 artiklan 3 kohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 22 artiklan 2 kohdan b alakohta) 25 %
lisämaksuista
Yksilöllinen uudistamismaksu kansainvälisestä rekisteröinnistä (asetuksen (EY) N:o 6/2002 13 artiklan 1 kohta ja 106 c artikla; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 22 artiklan 2 kohdan a alakohta) jokaisen mallin osalta: lisätietoja
  Maksu ensimmäisestä uudistamisjaksosta (jokaisen mallin osalta) 31 €
  Maksu toisesta uudistamisjaksosta (jokaisen mallin osalta) 31 €
  Maksu kolmannesta uudistamisjaksosta (jokaisen mallin osalta) 31 €
  Maksu neljännestä uudistamisjaksosta (jokaisen mallin osalta) 31 €
D-050 Mitättömäksi julistamista koskevasta hakemuksesta suoritettava maksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 52 artiklan 2 kohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 28 artiklan 2 kohta) 350 €
D-052 Valitusmaksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 57 artikla; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 35 artiklan 3 kohta) 800 €
D-054 Menetetyn määräajan palauttamista koskeva maksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 67 artiklan 3 kohta) 200 €
D-060 Yhteisömallihakemuksen siirron rekisteröimismaksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 34 artiklan 2 kohta ja 107 artiklan 2 kohdan f alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 23 artiklan 7 kohta) 200 €
jokaisen mallin osalta lisätietoja
D-061 Rekisteröidyn yhteisömallin siirron rekisteröimismaksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan f alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 23 artiklan 3 kohta) 200 €
jokaisen mallin osalta lisätietoja
D-062 Rekisteröityyn yhteisömalliin liittyvän käyttöluvan tai muun oikeuden rekisteröimismaksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan g alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 23 artiklan 3 kohta ja 24 artiklan 1 kohta) tai rekisteröityä yhteisömallia koskevaan hakemukseen liittyvän käyttöluvan tai muun oikeuden rekisteröimismaksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 34 artiklan 2 kohta ja 107 artiklan 2 kohdan g alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 23 artiklan 3 kohta, 24 artiklan 1 ja 4 kohta):
(a) käyttöluvan myöntäminen
(b) käyttöluvan siirtäminen
(c) esineoikeuden syntyminen
(d) esineoikeuden siirtäminen
(e) pakkotäytäntöönpano
200 €
jokaisen mallin osalta lisätietoja
D-063 Käyttöluvan tai muun oikeuden rekisteröinnin peruuttamismaksu (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan h alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 26 artiklan 3 kohta) 200 €
jokaisen mallin osalta lisätietoja
Maksu rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen jäljennöksen antamisesta (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan n alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 74 artiklan 5 kohta), rekisteröintitodistuksen jäljennöksen antamisesta (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan e alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 17 artiklan 2 kohta) tai rekisteriotteen antamisesta (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan i alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 69 artiklan 6 kohta):
D-070 Oikeaksi todistamaton jäljennös tai ote 10 €
D-071 Oikeaksi todistettu jäljennös tai ote 30 €
D-072 Maksu asiakirjojen yleisölle nähtäväksi antamisesta (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan j alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 74 artiklan 1 kohta) 30 €
Maksu asiakirjojen jäljennösten antamisesta (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan k alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 74 artiklan 5 kohta):
D-073 Oikeaksi todistamaton jäljennös 10 €
D-074 Oikeaksi todistettu jäljennös 30 €
  sekä kymmenen sivua ylittävältä osalta sivua kohti 1 €
D-075 Maksu asiakirjoissa olevien tietojen edelleen toimittamisesta (asetuksen (EY) N: o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan l alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 75 artikla): 10 €
  sekä kymmenen sivua ylittävältä osalta sivua kohti 1 €
D-080 Maksu palautettavien menettelykulujen määräytymisen tarkistamisesta (asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan m alakohta; asetuksen (EY) N:o 2245/2002 79 artiklan 4 kohta) 100 €
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.