Käyttöehdot – viestinnän varajärjestelyjen sähköinen toiminto

Sähköisestä viestinnästä 2. heinäkuuta 2021 tehdyn pääjohtajan päätöksen EX-20-9 liitteessä 1 olevan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

c) Virastolle lähetetyt hakemukset, tiedonannot tai muut asiakirjat

User Area -käyttäjäalueella käyttäjä voi lähettää sähköisesti hakemuksia, tiedonantoja tai asiakirjoja. Kun hakemus, tiedonanto tai muu asiakirja on jätetty sähköisesti, samaa asiaa koskevat myöhemmät hakemukset, tiedonannot tai muut asiakirjat pitäisi yleensä toimittaa samalla tavalla.

User Area -käyttäjäalueella on mahdollista myös valita kohta viestinnän varajärjestelyt (Communication back-up). Se on käytettävissä vain, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Tiettyä sähköistä toimintoa ei ole saatavissa User Area -käyttäjäalueella.
  2. Haluttu sähköinen toiminto on mahdollinen User Area -käyttäjäalueella mutta ei sillä hetkellä käytettävissä teknisen häiriön takia. Jos tämä tietty sähköinen toiminto koskee joko EU-tavaramerkkihakemuksen jättämistä sähköisesti tai EU-tavaramerkkirekisteröinnin sähköistä uudistamista, on noudatettava pääjohtajan päätöksen EX-19-1 4 artiklan 6 kohdassa esitettyjä ehtoja eli rekisteröinnin tai uudistamisen hakijan on toimitettava sama pyyntö (sama sisältö) uudelleen käyttäen kyseistä sähköistä toimintoa User Area -käyttäjäalueella kolmen arkipäivän kuluessa alkuperäisen hakemuksen jättämispäivän jälkeen. Lisätietoa on pääjohtajan päätöksen EX-19-1 4 artiklan 6 kohdassa.

Viestinnän varajärjestelyjen sähköisen toiminnon kautta lähetetyn hakemuksen, tiedonannon tai asiakirjan sähköinen vastaanotto vahvistetaan User Account -käyttäjäalueen lähetettyjen asiakirjojen välilehdellä näkyvällä lähetysvahvistuksella.